Apostlagärningarna/Samlas i hemmen.Vad är en kyrka?

 

Herren leder oss

Vad är en kyrka? En “kyrka” är en grupp av troende på Jesus, som samlas till/för hans (Jesus) ändamål/syfte,   och de samlades i HEMMEN, se följande bibelord som förklarar  dessa frågor, läs gärna vidare  och läs MER i länken HÄR:

http://www.believers.org/believe/bel137.htm  : Läs forts.  på engelska

*Act 2:46  Och ständigt, var dag, voro de endräktigt tillsammans i helgedomen; och hemma i husen bröto de bröd och åto med fröjd och i hjärtats enfald, och lovade Gud.
*

*Act 5:12  Och genom apostlarna gjordes många tecken och under bland folket; och de höllo sig alla endräktigt tillsammans i Salomos pelargång.
*

*Act 8:3  Saulus åter for våldsamt fram mot församlingen; han gick omkring i husen och drog fram män och kvinnor och lät sätta dem i fängelse.
*

*Act 12:5  Under tiden förvarades Petrus i fängelset, men församlingen bad enträget till Gud för honom.

*

*Act 12:11  När sedan Petrus kom till sig igen, sade han: “Nu vet jag och är förvissad om att Herren har utsänt sin ängel och räddat mig ur Herodes’ hand och undan allt det som det judiska folket hade väntat sig.”
*

Act 12:12  När han alltså hade förstått huru det var, gick han till det hus där Maria bodde, hon som var moder till den Johannes som ock kallades Markus; där voro ganska många församlade och bådo.

*

*Act 20:8  och ganska många lampor voro tända i den sal i övre våningen, där vi voro församlade.

*
*Act 20:20  Och I veten att jag icke har dragit mig undan, när det gällde något som kunde vara eder nyttigt, och att jag icke har försummat att offentligen och hemma i husen predika för eder och undervisa eder.

*
*1Co 16:19  Församlingarna i provinsen Asien hälsar eder. Akvila och Priska, tillika med den församling som kommer tillhopa i deras hus, hälsa eder mycket i Herren.
*

*Col 4:15  Hälsen bröderna i Laodicea, så ock Nymfas tillika med den församling som kommer tillhopa i hans hus.
*

*Phm 1:2  och Appfia, vår syster, och Arkippus, vår medkämpe, och den församling som kommer tillhopa i ditt hus..

*

/-Ja nu ser du hur det var, läs bibelorden på nytt och se hur de visar att vi inte behöver några kyrkobyggnader, likaså som det var på den tiden: husförsamlingar, inga ståtliga kyrkor. Motsättningar kom mellan grupperna de kristna judarna och den övriga  judiska gemenskapen, det fanns de som gick till templet och de som gick till synagogorna för gudstjänst och undervisning i Guds ord. De som trodde på Jesus som Messias måste därför mötas i hemmen för brödbrytelse, bön, och undervisning om Jesus. Mot slutet av det första århundradet blev många av de på Jesus troende judarna utstötta från synagogorna./ Maria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.