Archives

BLACK CHEMTRAIL DEATHTRAILS; MURDERWEAPON! WORLD-DOMINATION

NEW BLACK CHEMTRAILS REPORTED WORLDWIDE, …moln skapar inga skuggor på himmelen, fakemoln och NASA…

*

Black Chemtrails Being Reported Across The World – 2016

Jag undrar om människor verkligen verkligen förstår vad detta rör sig om. Tyvärr är det så att man hellre är avtrubbad av både tv film och mat i stället för att se vad som sker i skyn och på andra håll. Vakna! Se video och fundera lite på det här gamla fenomenet som syftar till att förstöra människors hjärnor, kroppar, hälsa.

 

 

NamnlösMaria

Chemtrail. 3G, Hälsa,GMO och aluminium. Dödligt. Artiklar. Videos.Mobilstrålning kräver konstgjord jonosfär. SE ARTIKEL

11 juli chemtrail 027

Videos och BILDER ljuger inte. Men människor blir vilseförda på många olika vis och det är mer än beklagligt- det är LIVSFARLIGT.

Men man ljuger som vanligt sina medborgare rakt i ansiktet och låter mer chemtrails falla över oss och djuren, grödorna (konstgjorda) och vatten. Är det så konstigt att bibelorden berättar om vatten som blir odrickbart och människor kommer att  dö i hemska sjukdomar.

 

 

Artikeln nedan publicerades första gången 1 mars 2016 och erhöll enligt uppgift under mars månad 4 480 visningar från 48 länder. Siffran inkluderar 16 besök från Europeiska Unionen (EU) – vilket tyder på intresse för frågan inom det politiska systemet.

Källa:https://solveig21miljoblogg.wordpress .com/2016/08/19/mobilstralningen- kraver-metaller-i-luften/

Miljöingenjör Solveig Silverin

Mobilstrålningen kräver konstgjord jonosfär för att reflekteras tillbaka till jorden?

Daily Digest – John O. Brennan Speaks to CFR on Chemtrails
The Daily Digest

I videon ovan bekräftar CIA:s chef John O. Brennan att tanken med att sprida chemtrail i stratosfären är att den skall fungera som reflektion mot solljuset. Men vad som händer är att mikrovågorna kommer att reflekteras tillbaka till jorden. Normalt försvinner de ut genom atmosfären. Att reflektera tillbaka mikrovågorna till jorden är med säkerhet syftet med aerosols spridning av metallpartiklar. Det är därför man lobbar intensivt för GMO-grödor som är resistenta mot aluminium. Vad som händer med övrig naturmiljö, med höga gifthalter av aluminium i våra limniska vatten eller förgiftning av grundvattnet tycks man inte bry sig om. Eller vad som händer med allt övrigt biologisk liv och människors hälsa struntar de i.
2 dec 2013 ab (2)

Satellitbild 12 december 2013

Chemtrailsspridningen har ökat dramatiskt de senaste åren, men började i samband med utbyggnaden av 3G.

Satellite images show the spread of aerosol toxins from aircraft – movie to all politicians

Satellitbilder bevisar spridning av aerosola miljögifter från flygplan – en film alla politiker bör se

Jag som granskat satellitbilderna, har i min utbildning på Miljölinjen, Institutionen för Naturvetenskap med Teknik, Kalmar Högskola, 7,5 hp i flygbildstolkning. Jag har sedan 2009 dokumenterat med bilder, att aerosola miljögifter sprids med flygplan över sydöstra Småland där jag bor.

Se bilder HÄR.

Granskning av satellitbilder bevisar att man sprider kontinuerligt aerosola miljögifter över främst södra Sverige året om, samt över LOFAR- och LOIS antennsystem i norra Tyskland och Polen, samt Danmark, Holland och England. Dock har spridning av chemtrails ökat markant över Svealand de senaste åren. Chemtrailsspridning sker även över Sardinien (Italien) där det också står en LOFAR-antenn. Det måste finnas en logisk förklaring varför man sprider chemtrails, eftersom man riskerar skada allt liv på jorden, förgifta grundvattnet och alla biologiska naturresurser. Sverige är värst drabbat, eftersom man både sprider direkt över vårt land, men det som sprids i England, norra Tyskland och Polen faller till viss del även ner över Sverige.

