Tag Archive | False church

The False “Church System” Deception. Det falska ‘kyrko-systemet’. Falska läror

 

Det falska kyrkosystemet!  Villoläror

Den här Youtube-kanalen säger om videon : Denna video är ett försök att markera “kyrkans system” eller “shower” som har blivit “kyrka”. Det finns mycket mer att säga om ämnet historiskt och generellt, och jag tänker gå mer djupgående i framtida videor. För närvarande försökte jag uppmärksamma den systematiserade verksamheten som “kyrka” har blivit. Betald “personal” medlemmar, förhöjda stadier i utsmyckade byggnader och katedraler. Detta “system” är inte nytt, och alltså mer inbegripet som nödvändigt och korrekt. Allt detta började runt Constantins tid, så vi ifrågasätter faktiskt 2000 års falskt system. Läran är en sak, övningen är helt annan. Jag kan ha rätt tro utan rätt övning, “även demonerna tror.”

*

Bibelord: 1 Tim 6:3 Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till gudsfruktan,4 så är han högmodig och begriper ingenting. Han har bara en sjuklig lust att diskutera och strida om ord. Sådant väcker avund, kiv, smädelser och misstankar 5 och leder till ständiga tvister mellan människor som är fördärvade i sitt sinne och har vänt sig bort från sanningen, och som menar att gudsfruktan är en god affär. 6 Ja, gudsfruktan i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning.

2 Pet 2:1
Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig.

Hes 13:8
Därför säger Herren, Herren så: Eftersom ni talar falskhet och skådar lögn, är jag emot er, säger Herren, Herren .
Hes 13:9 Min hand skall drabba profeterna, som skådar falskhet och spår lögn. De skall inte få plats i mitt folks församling och inte tas upp i förteckningen över Israels hus och till Israels land skall de inte komma. Ni skall då inse att jag är Herren, Herren .
1 Pet 2:1 Lägg därför bort allt slags ondska, falskhet och hyckleri, avund och förtal.
Ords 11:3
De redbaras ostrafflighet
leder dem,
de trolösa fördärvas
genom sin falskhet.

 

 

 

Video Antikristlig förförelse av världen/ EKUMENIKEN /Ecumenical Movement

Antikristliga     och  JESUS LEVER! 

Jag vill visa en video om en strid som pågår på alla håll och som kommer att bli värre och värre- MEN Gud har kontrollen intill sista sekunden.
Videon: Den ekumeniska rörelsen /The ecumenical Movement, där kan du se bl a hur Katolska kyrkan förvrider sanningen om vem Jesus är och hur deras mässa går till. I videon vid 35 min ser du hur man säger att protestanterna skall gå till Herden PÅVEN och fråga hur man skall komma HEM? /till katolicismen. Man vill ha alla religioner under ett “paraply”. Men vi skall inte umgås med eller ha med sådana att göra som presenterar en falsk lära.

Antichrist World Seduction And his False Church – Documentary
Den Antikristsliga förförelsen av världen/Den falska kyrkan- Dokumentär

 

Det sker mycket mycket svåra och hemska händelser i världen nu, eller hur? och den som tror att det håller sig borta från vårt land kan inte ha annat än fel. Den som tror att inte det våld som sker i resten av världen inte kan komma hit till Skandinavien, den måste ha fel.
Den här världen är en stinkande kloak, tack vare regimer och högt uppsatta personer som inte ser till människans bästa.

Vi har makthavare som ser till sitt eget bästa och sin egen upphöjelse, och de finns överallt. Människor tror att man kan ha mycket KUNSKAP om bibeln för att förstå dessa tider eller INGEN kunskap alls. Vidare tror man att man INTE behöver KÄNNA GUD för att förstå honom Men det räcker inte att studera religion eller studera Bibeln. Man måste ta STÄLLNING till GUD själv och få en personlig relation med honom.

Jag kan själv inte nog poängtera detta om att lära känna Gud, och hur de här sista tiderna bara blir värre och värre och den som lever i en bubbla och inte förstår vart vi är på väg när det gäller ond bråd död, den måste börja reagera. Det finns mycket att lära och det vi bör göra är att ständigt vara i bön inför Herren för att få av den kunskap han vill ge oss. Vad ska man annars göra tro du? Tror man att man kan gå till en läkare eller psykolog för att f å reda på vart vi är och vad som kommer? Det är en omöjlighet. ALLT vi behöver finns hos Gud, låt honom vara DIN HERRE, innan det är för sent! De troende skall inte vara med i de absolut VÄRSTA tiderna men de som slutit sig till Antikrist och hans system NWO skall förgås.TROR verkligen människor på fred på jorden i DESSA TIDER?

Rom 16:17   16. Hälsa varandra med en helig kyss. Alla Kristi församlingar
hälsa er.
1 Kor. 16.20. 2 Kor. 13:12. 1 Tess. 5:26. 1 Petr. 5:14.
17. Men jag förmanar er, mina bröder, att ge akt på dem som
vålla tvedräkt och kan bli er till fall, i strid med den lära som
ni har inhämtat; vänd er bort ifrån dem.
Matt. 7:15. 18:7. Fil. 3:2. Kol. 2:8. 1 Tim. 6:3.
Tit. 3:10. 1 Joh. 4:1. 2 Joh. v. 10.
18. Ty sådana tjäna inte vår Herre Kristus, utan sin egen buk;
och genom sina milda ord och sitt fagra tal bedrar de
oskyldiga människors hjärtan.
Fil. 3:18. Kol. 2:20.

NamnlösMaria