Tag Archive | vinna

Löp loppet, Kämpa ända fram. Vinn segerkransen

Heb Kapitel 12

Maning till uthållighet

1 När vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss. 2 Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset, utan att bry sig om skammen, och sitter nu på högra sidan om Guds tron. 3 Tänk på honom som fick utstå sådan fiendskap från syndare, så att ni inte tröttnar och tappar modet.

4 Än har ni inte gjort motstånd ända till blods i er kamp mot synden. 5 Och ni har glömt uppmaningen som talar till er som söner:Min son, förakta inte Herrens fostranoch tappa inte modetnär han tuktar dig,6 för den Herren älskar tuktar hanoch han agar var sonhan har kär.

7 Det är för er fostran som ni får utstå lidande. Gud behandlar er som sina söner. Vilken son blir inte fostrad av sin far? 8 Får ni inte fostran som alla andra, då är ni oäkta barn och inga riktiga söner. 9 Vi hade våra jordiska fäder som fostrade oss, och vi hade respekt för dem. Ska vi då inte så mycket mer underordna oss andarnas Far så att vi får leva? 10 Våra fäder fostrade oss en kort tid så som de tyckte var rätt, men Gud gör det för vårt bästa, för att vi ska få del av hans helighet. 11 För stunden verkar ingen fostran vara till glädje utan snarare till sorg, men för dem som har tränats genom fostran ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt.

12 Styrk därför kraftlösa händer och svaga knän. 13 Gör stigarna raka för era fötter

, så att den haltande foten inte går ur led utan i stället blir frisk. 14 Sök frid med alla och helgelse, för utan helgelse kommer ingen att se Herren. 15 Se till att ingen går miste om Guds nåd och att ingen bitter rot får växa upp och skada och smitta många. 16 Se till att ingen är sexuellt omoralisk eller oandlig som Esau, som sålde sin förstfödslorätt för ett enda mål mat. 17 Ni vet att när han sedan ändå ville ärva välsignelsen blev han avvisad. Han fann ingen möjlighet att ändra sig, trots att han sökte välsignelsen under tårar.

18 Ni har inte kommit till ett berg som man kan ta på, till flammande eld och töcken, mörker och storm, 19 till basunljud och en röst som talade sådana ord att de som hörde den bad att få slippa höra mer. 20 De stod inte ut med det som befalldes: Även om det är ett djur som rör vid berget ska det stenas

. 21 Så skräckinjagande var synen att Mose sade: Jag är skräckslagen och darrar.

22 Nej, ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, till änglar i mångtusental, 23 till en festgemenskap och församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen, till Gud som är allas domare och till andarna av rättfärdiga som nått fullkomningen. 24 Ni har kommit till det nya förbundets medlare, Jesus, och det renande blodet som talar starkare än Abels blod.

25 Se till att ni inte avvisar honom som talar. För om inte de kom undan som avvisade honom när han varnade dem här på jorden, hur ska då vi göra det om vi vänder ryggen åt honom som varnar oss från himlen? 26 Den gången fick hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång ska jag skaka inte bara jorden utan också himlen

. 27 Orden än en gång

 visar att det som skakas ska försvinna, eftersom det är skapat, för att det som inte kan skakas ska bestå.

28 När vi nu får ett rike som inte kan skakas, låt oss då vara tacksamma. På så sätt ska vi tjäna och behaga Gud med vördnad och fruktan, 29 för vår Gud är en förtärande eld.

Heb 12:2Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset, utan att bry sig om skammen, och sitter nu på högra sidan om Guds tron.

LÖP LOPPET, ÄNDA FRAM! Se på martyrerna, se på dem som sprang före. Se på JESUS.

Apg 20:24

Dock anser jag mitt liv icke vara av något värde för mig själv, om jag blott får väl fullborda mitt lopp och vad som hör till det ämbete jag har mottagit av Herren Jesus: att vittna om Guds nåds evangelium.

1 Kor 9:25 1917

Men alla som vilja deltaga i en sådan tävlan pålägga sig återhållsamhet i alla stycken: dessa för att vinna en förgänglig segerkrans, men vi för att vinna en oförgänglig.

