Archive | 19 april 2012

Ekonomi / Ekonomiska krisen, Vad vet vi….

 

 bild:Google

Är Den Europeiska Ekonomiska Krisen Över? eller kommer den att urarta och växa och bli till en mardröm?

Via The Economic Collapse

The economic crisis in Europe continues to get worse and eventually it is going to unravel into a complete economic nightmare.  All over Europe, national governments have piled up debts that are completely unsustainable.  But whenever they start significantly cutting government spending it results in an economic slowdown.  So politicians in Europe are really caught between a rock and a hard place. 

LÄS HELA ARTIKELN: Why The European Crisis Is Far From Over
http://endtimeinfo.com/2012/04/why-the-european-crisis-is-far-from-over/

 Ekonomi 1-27:

#1 The Greek economy shrank by 6 percent during 2011, and it has been shrinking for five years in a row.

#2 The average unemployment rate in Greece in 2010 was 12.5 percent.  During 2011, the average unemployment rate was 17.3 percent, and now the unemployment rate in Greece is up to 21.8 percent.

#3 The youth unemployment rate in Greece is now over 50 percent.

#4 The unemployment rate in the port town is Perama is about 60 percent.

#5 In Greece, 20 percent of all retail stores have closed down during the economic crisis.

#6 Greece now has a debt to GDP ratio of approximately 160 percent.

#7 Some of the austerity measures that have been implemented in Greece have been absolutely brutal.  For example, Greek civil servants have had their incomes slashed by about 40 percent since 2010.

#8 Despite all of the austerity measures, it is being projected that Greece will still have a budget deficit equivalent to 7 percent of GDP in 2012.

#9 Greece is still facing unfunded liabilities in future years that are equivalent toapproximately 800 percent of GDP.

#10 In the midst of all the poverty in Greece, several serious diseases are making a major comeback.  The following comes from a recent article in the Guardian….

The incidence of HIV/Aids among intravenous drug users in central Athens soared by 1,250% in the first 10 months of 2011 compared with the same period the previous year, according to the head of Médecins sans Frontières Greece, while malaria is becoming endemic in the south for the first time since the rule of the colonels, which ended in the 1970s.

Spain

#11 The unemployment rate in Spain is now up to 23.6 percent.

#12 The youth unemployment rate in Spain is now over 50 percent.

#13 The total value of all toxic loans in Spain is equivalent to approximately 13 percent of Spanish GDP.

#14 The GDP of Spain is about 1.4 trillion dollars.  The three largest Spanish banks have approximately 2.7 trillion dollars in assets and they are all on the verge of failing.

#15 Home prices in Spain fell by 11.2 percent during 2011.

#16 The number of property repossessions in Spain rose by 32 percent during 2011.

#17 The ratio of government debt to GDP in Spain will rise by more than 11 percent during 2012.

#18 On top of everything else, Spain is dealing with the worst drought it has seenin 70 years.

Portugal

#19 The unemployment rate in Portugal is up to 15 percent.

#20 The youth unemployment rate in Portugal is now over 35 percent.

#21 Banks in Portugal borrowed a record 56.3 billion euros from the European Central Bank in March.

#22 It is being projected that the Portuguese economy will shrink by 5.7 percent during 2012.

#23 When you add up all forms of debt in Portugal (government, business and consumer) the total is equivalent to approximately 360 percent of GDP.

Italy

#24 Youth unemployment in Italy is up to 31.9 percent – the highest level ever.

#25 Italy’s national debt is approximately 2.7 times larger than the national debts of Greece, Ireland and Portugal put together.

#26 If you add the maturing debt that the Italian government must roll over in 2012 to the projected budget deficit, it comes to approximately 23.1 percent of Italy’s GDP.

#27 Italy now has a debt to GDP ratio of approximately 120 percent.  / End Time Info /

/Maria

 

 Världen

Tro / Vänta, i tider av ovisshet. Stån fasta! Stå stilla!

 

Gud vet bäst, Stån fasta!

19 April

”Stån fasta (stilla, eng övers), så skolen I se, vilken frälsning Herren i dag skall bereda eder.” 2 Mos 24: 13.

DESSA ORD äro Guds befallning till den troende själen, som befinner sig i stort trångmål, omringad av svårigheter av mindre vanligt slag .Hon kan icke draga sig tillbaka, ej heller kan hon gå framåt. Hon är trängd både på högra och på vänstra sidan. Vad är att göra under sådana förhållanden?
Mästarens ord ljuda, ”Stå stilla!” Det är väl för henne, om hon giver akt på Hans röst, ty andra onda rådgivare finnas. Misströstan viskar: ”Lägg dig ned att dö; giv upp alltsammans.” Men Gud vill se oss vid gott mod och fulla av glädje över Hans kärlek och trofasthet också i livets mörkaste stunder.

Fegheten säger: ”Drag dig tillbaka och slå in på den väg, där du kan handla på vanligt människovis. Du kan ändå icke i denna sak vara en kristen. Det blir för svårt för dig. Övergiv dina principer.” Men huru mycket satan än må locka dig in på en sådan väg, så kan du icke följa honom, om du vill vara ett Guds barn. Hans gudomliga order bjuder dig att gå från kraft till kraft och detta bör du göra.
Varken död eller helvete skall kunna förmå dig att ändra kursen. Skulle du för en stund bli befalld att stå stilla, sker det blott för att du skall få ny kraft för vandringen framåt.

Otåligheten ropar: ”Handla, raska på! Att stå stilla och bara vänta är idel lättja.” Vi måste göra något strax – vi måste – i stället för att se upp till Herren som icke allenast vill göra något utan allt.

Förmätenheten skryter: Om också havet ligger framför dig, gå framåt och vänta att få se ett under. Men tron lånar sitt öra varken åt förmätenheten, misströstan, fegheten eller otåligheten. Tron lyssnar till Guds röst, som bjuder: Stå stilla och förbli orörlig som klippan.

”Stå stilla” – i givaktställning, redo att handla, inväntande nya order, glatt och tåligt förbidande att få höra den ledande rösten. Det skall icke heller dröja alltför länge, innan Gud skall säga till dig, lika tydligt som Mose sade det till folket: ”Gå framåt” – Spurgeon

I tider av ovisshet – vänta. Vänta alltid, när du är i tvivel. Tvinga dig då icke till att handla. Om du känner något tryck i ditt inre, bryt dig då icke igenom det, utan vänta, tills allt är klart.

Från:http://www.eaec-se.org/ 

 http://www.eaec-se.org/blandat/kallor_i_oknen/kallor_i_oknen.htm

Från ”Källor i öknen” av Mrs. Chas. E. Cowman. Arkiv av dom dagliga texterna finns HÄR.