Tag Archive | mp3

Hjärntvättad /Brainwashed, NO EVOLUTION! GOD is the Creator, mp3 Bibelfokus

 /Pinterest
 •  mp3  Bibelfokus

Är människor hjärntvättade av Gud som gjort rent i vårt tänkesätt och hjärna…….. eller hjärntvättade av icke troende som tror att jorden skapats av BIG BANG. Vi troende TROR på en underbar Gud som skapat ALLT.
Här sjunger Lennart Jareteg en sång om att vara hjärntvättad på rätt sätt, d v s att Gud är skaparen av allt och alla.

www.bibelfokus.se

Världens skapelse  1 Mosebok

1 1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet. 3
Gud sade: ”Varde ljus!” Och det blev ljus. 
4 Gud såg att ljuset var gott, och han skilde ljuset från mörkret. 5 Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den första dagen. 

Genesis 1:1-5 In the beginning God created the heaven and the earth.

2And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters.

3And God said, Let there be light: and there was light.

4And God saw the light, that it was good: and God divided the light from the darkness.

5And God called the light Day, and the darkness he called Night. And the evening and the morning were the first day.

 

 

Det stora avfallet del 1 och 2 /Bibelfokus. Lyssna till predikan mp3

Jesus är Herre!

DET STORA AVFALLET  DEL 1 / Från Bibelfokus. Lyssna och lär/ repetition

”Förförelser måste komma!” – Är vi beredda? Eller är vi redan förförda?

Ett utmanande bibelstudium i videoformat om det stora avfallet i vår tid, om falska profeter och villoläror, falsk andlighet, ekumeniken, och mycket mer.

Avsikten med detta bibelstudium är att visa på det stora Avfall som Bibeln talar om för den yttersta tiden. Det handlar om ett avfall från den bibliska, kristna tron. Många lever i en en obiblisk tro att det skall bli en stor väckelse och skörd i den yttersta tiden, trots att Bibeln mycket tydligt visar på det motsatta. Om det nu skall bli ett stort avfall och vi lever i den tid då detta avfall börjar ske, då är det oerhört viktigt att vi förstår vad avfall är, genom vilka det kommer och på vilket sätt det kommer. Under bibelstudiets gång blir det allt mer klart att det stora Avfallet redan kommit över oss. Bibelstudiet pekar också på den gemensamma grund på vilken de står som i den yttersta tiden strävar efter en global enhet och ekumenik – avfallets ekumenik. Bibelstudiet är uppdelat i två delar.

*
DEL 2

från www.bibelfokus.se

 

 

097  /Maria

Ett liv under korset. mp3-predikan S Erlandsson. Korset driver oss framåt

 

Foto Maria

Foto Maria

*

Vill du följa Jesus?

 

http://www.kristenmp3.se/SethErlandsson/ett_liv_under_korset___S-E.mp3

 1. Ps 32
 2. Ps 34:22
 3. Rom 2:4
 4. 3 Mos 26:14..
 5. Amos 4:6
 6. 2 Kor 12:7-10
 7. Hebr 12:7-11
 8. Ords 3:11-12
 9. Matt 10:22
 10. Matt 8:34
 11. Matt 5:11
 12. Luk 14:26-27
 13. Matt 19:21
 14. Luk 14:33
 15. Mark 8:35
 16. Luk 14:26
 17. Fil 3:8
 18. Gal 5:24
 19. Kol 3:5
 20. 1 Kor 10:13
 21. Jes 41:10-11
 22. Hebr 12:8
 23. 1 Petr 4:14
 24. Rom 8:17
 25. 2 Thess 1:4
 26. 1 Petr 4:1-2
 27. 1 Petr 1:6-7
 28. Jes 26:16
 29. 2 Kor 4:16-18
 30. 1 Petr 1:3
 31. Ps 42:12
 32. Matt 6:25
 33. Rom 8:28
 34. 1 Kor 15:19
 35. 1 Petr 1:3:5
 36. Fil 3:20
 37. Hebr 11:10
 38. 1 Petr 1:16
 39. Hebr 13:14
 40. Kol 3:2

Vårt hopp är evigheten. Himmelen är vår visshet, det som kommer. Kristus dog på korset för oss. Gud tuktar oss för sitt speciella syftes skull. Vi får vara beredda på att lida om vi VILL FÖLJA MÄSTAREN!  /Vilken underbar predikan jag lyssnat på, och som kommer att ge dig mycket om du vill följa Jesus!

Maria