1998

1 Kor 9:25 Alla som tävlar måste ha disciplin i allt – de gör det för att vinna en segerkrans som vissnar, vi för att vinna en som aldrig vissnar.

/Maria

Bara du Gud ser in i min själ

Min dotter skrev denna dikt/Tankar/ för många år sedan och jag tar med den här för att det är ord från hennes hjärta till er som läser. Kanske tvekar du på att Gud KAN HJÄLPA? Min dotter VET att Gud KAN och VILL Hjälpa. Nåden han har för människor är mer än stor!

Foto Maria

Bara du ser mitt hjärta Gud.
Bara du ser in i min själ Gud.
Bara du ser in i mina tankar Gud.
Bara du ser in i mina ögon Gud.
Bara du Gud ser mina tårar.
Bara du Gud ger mig styrka.
Bara du ger mig glädjen Gud.
Bara du ger mig kraft Gud.
Bara du ger mig den perfekta kärleken Gud.
Bara du är den perfekta förebilden.
Bara du Gud är min kompass.
Bara du ger mig allt jag behöver Gud.
Bara du Gud ser till mina behov.
Bara du Gud kan stilla min hunger. 
Bara du Gud kan tillfredsställa mig.
Bara du Gud förser mig med allt vad jag behöver.
Bara du Gud kan göra mitt liv bra.
Bara du Gud kan förse oss med mirakel.
Bara du kan ge oss allt vi behöver.
Bara du Gud kan ta bort smärtan vi bär.
Bara du kan torka våra tårar Gud.
Bara du kan läka våra sår Gud.
Bara du kan ge oss livet tillbaka Gud.
Bara du Gud som ger oss de rätta svaren.
Bara du Gud kan få oss in på den rätta vägen.
Bara du Gud kan älska oss på det sättet som vi behöver.
Bara för dig skall jag kämpa.
Bara för dig skall jag fortsätta gå.
Bara för dig skall jag leva.
Bara för dig skall jag aldrig någonsin ge upp.
Bara för dig skall jag aldrig ge efter.
Bara för dig Jesus, bara för dig så vågar jag dö för ditt namns skull. /A 2012

Foto Maria

Vi vinner, för HERREN skipar rättvisa! You’re gonna be OK! Seger. Victory!

-Man ställs inför saker man inte kan klara av utan att ha Gud vid sin sida som leder och visar oss sin rätt. Vi kan kämpa och strida emot orättvisor och förtal och andra hemskheter, och vi ska kunna vinna för att Gud är vår frihet. Är man en troende så VET man att HERREN leder rätt och SKIPAR RÄTTVISA! Är man oskyldig emot brinnande pilar som kommer från alla håll så VET man att HERREN har gjort fri lejd!
HERREN, HERREN, har allt under kontroll och så kommer vissheten och förtröstan och sedan SEGER! HERREN är SEGERN! Bön gör under. Att vara i bön och ropa på HERREN är INGET fel! Han ger oss liv och förstånd och ro och frid.
*
-Så här säger bibelorden om att strida och att vinna och om att BEVARA sitt liv, HERREN Bevarar oss!

Jakob 4:2 Ni vill ha men får inget, ni mördar och avundas men vinner inget. Ni kämpar och strider men har inget, därför att ni inte ber.

2 Kor 10:3 För även om vi lever i världen, strider vi inte på världens sätt.

2 Kor 10:4 Vapnen vi strider med är inte köttsliga utan har kraft från Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader

2 Tim 2:24 och en Herrens tjänare ska inte strida utan vara vänlig mot alla, skicklig att undervisa och tålig när han får lida.

Ps 140:8 Herre, min Herre, min frälsnings styrka, du skyddar mitt huvud på stridens dag.

Job 22:22 Ta emot undervisning av hans mun, bevara hans ord i ditt hjärta.

Ps 17:8 Bevara mig som din ögonsten, beskydda mig i dina vingars skugga

Ps 20:2 Må Herren svara dig på nödens dag, må Jakobs Guds namn bevara dig.

Ps 86:2 Bevara min själ, för jag är trogen. Du är min Gud, fräls din tjänare som litar på dig.

Ps 121:3 Inte låter han din fot vackla, inte slumrar han som bevarar dig.

