Svenskarnas bostäder kan konfiskeras. Artikel/ Vilka tider vi lever i.

 

Jesus är Herre

Från

http://experimentlandet.blogg.se/2015/september/svenskarnas-bostader-kan-konfiskeras.
Det är till mångt och mycket en obehaglig tid vi lever i (inte minst så talar rubriken ovan om detta) men samtidigt en spännande tid på många sätt. Vi lever i en tid då Herren Jesus gör en åtskillnad mellan sitt folk, de omvända och pånyttfödda kristna, och ”kristna” som väljer att kalla sig kristna för att ligga bra till hos världen och världens barn..

Många är de som kallar sig kristna och som utnyttjar kristendomen och Herren Jesus för att kunna göra karriär i världen och nå framgång bland människorna. De ser Herren som sin frälsare men inte som sin Herre. De är kristna på sina egna villkor och uppmuntras av bedrägliga präster och pastorer som i sin undervisning bekräftar för dem att allt står väl till när det inte står väl till.

Sorgligt nog har de av dessa präster och pastorer, som själva är ofrälsta, fått lära sig att det går att bli frälst utan att ta emot Jesus som Herre. Att det räcker med att tro på Jesus och ta emot honom som sin frälsare.

Ingenstans talar bibeln om att någon kan bli frälst genom att enbart tro på, acceptera och ta emot Jesus som frälsare. Å andra sidan säger bibeln att Jesus måste vara vår frälsare om vi skall kunna bli frälsta och få evigt liv.

“Ty om du med din mun bekänner Jesus vara Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då bliver du frälst” (Rom. 10:9)

“Såsom I nu haven mottagit Kristus Jesus, Herren, så vandren i honom” (Kol. 2:6)

“Vi predika ju icke oss själva, utan Kristus Jesus såsom Herre, och oss såsom tjänare åt eder för Jesu skull” (2.Kor.4:5)

“Ty Gud har icke bestämt oss till att drabbas av vrede, utan till att vinna frälsning genom vår Herre, Jesus Kristus” (1. Tess.5:9)

“Och det skall ske att var och en som åkallar Herrens namn, han skall varda frälst” (Apg..2:21)

“Så må nu hela Israels hus veta och vara förvissat om att denne Jesus som I haven korsfäst, honom har Gud gjort både till Herre och till Messias” (Apg. 2:36)

Ändå är det detta, att det räcker med att tro, som det kristna ledarskapet (de världsligt sinnade prästerna och pastorerna) sprider som ett gift i församlingarna. Man menar att alla som tar emot Jesus som frälsare eller som tror på att Jesus dog på korset för dem, kommer att få evigt liv.

Detta är till att presentera ett halvt evangelium och ett halvt evangelium är enligt bibeln ett främmande evangelium, ett felaktigt och falskt evangelium, i avsikt att tjäna människor och deras behov (vilka kan variera över tid). Inte Herren.

“Om någon kommer och predikar en annan Jesus, än den vi hava predikat, eller om I undfån ett annat slags ande, än den I förut haven undfått, eller ett annat slags, än det I förut haven mottagit, då fördragen I ju sådant alltför väl” (2. Kor.11:4).

Satans kyrkor och dess ofrälsta och hycklande prästerskap, undviker systematiskt att lyfta fram Jesus som Herre och förfalskar därmed Guds evangelium i syfte att göra det mer attraktivt och för att få in folk i kyrkorna. Det ska vara enkelt. Det ska gå fort och det ska befrämja, inte motverka, människans längtan efter att förverkliga sig själv på det sätt som passar henne.

Ingen ånger, ingen sinnesändring eller omvändelse behövs för att bli frälst enligt det falska prästerskapet som genom sin undermåliga undervisning för människor till helvetet. Att predika om synd, om Gud som domare, om omvändelse, dopet i Anden, om Kristi kropp och Guds församling, är inget som går hem.

Den Jesus som de avfälliga prästerna och pastorerna predikar om, är en Jesus som har behag till varje människa och hennes förehavanden (oavsett vad hon tror och gör) samt som står redo att tjäna alla människor på deras egna villkor. Den Gud de predikar om är en Gud som älskar allt och alla. Även dem som står emot honom (vägrar gör bättring) och som har fått ta del av evangeliet.

