Feed on
Posts
Comments

Archive for mars 15th, 2012

  Det står många ord om tro på denna sida och det hoppas jag att du tycker om. Nu kommer det några ord till…Kanske vill du reflektera över vad de orden betyder i ditt hjärta. * Att vara Fri Att bli Fria Vittnesbörd Naturliga Glada Nåden Rättfärdigheten Syndernas förlåtelse Tron Rätta Vägen Livet Lovsång Hjärtats […]

m4s0n501   Gud har skapat, ja han skapar fortfarande, och han bevarar och han styr, precis så som han alltid har gjort. Det är verkligen stort att få förstå detta märkliga, och underbara. När vi lär känna Guds makt inser vi att vi kan anförtro våra liv åt honom. Känner du honom? Följande två psalmer […]

  15 Mars ”Så frukta nu icke, du mask Jakob ———. Se, jag gör dig till en tröskvagn, ny och med skarpa taggar.” Jes 41: 14-15. KAN det mellan tvenne ting råda större olikhet än mellan en mask och en tröskvagn? Masken är svag och krossas av stenen eller under det förbirullande hjulet. En tröskvagn […]

  Radband- inte kristet! Martin Lönnebo försvarar Frälsarkransen i tidningen Dagen som verkar ta en alltmer katolsk inriktning i ekumenikens namn. (Sv) >> Här kan vi läsa sanningen om radbandet och dess bakgrund – som inte alls har med kristen tro att göra. Ingen sann kristen bör använda sådana hedniska och obibliska ”hjälpmedel”. (Sv) >> […]