Ord 13:6 Rättfärdighet bevarar den hederlige, ondska fäller syndaren.

Ord 16:17 De ärligas väg är att undvika det onda, den som ger akt på sin väg bevarar sitt liv.

Joh 12:25 Den som älskar sitt liv förlorar det, men den som sätter sitt liv sist i den här världen ska bevara det till evigt liv.

2 Tim 4:7 Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron.

Upp 3:10 Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet ska jag bevara och rädda dig ur prövningens stund som ska komma över hela världen för att pröva jordens invånare.

For the Lord your God is the one who goes with you to fight for you against your enemies to give you victory. —Deuteronomy 20:4   #Unstoppable  For the Lord your God is the one who goes with you to fight for you against your enemies to give you victory. —Deuteronomy 20:4

 

Vänta på HERREN. Tacka HERREN. Daniel 2.2 Väntan.

 

”Säll är den som förbidar.” Dan 12: 12.

DET kan synas vara en lätt sak att förbida, men i själva verket är det en av de ställningar som den kristne kämpen först efter många läroår lär sig att intaga. Marscher och ilmarscher äro mycket lättare för Guds stridsmän än bara på stället marsch.
Det gives tider av ovisshet, då den villigaste ande, som är ängsligt angelägen om att tjäna Herren, ej vet, vad han skall välja. Vad skall han göra? Plåga sig själv genom förtvivlan, fegt fly undan, draga sig åt sidan av fruktan eller dumdristigt rusa framåt?
Bida blott! Men gör det under bön. Åkalla Gud och framlägg saken för Honom. Tala om för Honom din svårighet, och gör anspråk på uppfyllandet av Hans löfte om hjälp.
Förbida i tro. Giv uttryck för din orubbliga tillit till Honom. Tro, att även om Han dröjer till midnatt, Han likväl kommer i rätt tid. ”Synen kommer förvisso, den skall ej utebliva.”
Förbida lugnt och tåligt. Knota aldrig mot Guds redskap, såsom Israels barn gjorde mot Mose. Tag saken och lägg den sådan den är, enkelt och av hela ditt hjärta, utan någon egen vilja, i den trofaste Gudens händer och säg: ”Herre, ske icke min vilja, utan din! Jag vet ej, vad jag skall göra, jag har råkat i svårt trångmål, men fördriver mina fiender. Jag förbidar Dig, även om Du låter mig vänta länge, ty mitt hjärta är fäst vid Dig allena. O Gud, min själ förbidar Dig, med full visshet om, att Du likväl skall vara min fröjd och min frälsning, min tillflykt och mitt starka värn.” E. Cowman.
_____________________________

Alltså Guds hjälp förbida,
och räds ej mänskors hot!
Är Herren på din sida,
vem kan dig stå emot?
Sin kraft Han dem förlänar,
som vandra i Hans bud,
allt till det bästa tjänar
för dem, som älska Gud.
J. O. Wallin.

 

TACKA HERREN i ALLA Omständigheter, HAN har KONTROLLEN

LIVETS strider är inte så lätta. Ibland går man igenom sådant som man aldrig kunde tro skulle ske. Vakna mardömmar brukar jag kalla de omständigheterna. I dessa vakna mardrömmar skall man ju ändå tacka Herren.

En del människor förstår inte att man faktiskt KAN TACKA HERREN i alla livets omständigheter. Aposteln Paulus säger, TACKA HERREN, ALLTID. Ja om vi så står i bekymmer upp till öronen så FINNS GUD vid den människas sida som lagt allt till honom!
Ps 92:2
Det är gott att tacka Herren och att lovsjunga ditt namn,
du den Högste,

Ps 31:8 Jag vill jubla och vara glad över din nåd, ty du ser till mitt lidande, du tar vård om min själ i nöden.

Ps 9:2
Jag vill tacka Herren
av hela mitt hjärta,
jag vill förkunna alla dina under.