Det är inte konstigt att detta falska evangelium, helt utan förpliktelser, tilltalar många människor. Vem säger nej till en hjälpreda, en Jesus eller någon annan som kan komma och ordna upp allt, när livet känns motigt och besvärligt? Antagligen inte många.

Bibeln undervisar, till skillnad mot de falska prästerna och pastorerna, inte om att de troende ska inta en passiv hållning och bara ta emot allt gott Jesus vill göra för dem. Bibeln undervisar om att de troende är tjänare och att tjänare måste vara lydiga sin Herre.

För att kunna vara Herren lydig måste den troende vara villig att sätta sig i vad Guds ord säger. Han eller hon måste läsa bibeln själv istället för att lita blint på vad pastorn, prästen eller de religiösa lärarna säger. Detta är det få kristna som gör och det är inget att förvåna sig över.

Lydnad är en del av den frälsande tron och ett måste för att kunna bli frälst och få den Helige Ande boende inom sig samt evigt liv. Lydnad till Herren Jesus Kristus är en förutsättning för att kunna tillhöra Guds församling och Kristi kropp. Den som tror utan att lyda kan inte bli frälst eftersom den som tror utan att lyda inte kan göra Guds vilja. Lydnad leder till handling.

“Icke kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig: Herre, Herre, utan den som gör min himmelske Faders vilja” (Matt.7:21).

Att säga Herre, Herre är ett tecken på tro men det räcker inte. Det är de som lyder, det vill säga som “gör min himmelske Faders vilja”, som kommer att ingå i Guds rike.

Jesus Kristus är källan till frälsning för alla som vill lyda honom. Inte för alla som vill ha frälsning på sina egna villkor eller som vill nå framgång och upphöjelse i världen och bland människorna i världen. Utan lydnaden faller hela evangeliet för om de troende inte behöver lyda varför skulle de då behöva göra bättring, bli födda på nytt, vara villiga att lida för Jesus, försaka allt de har, sträva efter rättfärdighet eller låta bli att ta avstånd från Jesus (när det passar dem) med mera?

När inget behov verkar finnas av att försvara den bibliska tron som apostlarna i Nya Testamentet gjorde, skapas en betoning på det som de kristna (de som kallar sig kristna) kan få från Gud och som han förväntas ge dem eftersom han är kärlek. Man blandar ihop Guds kärlek med den kärlek som finns i världen och som handlar om att på olika sätt tillfredställa köttet.

Förkunnelsen om korset, Kristi kropp, dopet i Anden, Guds församling, att försaka sig själv och att överge synden, får stå tillbaka för personlig framgång, positivt tänkande, gemenskap runt kakfaten, självkänsla, ekonomiskt överflöd, meningslös underhållning med mera.

Jesus kom inte hit för att ge människor en bättre materiell levnadsstandard eller mer pengar på banken utan för att ge dem evigt liv.

Detta tycks vara svårt för de flesta som kallar sig kristna att förstå och det beror just på att de har anammat Jesus som frälsare (en som ger) men inte som Herre (någon de behöver lyda). De ser sin i regel goda ekonomiska levnadsstandard, pengar på banken, fritidshus, båtar, bilar med mera som något självklart. Det är självklart att Herren som är deras frälsare unnar dem allt detta och ännu mer liksom han unnar alla människor detsamma.

De har totalt missuppfattat Jesus lära som talar om (vilket kanske låter extremt men som är sant) att den som vill vara en fullkomlig Jesu lärjunge skall sälja allt den äger och har och ge pengarna till de fattiga.

Herren Jesus säger så här till den unge rike mannen i Matteusevangeliet när han talat om för honom att han har följt de bud, tio Guds bud, som Jesus säger att han skall följa för att kunna ingå i livet:

“Vill du vara fullkomlig, så gå bort och sälj vad du äger och giv åt de fattiga; då skall du få en skatt i himmelen. Och kom sedan och följ mig” (Matt. 19:21).

Jesus säger också att det är svårt för en som är rik att komma in i himmelriket. Det är lättare för en kamel att komma in genom ett nålsöga än vad det är för en som är rik att komma in i Guds rike (Matt.19:23-24).

