Tag Archive | gräshoppor

Apokalyptisk handbok:

Fredrik Eriksson har denna text här idag, och den berättar följande:

 • Vilddjurets Märke finns i vaccinen!
 • Folkhavet är människornas uppfinningsrikedom!
 • Gräshopporna är ’människo-hybrider’ i skyddsdräkter!
 • Vilddjurets Namn är ett plåster!
 • Vilddjurets Bild är en QR-kod!
 • Vilddjurets Tal är en summa man får varje månad!
 • Uppenbarelseboken skrevs som en manual för martyrskap!
 • Uppenbarelseboken är en praktisk handbok för överlevnad
 • Skillnaden mellan en manual och en handbok är en praktiskt användning i verkliga livet!
 • Livets Bok är detsamma som oförstört DNA
 • Lammets Bok är detsamma som de som har accepterar korset!
 • Bibeln skrevs för vanliga människor!
 • Folkhavet är detsamma som kunskap utan Kristus!
 • Vi är skapta till gudarnas avbild inte Gud.
 • Skapelsen ska brännas upp i eld!
 • Människornas hjärtan är ondskefulla utan Kristus!
 • Jesus Kristus är ingen andlig energi utan en person!
 • Evangeliet är gratis och ska inte kosta något!
 • Evangeliets pris är ditt eget liv!
 • Vilddjurets Märke är en synonym för hur vilda djur producerar sina egna immunkroppar för läkning!
 • Att hylla något betyder att kontinuerligt använda ett beteende eller en vana!
 • Text: Fredrik Eriksson Bilder: Maria

Ps 25:10 Alla Herrens vägar är nåd och sanning för dem som håller hans förbund och vittnesbörd.
Ps 119:144 Dina vittnesbörd är rättfärdiga för evigt. Ge mig förstånd så att jag får leva. ק Qof
Ps 119:146 Jag ropar till dig, fräls mig! Jag vill ta vara på dina vittnesbörd.
Upp 12:11 De övervann honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord, de älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden.

Det är sena tider och den som inte tänkt till på hur, den /de går helt vilse, och: DE ÄR MÅNGA!!

ALLA HAR ANSVAR FÖR SINA LIV! Det är inte Herrens ansvar. HAN har varnat.

Gräshoppor! Det berättar bibeln om! Joh Upp- bok /Artikel: Fredrik E.

Här får du VETA mer om de gräshoppor som säges enligt bibeln komma i sluttiderna och vara väldigt lömska och farliga…. Maria: Jag vaknade en morgon i somras och satte mig tvärt upp när Gud sade ett ord: GRÄSHOPPOR! -LÄS FREDRIKS ARTIKEL HÄR!

Ok nu tror jag det blir intressant på riktigt!

De hade såsom en krans runt sitt huvud.
-Av en slump tänkte jag inte mer på det förrän jag såg en reklam-bild på en gammal film från 70-talet
kallad ”The Crazies” från 1973.
Jag tittar ytterst sällan på skräckfilmer men just omslaget på den här filmen var något som fångade mitt intresse. Du ser kransen?

Det är veckat TYG DET ÄR FRÅGAN OM!

WOW!….

Revelation 9:7 (Swedish) Och gräshopporna tedde sig såsom hästar, rustade till strid. På sina huvuden hade de likasom kransar, som syntes vara av guld. Deras ansikten voro såsom människors ansikten.

De tedde sig såsom hästar, men ändå bakom ”häst-masken” så tedde de sig som människors ansikten?

Varför olika färger?
-Är det så att den gula färgen och röda färgen är färgen på deras dräkter?
Bröstharnesk?
Såsom överprästerna har?
-WOW,,igen, jag har haft fel, det kan inte vara gräshopporna från avgrunden,utan människor som är demoniskt besatta via vaccinerna det måste.Det finns ingen annan förklaring?

-5 månader? se tidigare innehåll om att vaccinerna innehåller gräshopps-vaccin, bakterier och puppor som har en fortplantningsförmåga på 5 månader?-Jag menar varför skrevs Uppenbarelseboken nu igen?

-Jo FÖR DE INTE SÅ SMARTA PERSONERNA! Och som en manual för martyrskap.

-Därför anser jag att gräshopporna är vaccinerade demonbesatta människor som bär skyddsdräkt,

DE SÅG UT SOM MÄNNISKOR?

-Eller hur! ja nu blir det att åka av…
Likt Nazisternas stormtrupper


Deras ut-rensningspatruller under kristallnatten?


Gul=Toxiskt avfall?=US. Marine=Kinesisk truppkodning för färgerna?
-Tanken är svindlande tänkte jag för mig själv.

-kan det vara så enkelt?

Ja det måste vara enkelt annars är det inte från Gud.