*
Tacksägelse för räddning

30 1 En psalm, en sång av David för templets invigning. 2
Jag vill upphöja dig, Herre , ty du drog mig upp ur djupet, du lät ej mina fiender glädja sig över mig. 3
Herre , min Gud,
jag ropade till dig och du helade mig. 4
Herre , du förde min själ
upp ur dödsriket, du tog mig levande tillbaka, bort från dem som farit ner
i graven. 5
Lovsjung Herren ,
ni hans fromma,
prisa hans heliga namn! 6
Ty ett ögonblick varar hans vrede, hela livet hans nåd. Om aftonen gästar gråt, om morgonen kommer jubel. 7
Jag sade när det gick mig väl: ”Jag skall aldrig vackla.” 8
Herre , i din nåd
hade du gjort mitt berg starkt, men när du dolde ditt ansikte
blev jag förskräckt. 9
Till dig, Herre , ropade jag, till Herren bad jag om nåd: 10
”Vilken vinning har du
av mitt blod, av att jag far ner i graven? Kan stoftet tacka dig, kan det förkunna din trofasthet? 11
Hör, Herre , var mig nådig! Herre , var min hjälpare! 12
Du förvandlade min klagan
till dans,
du tog av mig sorgens dräkt och klädde mig i glädje. 13
Därför skall min själ
lovsjunga dig utan att tystna. Herre , min Gud,
jag vill tacka dig för evigt.

*
Jag väntar på fler mirakel.

Håll fast! Bibelstudium./Midnattsropet G Johansson

 

Foto Maria

Foto Maria

 

Håll fast!

Bibelstudium av Gertrud Johansson

Vi  läser ur Judas brev :
– Judas, Jesu Kristi tjänare och Jakobs broder, hälsar de kallade, dem som äro upptagna i Guds, Faderns kärlek och bevarade åt Jesus Kristus. Barmhärtighet och frid och kärlek föröke sig hos eder. Mina älskade, då jag nu med all iver har tagit mig för att skriva till eder om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödigt att i min skrivelse förmana eder att kämpa för den tro som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga.
Judas fann det nödvändigt att förmana församlingens syskon att kämpa. Så fortsätter han med att påminna om hur det är med människor. Svårigheterna och kampen handlar om att det kan komma sådana som på olika vis försöker förstöra och fördärva det som vi tagit emot. Det är en våldsam kamp. Den handlar just om att ”bevara”. Det är risken i vår tid att vi förlorar det vi fått. Meningen med vårt liv i församlingen är att Jesus ska bli synliggjord. Men det står ofta så många människor i vägen. Många representerar olika tankebyggnader eller villfarelser som angriper Guds verk.
Kampen består alltså i att hålla fast. Vi läser i Apg 2:42 om de som kommit till tro i den första församlingen:
– Och dessa höll fast vid apostlarnas undervisning och brödragemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna.
För att vi ska få något att haka fast minnet vid har jag ritat en figur. Det är en bild av ett bord. Ett bord behöver fyra ben. Har det bara tre eller två ben kan det inte stå stadigt. Det här bordets fyra ben representerar fyra viktiga ting. Det första är Bibeln – apostlarnas undervisning. Så kommer Brödragemenskapen, därefter Brödsbrytelsen och Bönen. Allt detta behöver vi hålla fast vid. Varför? Jo annars riskerar vi att bli bortförda av alla vindkast i tiden eller av andra krafter som vill dra oss ifrån detta. När det är lugnt och stilla kan man sitta på sin altan och njuta, men om det blåser orkanvindar finns det anledning att hålla sig fast av alla krafter för att bli kvar där man är. Det finns i våra dagar så mycket som riskerar att föra oss bort ifrån dessa viktiga grundpelare som församlingen hade och har att hålla sig till. Vi ska titta lite närmare på dessa pelare eller B:en.


