Tag Archive | evighet. bibelord

Grundläggande kunskaper kommer här…sammanställning ur Folkbibeln

 

035foto Maria

 

Grundläggande kunskaper som alla som vill vara troende, eller undrar över kristendom behöver, kommer här:

Följande har jag hämtat från Svenska Folkbibeln.net :

*

Alla behöver frälsning

vem kan säga: jag är fri från synd?………. Ords 20:9

vi gick alla vilse som får……………………… Jes 53:6

alla har syndat………………………………. Rom 3:23

syndens lön är döden……………………… Rom 6:23

ni var döda genom era synder………………… Ef 2:1

förnekar vi vår synd bedrar vi oss……….. 1 Joh 1:8

 

Gärningar är otillräckliga

ingen blir rättfärdig av laggärningar…… Rom 3:20

laggärningar är under förbannelse………. Gal 3:10

för att ingen ska berömma sig………………… Ef 2:9

han frälste oss inte för det vi gjort…………… Tit 3:5

gåvor och offer kan inte rena samvetet…. Hebr 9:9

 

Guds verk och initiativ

alla som Fadern ger mig kommer………… Joh 6:37

jag ska dra alla till mig…………………….. Joh 12:32

det lagen inte kunde, det gjorde Gud……. Rom 8:3

när tiden var inne sände Gud sin Son……… Gal 4:4

han utvalde oss före världens skapelse…….. Ef 1:4f

han har kallat oss efter sitt beslut……….. 2 Tim 1:9

 

Endast genom Kristus

Herre, till vem skulle vi gå?………………… Joh 6:68

ingen annan väg till Fadern……………….. Joh 14:6

inget annat namn under himlen…………. Apg 4:12

inget annat än Kristus korsfäst……………. 1 Kor 2:2

ingen annan grund än Kristus………….. 1 Kor 3:11

 

Genom Kristi kors och blod

mitt blod till syndernas förlåtelse……… Matt 26:28

står som rättfärdiga genom hans blod….. Rom 5:9

budskapet om korset är Guds kraft…….. 1 Kor 1:18

vi är friköpta genom Jesu blod……………….. Ef 1:7

Gud har försonat allt genom korset ……… Kol 1:20

Kristi blod renar våra samveten………… Hebr 9:14

Jesu blod renar oss från all synd…………. 1 Joh 1:7

 

Alla är kallade

alla som åkallar Herrens namn………… Rom 10:13

Gud vill att alla ska bli frälsta…………….. 1 Tim 2:4

Guds nåd till frälsning för alla……………… Tit 2:11

han vill inte att någon ska gå förlorad….. 2 Petr 3:9

 

Tas emot genom tro

var och en som tror på Sonen…………….. Joh 3:16

den som hör mitt ord och tror……………. Joh 5:24

genom tron har ni liv i hans namn……… Joh 20:31

vi har förklarats rättfärdiga av tro………… Rom 5:1

den som bekänner och tror blir frälst…. Rom 10:9

ta emot ordet som kan frälsa era själar…… Jak 1:21

den som tror är född av Gud……………… 1 Joh 5:1

 

Innebär omvändelse

den ogudaktige må överge sin väg………… Jes 55:7

omvänd er och tro evangelium………… Mark 1:15

om ni inte omvänder er……………………. Luk 13:3

vänd om så att era synder utplånas……… Apg 3:19

en ånger som leder till frälsning……….. 2 Kor 7:10

 

Syndernas förlåtelse

ska predikas i Jesu namn…………………. Luk 24:47

var och en som tror på honom…………. Apg 10:43

det finns ingen fördömelse i Kristus…….. Rom 8:1

Gud är den som frikänner………………… Rom 8:33

i Sonen har vi fått förlåtelse………………… Kol 1:14

om vi bekänner, förlåter han oss………… 1 Joh 1:9

 

Andlig uppståndelse

min son var död men har fått liv igen….. Luk 15:24

han har uppväckt oss med Kristus…………… Ef 2:6

ni var döda, han har gjort er levande……. Kol 2:13

ni har uppstått med Kristus…………………. Kol 3:1

 

Dopets roll

den som tror och döps blir frälst……… Mark 16:16

omvändelse och dop ger förlåtelse……… Apg 2:38

helgad och renad genom vattnets bad…….. Ef 5:26

frälsta genom ett bad till ny födelse………… Tit 3:5

dopet frälser, det är en bekännelse……. 1 Petr 3:21

 

Frälsningsvisshet

den som kommer ska jag inte kasta ut…… Joh 6:37

ingen ska rycka dem ur min hand………. Joh 10:28

Anden vittnar att vi är Guds barn……….. Rom 8:16

låt oss gå fram i full trosvisshet………… Hebr 10:22

då vet vi att vi är av sanningen…………… 1 Joh 3:19

ni ska veta att ni har evigt liv…………….. 1 Joh 5:13

dessa ord är trovärdiga och sanna………. Upp 21:5

 

Att hålla ut till slutet

den som håller ut ska bli frälst…………. Matt 10:22

om ni förblir i mitt ord……………………… Joh 8:31

arbeta med fruktan på er frälsning………… Fil 2:12

om ni inte låter er rubbas från hoppet….. Kol 1:23

vi är Kristi vänner om vi håller fast…….. Hebr 3:14

håll fast så att ingen tar din krona……….. Upp 3:11

 

Evigt liv

de som sover ska vakna till evigt liv……… Dan 12:2

den som tror på Sonen har evigt liv……… Joh 3:15

detta är evigt liv: att känna Gud…………… Joh 17:3

Guds gåva är evigt liv i Kristus…………… Rom 6:23

så ska vi alltid vara hos Herren………… 1 Tess 4:17

ni ska veta att ni har evigt liv…………….. 1 Joh 5:13

de ska regera hos Gud i evighet………….. Upp 22:5

*

Dessa avdelningar om olika ämnen tycker jag är bra att lära sig och ta fram vid olika tillfällen, GUDS ORD är alltid renande och läkande och lärande. Ta vara på det!

NamnlösMaria