Revelation 9:17 (Swedish) Och hästarna och männen som sutto på dem tedde sig för min syn på detta sätt: männen hade eldröda och mörkblå och svavelgula pansar; och hästarna hade huvuden såsom lejon, och ur deras gap gick ut eld och rök och svavel.

Mannen på bilden har en krans runt sitt huvud, en guld-liknande inte sant?

Eldröda= Extremt Kemiskt skydd och bakteriell krigföring?
Mörkblå= Hantering av Kemiskt skydd och bakteriell krigföring?
Svavelgula= Säkerhet, Kemiskt skydd och bakteriell krigföring? (dagtid)

Wow Bibeln har EXAKT samma färger på skyddsdräkterna som på bröstharnesken på gräs-hopporna,

d v s skalet på skyddsdräkten som omgärdar de demonbesatta människorna, alternativt vaccinerade och demonbesatta.

Kinesiska/Europeiska/Amerikanska?

Vad är viktigast?

RÖDA FÄRGEN!
Level A hazmat suits are often red to represent the high level of protection they offer. Red hazmat suits are used in an environment where the wearer is exposed to extremely hazardous chemicals or biological hazards.

Röd Hazmat-dräkter på nivå A är ofta röda för att representera den höga skyddsnivån de erbjuder. Röda hazmat-dräkter används i en miljö där bäraren utsätts för extremt farliga kemikalier eller biologiska faror.

BLÅA FÄRGEN!
Mörkblå?=Blue hazmat suits are available for hazmat technicians to use when they are handling hazardous materials. The blue hazmat suits provide protection from chemicals that could be ingested or inhaled by the hazmat technician during a response operation.

Blå Hazmat-dräkter finns tillgängliga för hazmat-tekniker att använda när de hanterar farligt material. De blå hazmat-dräkterna ger skydd mot kemikalier som kan intas eller inandas av hazmat-teknikern under en insatsoperation

-Här ser man hur Bibeln menar, de såg ut som hästar med kransar.

Inuti är det människor men tack vare sin skyddsdräkt ser de ut som gräshoppor med häst-ansikten!…

WOW”

Svavelgula=Yellow is a common color for hazmat suits with different protection levels because it can be spotted quite easily. As such, yellow hazmat suits can be spotted quickly and easily to keep people safe. Yellow shows ups well during the day and in low lighting. Yellow is often worn by those working with hazardous materials.
Yellow is a color most commonly associated with “caution”, so yellow hazmat suits are good for visibility and not being ignored by anyone who may enter an unsafe area.

Gult är en vanlig färg för hazmat-dräkter med olika skyddsnivåer eftersom den kan upptäckas ganska lätt. Som sådan kan gula hazmat-dräkter upptäckas snabbt och enkelt för att hålla människor säkra. Gult visar sig bra under dagen och i svag belysning. Gult bärs ofta av dem som arbetar med farliga material.
Gul är en färg som oftast förknippas med "försiktighet", så gula hazmat-dräkter är bra för synlighet och ignoreras inte av någon som kan komma in i ett osäkert område.

Sluttext! BEGRUNDA FÖLJANDE! Gräshopporna med utökat kontextuellt samband.

Även svavelgula harnesken och guldtråden är nu analyserade och klara för bevisföring.

Nämligen att det handlar om Kinesiska/Ryska/Asiatiska trupper i Haz-matsuits på Svenska skyddsdräkter.

Återigen är ledordet Vaccinen (mRNA) som alla innehåller Baculo (gräshopps DNA) och serum från skorpion-svans-serum, men häpnadsväckande också ägg-bakterie-stammar från samma nämnda Novo-Novavax som är ett vaccin mot Covid-19.

/Fredrik Eriksson

Vill DU äta insekter? Framtidens mat: Sjukdomsbärare

VARFÖR BUGGAR INTE SKA Ätas! Hämtat från FB.

Ni vet de där ätbara insekterna som du hela tiden hör att du ska äta snart?

Tja, enligt en extremt rigorös studie har en hel mängd parasiter hittats i 81% av insektsfarmarna. Dessutom är dessa parasiter patogena på djur och/eller människor..!

Insekter är alltså inte bara äckliga som idé, utan de är minst sagt en farlig sjukdomsbärare.. Denna forskningspapper är helt fantastisk, också full av magskärande detaljer..

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6613697/

Amos 4:9Jag slog er med sot och rost. Era många trädgårdar, vingårdar, fikonträd och olivträd åt gräshopporna upp. Och ändå har ni inte vänt om till mig, säger Herren.
Joel 1:4Det som gräsgnagarna lämnade åt gräshopporna upp, det som gräshopporna lämnade åt gräsbitarna upp, och det som gräsbitarna lämnade åt gräsätarna upp.
Joel 2:25Jag ska gottgöra er för åren som åts upp av gräshopporna och gräsbitarna, av gräsätarna och gräsgnagarna, den stora här som jag sände ut mot er.
Upp 9:3Ur röken kom gräshoppor ut över jorden, och de fick samma makt som skorpionerna på jorden.
Upp 9:7Gräshopporna såg ut som hästar rustade till strid. På sina huvuden hade de något som liknade kronor av guld, och deras ansikten var som människors ansikten.

