Friheten berövas oss! Artikel Vaken.se

https://www.vaken.se/friheten-berovas-oss-den-maste-atertas/

Frihet eller säkerhet hur vi vinner

Friheten berövas oss – den måste återtas!

2022-05-05

Obskyra krafter synes försöka erövra totalt herravälde över jorden. Målet verkar vara en global teknokratisk diktatur med människan omvandlad via ändrat DNA och ägd via ett digitalt id. Detta sker maskerat av en fejkad pandemi, utropad tidigt år 2020. Det som hänt sedan dess har jag dokumenterat under resans gång i form av poesi. Det senaste poemet i samlingen – nr 55, handlar om tre steg till den totalitarism man söker upprätta;

Första världskriget
Individkontroll
Transhumanisering
Befolkningsminskning
Första världskriget

Om det pågående egentliga första världskriget, i vilket globala krafter försöker – dels maximera kontrollen av jordens människor, dels via biovapen och digitalisering avhumanisera människan, dels via massinjiceringar minska jordens befolkning.

Den så kallade pandemin är ett gigantiskt bedrägeri. Det virus som åberopats har varit som ett normalt säsongsinfluensavirus. Bedrägeriet är grundat i PCR-testerna. PCR-testmetoden går enligt uppfinnaren av detsamma – nobelpristagaren Kary Mullis, inte att använda för att testa om en person har sars-cov-2 eller inte. I de tester som genomförs med positivt resultat, är resultatet i runt 97 % av fallen falskt positivt. Man masstestade till och med personer utan symtom för att få till många fall av covid-19. Genom detta kunde man utropa ett internationellt ”hälsonödläge”. Med detta skrämdes människor till hypnos, massformering skedde och många lurades att ta de farliga sprutorna. Samtidigt infördes drakoniska restriktioner för ökad kontroll av befolkningarna.

Syftet var att få till stånd massinjiceringar. Men dessa skulle enligt Nürnbergkonventionen aldrig fått ske eftersom tillgängliga botemedel finns och preparaten inte är vacciner utan otillräckligt testade genetiska medicinska experiment. Konventionen tillkom efter andra världskriget för att förhindra medicinska experiment av den karaktär som nazisterna utförde under andra världskriget. Den så kallade pandemin var sålunda globalt planerad – en plandemi, vilket framgår av förövningen, ”Event 201”, i regi av WHO mfl. Den skedde endast några månader före proklamerandet av ”pandemin”.

Konsekvenserna av massinjiceringarna är förskräckande. Allt fler människor blir svårt sjuka och går en förtida död till mötes – även yngre personer och barn samtidigt som missfallen ökar. Friheten berövas mänskligheten allt mer och nu är det högsta tid att den återtas! Och samtidigt som makthavarna flyttar fram sina positioner ökar motståndet globalt i form av domstolsutslag, juridiska processer, vetenskapliga upprop, folkliga protester och politiskt motstånd. Exempelvis blev det nej i den tyska förbundsdagen den 7 april till obligatorisk injicering av del av befolkningen.

En avgörande strid står i Kalifornien där ett tiotal förslag till drakoniska lagar har lagts fram. Om dessa skulle bli verklighet uppstår diktatur i delstaten och faran är att man skulle gå vidare med detta i övriga USA och resten av världen. Den 10 april skedde en jättemanifestation i Los Angeles både mot dessa lagförslag men också mot de undantagslagar som infördes i USA redan i april 2020. Se länken childrenshealthdefense.org

Samtidigt kan konstateras att avskaffandet av människors frihet har gått väldigt långt på många håll i världen såsom i Australien, Nya Zeeland, Israel och Kanada. I det sistnämnda landet infördes lagar helt på tvärs med konstitutionen för att stoppa de fredliga protester för frihet, vilka initierats av truckförare.

Och fler allvarliga frihetsinskränkningar är på gång. Från EU:s ledning finns en propå om att de 27 medlemsländerna ska införa vaccinpass via digitalt id till den 1 juli. Detta skulle i praktiken innebära att ett socialt kreditsystem modell Kina kommer på plats i Europa. Än värre är förslaget från WHO om att via ett internationellt pandemifördrag införa ett centralstyrt hälsosystem inför kommande ”pandemier”. Här lyser verkligen alla varningslampor illrött, eftersom definitionen av pandemi kraftigt urholkats. Varje medlemsland skulle därmed avhända avgörande beslutsrätt över sina medborgares hälsa till WHO – ett organ, vilket i första hand synes gå ohemula vinstintressen till mötes och närmast utgör en lobbyorganisation för massinjicering.

I Sverige ser läget på ytan mycket lugnt ut. Men då får man komma ihåg hur lätt det var att under 2021 överskrida demokratiska gränser och principer. Sålunda infördes utan saklig grund en pandemilag den 8 januari – en överträdelse av grundlagen och mot slutet av året även vaccinpass. Den sistnämnda åtgärden var grovt diskriminerande och i sak felaktig. Man premierade människor som tagit sprutan mot covid-19 samtidigt som fakta visar att den som injicerat sig vare sig är skyddad mot smitta eller mot att föra smitta vidare. Tvärtom – normalt är en injicerad person mer smittsam för en ovaccinerad än tvärtom. Efter omfattande protester, bland annat en jättemanifestation på Sergels torg i Stockholm den 22 januari, avskaffades dock de orättfärdiga vaccinpassen. Den 1 april upphörde sedan även pandemilagen.

Trots att injiceringarna är kontraproduktiva genom att öka smittan, propageras för ytterligare sprutor. Det finns också förslag om ändringar av grundlagen för att möjliggöra ytterligare statliga ingripanden vid kommande pandemier. Om sådana ändringar genomförs skulle drastiska frihetsinskränkningar snabbt kunna ske.

Det behövs nu ”A real reset”. Det är dags att i Sverige säga nej till;
1. De förödande sprutorna
2. Försämringar av grundlagen
3. Propån från EU om att medlemsländerna ska införa vaccinpass till den 1 juli
4. Överlämnande av ytterligare nationell makt till WHO
Och att säga ja till;
1. Frihet för människan att själv bestämma över sin kropp
2. Åtgärder för att repatriera människor och samhälle. Både människor och samhälle har råkat illa ut både av mass-injiceringarna och de omfattande frihetsinskränkningarna.

Även Sverige och Norden finns med i kampen för medicinsk och övrig frihet. Se
”Northern light convention” den 13-15 maj i Malmö – ett evenemang på högsta
internationella nivå med prominenta medverkande som Robert F Kennedy Jr, Astrid
Stuckelberger, Mike Yeadon och Sucharit Bhakdi. Se länken live.scandinavianfreedom.events

Gunnar Söderberg, Friheten berövas oss – den måste återtas!

**************************KLARSPRÅK här i denna ovanstående text!**********************

Maria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.