Tag Archive | bibelverser

Bibelverser om TRO. Tror du? Låt Gud visa dig vad TRO är. Proverbs 3:5-6

'Worry Ends When Faith in God Begins' Vinyl Wart Art Lettering/Pinterest

Bibleverses about Faith:

Matthew 21:22 – And all things, whatsoever ye shall ask in prayer, believing, ye shall receive.

Romans 10:17 – So then faith [cometh] by hearing, and hearing by the word of God.

Hebrews 11:6 – But without faith [it is] impossible to please [him]: for he that cometh to God must believe that he is, and [that] he is a rewarder of them that diligently seek him.

Mark 11:22-24 – And Jesus answering saith unto them, Have faith in God.   (Read More…)

James 2:19 – Thou believest that there is one God; thou doest well: the devils also believe, and tremble.

Hebrews 11:1 – Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen.

Luke 1:37 – For with God nothing shall be impossible.

Ephesians 2:8-9 – For by grace are ye saved through faith; and that not of yourselves: [it is] the gift of God:   (Read More…)

Ordspråksbok  Proverbs 3:5-6 – Trust in the LORD with all thine heart; and lean not unto thine own understanding.   (Read More…)

Hebrews 11:1 – 13:25 – Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen.   (Read More…)

1 Corinthians 2:5 – That your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God.

Ephesians 2:8 – For by grace are ye saved through faith; and that not of yourselves: [it is] the gift of God:

2 Corinthians 5:7 – (For we walk by faith, not by sight:)

James 2:14-26 – What [doth it] profit, my brethren, though a man say he hath faith, and have not works? can faith save him?   (Read More…)

James 2:24 – Ye see then how that by works a man is justified, and not by faith only.

James 1:5-8 – If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all [men] liberally, and upbraideth not; and it shall be given him.   (Read More…)

 

-Det finns hur många bibelverser som helst om TRO!  Här är några av dem, jag hoppas du läser dem och tar till dig dem och att du kommer till TRO på den store Gud vi har!

-Det säges att TRO kan flytta berg, ja om man tror och håller fast så får man se BÖNESVAREN komma! Det vet jag av erfarenhet!

One of my favourite Bible verses! Proverbs 3:5-6

Efesierbrevet 4.Den gamla och den nya människan. Gå Jesu väg. Vandra i rättfärdighet och helighet

197foto Maria

Efesierbrevet 4:22-24    Den gamla och den nya människan.Den gamla människan begår synder och brott både mot sig själv och andra. Den nya, frälsta, på Jesus troende, den går rättfärdigheten och kärlekens  och Jesu väg, korsets väg. Om detta kan du läsa i de verserna här hämtade från Efesierbrevet.

 22

att I — då detta nu krävdes på grund av eder förra vandel — haven avlagt den gamla människan, som fördärvar sig genom att följa sina begärelsers bedrägliga lockelser,

23

och nu förnyens genom Anden som bor i edert sinne,

24

och att I haven iklätt eder den nya människan, som är skapad till likhet med Gud i sanningens rättfärdighet och helighet.

 

NamnlösMaria

Bibelverser om TRO. /Bibleverses about FAITH /Bibelord

Best Bible Verses About FAITH/    Alla bibelverser om TRO ska man läsa, bör man läsa, och jag tycker inte att man ska undanhålla sitt hjärta något bibelord som styrker. Se videon, jag har inte sett denna video förut så jag hoppas den är från en bra källa vilket jag inte riktigt kan se här, men bibelorden är sanna.

Ta dig tid och lust att läsa bibelverserna i denna video och tänk efter vad de betyder och var du står i allt det som handlar om att TRO på Gud och hans Ord.

 

 

name-graphics-maria-650578

 

 

En ny världsordning, Video/Codex Illumentarius,NWO och 3:e världskriget. Var vaken! Läs bibeln./Bibelord

wbf02s3  Jesus är HERRE vad som än händer.

New World Order Is Almost Complete/WW3 & Depopulation Coming.
God Bless & Jesus Saves. Accept Jesus As Your Lord & Saviour Today. Romans 10:9 That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved.

America In Bible Prophecy Revelation 14:8-13, 16:17-20, 17, & 18, Isaiah 13, 14, 18, 47, & 48, Jeremiah 50 & 51, Habakkuk 1 & 2. Ephesians 5:11-16 And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. For it is a shame even to speak of those things which are done of them in secret. But all things that are reproved are made manifest by the light: for whatsoever doth make manifest is light. Wherefore he saith, Awake thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light. See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise, Redeeming the time, because the days are evil.

SVENSKA:

Man vill få oss att tro att frihet och demokrati råder eller ska råda/ i världen, samtidigt som man anordnar /startar nya fasansfulla krig överallt. Kampen mot terrorister har pågått i många år nu, men vad är det för slags krig egentligen?? Vet du det? Vi kommer att få en Världspolis som bestämmer över oss. 11.36 i videon. Vad tycker du om det? Nationalsocialismen, 12.19 in i videon. Se på sekvenserna i videon där Rockefeller, Kissinger, Frankrikes Pres. ,Mr Clinton m fl tycker att det ska bli en ny världsordning. Fredsbevarande? och Global auktoritet. Global Economy? Bevare mig väl.

http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_depopu36.htm
Utbilda dig och ta reda på vad som är på gång med den nya världsordningen, om du inte gör det så har du inget att säga då du märker att det börjar verka väldigt illa för människor. Detta ser du i 5. 23 in i videon. Förstå vad som sker. 11/9 WTC… Måtte folk få upp ögonen för vad Jesus Kristus kan och vill göra i deras liv REDAN NU.

