Varning för Christer Åberg och apostlagärn 29. Artikel berättar. Vi rycks INTE upp före Vedermödan!! Felaktig information

Varning för Christer Åberg och apostlagärningarna 29 /Hämtat från: Laglöshetens hemlighet/ Trots att bibeln på ett mycket tydligt sätt talar om att församlingen skall befinna sig på jorden under tiden för den stora Vedermödan, så är det många ”kristna” som väljer att tro på den så kallade pre – tribulations läran som menar att de … Fortsätt läsa Varning för Christer Åberg och apostlagärn 29. Artikel berättar. Vi rycks INTE upp före Vedermödan!! Felaktig information