Bibelord/ Uthållighet. Gudsfruktan.

 

Uthållighet handlar inte om bekvämlighet och uthållighet handlar inte om att rusa fram! Se på bibelorden och lär av dem och förstå vad uthållighet är. Väntan-  det är uthållighet och det är  all övning och prövning man går igenom. Vi ska bevara vårt hopp vi som tror och vi ska nå ut till andra- uthållighet behövs. Det kan inte bli tal om snabbhet och egoism om man vill tjäna Gud. Där har jag haft mycket att lära av Gud- för jag  gillar “snabba ryck”, men jag är ganska långsam sedan  ett långt tag. Gud vet vad han vill med oss! Gudsfruktan är en del av helgelsen.

Varsågod:   Bibelord

*

Rom 15:4
Ty allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning, för att vi genom den uthållighet och tröst som Skrifterna ger skall bevara vårt hopp. 
Rom 15:5
Och må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga efter Kristi Jesu vilja, 
2 Kor 6:4
Nej, under alla förhållanden vill vi visa att vi är Guds tjänare, med stor uthållighet, under lidanden, nöd och ångest, 
2 Kor 12:12
Vad som kännetecknar en apostel har blivit utfört hos er med all uthållighet, genom tecken, under och kraftgärningar. 
1 Thess 1:3
ty inför vår Gud och Fader tänker vi ständigt på er gärning i tron, ert arbete i kärleken och er uthållighet i hoppet till vår Herre Jesus Kristus. 
2 Thess 1:4
Därför berömmer vi oss i Guds församlingar av er, av er uthållighet och er tro under alla de förföljelser och lidanden som ni får utstå. 
2 Thess 3:5
Må Herren leda era hjärtan in i Guds kärlek och Kristi uthållighet. 
1 Tim 6:11
Men du gudsman, håll dig borta från sådant! Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. 
2 Tim 3:10
Men du har följt mig i lära och liv, i föresats och tro, i tålamod, kärlek och uthållighet, 
Hebr  6:12
så att ni inte blir tröga utan följer dem som genom tro och uthållighet får det utlovade arvet. 
Hebr 10:36
Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. 
Jak 1:4
Men låt er uthållighet visa sig i fullbordad gärning, så att ni är fullkomliga och hela, utan brist i något avseende. 
Jak 5:11
Vi prisar dem saliga som håller ut. Ni har hört om Jobs uthållighet och sett hur Herren till slut handlade med honom. Herren är rik på kärlek och barmhärtighet. 
2 Petr 1:6
i insikten självbehärskning, i självbehärskningen uthållighet, i uthålligheten gudsfruktan, 
Upp 1:9
Jag, Johannes, er broder, som i Jesus delar lidandet och riket och uthålligheten med er, jag befann mig på den ö som kallas Patmos, för Guds ords och Jesu vittnesbörds skull. 
Upp 2:2
Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet, och jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det, och du har funnit att de är lögnare. 
Upp 2:19
Jag känner dina gärningar, din kärlek och din tro, ditt tjänande och din uthållighet, och jag vet att dina senaste gärningar är fler än dina första. 
Upp 3:10
Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, skall jag bevara dig och rädda dig ur prövningens stund, som skall komma över hela världen och sätta dess invånare på prov. 
Upp 13:10
Om någon måste gå i fångenskap, skall han gå i fångenskap. Och om någon måste dödas med svärd, skall han dödas med svärd. Här visar sig de heligas uthållighet och tro. 
Upp 14:12
I detta visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds bud och tron på Jesus.”
*
*
*Har du funnit den dyrbara pärlan Har du sett dess bedårande glans? Har du lämnat ditt hjärta åt Jesus Kan du säga att helt du är hans?* / R Karlsson 
/Maria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.