Här i Codex Ilumentarius berättas om hur vi inte får den hjälp vi borde ha med hälsan, d v s; information om att äta nyttig mat, inte äta GMO-mat eller massor med tillsatser i maten. Man vill hindra oss från att äta nyttigt för då kan vi ju inte köpa eller ta den medicin som gör oss sjuka.
Vidare står det om att Kosttillskott skall/bör förbjudas för det är alldeles för nyttigt för oss och kan kanske till och med bota sjukdomar, vilket inte mediciner tycks göra, utan bara lindra.

VAD VÄLJER DU? Ekologiska eller inte ekologiska livsmedel?? Läs om detta här i länken och läs om hur man vill förstöra även den ekologiska maten!!! Den importerade maten är inte särskilt nyttig, men vi kan inte stoppa den vid gränserna. Detta är NWO, en del av NWO som jag antar att du inte kan tycka om alls. Det är inte enligt GUDS PLAN att göra så med våra kroppar och vår föda.!

Bibelverser som berättar om NWO: ……..och nationerna vill acceptera en ny Världsordning, 13.11- 13.20 in i videon: David Rockefeller 1994.
BIBELVERSER/Kapitel:

Joh Uppenbarelsebok 14:8-13,  16:17-20,  17 & 18,  Jesaja 13,  Jes 14,  Jes 18,  Jes 47 & 48,  Jer 50 & 51,  Hab 1 & 2,   Ef 5:11-16.  Vi ska inte ha något att göra med mörkret som förstör, vi som troende ska leva i ljuset och i sanningen.

 

NamnlösMaria

 

Video:De sista tiderna. Att dö för Jesus? Att lida för Jesus? Ja.

Heaven or Hell

De sista tiderna kommer att bli….fruktansvärda…. för den som inte tror, och de troende kristna kommer att lida förföljelse och mer, men den troende har en himmel att komma till, och det har inte de otroende. Den som kan sin bibel vet att man som troende kan komma att halshuggas. Va? Jo, så står det. Jag vill visa på en video som jag tycker verkligen är sevärd. Du kan se och läsa bibelverserna och dra vissa slutsatser eller tankar om de tiderna som kommer att komma. Jag hade en syn  för två år sedan, då jag var vaken och satt i bön, som handlade om just halshuggning, och jag såg massor med huvuden rulla och jag frågade Gud.. och Gud förklarade en del saker för mig i samband med den synen, och  jag vet att fler personer haft liknande syner om just detta ämne, därför vågar jag lägga in detta nu. Det är igenkännande för mig att se denna video.

America USA in Bible Prophecy SHOCKING NEW INFO! MUST SEE!

Upp 9:3-5 3 Ur röken kom gräshoppor ut över jorden, och åt dem gavs en sådan makt som skorpionerna på jorden har. 4 De blev tillsagda att inte skada gräset på marken eller någon annan grönska eller något träd, utan bara de människor som inte bär Guds sigill på pannan. 5 De fick inte rätt att döda dem men väl att plåga dem i fem månader, och den plågan var som plågan av en skorpion när den stinger en människa.
Upp 5:11 Och jag såg, och jag hörde rösten av många änglar runt omkring tronen och väsendena och de äldste. Deras antal var tiotusen gånger tiotusen och tusen gånger tusen. 12 Och de sade med hög röst:”Lammet, som blev slaktat, är värdigt att ta emot makten, rikedomen och visheten,
kraften och äran, härligheten och tacksägelsen.”

Upp 9: 18 Av dessa tre plågor, elden, röken och svavlet som kom ur deras mun, dödades tredjedelen av människorna.

Upp 7:3, Upp 7:4-8, Upp 7:9  Guds sigill, de 144 000;  de tolv stammarna; och martyrer. Skaran i himmelen prisar Gud……

Läs bibeln, låt den helige Ande visa dig  vad texterna säger.  /FRID.

“I hoppet sig min frälsta själ Förnöjer, I tron jag till ett evigt väl Mig höjer, Ty jag betänker, Att dödens länker Har Kristus brutit och mig livet skänker.”/ Övers fr Norsk. J O Wallin

 

Människosonen uppenbarar sig

Upp 1:12-16      Jag vände mig om för att se rösten som talade med mig. Och när jag vände mig om, såg jag sju ljusstakar av guld 13 och mitt ibland ljusstakarna en som liknade Människosonen, klädd i en fotsid klädnad och omgjordad med ett bälte av guld om bröstet. 14 Hans huvud och hår var vitt som vit ull, som snö, och hans ögon var som eldslågor. 15 Hans fötter liknade skinande malm som glöder i smältugnen, och hans röst lät som dånet av väldiga vatten. 16 I sin högra hand höll han sju stjärnor, och ur hans mun gick ett tveeggat, skarpt svärd, och hans ansikte lyste som solen, när den skiner i all sin kraft.

name-graphics-maria-545505