Feed on
Posts
Comments

Archive for april 19th, 2012

   bild:Google Är Den Europeiska Ekonomiska Krisen Över? eller kommer den att urarta och växa och bli till en mardröm? Via The Economic Collapse The economic crisis in Europe continues to get worse and eventually it is going to unravel into a complete economic nightmare.  All over Europe, national governments have piled up debts that are […]

  Gud vet bäst, Stån fasta! 19 April ”Stån fasta (stilla, eng övers), så skolen I se, vilken frälsning Herren i dag skall bereda eder.” 2 Mos 24: 13. DESSA ORD äro Guds befallning till den troende själen, som befinner sig i stort trångmål, omringad av svårigheter av mindre vanligt slag .Hon kan icke draga […]