Gud väckte mig en morgon i våras och jag visste inte att när jag satt mig upp i sängen och sade: GRÄSHOPPOR så började det som håller på nu med att hitta och skriva om vad som faktiskt skett och SKER i ÄMNET!

Gräshoppor förstör, gräshoppor kommer att göra mycket skada, bl a inom vaccinationsindustrin, VACCIN, och mycket MER framöver! / Fredrik Eriksson´s sida.

https://korsfrukt.com/

REPRIS om GRÄSHOPPOR, SYRSOR, vår kommande föda!

https://www.vaken.se/jeff-bezos-endast-ett-begransat-antal-manniskor-kommer-leva-pa-jorden/

HÄR i videon tror de /man att man kan ha fabriker m m i RYMDEN.
Mänskligheten kommer att flytta industrier ut i rymden och tillåta endast ett fåtal utvalda att få stanna kvar på jorden, som kommer att fungera som en skyddad nationalpark, enligt den självfinansierade rymdutforskaren Jeff Bezos, grundaren av Amazon och rymdbolaget Blue Origin.

Amazon-miljardären och en av de mest inflytelserika globalisterna berättade entusiastiskt, under ett föredrag på Ignatius-forumet i Washington DC, om hur den mänskliga civilisationen kan utvecklas i framtiden.


Gud väckte mig en morgon i våras och jag visste inte att när jag satt mig upp i sängen och sade: GRÄSHOPPOR så började det som håller på nu med att hitta och skriva om vad som faktiskt skett och SKER i ÄMNET!

Gräshoppor förstör, gräshoppor kommer att göra mycket skada, bl a inom vaccinationsindustrin, VACCIN, och mycket MER framöver! / Fredrik Eriksson´s sida Korsfrukt.se

2 Mos 10:19 Och Herren vände vinden och lät en mycket stark västanvind blåsa. Den tog tag i gräshopporna och kastade dem i Röda havet, så att inte en enda gräshoppa blev kvar inom hela Egyptens område.
Job 39:20 Får du honom att hoppa som gräshoppan? Hans stolta frustning sprider skräck.
Ps 109:23 Jag försvinner som skuggan om kvällen, jag skakas bort som en gräshoppa.
Pred 12:5 då man är rädd för var backe och farorna på vägen, då mandelträdet blommar, gräshoppan släpar sig fram och kaprisknoppen saknar kraft, då människan går till sin eviga boning och gråtarna går omkring på gatan,
Nahum 3:15 Där ska elden förtära dig och svärdet utrota dig, det ska sluka dig som gräsmaskar, även om du är talrik som gräsmaskar och förökar dig som gräshoppor.
Nahum 3:17 Dina furstar är som gräshoppor, dina befälhavare som gräshoppssvärmar. De stannar inom murarna när dagen är kall, men när solen kommer fram flyr de bort, och sedan vet ingen var de är.
Matt 3:4 Johannes hade kläder av kamelhår och ett läderbälte runt midjan, och hans mat var gräshoppor och vildhonung.
Mark 1:6 Johannes var klädd i kamelhår och hade ett läderbälte om livet, och han levde av gräshoppor och vildhonung.
Upp 9:3 Ur röken kom gräshoppor ut över jorden, och de fick samma makt som skorpionerna på jorden.
Upp 9:7 Gräshopporna såg ut som hästar rustade till strid. På sina huvuden hade de något som liknade kronor av guld, och deras ansikten var som människors ansikten.

REPETITION SYRSOR m m:

Syrsor till frukost eller middag?

I Kanada skriver Canadian Manufacturing att Aspire Food Group nu färdigställt en en fabrik som enligt uppgifter ska producera 9000 ton syrsor per år för människo- och husdjurskonsumtion. Ontario är nu centrum för världens största produktionsanläggning för syrsor.

Syrsor anses vara en proteinrik superföda som innehåller både proteiner och fibrer. De påstås ha ett mindre miljöavtryck än traditionella proteinkällor. Du kan redan köpa matsyrsor i vissa livsmedelsbutiker och restauranger.

Klaus Schwab igen…

Inriktningen mot att vi ska äta insekter och även mjölmaskar ligger i linje med World Economics Forum:s globala plan för livsmedelsproduktion.

“Vi har blivit betingade att tänka på djur och växter som våra primära källor till proteiner, nämligen kött, mejeriprodukter och ägg eller tofu, bönor och nötter, men det finns en obesjungen kategori av hållbart och näringsrikt protein som ännu inte har fått någon större uppmärksamhet: insekter.” – World Economics Forum, 9 feb 2022

Text: NewsVoice

Hälsn Maria