Tag Archive | Älska Gud

Att Älska varandra.

ÄLSKA VARANDRA. VET ALLA VAD ATT ÄLSKA ÄR???

https://nyadagbladet.se/inrikes/malmos-kyrkoherde-lyfter-fram-polyamori/

DETTA I LÄNKEN ÄR INTE VAD GUD VILL!

Resten här nedan tål väl att tänkas på!

5 Mos 11:1 Du ska älska Herren din Gud och alltid iaktta vad han ålagt dig, hans stadgar, domslut och bud.
5 Mos 11:13 Om ni nu lyssnar till de bud som jag i dag ger er så att ni älskar Herren er Gud och tjänar honom av hela ert hjärta och av hela er själ,
Ps 5:5 Du är inte en Gud som älskar ondska, den som är ond får inte bo hos dig.
Ps 5:12 Men alla som flyr till dig ska få glädjas, de ska jubla i evighet. Du beskyddar dem, de som älskar ditt namn ska få fröjdas i dig,
Ef 2:4 Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek,
Ef 5:1 Bli därför Guds efterföljare, som hans älskade barn.
Ef 5:2 Och lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och utgett sig själv för oss som en offergåva, ett väldoftande offer åt Gud.
Ef 5:25 Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den.
Ef 5:28 På samma sätt är männen skyldiga att älska sina hustrur som sina egna kroppar. Den som älskar sin hustru älskar sig själv.
Ef 5:33 Men vad er angår ska var och en älska sin hustru som sig själv, och hustrun ska visa respekt för sin man.
Fil 4:8 För övrigt, bröder: allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant.
Kol 1:13 Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike.
Kol 3:12 Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod.
Kol 3:19 Ni män, älska era hustrur och var inte hårda mot dem.
1 Thess 4:9 När det gäller syskonkärleken behöver vi inte skriva till er. Ni har ju själva lärt er av Gud att älska varandra,
2 Thess 2:13 Men vi måste alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till frälsning genom att ni helgas av Anden och tror på sanningen.

Maria: -Det finns många sätt att älska på och GUD ger oss möjlighet till det, den kärlek han har till människan kan nog ingen förstå, och många tar den för given. Det finns många sätt att visa sin kärlek på och Gud har lagt ner kärleken i våra hjärtan så att vi kan slösa på den till vår nästa. Men.. många människors hjärtan är ganska stängda och trasiga så där finns kanske inte den kärlek som det borde. MEN GUD KAN ÖPPNA ALLAS VÅRA HJÄRTAN. HAN ger oss möjligheten att få ett HELT HJÄRTA! JESUS är kärleken, den ÄKTA och goda och vi kan få möjlighet att LÄKA och att gå rätt väg- I KÄRLEK. GE DITT HJÄRTA till JESUS och börja LÄKA! Mina sorger har fått mig att förstå vad Kärlek är.

/Maria

Lyssna i bön. Dra dig nära Gud och lyssna. Gud kommer att tala till dig.

Man vill ofta ha Guds ord att stå på och förstå det, men inte alltid orkar man eller förstår att Gud vill ha ett SAMTAL med oss. Att vi ska vara i bön, det är helt nödvändigt. Att vi skall prisa Gud är nödvändigt, att vi ska vara nära Gud är nödvändigt. HUR ska vi annars kunna bli och vara den som Gud vill forma? Om vi förstår att det krävs arbete av oss, d v s att vi tar tid att komma Gud nära, då har vi kommit långt, för det är ingen envägskommunikation som det handlar om. VI ska komma nära vår skapare i BÖN, vi kan INGET KRÄVA i vår gemenskap med Gud.

Många människor lämnar Gud och säger att han inte LYSSNAR, men det är många gånger människan som inte orkar av olika anledningar. Det kan vara sorg, trötthet, okunskap, leda på livet, oro, tvärhet, egoism, m m som gör att man inte klarar av att komma nära Gud. Det kan också vara av rent oförstånd, att man inte vet vem Gud ÄR. Gud kommer till den som söker honom. Närheten finns, men vi måste SÖKA den, ROPA på honom, och vilja uttrycka vår KÄRLEK. Videon förklarar hur Gud vill ha det och ATT han VILL HJÄLPA alla dem som kommer till HONOM. Jag har fått så mycket hjälp och ibland har det bara varit SUCKAR AV GRÅT som jag gett honom! HAN har förstått det och givit mig av sin FRID!

Det är skillnad på religion och tro minsann. Det går utför med Sverige! Avståndstagandet från en levande Gud.

