Tag Archive | frimodighet

Bibelord. Frimodighet

 

Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.
(Hebr 4:16)

Kasta därför inte bort er frimodighet, som ger stor lön. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat.
(Hebr 10:35-36)

Gud är kärlek och den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom. I detta har kärleken nått sitt mål hos oss: att vi är frimodiga på domens dag.
(1 Joh 4:16-17)

*

 /Pinterest/

Den fattigaste människan på jorden är inte den som inte har pengar, det är den som är utan JESUS.

The key is prayer Gud vill leda dig dit han vill att du ska vara, men du bör tala med honom dagligen för att veta vart han vill att du ska gå. Nyckeln till detta är BÖN.

 

Andefyllda människor. Bibelord

 

mission

Vad är andefyllda människor? Det får du reda på ur bibeln, i bibelorden nedan:

Apg 13:52 Och lärjungarna uppfylldes av glädje och den helige Ande. 

Apg 4:31 När de hade bett skakades platsen där de var samlade, och de uppfylldes alla av den helige Ande och förkunnade Guds ord med frimodighet.

Luk 11:13 Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska då inte er Far i himlen ge den helige Ande åt dem som ber honom?”

Hes 36:27 Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. 

Apg 1:8 Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” 

Rom 8:9 Ni däremot lever inte i köttet utan i Anden, eftersom Guds Ande bor i er. Den som inte har Kristi Ande tillhör inte honom.

Apg 7:55 Men fylld av den helige Ande lyfte han sin blick mot himlen och fick se Guds härlighet och Jesus som stod vid Guds högra sida, 

*

Att följa Gud är att underordna sig och att be om att få allt det som man behöver för att leva ett rättfärdigt liv. Då ber man om att få bli andefylld. Det är ett verktyg vi behöver för att kunna lyssna och lära och göra. Vi behöver att Jesus lever i oss genom den helige Ande. Vi får kraft, vi får mod, vi får av Guds härlighet och vi får sådant som vi inte ens förstår, det sker otroliga saker då man vill följa Gud, då man är helt beroende av honom. Är DU helt beroende av Gud?

NamnlösMaria2