Tag Archive | hårda

Hårda hjärtan. Joh 12:37. Uppror emot Gud.

 

sol blom 020

 

Tänk att människan kan ha ett sådant hårt hjärta att man inte kan ta emot Gud. Man lever i ett sådant uppror emot honom. Om detta kan du läsa i Johannes evangelium kap 12 vers 37 och framåt.

Judarnas otro

37 Fastän han hade gjort så många tecken inför dem, trodde de inte på honom. 38 Så uppfylldes profeten Jesajas ord: Herre, vem trodde vad som predikades för oss, och för vem var Herrens arm * uppenbarad?* 39 Alltså kunde de inte tro. Jesaja har också sagt: 40 Han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan, så att de inte ser med sina ögon och förstår med sina hjärtan och vänder om och blir botade av mig.* 41 Detta sade Jesaja, därför att han såg hans härlighet och talade om honom. 42 Ändå var det många, även bland medlemmarna i Stora rådet, som trodde på honom. Men för fariseernas skull ville de inte bekänna det, för att de inte skulle bli uteslutna ur synagogan. 43 De ville hellre bli ärade av människor än av Gud.           /Läs vidare/

*

Det var ju likadant på Jesu tid som när Jesaja levde- trots alla bevis ville man inte tro (12:37). Jesus citerar Jesaja och säger att det beror på att Gud hade gjort deras hjärtan hårda. Betyder det att Gud avsiktligt gjorde så att de inte kunde tro? Nej, det bekräftar bara att man hade valt att leva hela sitt liv i uppror mot Gud och blivit så låst i sin attityd att man var oemottaglig för Kristi budskap.

För sådana människor är det i stort sett omöjligt att ta emot Gud. Dera hjärtan har hårdnat för gott. Vi kan se liknande exempel på detta i 2 Mos 9:12; Rom 1:24-28 och 2 Thess 2:8-12

Det kunde varit jag som hade fortsatt leva i Gudsförnekelse eller i OKUNSKAP om hans kärlek och NÅD.

Tack Herre, för att du lät mig få frälsning! Tack att jag får följa och tjäna Jesus.

name-graphics-maria-545505