De sista../ Allan S /Synen, DW, Sista striden för församl

 

Jorden blöder, människor lider, kan man skriva om roliga saker då? ….när inte människor har reflekterat över allvaret som finns i händelserna? Jag påminns ofta om vad D Wilkerson skrev i sin bok  SYNEN Och, du som inte läst den kan läsa ett sammandrag här:

https://gospel.jesuslever.eu/?cat=179

Det kanske är så att det finns många som tvekar i att bibeln har rätt i det den säger, dvs Gud talar. Jag har märkt att många  människor säger att man skall vara glad i dessa tider för Jesus kommer ju snart, han kommer inte snart, han kommer när sista basunen ljuder. Hur skall man förklara för människorna då, skall man säga: jag vet att Jesus är på väg, men tyvärr så ser det ut som det gör, det  är de sista tiderna…och vi ska vara glada…jag menar, det är klart att man inte uttrycker sig så, men man måste ju i alla dar kunna se verkligheten och inte gosa med sin frälsning, den skall ju ut till andra, särskilt i dessa dagar och de som kommer.Den som inte förstår vare sig bibeln eller nyheterna man hör och ser eller …den måste börja söka och lyssna efter Gud och fråga sig vad som egentligen händeroch vi troende måste säga sanningen.   Allan Svensson säger:

Församlingens sista strid

Vi kan läsa i Upp. 17:12-14, ”Och de tio horn som du har sett, de är tio konungar, som ännu inte har kommit till konungavälde, men som för en kort tid, tillika med vilddjuret, få makt såsom konungar. Dessa har ett och samma sinne, och de ger sin makt och myndighet åt vilddjuret. De ska ge sig i strid med Lammet; men Lammet jämte de kallade och utvalda och trogna som följa det, skall övervinna dem, ty Lammet är herrarnas Herre och konungarnas Konung.”
  Dessa som följer Lammet är Guds församling. Detta är Guds församlings sista strid, och denna strid äger rum innan Jesus hämtar församlingen. Fienden som de strider emot är vilddjuret och tio konungar. Många av dem som tror på Jesus, och som vägrar att tillbedja vilddjuret eller dess bild, och som inte tar dess märke på sina händer eller pannor, de kommer att bli dödade i denna strid.

Men döden är inget nederlag. Tvärtom, de övervinner fienden i kraft av Lammets blod, och i kraft av sitt vittnesbörds ord: de älskar inte så sitt liv, att de drar sig undan döden. Upp. 12:11. När de dör så byter de plats i striden. De följer då Lammet och är oåtkomliga för fienden.
 Av det som Paulus skriver i Fil. 1:21-24 förstår vi att för dem som tror på Jesus, så är döden det samma som att komma till Herren och att vara hos honom. ”Ty att leva, det är för mig Kristus, och att dö, det är för mig en vinning. Men om det att leva i köttet för mig är att utföra ett arbete som bär frukt, vilketdera skall jag då välja? Det kan jag inte säga. Jag drages åt båda hållen. Ty väl åstundar jag att bryta upp och vara hos Kristus, vilket ju vore mycket bättre; men att jag lever kvar i köttet är för er skull mer av nöden.”

Detta visar att de döda ligger inte medvetslösa i sina gravar, utan de är vid fullt medvetande. Det kan ju inte vara ett tillstånd av medvetslöshet som Paulus längtade efter. I Matt. 24:31 står det: ”Och han skall sända ut sina änglar med starkt basunljud, och de ska församla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himmelens ena ända till den andra.” Dessa är alltså de döda som Jesus ska uppväcka när han kommer. De är vid fullt medvetande, och de har ett så stort område att röra sig på, så att Jesus måste sända ut sina änglar för att hämta dem. De befinner sig i Paradiset. Till själva himmelen kommer ingen människa förrän efter uppståndelsen, då får de himmelska, odödliga kroppar.

”Ty då skall det bli ’en stor vedermöda, vars like inte har förekommit allt ifrån världens begynnelse intill nu’, ej heller någonsin skall förekomma. Och om den tiden inte bleve förkortad, så skulle intet kött bli frälst; men för de utvaldas skull skall den tiden bli förkortad.” Matt. 24:21-22.

Inte alla kristna kommer att dö i striden. Mitt i denna strid kommer Jesus och hämtar församlingen. Detta är samma strid som i Upp. 19:11-21. Vedermödans tid blir förkortad. Vilddjuret och den falske profeten blir gripna och kastade i eldsjön. Upp. 19:20.

De kristna som då ännu lever på jorden, och är redo när Jesus kommer, blir förvandlade. ”Se, jag säger er en hemlighet: Vi ska inte alla avsomna, men alla ska vi bli förvandlade, och det i ett nu, i ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda, och de döda ska uppstå till oförgänglighet, och då ska vi bli förvandlade. Ty detta förgängliga måste ikläda sig oförgänglighet, och detta dödliga ikläda sig odödlighet.” 1 Kor. 15:51-53.

”Ty Herren skall själv stiga ned från himmelen, och ett maktbud skall ljuda, en överängels röst och en Guds basun. Och först ska de i Kristus döda uppstå; sedan ska vi som då ännu lever och har lämnats kvar, bli jämte dem bortryckta på skyar upp i luften, Herren till mötes; och så ska vi alltid få vara hos Herren.” 1 Tess. 4:16-17.

Detta är den första uppståndelsen, och den sker när Jesus kommer. Upp. 20:4-6. Och då är den stora vedermödan slut. När Guds folk har uppstått och fått himmelska odödliga kroppar, då kommer Guds vredesdom omedelbart över den ogudaktiga världen. Och Guds folk kommer att ta aktiv del i Guds bestraffning av de ogudaktiga.

”Ty se, dagen kommer, och den skall brinna såsom en ugn. Då ska alla fräcka människor och alla som gör vad ogudaktigt är, bli lika strå, och dagen, den som kommer, skall förbränna dem, säger HERREN Sebaot, så att varken rot eller krona lämnas kvar av dem. Men för er, ni som fruktar mitt namn, skall rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Då ska ni slippa ut och hoppa såsom kalvar, som har varit instängda i stallet. Och de ogudaktiga ska ni trampa ned, ty de ska bli såsom aska under era fötter på den dag, då jag utför mitt verk, säger HERREN Sebaot.” Malaki 4:1-3.

http://www.algonet.se/~allan-sv/ANSKRI.HTM#strid

Det är väl mer än dags att vi troende upplyser människor om vilka  tider det är, så att fler får chansen att rätta till sina liv. Därför skriver jag här- för att man skall:     v a k n a.

/Maria

2 thoughts on “De sista../ Allan S /Synen, DW, Sista striden för församl

  1. Hej Robert! Vad kul o bra att du kom in här på Jesus lever.. Tack! för dina stärkande/uppmuntrande ord! Det är roligt då man säger ett ord om evangelium, ja det är klart att jag glöder för Jesus! Han är min Herre. Jag antar att han är din Herre också….Hälsn Maria

  2. vet inte hur jag hitta den här sidan.
    men det är glädjande att se att de glödet du har för att föra vidare din kunskap.
    lycka till

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.