Över hela västvärlden dör människor i större antal. Ingen vill veta varför

Brittisk begravningsentreprenör 18-64 år Överdödligheten oförklarlig överdödlighet Sudden Adult Death Syndrome Avslutets sanning svenskar i krig en halv miljon assisterat självmord dör människor

Över hela västvärlden dör människor i större antal. Ingen vill veta varför

2023-07-21

Det finns bara en rimlig förklaring till fortsatt tystnad om överdödlighet: regeringar, media och tillsynsmyndigheter är rädda för vad forskningen kan avslöja.

Under pandemin var utmaningen för var och en av oss att upprätthålla kritisk distans: att förakta både tribalismen hos dem som insisterade på att covid var en bluff och mottribalism hos dem som krävde fullständigt samtycke till en företagspolitisk agenda dikterad av Big Pharma under manteln ”Följ vetenskapen”.

Rädsla för att leva under Big Brother eller att dö av pest drev många människor inte bara i armarna på ett av dessa två oppositionella läger utan underblåste en pandemimani där förnuft och medkänsla ersattes med antingen extrem cynism eller extrem efterlevnad. Vi lever fortfarande med konsekvenserna.

Det har varit en ström av ”överdödlighet” under de senaste två åren över hela västvärlden – långt över vad som normalt skulle förväntas – och ändå ignoreras denna ihållande trend universellt av regeringar, etablissemangsmedia och medicinska organ. Ingen protesterar. Kulten av efterlevnad är fortfarande på uppåtgående.

Mer om det om ett ögonblick.

Men det är värt att först kort återkomma till det klimat av intolerans och viljemässig okunnighet som dominerade på höjden av pandemin, som jag dokumenterade i realtid i en serie uppsatser som upprörde fler av mina läsare än någon jag hade skrivit tidigare.

Det var alltid obefogat att trycka på för vaccinmandat, om så bara för att de bröt mot den kritiskt viktiga principen om kroppslig autonomi. Men efterfrågan blev helt orubblig när det stod klart – som det var mycket tidigare än offentligt släppt av Big Pharma, Världshälsoorganisationen och nationella tillsynsmyndigheter – att vaccinerna gjorde lite för att stoppa virusöverföringen.

På samma sätt var det alltid oetiskt att insistera på att barn rutinmässigt skulle få vaccinet och boosters när det var uppenbart att viruset inte utgjorde något hot mot den överväldigande majoriteten av dem – och desto mer med tanke på att mRNA-vaccinerna baserades på en ny teknik vars utveckling hade skyndats igenom på en nödlicens.

Per definition kunde ingen känna till de långsiktiga effekterna av mRNA-vacciner på människor eftersom det inte hade gjorts några långsiktiga studier. Vetenskapen byggdes på en vinge och en bön, vilket är en del av anledningen till att Joint Committee on Vaccinations and Immunisation, den brittiska regeringens officiella rådgivande organ för vaccinationer, avstod så länge och trots enorma politiska påtryckningar om att rekommendera vaccination för barn.

Och det var alltid djupt oansvarigt att vägra att överväga, eller ens studera, andra behandlingar som kan ha påverkat viruset. Medicinska myndigheter ignorerade eller varnade allmänheten för potentiella profylaktiska och immunitetshöjande behandlingar och beteenden – även när dessa ingrepp kunde ha kompletterat vaccinernas roll, snarare än att fungera som ett alternativ till dem.

Ingenting kunde tillåtas att späda ut allmänhetens exklusiva beroende av vaccinationer.

Ett prisexempel var D-vitamin, solskenshormonet som varje cell i människokroppen har en receptor för. De flesta människor i väst har brist på D-vitamin, många av dem allvarligt så, och läkare har fortfarande liten förståelse för vad konsekvenserna av denna brist – utöver osteoporos – kan vara.