Apostlarnas undervisning var det första som nämns, och det handlar om Guds ord. I första Timotierbrevet skriver Paulus:
– Men Anden säger uttryckligen, att i kommande tider somliga skola avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. Så skall ske genom lögnpredikanters skrymteri… (1Tim 4:1-2)
Anden talade detta till Paulus och varnade för att sådana tider skulle komma, när man skulle hålla sig till villoläror. Därför behöver vi vara så befästa i Guds ord att vi inte kommer på fall. Vi kanske tycker att vi är det. Vi har lärt och hört så mycket så att vi kan det här. Vi tror att det inte är så viktigt att komma till bibelstudierna. Men det handlar också om gemenskap i att mottaga förkunnelsen och undervisningen i församlingen. Om vi inte ständigt påminns om Guds ord riskerar det att tona bort i våra liv och annat tar sig plats i vår tankevärld. Anden för fram i församlingen sådant Guds ord som för dagen är nödvändigt att påminnas om. Det spelar ingen roll om vi har varit frälsta i tjugo trettio eller fyrtio år, vi behöver ändå vara ständigt närvarande i våra samlingar. Vi behöver få ständig tillförsel av den andliga näringen. Guds ord är inte som ett platt schema utan det har bredd, längd, höjd och djup. Detta djup kan vi inte nå utan Guds Andes hjälp. I 1 Kor 2:12 – 13 står det:
-Men vi hava icke fått världens ande, utan den Ande som är av Gud, för att vi skola veta vad som har blivit oss skänkt av Gud. Om detta tala vi ock, icke med sådana ord som mänsklig visdom lär oss utan med sådana ord som Anden lär oss; vi hava ju att tyda andliga ting för andliga människor.


Vi är födda på nytt till att vara andliga människor. Då har vi hjälp av Guds Ande att förstå vad som blivit oss skänkt av honom. Detta är så nödvändigt. Människor kan annars komma med Guds ord och tycka att de har koll på allting men i själva verket missa alltihop. Så gjorde exempelvis fariseerna. De hade Guds ord, men de hade inte Jesus. De hade inte livet. De hade bara död teori. Den som bara har död teori blir farlig för Guds verk. Genom undervisningen i församlingen för Guds Ande fram den färska och nya näring jag behöver dagligen, det levande Gudsordet för vår andliga tillväxt. Låt oss hålla fast vid våra bibelstudier genom att närvara så långt vi bara har fysisk möjlighet att göra det. Då kan vi vara med och föda fram det andliga budskap som vi alla behöver i församlingen. Människorna behöver se Jesus och förnimma att han är där i oss. Han kom med nåden och sanningen och genom oss kan han bli synliggjord. Vi får inte släppa taget om samlingarna, där vi tillsammans lyssnar till Guds ord. Detta är så konkret. Låt oss hålla fast!