068foto Maria
Ni är mina vittnen,
säger Herren , och min tjänare, som jag har utvalt, för att ni skall känna mig
och tro mig och förstå att jag är den som har förutsagt detta. Före mig blev ingen Gud formad, efter mig skall ingen komma.

Människor idag som INTE är troende undrar vad VI troende är för några konstiga människor. De blir väldigt långa i ansiktet då vi nämner att vi älskar Gud och är frälsta.

Människor idag har hört talas om RELIGIONER, en hel del sådana, för det får man ju lära sig nu för tiden, och man får lära sig att ALLA religioner innehåller samma eller liknande saker.
Som om Kristus skulle ha med Buddha att göra, eller att Islams Allah är som vår Gud.

NEJ NEJ! Vad är det som har farit i människor i Sverige? Vi har ju varit nämnda som ett kristet folk. MEN, det har gått utför med stormsteg! Det har blivit så kallt i anden på människorna att det är skrämmande.

Jag känner ju och märker människors otroliga avståndstagande då man nämner att JESUS frälser oss människor till ett Evigt liv, och att när man inte har en tro leder det till evig död. Man tror att Gud Fader är en sagogubbe utan någon som helst helighet eller kärlek. Det borde man ta reda på om det stämmer innan man hånar en troende.
MEN, jag säger ju bara sanningen, och det gör ju alla frästa troende människor som förstått att Jesus är vägen och sanningen och LIVET.

VAD vill den otroende människan uppnå? Kan den uppnå något slags evigt liv i de andra sätten att tro,där man tror på en falsk gud? Nej. Man får  tydligen skälla ut en troende kristen hur mycket som helst, men man ger inte den troende en chans att förklara vad tro är.

Vem vill stå upp och följa Jesus? Trots faror och elände och tårar som vi möter, är han den som räddar våra själar. Tänk på det du/ni som undrar om vi är “kloka” som tro, tänk på att fråga Jesus om han finns. Du/ni kommer att få svar.

Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda.
NamnlösMaria

Tack Herre!

 

Foto Maria

Foto Maria

 

Jag är så glad och tacksam för att Jesus frälst mig, för att Han ville ge mig ett evigt liv, ja gladare än glad är jag, för det han gjort för mig. Dessa orden har legat länge i mitt hjärta och nu skriver jag ner dem, från mitt hjärta till Gud.

Tack Herre! vill jag ropa, Tack för att du öppnat mitt inre och mina ögon så att jag kan se vad det är du vill göra med mitt liv, och att du vill att din vilja alltid ska ske.
Tack Herre för alla år som varit så besvärliga med så många bekymmer, men de har gjort mig så mycket starkare än vad jag annars skulle ha varit.

Tack Herre, för att jag får höra din välbekanta röst i mitt inre, var dag manar du till något som DU vill.
Tack Herre för att du leder mig varje dag i stort och i smått.
Ibland förstår jag inte alls vad du vill och då får jag fundera och tänka till, och sedan ser jag…din vilja.

Tack Herre för att du vill mitt absolut bästa.

Tack Herre för att jag fick och får  leva, jag som inte ens var önskad, men önskad av dig.
Tack Herre för den ängeln jag hade i bilen på 1990-talet, då räddades mitt liv.
Tack Herre för att du har satt mig i så underliga situationer, men du gjorde det för att du ville spara mitt liv.

Tack Herre för att du talar till mig.
Tack Herre för att jag aldrig behöver vara ensam, du är ju alltid med mig.
Tack Herre för att jag lärt mig att vara stilla, jag som inte är en stillsam person.

Tack Herre för att du har tillåtit alla smärtor i min kropp för att jag bättre skulle kunna lära känna dig och förstå vad prövningar är.
Tack Herre för alla varma tårar som nästan krossat mitt hjärta men som ändå lärt mig att förstå min tuffa situation och elaka människor och deras angrepp på min person under alla dessa år. Tack Herre för att jag fick överleva det, och att jag har förstått varför lidandet finns.

Tack Herre för att du går med mig hela vägen, ända in i himmelen, för att få möta dig en dag.
Tack Herre för att jag har fått lära känna din godhet och nåd, barmhärtighet och stora kärlek.

Du är allt för mig.

*

Blott en dag, ett ögonblick i sänder, O, vad tröst evad som kommer på! Allt ju vilar i min faders händer, Skulle jag, som barn, väl ängslas då? …………/Lina Sandell-Berg

Maria