Redan före Covid fanns det många studier som tyder på att D-vitamin var avgörande för att förbättra hälsan hos våra immunsystem, bland annat genom att avvärja och hjälpa till att återhämta sig från coronavirus. Dessa bevis har först senare blivit starkare.

https://www.youtube.com/embed/x5sc7G4s4CY?feature=oembed Men definitiva bevis har saknats eftersom fullskaliga kontrollerade studier är utomordentligt dyra och endast Big Pharma har tillräckligt djupa fickor för att finansiera sådana studier (med tanke på att våra fångade regeringar vägrar att gräva djupt själva), men Big Pharma har inget intresse av att bevisa att ett billigt hormon som D-vitamin – ett som det inte kan patentera eller dra nytta av – kan erbjuda folkhälsofördelarna inte bara i förhållande till Covid utan för ett brett spektrum av kroniska hälsotillstånd.

Det faktum att de flesta medicinska tillsynsmyndigheter och mediekommentatorer fortsätter att föredra att stänga debatten om de potentiella fördelarna med D-vitamin snarare än att kräva att regeringar finansierar forskning för att bekräfta eller motbevisa den växande bevisen för sådana fördelar borde vara en skandal. Men förutsägbart är det inte.

Total tystnad

Jag lade fram detta som ett förord till denna senaste skandal om överdödlighet, en som – som så mycket annat relaterat till pandemin och dess efterdyningar – fortsätter att framkalla en allmän tystnad från etablissemangsmedia, politiker och, naturligtvis, våra medicinska myndigheter.

De konsekventa och markant förhöjda dödstalen varje månad i större delen av västvärlden beror inte på covid och ligger långt över det säsongsmässiga femårsgenomsnittet före pandemin.

Sådana dödsfall har ökat betydligt sedan slutet av 2020 eller mitten av 2021. Det är desto mer förvånande eftersom förväntningen var att överdödligheten skulle falla, inte stiga, efter att tidiga vågor av covid dödade dem som redan var sjuka och sårbara. Den anomalin behöver förklaras – vetenskapligt.

https://www.youtube.com/embed/RtkfPWddQtY?feature=oembed Trots den motreaktion som oundvikligen framkallas av att ställa kritiska frågor vill jag undersöka denna utveckling eftersom den belyser något viktigt om våra förment demokratiska regeringars sätt, och de reglerande och kontradiktoriska institutioner som är avsedda att hålla dem i schack har urholkats. Vi föreställer oss att vi lever i samhällen där vetenskapligt förnuft och medkänsla styr vårt svar på en medicinsk kris. Verkligheten är en annan. I våra samhällen är det en sak som styr: pengar.

Frågan om överdödlighet är bara ett av många problem – men förmodligen det allvarligaste – som har dykt upp i efterdyningarna av pandemin. Om du inte har gjort en extraordinär ansträngning för att göra dina egna efterforskningar och lyckats undvika internetcensorerna och deras algoritmer, kommer du sannolikt inte att veta om denna utveckling. Varken politiker eller etablissemangsmedia har publicerat dem.

Istället begravs oroande data i obskyra, peer-reviewed vetenskapliga tidskrifter, eller måste pressas ut från myndigheter genom informationsfrihetsförfrågningar – och även då är informationen ofta kraftigt redigerad. (Nu senast har självaste Lacet vägrat publicera en ytterst seriös studie.)

https://www.youtube.com/embed/HnSnQor8zDY?feature=oembed Sådana data skulle förbli i stort sett obemärkta om det inte vore för ansträngningarna från några modiga själar som vågade uppmärksamma dem – bara för att smutskastas som excentriska tokstollar, oavsett deras formella kvalifikationer.

Dr John Campbell, vars Youtube-kanal blev en ovärderlig internetresurs under pandemin och sedan dess (åtminstone för dem som försöker sålla agnarna från vetet), har gjort ett gediget arbete för att belysa många av dessa problem.