En av mina teorier är att man ökar luftens ledningsförmåga (konduktivitet) genom att sprida metaller i luften, för att öka fältstyrkan hos mobilsystemen 3G och 4G. Detta fenomen kallas för diffraktion. Lägre frekvenser nyttjar ledningsförmågan över fuktiga vattenytor för att öka fältstyrkan. Men fukt hindrar och absorberar mikrovågor, vilket sänker fältstyrkan för kommunikationssystemen 3G och 4G. Kontaminerar man biosfären med metaller ökar fältstyrkan för mikrovågorna och täckningsgraden för 3G och 4G. Det är logiskt att det skulle kunna vara så. Påfyllning sker hela tiden, vilket syns på satellitbilderna.

Den andra teorin är, att man joniserar de artificiella molnen som man sprider över LOFAR antennsystem så att partiklarna fungerar som en konstgjord jonosfär på 10 km höjd. Eftersom man nyttjar kortare frekvenser behöver man en jonosfär på lägre höjd som kan reflektera kortare radiovågor. Vilket också är helt logiskt. Våglängder 10 m till 10 cm går igenom jonosfären och försvinner rakt ut i rymden, vilket är stora energiförluster för 3G och 4G-systemen. Skapar man en matta av joniserande metaller reflekteras mikrovågorna tillbaka på jorden. När man sänder med längre våglängder nyttjar man den naturliga jonosfären som ligger på högre höjd och fungerar som en spegel,vilket reflekterar tillbaka radiovågorna till jorden.

Jag fann patentet nedan den 2016-04-09, vilket styrker min teori om att man tillverkar en artificiell jonosfär, genom att bestråla artificiella moln.

United States Patent – 4,686,605

Eastlund – August 11, 1987

361/231

Metod och anordning för att förändra ett område i jordens atmosfär, jonosfär, och / eller magnetosfär

Den metod och anordning för att ändra åtminstone en vald område som föreligger normalt ovanför jordens yta. Området exciteras av elektroncyklotronresonans uppvärmning att därigenom öka sin laddade partikeldensitet . I en utföringsform är cirkulärt polariserad elektromagnetisk strålning som sänds uppåt i riktning i huvudsak parallellt med och längs fältlinjen som sträcker sig genom området för plasman som skall förändras. Strålningen sänds med en frekvens, som exciterar elektroncyklotronresonans för värme och accelerera de laddade partiklarna. Denna ökning i energi kan orsaka jonisering av neutrala partiklar som absorberas i den del i området och därigenom öka den laddade partikeldensitet i området.

Eftersom man sprider chemtrails året om även på vintern, fungerar dessa artificiella moln som lock och hindrar avkylningen av jorden under vinterhalvåret. Skapar man ett metallskikt fungerar ”metallfilten” som en reflektor och reflekterar värmen tillbaka till jorden, och kylan reflekteras bort från jorden precis som apotekets räddningsfilt av aluminium, men i jätteformat.

Om båda teknikerna används

 1. öka fältstyrkan med metaller i lufthavet
 2. skapandet av artificiella moln vintertid,

då värmer mikrovågsstrålningen tillsammans med chemtrailen upp jordens troposfär.

Nästa miljöproblem är, att kontaminerar man jordbruksmarken med aluminium, då måste man odla med grödor som är resistenta mot aluminium. Även om jordens vanligaste metall är aluminium är det bundet och inte tillgängligt för växter. Aluminium är giftigt för både växter och djur. Eftersom man troligen sprider aluminium i tillgänglig form har Monsanto skapade GMO som är resistent mot aluminium. Det är också Monsanto som tillverkar chemtrailen som sprids.

Mobilstrålning, chemtrails och GMO hänger troligen ihop. Tre gigantiska miljöförstörare, en industriverksamhet som hänsynslöst riskerar att skada och i värsta fall utplåna större delen jordens nuvarande liv om det inte stoppas.

