Tag Archive | Ordspråksboken

Ord/Ordspråksboken

Bilden kan innehålla: text där det står ”Even a fool, when he holdeth his peace, is counted wise: and he that shutteth his lips is esteemed a man of understanding. Proverbs 17:28 KJV”
Kap 17:28 Också dåren anses vis
när han tiger,
klok när han stänger sina läppar.

I Ordspråksboken kan vi hämta mycket kunskap, om vi vill kunna göra det som Gud vill att vi ska.

Ordspr Kapitel 18

1 Enslingen följer
sin egen lust,
han går till storms
mot all sund insikt.

2 Dåren frågar inte efter förstånd,
han vill bara uttrycka sina tankar.

3 Kommer en gudlös
kommer också förakt,
med skamligheter följer vanära.

4 Orden i människans mun
är som djupa vatten,
vishetens källa
som en flödande bäck.


Kap 18:14 Mod håller människan uppe
under sjukdom,
men vem kan bära ett brutet mod?


15 Den klokes hjärta skaffar kunskap,
och de visas öron söker kunskap.Visheten kallar och varnar. Det är tider som är farliga och Gud varnar naturligtvis, men lyssnar man?

 

 Att vara med Gud är att vara i trygghet, så många sanningar det står i texten här nedan

Ordspråksboken kap 1: 20-33

Visheten kallar och varnar
20 Visheten ropar på gatan,
hon höjer sin röst på torgen.
21 Hon predikar i gathörnens buller,
vid ingången till stadens portar
talar hon sina ord:
22 ”Hur länge ska ni okunniga
älska okunnighet,
ni hånare njuta av att håna
och ni dårar hata kunskap?
23 Vänd om till mig när jag varnar er.
Se, jag ska låta min Ande
flöda över er,
jag ska låta er lära känna mina ord.
24 Men ni vägrade lyssna
när jag ropade,
ingen brydde sig
när jag räckte ut min hand.
25 Ni förkastade alla mina råd
och ville inte veta av
mina varningar.
26 Därför ska också jag le åt er olycka
och håna när skräcken drabbar er,
27 när skräcken kommer som ett oväder
och er olycka drar in
som en storm,
när nöd och ångest drabbar er.
28 Då ska de ropa till mig
utan att jag svarar,
de ska söka mig
utan att finna mig.
29 De hatade kunskap
och valde inte att vörda Herren,
30 de ville inte veta av mitt råd
utan föraktade alla mina varningar.
31 Därför ska de få äta
sina gärningars frukt
och mättas av sina onda planer,
32 för de o-kunnigas avfällighet
ska döda dem
och dårarnas sorglöshet
förgöra dem.
33 Men den som lyssnar till mig
ska bo i trygghet
och inte behöva frukta något ont.”

Inledning till Ordspråksboken
Ordspråksboken kallas på hebreiska (”ordspråk” eller ”liknelser”). Huvudförfattaren är kung Salomo, som regerade ca 970-930 f Kr och var vida berömd för sin vishet (1 Kung 3-4, 10, Pred 1:16f). Han författade totalt 3000 ordspråk (1 Kung 4:32), varav ett urval utgör huvuddelen av Ordspråksboken (10-22:16). Till detta har fler ordspråk fogats: dels två anonyma samlingar av ”de vise” (22:17f, 24:23f), dels fler salomoniska ordspråk (25-29) samlade av kung Hiskias män (715-686 f Kr), och dels två sista kapitel av Agur (30) och kung Lemuel och hans mor (31). De inledande vishetskapitlen (1-9) är skrivna antingen av Salomo eller av den som till slut sammanställde boken. Ordspråken ger riktlinjer för ett gott liv, särskilt för den som är ung. De beskriver hur människo­-livet fungerar, inte alltid hur det borde fungera. Skildringen av Visheten (särskilt kap 8-9) blickar framåt mot Nya testamentets uppenbarelse av Kristus som Guds vishet (se not till 8:22). /Folkbibeln.se

  /Bild Maria

Ordspråksboken

 

*Fakta om Ordspråksboken:*

Författare: Salomo har skrivit det mesta av boken.Agur och Lemuel har bidragit med några avsnitt på slutet.

Datering: Salomo skrev och sammanställde de flesta ordspråk i början av sin regeringstid.

Nyckelvers: “Hur blir en människa vis? Första steget är att lita på Herren och visa reespekt för honom.” (1:7)

Särdrag: Boken använder sig av olika stilmönster, poem, korta liknelser, retoriska frågor och parallellismer. Andra stilfigurer är antites, jämförelse och personifikation.

Uppläggning på böckerna:

A. Vishet för unga män: 1:1-9:18 Salomo undervisade dåtidens unga män såsom en far vägleder sin son. salomo sa: “Jag vill göra de enkla människorna visa… Jag vill visa de unga männen att de kan lösa sina problem med kunskap och förstånd (1:4)

B. Vishet för alla människor. 10:1-24:34

Förmedla vishet till alla människor oavsett ålder, kön, eller samhällsställning. dessa ordspråk ger oss praktisk vishet hur vi bör leva i vardagen. Vi bör studera dem noga och inlemma dem i våra liv.

C. Vishet för ledare. 25:1-3:31 Förutom de ordspråk som Saslomo sammanställde samlade även Hiskias rådgivare ihop många ordspråk som Salomo och andra hade skrivit. Många riktar sig till kungen och dem som hade med honom att göra. Desa ordspråk är särskilt lämpade för de som är ledare eller strävar efter att bli ledare. Salomo sade: “Jag vill att de som redan är visa skall bli ännu visare och bli dugliga ledare genom att utforska den djupa innebörden i dessa sannings guldkorn.” (1:5-6)

Den som är vis talar sanning.

Den som är vis är trogen.

Den som är vis litar på Gud.

Den som är vis sätter Gud först.

Den som är vis vänder ryggen åt det onda.

Den som är vis kan skilja mellan det som är rätt och orätt.

Den som är vis gör det som är rätt.

*****

Den som är vis får ett långt och innehållsrikt liv.

Den som är vis får ett rätt  förhållande till både Gud och människor.

Den som är vis får ett gott omdöme och sunt förnuft.

Den som är vis får framgång.

Den som är vis får hälsa och livskraft.

Den som är vis får rikedom, ära, glädje och frid.

Den som är vis får beskydd.