Tag Archive | skapade

Del 1. Bibeln. Vad säger Bibeln om sig själv?

Bibelns ord består

allt han lovat har slagit in………………. 1 Kung 8:56

ditt ord står fast för evigt ………………….. Ps 119:89

Guds ord förblir i evighet…………………… Jes 40:8

inte en bokstav ska förgå………………….. Matt 5:18

mina ord ska aldrig förgå……………….. Matt 24:35

Skriften kan inte göras om intet…………. Joh 10:35

orubbliga uttalanden……………………… Hebr 6:18

 

Bibelns ord får inte ändras

inte lägga till, inte ta bort…………………. 5 Mos 4:2

lägg ingenting till hans ord……………….. Ords 30:6

vi förfalskar inte Guds ord………………… 2 Kor 4:2

förvränga Skriften till eget fördärv ……. 2 Petr 3:16

plågor på den som lägger till…………… Upp 22:18f

 

Bibeln är inspirerad av Gud

Herrens Ande har talat genom mig…… 2 Sam 23:2

har varnat genom sina profeter…….. 2 Kung 17:13

ta en bokrulle och skriv mina ord…………. Jer 36:2

Herrens ord genom profeterna…………… Sak 7:12

förkunnar med ord som Anden lär……. 1 Kor 2:13

hela Skriften är utandad av Gud………. 2 Tim 3:16f

talat genom profeterna och Sonen……… Hebr 1:1f

inte genom egen utläggning……………. 2 Petr 1:20f

detta är Jesu Kristi uppenbarelse…………. Upp 1:1

skriv, dessa ord är sanna………………….. Upp 21:5

*

Här finns mycket att fundera över.  Guds ord är sant. Jesus lever.

Gud och skapelsen. /Artiklar om vårt ursprung. Big Bang? /Bibelfokus

 

001

 

TROR DU på BIG BANG? TROR DU på Evolutionen?  ELLER tror du på GUD och skapelsen?                

new0209

Här finns två artiklar om just dessa frågor från www.bibelfokus.se

 

Nya artiklar om vårt ursprung

2017-01-02: Var har vi vårt ursprung? Del 2: Kan man tro på evolution?
Är evolutionen ett faktum? Är evolutionen rent av möjlig? Vi går igenom ett antal problem inom evolutionsteorin som ger svar.
2016-12-12: Var har vi vårt ursprung? Del 1: Kan man tro på skapelse?
Ett spännande (?) material som ger stöd åt en bibelförankrad skapelsetro jämte syndaflodsberättelsen, och som du kanske inte sett tidigare. Om gamla kungalängder, krönikor, dinosaurier, m.m.

*

NamnlösMaria

Gud skapade världen/Ordning, balans, skönhet

 

En del tror på Gud, andra inte. Men jag är övertygad om att Gud har skapat denna världen för oss att leva i och att vårda. Mycket vårdande är det ju inte, utan mest skövlande av jorden enligt min mening. Fortsätter härmed på temat: Gud skapade världen:

Detta vill/ville Gud ge oss:

I naturen:

En fullkomlig skapelse

Ordning, balans, skönhet

Överflöd

I vår kropp:

Nyttiga böjelser, Liv och hälsa

I vårt tankeliv:

Sanning, Tro,Visdom, Goda tankar,

Mening, Kreativitet, Kärlek, Förtroende

Ödmjukhet, Lydnad, Valfrihet, Frid,

Glädje, Hjälpsamhet, Rättvisa,

Gemenskap med Gud.

Det finns en annan makt som inte vill något annat än att förstöra, den makten är ond och inte god. Satan vill ge oss/och ger oss följande:

I naturen:

En fördärvad skapelse, Oordning, kaos, vidrighet, fattigdom, hunger, plågor

I vår kropp:

Frosseri, laster, begärelser, Sjukdom och död

I vårt tankeliv, känsloliv och i våra handlingar:

Lögn, otro, dårskap, Dåliga tankar, Meningslöshet, destruktivitet, själviskhet, hat

Fruktan, misstänksamhet, Stolthet, upproriskhet, slaveri under synden, Kamp, krig, sorg

Brottslighet, orättvisa

Skilsmässa från Gud

Ser ni skillnaderna på det goda och det onda. Man kan jämföra dessa olika saker, om vad Gud vill ge oss och vad en ond makt vill göra för att förstöra för oss.

Det gäller att vara vaksam, det gäller att omvärdera ordet TRO.

Forts följer…

afbntop.gif