Sedan mobilindustrin började sprida mikrovågor i vår livsmiljö har också de neurologiska skadorna på människor ökat dramatiskt, samt cancer. Mobilstrålningens mikrovågor öppnar blod- och hjärnbarriären, vilket gör att dessa höga aluminiumhalter, som vi nu får i oss från chemtrailsspridningen, passerar igenom den skyddande blod- och hjärnbarriären, vilket kan leda till att stor del av befolkningen kommer att bli senil dementa som exempelvis få alzheimers.

Allvarliga skador på både däggdjur och sjöfågel har sedan en längre tid konstaterats i Blekinge, Skåne, Öland och på västkusten. Här sprids det som mest intensivt chemtrails, men här har man troligen också hög strålning från antennerna LOFAR och LOIS. Man säger att de bara lyssnar av universum, men då kan man undra varför de hela tiden sprider chemtrails över dessa antenner. Täcker man för med moln, då hindrar man avlyssningen av rymden. Älgdöden är ett stort problem i Blekinge, så stort att landshövdingen där vädjat om mer forskning, för att förstå den mystiska älgsjukan.

Slutsats, när man släpper industrins tekniker och kemister lösa, då kan det bara sluta på ett sätt, enorm miljöförstöring, vilket miljöhistorien bevisat om och om igen. De politiker som tagit beslut om denna gigantiska miljöförstöring, är förfärligt okunniga personer, men de saknar även klokhet och förstånd.

Solveig Silverin, miljöingenjör

Referenser

 • Vibrerande radiospegla och långsmala plasmarännor. Jordens rymdmiljö studerad med nya radiomätmetoder av Bo Thidé, Institutet för rymdfysik,Uppsala och LOIS Space Centre,Växjö
 • Institution för rymdfysik IRF
 • Vetenskaplig_Teknologisk_Sakerhet_Samarbete_USA_vs_Sverige_2007
 • H.R.2977 – Space Preservation Act of 2001 (Introduced in House – IH)
 • Bo Thide´Jordens rymdmiljö studerad med nya radiomätmetoder
 • Linköpings Universitet Intresset ökar för storskaliga ingenjörsprojekt för att minska effekterna av den globala uppvärmningen.
 • Linköping University Climate Engineering Programme (LUCE)
 • Om LOFAR Chalmers Tekniska Högskola
 • Om LOIS Uppsala universitet, Blekinge tekniska högskola, samt Kalmar och Växjö högskolor
 • USA patent 1987 Metod och anordning för att förändra ett område i jordens atmosfär, jonosfär, och / eller magnetosfär
 • Vibrerande radiospegla och långsmala plasmarännor Jordens rymdmiljö studerad med nya radiomätmetoder av Bo Thidé. Institutet för rymdfysik,Uppsala och LOIS Space Centre,Växjö
 • SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) Sjukdomsläget hos vilt årsrapport 2009SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) sjukdomsläget hos vilt årsrapport 2009

*

Har du sett fenomenen på himmelen? Har du sett alla streck som går kors och tvärs?  Om inte- titta uppåt!  Men-  de flesta tittar i sina mobiler!  Konstigt va?

Tack Solveig för artikeln

NamnlösMaria

 

Sommaren 2015.LÄNK. Jetströmmar, manipulering av vädret, chemtrail och HAARP

11 juli chemtrail 038 Foto Maria

VARFÖR SOMMAREN 2015 FÖRSVANN:

Någon manipulerar jetströmmarna över norra halvklotet samtidigt som någon annan sprejar atmosfären för att knuffa jorden in i en ny istid..

http://blueshift.nu/varfor-arstiden-kollapsar/  Se länk

Vi tycker väl de flesta av oss att sommaren inte är någon sommar direkt, det är kallt och med lågtryck. Visst, jag har varit med om sådana somrar förr, men vi som bryr oss om och reagerar på hur man försöker lura i oss att det är en global uppvärmning, vi begriper att det är lögner på gång.Eftersom påven är en auktoritet i världen så berättar han och tycker att den globala uppvärmningen är förskräcklig….vad vet han. Jo han vet att skapa sig makt bland världens regeringar m m.

Vet du vad HAARP är? Vet du vad Chemtrail är?  Inte? Då ska du absolut se länken ovan.

