Archive | 02 mars 2012

NWO / V Putin Plans for the EU

 

‘We will Strive to Ensure a New World Order’: Vladimir Putin Outlines Plans for the EU

We will strive to ensure a new world order, one that meets current geopolitical realities, and one that develops smoothly and without unnecessary upheaval.

Here’s what many will not find the “feel good” story of the day:

In an article published just before Russia’s upcoming election, Russian Prime Minister Vladimir Putin calls on eurozone leaders to consider the idea of creating what he calls a “Union of Europe.”

“That’s right,” writes Business Insider’s Adam Taylor, “a Union of Europe, not a European Union – a free trade zone (and perhaps more) stretching from ‘Lisbon to Vladivostok.’”

As Taylor notes, there’s a certain element of “schadenfreude” in Putin’s article, especially when he writes: Russia is actively participating in the international effort to support the ailing European economies, and is consistently working with its partners to formulate collective decisions under the auspices of the IMF. Russia is not opposed in principle to direct financial assistance in some cases.

*

Översättn:Här är vad många inte kommer att tycka är den bästa histiorien idag : I en artikel publicerad strax innan Rysslands kommande val, uppmanar Rysslands premiärminister Vladimir Putin  euroområdets ledare att överväga idén om att skapa vad han kallar en ”union av Europa.”

”Det stämmer”, skriver Business Insider: s Adam Taylor, ”en union av Europa, inte ett EU -”. Lissabon till Vladivostok ”ett frihandelsområde (och kanske mer) som sträcker sig från”

Som Taylor konstaterar finns det en viss del av ”skadeglädje” i Putins artikel, särskilt när han skriver:Ryssland deltar aktivt i det internationella arbetet för att stödja de sjuka europeiska ekonomierna, och arbetar konsekvent med sina partner att formulera kollektiva beslut inom ramen för IMF. Ryssland motsätter sig inte i princip direkt ekonomiskt stöd i vissa fall.

Vi befinner oss i en värld där NWO kommer att styra och nu skall man ”sy ihop” alla dessa trådar…Vi är i klorna på dem som inte vill oss väl. Den nya världsordningen.

/Maria/ 

Apostlagärningarna/Apg 10:42/Matt 28/Ingen kyrka..

 

I Apostlagärningarna berättar Petrus, en judisk  fiskare, om att man får frid med Gud genom Jesus. Det är de goda nyheterna, och dessa nyheter borde ju alla vilja ha. Petrus skriver här om hur  apostlarna var vittnen till allt som Jesus gjorde, hur kan man då säga att  bibeln är en lögn?

Petrus och  övriga apostlar åt och drack med Jesus sedan han hade uppstått, och det är sannerligen ingen lögn.  Jesus visade sig alltså för  vissa personer (d v s 500 st.).  Jesus  skickade sedan iväg apostlarna för att predika de goda nyheterna överallt….och jag hoppas man tar emot de goda nyheterna redan idag, nu-  Jesus lever.

*

Act 10:42Och han bjöd oss predika för folket och betyga att han är den som av Gud har blivit bestämd till att vara domare över levande och döda.

Läs också gärna  Matt 28:19; ( Missionsbefallningen), och 2 Kor 5:10 som lyder:

2Co 5:10Ty vi måste alla, sådana vi äro, träda fram inför Kristi domstol, för att var och en skall få igen sitt jordelivs gärningar, alltefter som han har handlat, vare sig han har gjort gott eller ont.

Låt Guds ords sanning komma många till del!  Jag hoppas att de ofrälsta ungdomarna ser och läser detta och de frälsta ungdomarna som vistas i många av de falska kyrkorna med falska lärare.

http://gospel.jesuslever.eu/?cat=120 Här läser du om att man samlas i hemmen och ber:

det behövs ingen kyrka.Likaså som det var på den tiden: husförsamlingar, inga ståtliga kyrkor. Motsättningar kom mellan grupperna de kristna judarna och den övriga  judiska gemenskapen, det fanns de som gick till templet och de som gick till synagogorna för gudstjänst och undervisning i Guds ord. De som trodde på Jesus som Messias måste därför mötas i hemmen för brödbrytelse, bön, och undervisning om Jesus. Mot slutet av det första århundradet blev många av de på Jesus troende judarna utstötta från synagogorna./ Maria

Ett Guds barn/Gör vad rätt är och vandra i ödmjukhet

 

*

Boken Mika i bibeln handlar om att varna Guds folk för den kommande domen och erbjuda förlåtelse till alla dem som ångrar sin synd. Boken är skriven (742-687 f Kr). Mika var samtida med Jesaja och Hosea. I sju korta kapitel beskriver Mika vem Gud är.

*

Nyckelvers: Mik 6:8  *Nej, vad gott är har han kungjort för dig, o människa. Ty vad annat begär HERREN av dig, än att du gör vad rätt är och vinnlägger dig om kärlek och vandrar i ödmjukhet inför din Gud?*

Mika 7:-7-9 Mika visar stor tro på Gud när han förklarar:

1. Att han skall hålla ut tills Gud griper in,

2. Att Gud kommer att hjälpa honom genom alla svårigheter,

3. Att han skall uthärda Guds straff därför att det leder till seger

4. Och att hans fiender kommer att få sitt straff.

OBS:

Vem som helst kan få en sådan tro och god gemenskap med Gud som Mika. Det krävs ingen särskild talang för detta, bara en barnslig tro på Gud och en vilja att handla utifrån hans ord.

/Maria