Idag har alla goda och barmhärtiga kristna verkligen chansen att göra en ordentlig insats för de fattiga som lyckas ta sig till Sverige genom att följa Jesus ord. Det väller idag in “fattiga” från hela världen som har betalat människosmugglare stora summor pengar för att få livstidsförsörjning och en bekväm tillvaro i det enda existerande landet som frikostigt delar ut bidrag till ALLA helt kravlöst.

Att ge sommarstugorna och fritidshusen eller andra fastigheter till dessa fattiga stackare (innan staten konfiskerar dem, se nedan) tömma bankkontona samt sälja allt av värde och bosätta sig i en friggebod/husvagn eller något liknade och där överleva genom att köpa den billigaste maten, de billigaste kläderna och det billigaste av allt, vore inte för mycket begärt av de “kristna” godhetsapostlarna (som totalt okritisk och utan ifrågasättande köper alla snyfthistorier) innan de lastar över kostnaderna på staten vilket alltid leder till att de fattigaste medborgarna drabbas värst.

Detta kommer de aldrig att göra frivilligt för de, “hycklarna”, förväntar sig att andra människor skall betala i form av både pengar och liv för den destruktiva mångkulturen och den helt vansinniga massinvandringen (samt allt vad detta för med sig när det gäller kriminalitet, laglöshet, avkristning/sekularisering med mera),.de stödjer och omhuldar för att få godhetsdiplom av samhällets alla ofrälsta människor. Inte minst av de med makt och pondus.

En månads Islam och mångkultur i Sverige 2015:

1992 kom hot och riskutredningen fram till att regeringen i en krissituation, skulle ges möjlighet att konfiskera svenska folkets bostäder, framför allt sommarstugor.

Trots att Sayadi begått systematisk brottslighet med bland annat tre våldtäkter och sexuellt utnyttjat flera unga flickor, slipper han utvisas från Sverige.

Husein vill ha svenskt pass för att kunna resa tillbaka till det land han säger sig ha flytt ifrån – för att “hälsa på sin mamma och etablera affärskontakter”.

“Migrationsverket har rekryterat dessa aktivister. De sitter nu som tjänstemän i myndigheten!” – Anställd på Migrationsverket.

Läs mer här på hemsidan “Bakom kulisserna“:

http://www.bakom-kulisserna.biz/news/svenskarnas-bostader-kan-konfiskeras-till-forman-for-asylsokande/

De som uppmuntrar laglöshet, förfall, söndrande av nationen, avkristning (genom ekumenik/religionsblandning), har ställt sig på Satans sida och är med om att utbreda hans rike. Allt för många som kallar sig kristna är idag med om att utbreda Guds motståndares rike här på jorden och det är ingen skillnad mellan dem och världens människor som inte är omvända och pånyttfödda troende och som saknar Guds Ande.

Detta är vad åtskiljandet som idag sker och som Herren ligger bakom, handlar om. Att skilja de sant troende på Kristus, de som ingår i lammets armé och som helhjärtat arbetar för hans tillkommelse i TRO och SANNING, från de som bär namnet kristna men som inte tillhör Herren Jesus då de inte har honom eller vill ha honom som HERRE utan bara som frälsare på sina egna villkor och som älskar världen och i synnerhet världens auktoriteter (präster och pastorer) och makthavare mer än Gud och Guds ord då de tjänar dessa. De tjänar Mamon.

Några ord från Herren:

“Ty Guds vrede uppenbaras från himlen och drabbar all gudlöshet och orätt hos de människor som håller sanningen fången i orättfärdighet. Det man kan veta om Gud kan de ju själva se; Gud har gjort det uppenbart för dem. Ty allt sedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet, kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Därför finns det inget försvar för dem; de har haft kunskap om Gud men inte ärat honom som Gud eller tackat honom.

Deras tankemöda ledde dem ingenstans, och deras oförståndiga hjärtan förmörkades. De ville gälla för visa men blev till dårar. De bytte ut den oförgänglige Gudens härlighet mot bilder av förgängliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. Därför lät Gud dem följa sina begär och utlämnade dem år orenhet, så att de förnedrade sina kroppar med varandra. De bytte ut Guds sanning mot lögnen; de dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen, som är välsignad i evighet, amen” (Rom. 1:18-25)

 

name-graphics-maria-545505

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.