NamnlösMaria

Ändetiden? Tiden är kort. Jorden och dess status/Matteus och Lukas

147 foto Maria

Är vi förvånade då vi läser nedanstående artiklar? Här kan  du se och läsa lite av vad som sker på denna jorden i dessa dagar. Här ser vi massor av sjöfåglar som ligger döda på strand. Klicka på länken och se artiklar och bilder och du kan fundera över vad som orsakar det du ser. Är det efter kärnkraftsolyckan i Japan? Är det kemiska farligheter i haven? Är det från chemtrails? Varför alla dessa jordbävningar? Är det..VAD är det som sker? Tiden är nog kort, och Jesus ska komma tillbaka. Vi kan läsa om hur de sista tiderna skall vara innan han kommer. Läs Matteus kap 24, Lukas kapitel 21….Bibeln berättar allt du behöver veta och tro på.

Mass death of seabirds in Western U.S. is ‘unprecedented’ – unexplained changes within ocean to blame

dead-sea-birds

*

Vad sker i Manila?

Massive earthquake could flatten Manila – magnitude 7.2 quake only a matter of time, warns expert

manila-quake

 

*

Geologists warn megaquake and tsunami could hit central New Zealand

alpine-fault2

*

https://theextinctionprotocol.wordpress.com/2015/04/ Här i länken kan du läsa om vulkaner, och många vulkaner över hela jorden har  just UTBROTT.

*

https://theextinctionprotocol.wordpress.com/2013/03/23/meteor-lights-up-night-sky-over-eastern-united-states/  Det sker mycket på himmelen också som man undrar över. Se t ex även:

Gör ett besök på den sida jag refererar till och tänk till om vad som pågår.

Gud är god och han vill att människan skall söka honom och finna honom. Man kan, då man är frälst, veta att man kommer till Gud då man dör. Det är något som ALLA bör tänka på och hur man bör agera. JESUS är min HERRE, är han DIN också? Ta emot frälsning redan idag säger Gud, kom till Jesus och få ett nytt liv. Han är den ENDA vägen till Gud.

NamnlösMaria

 

 

 

Global uppvärmning? Polarisen växer ju, den smälter inte. Chemtrail.Undra vad Gud säger om alla lögner i media

polar-bear-529638_640bild google

http://www.friatider.se/global-uppv-rmning-en-stor-bluff

I artikeln finner vi bl a:

“Polarisen växer, den smälter inte bort. Isbjörnarna ökar i antal. Värmeböljorna har faktiskt minskat, inte ökat. Stormarna ökar varken i styrka eller antal (i själva verket blir de färre)”, skriver han enligt Daily Express.

“Det sker ingen betydande mänskligt styrd global uppvärmning idag, det har aldrig gjort det tidigare och det finns ingen anledning att frukta att det kommer att ske i framtiden”, konstaterar meteorologen.

*
*

Den här meteorologen kommer inte att få det lätt då han säger sådant som han inte borde säga eller uttrycka sig om. Men vi är säkerligen väldigt många som inte går på det där om global uppvärmning. Jag tror att denne man som sagt detta har en hel del att komma med och att det är en sanning han säger i artikeln. Gammalmedia styr och ställer och får den vanliga människan att tro att allt är sant som rapporteras och man vågar inte vakna ur det där som kallas sömn, för man kan ju få reda på sanningen.Man borde istället titta närmare på all Chemtrail och HAARP som sätter naturen i gungning och förgiftar både människor och djur! DET är det värsta, och du kan se dessa väderfenomen på himmelen nu i vårtider, för nu börjar man spraya atmosfären igen. Det är ett farligt fenomen. Vakna.

nicubunu-Emoticons-Sleeping-face

Dags att vakna !

 

NamnlösMaria

Video, Artikel: Chemtrail och HAARP, Aerosolbesprutning. Radiofrekvenssändningar, WIFI

WAKE UP!    ac1062     ac1062    ac1062 ac1062

 

Vädervapen. SOV INTE, Lär er sanningen om vad man sprutar ut över oss.

