Archive | 01 mars 2012

Hälsa/ Vaccinationsskandalen/ Artikel Rune L

 

*Svininfluensa-vaccinet kan ha gett fler sjukdomar än narkolepsi

Talade i går med en man som efter sprutan blivit så stel i kroppen att han knappt kunde gå ur sängen. Influensavaccinet triggade igång en mildare form av reumatism. Men som efter sprutan blev så svår att han fortfarande får gå på behandling på reumatologen i Uddevalla. Men det börjar röra på sig. Nu ska finnarna utreda andra biverkningar, av svininfluensa-vaccinet, som reumatism, diabetes och MS.
Rune Lanestrand

http://runelanestrand.wordpress.com/2012/03/01/svininfluensa-vaccinet-kan-ha-gett-fler-sjukdomar-an-narkolepsi/

/Tack Rune för denna artikel som visar att allt fler vill gå till botten med vaccinskandalen. Ja det är också mer än botten att denna massvaccinationskampanj med sådana följder  kunde få ske!/Maria

Antikrist /Artikel ang ID och de sista tiderna

 

 

*

ID och Antikrist.  Läs Upp. 13:16-17.

Tankar och farhågor finns på många vis angående tidens slut, här är ytterligare något att fundera på , om man så vill:

Is the Real ID a precursor to the end-time world dictator known in Bible prophecy as the Antichrist?

A Randolph County school teacher is convinced there is an eventual link, and wants West Virginia lawmakers to grant anyone with a religious conviction an exemption from the license that employs biometrics.

If we as Christians comply with the Real ID act, we would be enrolled into a global system of identification that directly links our body through biometrics to our ability to buy or sell,” Philip Hudok told the Senate Transportation and Infrastructure Committee Tuesday.

Översättn:

Är Real ID en föregångare till den sista tidens världsdiktatorn känd i Bibelns profetior som Antikrist?

En Randolph County lärare är övertygad om att det finns en eventuell koppling, och vill att West Virginia´s lagstiftare att bevilja någon med en religiös övertygelse ett undantag från den licens som använder biometri.

 ”Om vi som kristna följer (åtlyder, efterkommer) denna Real ID handling, skulle vi vara anslutna till ett globalt system för identifiering som direkt kopplar vår kropp med hjälp av biometri till vår förmåga att köpa eller sälja,” Philip Hudok berättade senaten Transport och infrastruktur kommittén tisdag.

Läs hela artikeln här:http://endtimeinfo.com/2012/02/is-real-id-a-step-toward-mark-of-the-beast/

/Maria

Hälsa / Mc Nugget och Dimetylpolysiloxan

 

*

Vet man vad man får i sig och vad man har på sig? Läs artikel:

Silikon i McDonalds Chicken McNugget 
Förutom genmanipulerade livsmedel innehåller McNugget ämnet Dimetylpolysiloxan, (E900), en typ av silikonolja med klumpförebyggande och anti-skum egenskaper.

Samma ämne används bland annat i kosmetika och i solvärmesystem. Ämnet är inte produktklassat, men i säkerhetsföreskrifter rekommenderas det att man skall skölja näsa och mun med vatten vid förtäring, kvarstår obehag skall man kontakta läkare.

McNuggets innehåller även det kemiska ämnet Tertiär butylhydrokinon, förkortas vanligtvis TBHQ med E-nummer 319. Det räcker med 1 gram av TBHQ för att det skall kunna orsaka, illamående, kräkningar, tinnitus, delirium och kvävningskänsla. Vid långvarigt intag kan det ge bestående leverskador. Leverskador och -sjukdomar ökar kraftigt i många länder, där Sverige är ett av dem där det ökar kraftigt.
 
Dessa ämnen finns i en mängd fabricerade livsmedel och McNugget är alltså inte ensam om att ha med dessa kemiska för kroppen giftiga ämnen. http://www.happysmile.se/

/Maria

Att lyda Gud/ Vill du lyda Gud?

 

 

Här läser vi liknelsen om två söner. Den son som sa att han tänkte lyda men inte gjorde det representerar den tidens Israel som nation. Man sa att man ville göra Guds vilja men vägrade hela tiden att lyda. Det är farligt att LÅTSAS lyda Gud, när man egentligen inte tänker göra det. Han känner vårt innersta. Våra handlingar måste stämma med våra ord.

I sina försök att nå fram till oss sände Gud till sist sin egen  son. Hans fullkomliga liv, hans ord av sanning och hans offer i kärlek är avsedda att få oss att LYSSNA och FÖLJA honom som Herre. Att vara likgiltig inför Guds nåd som den visas genom Jesus, är att stöta bort Gud själv.

Mat 21:28Men vad synes eder? En man hade två söner. Och han kom till den förste och sade: ‘Min son, gå i dag och arbeta i vingården.’ Mat 21:29Han svarade och sade: ‘Jag vill icke’; men efteråt ångrade han sig och gick.

Mat 21:30Och han kom till den andre och sade sammalunda. Då svarade denne och sade: ‘Ja, herre’; men han gick icke,
Mat 21:31Vilken av de två gjorde vad fadern ville?” De svarade: ”Den förste.” Jesus sade till dem: ”Ja, sannerligen säger jag eder: Publikaner och skökor skola förr gå in i Guds rike än I.
Mat 21:32Ty Johannes kom och lärde eder rättfärdighetens väg, och I trodden honom icke, men publikaner och skökor trodde honom. Och fastän I sågen detta, ångraden I eder icke heller efteråt, så att I trodden honom.

/Maria

*Det finnes ett ord för min själ, Ett glatt och ett fröjdefullt bud, Att Jesus för mig allt gjort väl Och bjuder mig frid ifrån Gud.* P B