Jesus avslöjade de religiösa ledarnas falskhet, det gör han idag också och kommer att döma till strängaste straffet./Luk 20

 

Bild Maria
Bild Maria

 

Jesus är rättvis och sträng, han säger som det är utan att försköna något. Jesus har alltid sagt sanningen eftersom han är självaste sanningen och inte kan ljuga! Han var hård emot fariséerna och han skrädde inte orden när människor gjorde fel. Skönt att veta! Vi ska ju följa honom och vara sådana som han var här på jorden. En gång kommer han åter för att döma världen.

Han skall döma världen med rättfärdighet, skipa rätt bland folken med rättvisa.
Ty han har fastställt en dag då han skall döma världen med rättfärdighet genom den man som han har bestämt till det, sedan han erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda.”
Jesus kommer tillbaka och då kommer det en dom.
*
Lukas 20:45-47 berättar:  De religiösa experterna älskade de förmåner som följde med deras ställning. Ibland lurade de till och med de fattiga för att få mer. Man gör så även idag, har man märkt det?
Varje arbete har sina goda sidor, men förmånerna får aldrig bli så viktiga för oss att vi slarvar med arbetet. Gud kommer att straffa dem som utnyttjar sin ansvarsställning så att de bedrar andra. Vilka förtroenden man än har gett dig så ska du se till att du utnyttjar din ställning för andras bästa och inte bara för ditt eget.
Det är egendomligt att tänka sig att de religiösa ledarna skulle få det hårdaste straffet. Men bakom deras fasad av helighet och respekt fanns det (och finns idag också) en uppstudsig, fräck, självisk och medveten attityd! Jesus avslöjade deras falskhet. Han visade att de trots sina fromma ord missbrukade Guds lag och gjorde som det passade dem. Religiöst beteende kan inte utplåna synd. Jesus sa att Guds strängaste straff väntade dessa ledare. De borde ha varit levande exempel på NÅD och RÄTTVISA!
*
*
Allt detta är ett bevis på Guds rättvisa dom, att ni skall anses värdiga Guds rike som ni lider för.
6 Gud är rättfärdig: han vedergäller dem med lidande som plågat er 7 och ger åt er som blir plågade lindring tillsammans med oss. Och det sker när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar, 8 i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. 9 Dessa skall bli straffade med evigt fördärv, bort från Herrens ansikte och hans härlighet och makt, 10 när han kommer för att förhärligas i sina heliga och väcka förundran hos alla dem som tror. Ty vårt vittnesbörd har ni trott. Så skall det ske på den dagen.
11 Och därför ber vi alltid för er, att vår Gud skall anse er värdiga sin kallelse och med kraft fullborda varje god föresats och gärning i tron, 12 så att vår Herre Jesu namn förhärligas i er och ni i honom genom vår Guds och Herren Jesu Kristi nåd.
name-graphics-maria-545505

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.