Tag Archive | Poem

Det är nog för mig /Dikt Maria

 

086foto och dikt Maria

Det är nog för mig….
Kärleksvindar i mitt hjärta.
Leva mitt i världens flärd, och i den världen lever jag med Jesus, så nära. Leva mitt i en värld som är både ond och god, Jesu närhet visar det goda. Jag är knuten till hans hjärta, och lämnar aldrig de andetag som är hans, för i varje hans andetag hör jag honom viska: Jag älskar dig så djupt. Därför vill jag leva mitt i denna världen och sträva efter att likna min Herre. Därför vill jag leva så att jag kan lämna spår. Jag är köpt med hans blod, det blod han gav på Golgata. Jag är köpt och jag är hans. Jag behöver inte tjusas av allt vackert och låta det ta överhanden i mitt liv. Han viskar varje dag uti mitt hjärta: Jag älskar dig. Det är nog för mig.

NamnlösMaria