Några anmärkningsvärda videor har täckt:

 • felaktig hantering och brist på tillsyn över Pfizers forskning om sitt vaccin;
 • det häpnadsväckande erkännandet att Pfizer faktiskt aldrig testade om dess vaccin stoppade överföringen;
 • Fortsatta ansträngningar för att dölja bevis som visar att naturlig infektion ger överlägsen immunitet mot vaccinet.
 • den oroande upptäckten att mRNA kan förbli i blodet i minst en månad efter vaccination, utan förståelse för vad det kan göra under den tiden för våra immunsystem;
 • hög variation i biverkningar orsakade av olika satser av mRNA-vaccin, med några utanför skalan;
 • involveringen av amerikanska forskare och Pfizer i konstruktionen av Frankensteins monsterliknande coronavirus av just det slag som alltmer verkar leda till Covid-pandemin i första hand;
 • Ny forskning visar bristen på bevis för minskning av virusöverföring från maskering;
 • beslutsfattarnas misslyckande med att väga de allvarliga ekonomiska, sociala och eventuellt medicinska kostnaderna för nedstängningar;
 • och ett orsakssamband, bekräftat av WHO, mellan vaccination och utveckling av autoimmun sjukdom som multipel skleros.

Det finns utan tvekan mycket värre, men vi kan inte lära oss om det – åtminstone från kvalificerade källor – eftersom alla ansträngningar att diskutera det offentligt nästan säkert kommer att leda till förbud från de företag som driver sociala medier, våra moderna torg.

För sina ansträngningar att skina ett ljus i de mörkaste skrymslen i västs pandemiska svar har Dr Campbell blivit skampålad av stammen som fortfarande identifierar sig med Big Pharma. Arrogant avfärdar de honom som en förhärligad ”sjuksköterska”, trots att han har skrivit mycket lästa och auktoritativa medicinska läroböcker.

Mer till saken är smutskastningen utformad för att distrahera från det faktum att Dr Campbell oftare än inte talar för sig själv utan förmedlar på begripligt språk resultaten av peer-reviewed studier eller intervjuar respekterade experter inom sitt område för att uppmärksamma deras arbete.

Fullständigt mysterium

Ändå är frågan om oförklarliga överdödsfall en storleksordning allvarligare än till och med dessa andra frågor, varför Dr Campbell har ägnat så många av sina videor åt att diskutera det.

https://www.youtube.com/embed/B3_bqcvDxvI?feature=oembed Många, många tusen fler människor, inklusive ungdomar, dör nu varje månad över hela västvärlden (där sådana uppgifter samlas in på ett tillförlitligt sätt) än vad som borde vara, jämfört med tidigare år. Och de dör av helt mystiska skäl.

Ännu:

Detta djupt oroande fenomen förtjänar knappt ett omnämnande från politiker, media eller medicinska myndigheter.

Regeringar misslyckas med att finansiera forskning för att fastställa orsakerna till dessa extra dödsfall, trots att priserna har varit förhöjda i två år eller mer.

Detta hänsynslösa, självpåtagna klimat av okunnighet upprätthålls även när expertmedicinska organ varnar för att vi står inför framtida pandemier.

Det är nästan som om västerländska regeringar föredrar att låta ett stort antal människor dö i onödan, och potentiellt till stora kostnader för sjukvården, snarare än att lära sig sanningen. Det verkar som om dessa regeringar är ganska glada, om de tror att en annan pandemi är på väg, att riskera att upprepa alla misstag de gjorde under Covid som kan ha orsakat dessa överdödsfall.

I en värld där vi förväntas ”följa vetenskapen”, hur kan det vara möjligt?

Vad är det som händer?

Om vi försöker förstå varför man blundar för de chockerande uppgifterna som visar en ihållande och oförklarlig ökning av dödsfall, är det svårt att inte komma fram till en, och bara en, slutsats.

Regeringar, etablissemangsmedia och de medicinska tillsynsmyndigheterna är rädda. De är rädda för vad de kan upptäcka om forskningen genomförs.

Och det föreslår något ytterligare. Att dessa inte är grupper med egna diskreta eller konkurrerande intressen och agendor.

Media, vad de än hävdar, är inte en vakthund på regeringen eller det medicinska etablissemanget. Det samarbetar med dem mot allmänheten. Faktum är att alla tre företagsintressen är nära anpassade.

