Archive | 05 april 2012

Jesus /Vem är Jesus. Jesus är Gud. Johannes 1:1 …

 

Vem är Jesus?

 Joh 1:1 I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Joh 1:2Detta var i begynnelsen hos Gud. Joh 1:3Genom det har allt blivit till, och utan det har intet blivit till, som är till. Joh 1:4I det var liv, och livet var människornas ljus. Joh 1:10I världen var han, och genom honom hade världen blivit till, men världen ville icke veta av honom. Joh 1:11Han kom till sitt eget, och hans egna togo icke emot honom. Joh 1:12Men åt alla dem som togo emot honom gav han makt att bliva Guds barn, åt dem som tro på hans namn; Joh 1:13och de hava blivit födda, icke av blod, ej heller av köttslig vilja, ej heller av någon mans vilja, utan av Gud. Joh 1:14Och Ordet vart kött och tog sin boning ibland oss, och vi sågo hans härlighet, vi sågo likasom en enfödd Sons härlighet från sin Fader, och han var full av nåd och sanning.

*

1.Jesus, det renaste, Dyraste, skönaste Namn, som av människoläppar är sagt. Rikdom av härlighet, Helighet, salighet, Djup utav nåd och av sanning och makt.

2.Herre, du möter mig, Aldrig du stöter mig Bort från din mäktiga, nådiga famn. Människor glömma mig, Du vill dock gömma mig Hult vid ditt hjärta, mig nämna vid namn. verser 2 utav 4. /O T Moe

/Maria

NWO /Den globala uppvärmningen?

 

Tror du på att det som kallas Den Globala Uppvärmningen är sant?

http://endtimeinfo.com/2012/04/green-fascism-the-growing-threat-of-eco-tyranny/
Via Infowars.com

Professor Kari Norgaard’s assertion that skeptics of man-made climate change should be “treated” for some kind of psychological disease because they refuse to be brainwashed by the global warming mantra gives us an opportunity to take a retrospective look at some choice cuts from past statements made by climate alarmists in which they openly advocate fascism under the banner of saving the planet.
Grön Fascism: det växande hotet från Eco-Tyranny/dålig översättn

Professor Kari Norgaard påstående att skeptikerna av människan skapade klimatförändringen bör ”behandlas” för någon form av psykisk sjukdom, eftersom de vägrar att bli hjärntvättade av den globala uppvärmningen- mantrat,det ger oss en möjlighet att ta en retrospektiv titt på några val nedskärningar från tidigare uttalanden som gjorts av klimatalarmister där de öppet förespråkar fascism under parollen att rädda planeten.

Läs Hela Artikeln i länken och se videon, och du förstår vad det handlar om, och kan begripa att människan är mer än lurad.

Se ävenhttp://endtimeinfo.com/2012/03/un-backed-scientists-call-for-mega-city-population-lockup/

/Maria

Tro/ Räddning till frihet

 

Jesus dog för alla människor så att de skulle få bli fria/Vill du bli fri

Nåd är meningslös utan en giltig dom och ett straff att bli benådad från ( Joel 2:12-14). Guds avsikt är inte att förstöra utan att hela och upprätta. Gud har öppnat en dörr till räddning, och vi kan välja om vi vill gå genom den ut i frihet eller stanna kvar och ta vårt straff./Joel 2:31-32/

*Från min synd är jag fri, O, vad glädje däri! Av allt hjärta nu tror jag på Jesus. Nu är slut på all strid, Jag har underbar frid, Ty jag tror på Guds käre Son.

Ja jag tror, ja jag tror, Av allt hjärta jag tror nu på Jesus.*E L/

/Maria