Stratospheric Aerosol Injection

 

*
Vad kan man nu lära av denna länken nedan då?   Du som kan engelska ser att det handlar om Chemtrails och HAARP.
Ur innehållet i artikeln, svenska:
Det finns så många källor till radiofrekvenssändningar som bombarderar oss från så många håll att de aldrig skulle kunna bli helt identifierade eller kvantifierade. Livet är av elektrisk natur, inte alla dessa signaler som påverkar livets väv? Svaret är onekligen ja. Om radiofrekvenssändningar kan göra träd sjuka och döda träd, vad gör dem då oss? Stämningen är nu mycket mer ledande tack vare den ständiga sprutning av metallnanopartiklar med jetflygplan. Den pågående klimatteknikens vansinne är inte bara att förorenar hela planeten,  det är exponering för detta metalliska nedfall som gör våra egna kroppar mer elektriskt ledande. Detta i sin tur gör oss alla mer mottagliga för skador från konstant exponering radiofrekvens.Som fallet är med de träd som dör över hela planeten, är vår egen hälsa också avtagande. Huruvida människor erkänner det eller inte, oavsett om de faktiskt känner någon inverkan eller inte, ingen av oss är undantagna från den långsamma och smygande skador som sker i våra egna kroppar och hela livets väv. Ödet för träden kommer snart nog att vara vårt eget öde om dödlig teknik i den moderna militära / industriella eran inte är fullt exponerad för vad de är, och sedan stoppas. Det finns inget annat val, det finns inget annat sätt framåt.Om den nuvarande paradigmet får fortsätta mycket längre, kommer det att finnas något kvar att rädda livet på jorden. Den “Popular Science” artikel nedan dokument endast en liten del av det pågående övergreppet mot livet på jorden, och som förväntat från en mainstream publikation, de sedan gör ljuset av det.Allt kommer snart att inse att det som utspelas runt omkring oss alla är absolut inte ett skämt.
*
*

WI-FI STRÅLNING dödar TRÄD, FINDS NY STUDIE

Källa:  Populärvetenskap , artikel av Dan Nosowitz

Studier om effekterna av trådlösa strålning på människor är oändligt osäkert, men  en färsk studie  om effekterna av Wi-Fi-strålning på träd, ja, träd-indikerar att våra vedartade vänner kan vara mycket mer utsatta än vi är. Och träd kan inte ens dra nytta av Wi-Fi. Det är alla mycket orättvist.

Studien, utförd av Wageningen University, har undersökt fynd som träd i områden med hög Wi-Fi-aktivitet (stadsområden, särskilt) led av symtom som inte kunde knytas till typiska bakterie- eller virus orsaker. Symptomen ingår blödning (!), Sprickor i barken, död delar av löv, och onormal tillväxt.

*
*

Ett nytt försök har jag gjort för att väcka er, och jag vill väcka er för att tala om att  Jesus visste detta när han talade om katastrofer i de sista tiderna!

NamnlösMaria

Chemtrail. Flera video som visar dig sanningen om chemtrails.Se länk.

 

Foto Maria

Foto Maria

Ännu en gång måste jag ta fram bevis på hur CHEMTRAIL förstör vår värld, vår jord, den jorden som Gud skapade men som människan har förstört.

Läs den svenska texten som du hittar på videos och tänk efter vad det är som man undanhåller oss: sanningen om vad de sprutar ned över oss. Det står i bibeln om hur de sista tiderna skall bli och detta tycks vara början på helvetessjukdomar som redan har och kommer att drabba människorna.!! Och ingen av dem som styr VÅGAR ELLER VILL ELLER KAN SVARA på mail och upprop och frågor!!! Se noga och förstå vikten av detta allvar och förstörelse.

Det står i bibeln om sådant som skall drabba jorden i de sista tiderna.