Varför? Eftersom regeringen fångas av Big Business. Eftersom de medicinska myndigheterna finansieras av Big Pharma, som kan göra eller bryta karriärer. Och för att media ägs av miljardärer och fungerar som lite mer än PR-armen av koncentrerad rikedom och som hejaklacksledare för en nyliberalism som normaliserar den kriminella profiteringen av läkemedelstillverkare som Pfizer.

Odlad okunnighet

Innan jag går vidare vill jag otvetydigt säga – för tyvärr måste dessa saker betonas i våra alltmer stambaserade, polariserade samhällen – att jag inte har någon aning om vad som orsakar denna våg av överdödlighet.

Poängen med detta stycke är inte att föregripa frågan eller anta en stamposition.

Snarare försöker jag av-tribalisera ditt och mitt eget tänkande så att vi bättre kan förstå varför våra regeringar och medicinska myndigheter föredrar att ingen forskning genomförs, och varför våra etablissemangsmedier väljer att inte avslöja detta uppenbara misslyckande.

Dr Vibeke Manniche, en medlem av det danska medicinska teamet vars peer-reviewed forskning visade att vissa partier av mRNA-vaccinet orsakade biverkningar utanför skalan, tror att det sannolikt kommer att finnas en rad bidragande faktorer. Det tycker jag låter rätt.

https://www.youtube.com/embed/RtkfPWddQtY?feature=oembed Hennes team genomför nu som sitt nästa projekt en utredning av den mystiska ökningen av dödsfall. Det är deras privata initiativ, snarare än forskning som finansieras, organiseras eller stöds av den danska regeringen. Enligt Manniche har danska myndigheter faktiskt lagt hinder i vägen.

Men varför är dessa myndigheter så rädda?

Svaret är enkelt. De misstänker att all forskning kommer att involvera dem i dessa överdödsfall. De är rädda – med rätt eller orätt – för att berättelsen de konstruerade kring pandemin, och de krafter de samlat på sig, kommer att rivas upp.

Anledningen till att de inte har bråttom att ta reda på varför så många extra människor dör är att de fruktar att betydande bidragande faktorer är antingen den låsningspolitik de införde eller biverkningarna av de vacciner de kämpade för – eller båda.

Återigen, jag säger inte att det är vad jag tror. Jag har ingen expertis för att utvärdera alla möjliga orsaker, inklusive den pågående erosionen av socialiserad hälso- och sjukvård i stora delar av västvärlden och dess överföring till ännu fler företagsprofitörer – för vilka våra regeringar utan tvekan är ansvariga.

Men regeringar och medicinska tillsynsmyndigheter har tillgång till samma data och grafer som Dr Manniche, som visar en obeveklig och nästan identisk ökning av överdödlighet från och med våren 2021 i Danmark, Norge och Finland, i omedelbart kölvatten av massvaccinutrullningen. Liknande grafer är tillgängliga för andra västerländska stater.

Slutsatsen att det finns ett samband mellan vaccinerna och överdödlighet kan vara fel. Men det är inte en hypotes de vill testa. Konsekvenserna är alldeles för allvarliga för dem. De skulle hellre genomdriva allmän okunnighet, eller begå ett bedrägeri mot allmänheten, än att riskera att undergräva sin egen auktoritet – och de avgörande hävstänger de kontrollerar både för att upprätthålla sina privilegier och för att ytterligare koncentrera sin rikedom.

Det finns några obekväma lektioner här för oss alla.

Sanningen är att västerländska regeringar – alla – inte vågar testa bevisgrunden för deras insisterande på lockdowns och experimentella vacciner som den enda vägen ut ur pandemin. De vågar inte göra det i fullt ljus av offentlig granskning av rädsla för att sanningen inte kommer att tjäna dem, och mer sannolikt kommer att skada dem. Så de odlar allmän okunnighet.

Sanningen är att de medicinska tillsynsmyndigheterna för länge sedan fångades av Big Pharma och den svängdörr som den erbjuder, vilket leder till prestigefyllda jobb och lukrativa löner i branschen. Så de gynnar också allmänhetens okunnighet.