Nästa punkt är brödragemenskapen. Vi läser i 1Pet 2:4 – 5:
– Och kommen till honom den levande stenen,som väl av människor är förkastad, men inför Gud är utvald och dyrbar; och låten eder själva såsom levande stenar uppbyggas till ett andligt hus, så att I bliven ett heligt prästerskap, som skall frambära andliga offer, vilka genom Jesus Kristus äro välbehagliga inför Gud
Och längre fram läser vi
– I åter ären ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett egendomsfolk, för att I skolen förkunna hans härliga gärningar, hans som har kallat eder från mörkret till sitt underbara ljus. (v 9)
Brödragemenskapen är en oerhörd tanke från Gud. Den är Guds plan för den kristne. Väldigt många kristna ger upp redan i farstun vid det här. Det handlar ju om ett bygge, men många tänker att det här går inte. Om man ser ett bygge som påbörjats är det ju väldigt rörigt där. Så är det inte innan man börjat med bygget, men sedan man satt igång blir det svårt att se framför sig det färdiga resultatet. Det ser ofta kaotiskt ut. När man kommer ny in i ett sammanhang där ett församlingsbygge är igång kan man tänka: Vad är detta för något? Vilken röra! Man upptäcker fel och brister hos varandra, och så frestas man tänka att: Här kan man inte vara, jag sticker och håller mig för mig själv. Men vi måste komma ihåg att vi är människor som ska byggas upp tillsammans. Jag är säker på att även de första kristna upplevde det här. De var med om det som sker när många ska vara tillsammans. Om man ses bara ett par tre timmar i veckan kan man putsa upp sitt ansikte och vara fin och vänlig tillsammans med de andra, men då ser man aldrig de dåliga sidorna hos varandra, sidor som vi alla har men helst inte visar. Men är vi tillsammans dagligen i arbete och liv så kan vi inte i längden förställa oss. Guds verk med oss har ju en början och en fortsättning. En utveckling och tillväxt ska ske. I 1 Kor 3 står det: ”Jag kunde inte tala till er, mina bröder, såsom till andliga människor… ” Var de inte födda på nytt då? Jodå det var de, Paulus fortsätter ….utan måste tala till er såsom till människor av köttslig natur, såsom till dem som ännu är barn i Kristus. Mjölk gav jag eder att dricka; fast föda gav jag eder icke, ty det fördrog ni då ännu icke. Ja icke ens nu fördragen I det eftersom I ännu haven ett köttsligt sinne. Ty om avund och kiv finnes bland eder, haven I icke då ett köttsligt sinne, vandren I icke då på vanligt människosätt?
Där fanns alltså avund och kiv. Men sådant skall väl inte finnas i Guds församling? Nej, men det fanns för de var ännu barn i Kristus. En del växer fort andligen och blir ynglingar och vuxna, andra är barn länge.
Denna utveckling går olika fort hos oss. Men vi ska inte döma varandra utan ha fördrag och älska varandra. Vi kan bedja för varandra och ibland förmana varandra i saktmods Ande. De som vi tycker att vi har problem med kommer att utvecklas och vi är pliktiga att älska så som Jesus gör. Brödragemenskapen är oerhört viktig. Den gör att vi kan utvecklas och slipas mot varandra. I den dagliga gemenskapen kan vi också upptäcka fel och brister hos oss själva som vi inte förut visste att de fanns. Då får vi gå till Jesus och be att hans liv får allt mer utrymme i oss så människorna kan förnimma att han bor i oss. Det finns krafter som vill skingra oss åt alla håll, så låt oss stadigt hålla fast vid gemenskapen som är Guds vilja med oss. Gud vill att hans mångfaldiga nåd och visdom ska bli synlig för furstarna och väldigheterna i den himmelska världen. I den mänskliga naturen finns inga möjligheter att bygga upp en sådan gemenskap. Men du och jag har tillgång till den Helige Ande och därigenom kan vi växa upp till ett tempel där Han kan uppenbara sig. O måtte det ske!


Därefter kommer brödsbrytelsen. I 1 Kor 10:16 – 17 står det:
– Välsignelsens kalk över vilken vi uttala välsignelsen, är icke den en delaktighet av Kristi blod? Brödet som vi bryta,är icke det en delaktighet av Kristi kropp? Eftersom det är ett enda bröd, så äro vi, fastän många, en enda kropp, ty alla får vi vår del av detta ena bröd.
Dessa verser visade mig på en sida av brödsbrytelsen som jag inte förut förstått. Är inte brödsbrytelsen en enorm demonstration av den delaktighet vi alla har av Jesu verk på Golgata. Vi har alla del i hans död och uppståndelse. Vi har alla del i hans blod som renar oss. Är det inte en enorm gemenskap av ett alldeles särskilt slag? Är det inte då oerhört viktigt att vi håller fast vid detta, så vi kan förkunna hans död till dess att han kommer? Om vi sen läser nästa kapitel står det:
– När I alltså kommer tillsammans med varandra, kan ingen Herrens måltid hållas ty vid måltiden tager var och en i förväg själv den mat han har medfört, så får den ene hungra medan den andre får för mycket. Haven I då icke edra hem där I kunnen äta och dricka? Eller är det så att i förakten Guds församling och viljen komma dem att blygas,som intet hava? Vad skall jag då säga till eder? Skall jag prisa eder? Nej i detta stycke prisar jag eder icke. (1 Kor 11:21 – 22)
Så fruktansvärt! Att ingen Herrens måltid kunde hållas. Detta visar också att det här handlar om en delaktighet som borde visa sig i det rent praktiska. Att vi delar allt med varandra, och att vi inte har olika nivåer i församlingen, där somliga får känna sig mindre värda än andra, medan några får känna sig högre och finare i förhållande till de övriga. I Guds församling är alla lemmar lika mycket värda, alla är lika dyrbara inför Gud. Då kan inte du och jag genom vårt beteende visa att vi föraktar någon del av församlingen, lemmarna i kroppen. I en sann upprättad gemenskap där vi har rätt syn på varandra visar brödsbrytelsen på ett mäktigt sätt inför furstarna och makterna i himlarymderna den gemenskap vi har, och den delaktighet vi äger i Jesu verk på Golgata. Jag tror att många inte inser eller fattar vad brödsbrytelsen betyder. Därför kanske vi ringaktar den sidan i vår gemenskap Vi får inte tro att brödsbrytelsen inte är viktig, så att det inte spelar någon roll om vi är närvarande eller inte. Nej, låt oss hålla fast även vid denna så viktiga demonstration av delaktighet
Sista benet av bordet är Bönen. Vi läser i Apostlagärningarna om att församlingen ropade och bad endräktigt till Gud. I fjärde kapitlet talas om när Petrus och Johannes just blivit frisläppta ur fängelset och de fick höra om vad de äldste och översteprästerna sagt, då bad församlingen och där läser vi :
– När de hade slutat att bedja, skakades platsen där de voro församlade, och de blevo alla uppfyllda av den helige Ande, och de förkunnade Guds ord med frimodighet. Och i hela skaran av dem som trodde var ett hjärta och en själ. (Apg 4:31 – 32)