 

http://ivansbj.blogspot.se/2014/10/tysk-dokumentar-om-chemtrails.html

Ur innehållet:

Dessa aerosoler kan uppehålla sig i atmosfären upp till ett år innan de faller ner på jorden i form av toxiska partiklar

Det som händer under flera decennier över våra huvuden börjar man diskutera som en möjlighet i vetenskapliga kretsar.
*

Snart kommer det att falla 40 liter vatten per kvm/timme och hagel stor som tennisbollar

Föreningar av Aluminium och Barium binder luftfuktighet

*

Många av de flygplan som sprider chemtrails är så kallade tankflygplan med en enorm kapacitet.  Dessa flygplan har ingen märkning och är helt anonyma 

*

När det är slut i tanken så upphör sprejningen – lägg märke till flygplanet

*

En till två timmar innan soluppgång helst då det inte blåser ser man i horisonten de första chemtrails flygplan. I dessa morgontimmar har chemtrailsspår riktning från samma sida som solen går upp och i riktning med blåsten. I denna fas är det typiskt med kortare spår framför allt om blåsten kommer från väst.  Det som är karakteristiskt under besprutning är ringar runt solen som aluminium och barium förorsakar genom att bryta ljuset

*

Under förmiddag förenas det hundratals stabila mjölkgrå spår som bildar en matta av molntäcke. Dessa metallföreningar binder fukten och därmed minskar solstrålningen vilket saktar ner de varma luftmassor som stiger uppåt. Negativ påverkan på människans fysiska och psykiska välbefinnande är omfattande. Luftvägar blir irriterade, det kan uppstå problem med minne eller huvudvärk och fysisk svaghet.  Strontium är dessutom radioaktivt! Härifrån härstammar alla sjuktillstånd som har med luftvägar att göra, neurofysiska störningar som är kopplade allt oftare med demens och Alzheimers. Dessa metallpartiklar är bundna i nano fibrer som man sedan andas in. Dessa fibrer samlas i lungor och deras långvariga effekt är okänt.  Framför allt en ansamling av strontium i kroppen förorsakar hög risk att insjukna. Strontium är radioaktivt.     

*
Detta är helgalet, om du frågar mig.

 

Artikeln hämtad från: http://bakom-kulisserna.webnode.se/

 

NamnlösMaria

 

 

SMHI och Chemtrail, Artiklar. Skriv på i upprop mot chemtrail

11 juli chemtrail 026

11 juli chemtrail 001

Foto Maria

Artikel från: http://blueshift.nu/smhi-chef-tvangsintagen/

http://blueshift.nu/hur-smhi-ljuger-om-chemtrails/

 

I sina försök att mörka och förklara bort existensen av det mycket

omfattande internationella aerosolbesprutningsprogram från

flygplan som

sedan millennieskiftet pågår så har SMHI lagt upp en

artikel på sin sajt.

(en pdf av hur artikeln såg 2014-06-16 kan laddas

ned här)

Så här börjar artikeln..

Inga vetenskapliga belägg för chemtrails

Det finns personer som anser att en del kondensationsstrimmor efter flygplan är medvetna utsläpp av

farliga ämnen avsedda för att påverka oss människor. De benämner strimmorna chemtrails.

Ur ett vetenskapligt perspektiv finns det inte belägg för existensen av chemtrails.

SMHI bedriver ingen utredning eller forskning kring detta.

Här är en fråga: Om nu SMHI inte bedriver forskning eller utredning runt aerosolbesprutningen
från flygplan, hur kan myndigheten då så tvärsäkert kungöra att det inte finns vetenskapliga belägg
för fenomenet – och genom det antyda att dessa inte finns?

Men det är märkligare än så.

En genomläsning indikerar nämligen att artikelns huvudsyfte nödvändigtvis inte är att försöka få läsarna att tro att aerosolbesprutningsprogrammet inte finns – utan att vad det egentligen handlar om är en medlöpares brasklapp eller brottslings försvarstal.

SMHI..

När det gäller existensen av chemtrails, finns inga belägg från vetenskap eller myndigheter, varken svenska eller utländska, som kommit till SMHIs kännedom.

När det globala aerosolbesprutningsprogrammets existens inom en snar framtid är vedertagen kunskap så hoppas alltså SMHI:s chefer och ansvariga tjänstemän att de då har det här fikonlövet att dölja sitt ljugande bakom:

 

Vi hade ingen aning!
 

Så här avrundar SMHI sitt desinformationsstycke..