Sanningen är att media inte kommer att hålla regeringarnas eller det medicinska etablissemangets fötter på elden eftersom, oavsett vad media hävdar, de inte är i branschen för att genomdriva verklig, systemisk ansvarsskyldighet. De miljardärs-ägda medieföretagen är inbäddade i samma modell för företagsvinst som Big Pharma. Faktum är att mediernas egna företagsvinster är beroende av reklam och sponsring av läkemedelsföretag – andra företag – som Pfizer. Så de drar också nytta av allmänhetens okunnighet.

En värld av illusioner

Vi lever i en värld som inte handlar om demokratisk ansvarsskyldighet och öppenhet, som vi får höra och säger till oss själva. Utöver det formella, ytliga utseendet är systemet för politisk, ekonomisk och social kontroll utformat för att sakna allt utom de mest minimala kontroller och motvikter, institutionella garantier och tillsyn.

Vi lever i en värld av illusioner, av eliter som ser upp för sina egna, som utvecklar allt mer sofistikerade tekniska verktyg för att manipulera och lura oss, och som gradvis har riggat systemet för att tillskansa sig allt mer rikedom och makt.

Vi är inte, som vi vill föreställa oss, informerade medborgare. Systemet har inte råd att förse oss med den information vi behöver för att bli informerade – information som kan avslöja för oss att vi har lurats, att de rika stjäl från de fattiga för att ge till sig själva, att våra härskare inte har någon aning om hur de ska lösa de största problemen som vi står inför, förutom att fylla sina fickor med mer guld när skeppet går ner.

Som det senaste året har visat hade våra eliter ingen mer aning om hur de skulle hantera pandemin än de för närvarande gör med klimatkrisen, eller med Ukrainakriget (utan att riskera kärnvapenbrand) eller med snabba framsteg inom artificiell intelligens. Inför de största utmaningarna är de som barn – ropar ”Följ vetenskapen” eller ”Green New Deal” för att distrahera resten av oss när de tar så mycket godis som de kan stoppa i fickorna.

För dessa eliter var covid en fest – bokstavligen i fallet med den brittiska regeringen – där de största företagen inte bara tjänade pengar utan drev småföretag till undergång. Alltför många dödsfall är bara en baksmälla, en baksmälla som noggrant måste ignoreras om fiktionen om en ansvarsfull, ansvarig, demokratisk regering ska kunna upprätthållas.

Vår värld har noggrant konstruerats för att säkerställa att vi inte får kika bakom gardinen, för att se bedragarna i arbete. Om vi inte skingra denna centrala illusion – att vetenskap, förnuft och medkänsla är de krafter som driver västvärlden – kommer charlatanerna att ta oss med sig över klippkanten i sin strävan efter självmordsbenägen ”ekonomisk tillväxt” och chimära ”framsteg”.

Fritt översatt och redigerat från Jonathan Cook

Originaltext: anthropocene.liveÖver hela västvärlden dör människor i större antal. Ingen vill veta varför

MER ATT LÄSA: https://www.vaken.se/pfizer-visste/

Maria: – VAD tror du skall, kommer att ske framöver??? Fler s k pandemier kommer och FN/EU kommer att bestämma icke bra saker då! de tar över.

13 thoughts on “Över hela västvärlden dör människor i större antal. Ingen vill veta varför

 1. https://www.vaken.se/vagen-mot-agenda-2030/ Jag tycker det är för mycket att ta in, jag är fortfarande på valuta tänket, och vaxxet, och nu kommer det ännu mera i rask takt, det är otäckt. OCH det är ju så att människor INTE är upplysta ännu, de tror på det GODA, och var är det i världen? Finns ej, BARA GUD ÄR GOD! /MAria

 2. Ett X betyder de som ska dö då. Då verkar det vara långt fram i tiden nu då om de börjar med reklam…om X, ja vi får ju hålla ögon o öron öppna och jag vill inte vara osann men sann i allt detta, men det är mycket omfattande. Att lära sig allt det som sker nu, galenskapen, SATAN skall brinna — /Maria

 3. En annan sak är också (appropå villospår) X:ets betydelse.
  Jag tror att X:et symboliserar avrättning (X) ett kryss?
  XAI Elon Musks nya projekt är Vildjurets Bild?
  Nu har Twitter skippat sin lilla blåa fågel mot vaddå?
  JO ett X, listan bör göras lång för de kristna som läser här
  att vara vaksamma, nyktra och alerta på motståndaren som förhäver sig
  mot allt som är heligt, dvs avskilt från världen.