Tänk vilken gemenskap i bönen så att när de endräktigt ropade var det som en bön som steg upp inför Gud liksom en helig rökelse. Marken skakades där de var. Så mäktig var denna bön. Det är så viktigt att vi i vår kamp kan vara uthålliga i bön. Bedjen oavlåtligen står det ju. Vi tänker att vi har vårt personliga böneliv och att det räcker väl. Visst är det viktigt med vår enskilda bönegemenskap med Gud, kammarens bön. Det handlar om att bedja utan att skylta med detta inför människorna så att de ser din fromhet. Detta är något vi inte ska visa upp såsom fariseerna gjorde. De stod gärna i gathörnen för att bli sedda, men då är motivet fullständigt fel. Vårt inre böneliv är det sätt varpå vi kan vara ständigt bedjande, men det står att de höll fast vid bönerna. Jag tror att det handlar om deras bönesamlingar. Vi kan tänka att idag är det ”bara” bön så då går jag inte på mötet för det är inte så viktigt. Men dessa möten är lika viktiga som andra samlingar. Vi kommer tillsammans för att bedja i endräkt. Någon beder högt och vi kan säga amen till den bönen. Då stiger denna bön upp från hela skaran. Då blir det en sådan mäktig bön som vi läste om i Apostlagärningarna. En bön som kan skaka både himmel och jord. En bön som kan röra Guds hjärta. Där kan vi ta upp våra gemensamma böneämnen. Vi kan bedja om att bevaras från alla onda influenser och behålla ett rent och klart budskap.


I 2 kor 10:3 – 6 läser vi:
-Ty fastän vi vandra efter köttet föra vi dock icke en strid efter köttet. Våra stridsvapen äro nämligen så mäktiga inför Gud att de kunna bryta ned fästen. Ja vi bryta ned tankebyggnader och alla slags höga bålverk, som uppresas mot kunskapen om Gud, och vi taga alla slags tankefunder till fånga och lägga dem under Kristi lydnad. Och när lydnaden fullt har kommit till väldet bland eder, då äro vi redo att näpsa all olydnad.
Människor skapar så lätt alla möjliga tankebyggnader som står emot kunskapen om Gud. Det är det som blir fästen. Tankefunder och idéer om allt möjligt i Guds verk kan hindra. Men våra stridsvapen är mäktiga. Vi kan bedja och vinna seger så att Guds ord mäktigt bryter igenom och visar sin makt och kraft. Hans verk blir synliggjort inför både människor och furstarna och väldigheterna i himlarymderna. Hans mångfaldiga nåd och visdom blir synliggjord i församlingen. Må detta ske. Men då måste vi hålla fast vid de hörnpelare vi här visat på. Då kan vi stå stadigt och fast i tidens alla vindkast och krafter som står oss emot. Det är Bibeln, Brödragemenskapen, Brödsbrytelsen och Bönerna som kan bli våra fasta punkter som vi kan hålla oss till. Då kan ingenting hindra oss att vinna seger i tidens kamp. Amen!  /http://www.midnattsropet.se/2013/07/hall-fast.html

/Maria/  Bedja och vinna, lyda Kristus…..