Att det blivit fler k-strimmor under senare decennier är ett faktum. Att k-strimmor numera finns där de tidigare inte funnits är också ett faktum.

Men det finns en direkt förklaring. Från 1975 till 2011 har antalet flygpassagerare ökat fem gånger. Resorna har i allmänhet gjorts till mer avlägsna platser. Därför har antalet passagerar-kilometer ökat sju gånger under samma period. Data kan laddas hem från Trafikanalysmyndigheten.

Dessutom har flygplanens rutter ändrats. Numera flygs mer frekvent över platser som tidigare sällan berördes av flygtrafik.

Här är varför varenda stavelse i de tre paragraferna ovan är lögn och förbannad dikt..

 1. Chemtrails har bara rapporterats från millenieskiftet och framåt. Att blanda in mätserier från 1975, d v s 25 år innan rapporter om aerosolbesprutningsprogrammet började göras, är irrelevant och leder läsarna vilse.
 2. Det avgörande är inte antalet flygpassagerare eller passagerar-kilometer utan antalet flygplan på himlen. Det antalet har varit i princip konstant i Sverige sedan millenieskiftet – detta framgår av samma källa SMHI själv använder (se diagrammet nedan).
 3. Påståendet att flygplan skulle flyga över områden de inte tidigare flugit över är i sammanhanget irrelevant. Om du bor i Svealand eller Götaland spelar det ingen roll hur flygplan i dag ev flyger över nordpolen eller norra Sverige.Vad du ser på himlen är ju vad som är där – och vad du enligt trafikanalysmyndigheten ser är alltså ett sedan millenieskiftet i princip oförändrat antal överflygningar.
 4. Det förtjänar också att tilläggas att under den här perioden med i princip oförändrat antal flygplan i luften över Sverige så har flygmotorer enligt uppgift blivit upp till 40% mer energieffektiva

 

 

 

 

 

NamnlösMaria

Chemtrail. Det gäller din hälsa! Artikel och videos. LOIS-anläggning i Sverige

 

100

CHEMTRAIL, Artikel och videos

Kanske hör du på radio och tv om att fåglar och fiskar och andra vattendjur dör av okänd anledning. Senast idag den 7/10-14 hör vi hur vattendjur dör, och man skall starta en utredning om orsaken. Detta har pågått ett tag, och ingen tar bladet från munnen för att tala om vad som verkligen sker och skett sedan lång tid.

Jag talar och berättar om CHEMTRAIL (igen)!
Nedanstående artikel och följande Video bör DU se.
http://svenskahaarp.blog.com/2012/04/05/svenska-haarp-lois-eiscat-chemtrails-vadermodifikation/

Ur innehållet:

Södra Sverige har nu fått en egen HAARP-anläggning klar 2008, en av dom största i världen till ytan, huvudsätet finns i Växjö.

När Universitetet var klart (snabbt byggt mellan 2002-2005) och LOIS-anläggningen började bli klar, “donerade” USA en IBM superdator till Universitetet och projektet.

Mer än 10 000 antenner bildar kupolen och samverkar, mitt i denna strålning lever 100 000 tals svenskar sina dagliga liv helt ovetande, och i längden kommer dessa med största säkerhet att påverkas allt mer negativt av strålningen som kontinuerligt avges och av dom giftiga aerosoler som sprutas ut iatmosfären i Sverige för funktionen hos denna LOIS (HAARP) anläggning.

Via denna anläggning som dolts under agendan “Radioteleskop” styr idag Sverige viktiga flöden av jetströmmar i atmosfären och utför avancerad “vädermanipulering” och man har satt radioastronomen Bo Thidé som ett “ansikte” för vansinnes projektet.

Läs artikeln!

Och videos:

Sveriges delaktighet i det Amerikanska Vädervapnet HAARP DEL 1

Chemtrails The facts: Här ser du skillnaden mellan kondens och vaddå? Jo Chemtrail!