  Twitterfågeln byts ut: ”Vi säger adjö”
  18.32
  Emil Forsberg
  DELA
  Twitterägaren Elon Musk skrotar fågeln och byter namn på sociala medieplattformen.

  Redan på måndag kan den döpas om till “X”.

  ”Snart säger vi adjö till varumärket Twitter och stegvis också alla fåglar”, skriver han på Twitter.

 4. Jag menar det här med barnen och den där nya filmen med Jim C kan vara ett ytterligare villospår.
  Bibeln säger att om det vore möjligt skulle ALLA bli bedragna.
  Jag har ägnat mycket tanke åt den frågan.
  Och alla är alla dvs 100% även oss, dvs frälsta, av dyrbar nåd
  och just därför är bedrägeriet så stort.
  Riksbanken kommer köra “all in” ett begrepp i pokerspel, när man har (eller vill låta oss tro att man triumf på hand).
  Jag ska ta några ämnen som jag tror är villospår (Från vaccinen).
  1. Trafficking (verkar hemskt att säga det) jag bryr mig inte om det minsta om barnen? -Nej jag bryr mig såklart, men jag vet att det är 99% Satan vill åt.
  2.Nya filmer med barn-trafficking den där nya filmen Sound of freedom?
  3.Korn/vete-lagret i Ukraina (40-50%) av världens vete-behov kommer därifrån. Jag har slutat äta vete och korn så jag vet att kroppen inte behöver dessa material (och just därför). Ett mått (3 Dl) vete för 350 SEK) 3 månader innan Jesus kommer tillbaka (antagligen inte hela vedermödan) för då skulle inte någon överleva.
  Detta är 3 exempel på villospår, och vilseledande manövrar.
  Och då har jag ännu inte tagit upp “nya” dvs gamla pandemier och 6G.
  Om det vore möjligt, nej tack och lov inte ännu.

 5. Hej Sven jag förstår problemet med att öppna munnen och säga sanningar, detta problemet med att bli kallad för tokig o dum m m för att man säger sanningar! Jag höll på en stor del av lördagskvällen med att ‘prata’ med HArry Forsgren som TOTAL förnekar en platt jord och slänger elakheter i ansiktet på mig inför alla andra. Det är en sport han har. Jodå jag förstår dig och du ska stå på dig, Vaxxet är livsfarligt läs här i kategori vaccin och vacks, det är en stor sorg! Ja de kristna är ju ordinerade vaxx och tar det, Ledaren för Pingst, Daniel Alm var den och 5 pastorer till som skrev på att ALLA i kyrkan skulle ta det. Daniel A är inte ok han kan gå över lik. Chip är också aktuellt jaa och det kommer också att vara stort snart, men jag tror det är vaxxet som är huvudpunkt i den nya valutan Brics framöver, det blir helt sjukt galet!! Detta är stort och detta är Antikrist /SATAN själv som är lös. Hälsn Maria Kul att du kommenterar!!

 6. Ja vi lever verkligen i den sista tiden . Jag hade lagt ut på fb om chippet som är på gång då får jag ett meddelande från en broder som kallar sig pastor att jag ska sluta med att sända ut dynga på nätet för det förstör i kristenheten så han och han så att jag borde läsa Bibeln . Men jag visade honom att jag läst i Bibeln om detta och visade vårt det stod men han så fortfarande att jag skulle sluta med den dyngan på fb . Sedan var det en äldre dam som höll med mig och då säger han du har väl struntat i att ta vaccinet oxå för en del säger att det är fel så denne pastor . Jag trodde bättre om denna person men nu förstår jag lite mer hur även kristna tänker sorgligt att dessa budskap inte kommer ut. Det mesta som Sk kristna håller på med är underhållning tyvärr

 7. Detta är otäckt rätt som det är skall väl folk ramla ner o dö nu framöver då. Ja sista testet, men man fattar nog inte ändå.Antikrist formar riket nu, med olika medel o sjukdomar/död. trippelpandemi…. ja man tror nog på det. hemska tider men Gud har ju rätt i allt, ber om beskydd…./Maria

 8. Nu kan det gå fort fram till höst och nya chocker ja. Det är mat som skall fram o tillbaka och sanktioner av olika slag blandat med lögner. Köpmännen i bibeln är många, hur skall USA klara sig framöver? Ja Sverige har stigit i graderna i FN o EU och är lika farliga som de andra, de är bara maskerade i maskeraden.
  Ja jag tror det går fort nu, det är en speciell sorg.Barnen… hur menar du? har jag glömt något?? /Maria som förbjöds lägga in videon du hade med…

 9. Skökan kommer Vildjuret iofs bränna upp.
  På en enda dag kommer hennes guld och silver bli värdelöst.
  Och som du så klokt påpekade i tidigare samtal att det är förmodligen
  lastcontainrar (köpa/sälja) som påpekas och hamnarnas förbindelse-linjer.
  Sumatra,Indonesien,New York och Köpmännens linjer.
  Allt för att skapa en fri lejd åt Antikrist.
  Folk förstår inte denna enkla vektor och sektor för manipuleringen
  av Antikrists-rike. Där Sverige är världsledande.
  Det folk ber med Sverige-bönen är alltså implicit enligt min mening
  att vi påskyndar denna utvecklingen.
  Det här med barnen är alltså en psy-op från det verkliga syftet med Märket,Namnet,Talet och dess Bild.

  Mvh

 10. Du får nog vänta lite med elden.
  CDC /Socialstyrelsen varnar nu för en trippel-pandemi.
  Corona,Influensa, och Kongo-virus.
  3-vacciner, 3 botemedel…
  Detta kanske blir det sista testet?
  När ska folk förstå?
  När, när när???
  https://www.brighteon.com/5d480c2c-ec76-4961-982d-c17528d9d885

  Anser för evigt att Covid (Lucifers Initiering) är Vildjuret i Upp:13-1.
  Ett glykoprotein litet som försvagar immunsystemet över tid.

 11. Dåraktiga möten med aktioner som skadar människor. Dåraktiga beslut och dåraktighet över hela världen, galenskapen blir värre o värre. Till höst o vår är det slut med den s k friheten, hela vår frihet har gått till att vänta på detta som kommer.De sovande kommer att krypa ur skinnet då sanningarna uppdagas. BEREDSKAP. DE har BEREDSKAP men INTE VI ANDRA. De har beredskap till alla nya o gamla lagar som skadar människor, det blir inte lätt, det blir slaveri i stor skala, de kommer att få brinna de där!/Maria KRIS????? påhittade galenskaper ja!

 12. Regeringskansliet i krismöte om koranaktioner
  i går 19.35
  Nelly Kronstrand
  DELA
  Under fredagsmorgonen kallade regeringskansliets grupp för strategisk samordning, GSS, till ett krismöte.

  Under mötet avhandlades den pågående korankrisen, rapporterar TT.

  ”Vi har alltid beredskap för att hantera komplicerade händelser och situationer”, skriver pressavdelningen vid GSS i ett mejl till nyhetsbyrån och forsätter:

  ”GSS kan sammankallas när som helst, löpande och/eller för att förebygga och/eller förhindra en kris. Syftet är att berörda departement ska få en gemensam bild av läget i viktiga frågor som berör dem. Samt att åtgärder ska stämmas av.”

  GSS ville dock inte gå närmre in på vad man kom fram till eller vad som sades under mötet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.