 

 

 

Oförneklig 3 minuters video om vad massorna inte vet om chemtrail/Centerpartiet vet, men det stoppas inte

Chemtrailimg5481y

Undeniable Footage Of Jet Aircraft Spraying

De extremt spännande bilder i denna 3 minuters video bör vara ännu ett kraftfullt verktyg som ska användas i kampen för att väcka de sovande massorna över vad som sker över deras huvuden dag ut och dag in. De sprutade utbetalningarna  som tydligt förekommer bakom denna jet tanker går inte att rationellt förnekas. Alla vi måste hjälpa till med utmaningen att föra medvetenheten i denna ödesdigra fråga. Mina mest uppriktiga tack till Tom Anderson och Anubis 420 för att fånga denna mycket värdefulla filmsekvenser.
Dane Wigington
*

ENGLISH: The extremely compelling footage in this 3 minute video should be yet another powerful tool to be used in the battle to awaken the sleeping masses to what is occurring over their heads day in and day out. The sprayed disbursements that are clearly occurring behind this jet tanker can not be rationally denied. All of us must help with the challenge of bringing awareness to this dire issue. My most sincere thanks to Tom Anderson and Anubis 420 for catching this very valuable film footage.
Dane Wigington

*

Det är verkligen hemskt vad de gör mot människor. De sprutar atmosfären full med gift som vi människor och djur får i oss genom regnvatten, mat och genom att andas in eländet……

Varför tar inte Centerpartiet upp detta i valfrågorna?????? Man berättar i länk nedan!

Vad ser DU på himmelen? Ser DU de strecken från flygplanen som är Gift och inte kondens! De streck som stannar kvar och sedan mosar ihop sig och blir till molnighet och även regn är chemtrail, inget annat! Vakna nu, du som inte sett eller förstått detta innan. Varför stiger cancertalen i alla länder i världen?  Det är regeringen i Sverige som borde stoppa detta, men inte gör det och i denna kategori erkänner man /Centerpartiet/ att man använder chemtrail, se video:

https://gospel.jesuslever.eu/videocenterpartiet-varnar-for-chemtrails-asa-runander-berattar/

 

name-graphics-maria-545505

/

Video:Centerpartiet varnar för chemtrails. Åsa Runander berättar

 

 CENTERPARTIET SKÅNE VARNAR FÖR CHEMTRAILS

Vad i hela världen är det de sprayar över oss? Chemtrails.  SE VIDEO!

imageschem Bild fr tidigare artikel

Tidigare har folkvalda från miljöpartiet uttryckt oro över den massiva landsomfattande aerosolbesprutningen från flygplan. Nu har centerpartiet också fått upp ögonen för det här enorma hotet mot miljön..

Eftersom du nu sett videon så kanske du kan tänka dig att det jag tagit med på sidan om CHEMTRAILS, ja, det är sant. Faktiskt. Förstörelsen av vår jord, vår värld, är i full gång  Läs mer i länken nedan:

https://gospel.jesuslever.eu/category/chemtrail/

 

 

name-graphics-maria-545505

2 Video:Geoingenering, d v s: chemtrails över hela jorden. Video 2: Pilot glömde stänga av aggregatet, dränkte flygplatsen i…

 

imageschem

Contrails_in_Haarlemmermeer

 

Contrail_and_tsunami_warning_sign

Jag säger absolut inte att jorden/världen skall gå under 2014- det vet jag ingenting om- men jag vet en sak: vi lever väldigt farligt alla vi på jorden, och därför återkommer jag nu med ämnet chemtrail, och  med en mycket intressant video om just det farliga som sker från luften, luften som man snart inte kan andas in längre. VAR VAKEN! Vi vet av bibeln hur pest och epidemier kommer att  skapas ,spridas och geoingeneering är bara ett av de sätten!

This is one of those videos that is a shock to the system. Hats off to Dane Wigington for the amazing presentation. Check him out on Facebook here: Please visit the site for more info, these guys know what they are talking about: Dane Wigington presents hard data which reveals what these catastrophic programs have done to our planet to date and what they will do if they are allowed to continue. Please take the time to watch this video, follow up with some investigation of your own on our site — http://www.geoengineeringwatch.org, and share this information far and wide.

Decenniets klavertramp: chemtrailpilot glömde stänga av aggregatet innan landning – dränker flygplatsen i gifter:

Marias-2737