Se till att INGEN BEDRAR Er. Vilddjurets märke. Utlovad Analys, sammanställning av kommande händelser. Del 1

Joh Upp 6:2 Jag såg, och se: en vit häst, och han som satt på den hade en båge. Åt honom gavs en segerkrans, och han drog ut som segerherre, för att segra.

Vad var det Johannes såg?

Och varför är det viktigt att memorera det han såg?

-Jo av många skäl och faktorer men främst en.

Se till att INGEN bedrar er.

Här kommer det en vit häst som kommer att bedra många,för att inte säga alla. Detta påminner väldigt mycket om hur Vilddjuret tvingar ALLA eller rättare sagt övertygar med ekonomiska incitament ALLA människor att ta Vilddjurets Märke.

Såg heter på grekiska eido och betyder att ha sett.

Det är alltså viktigt, jag såg och se jag sedde, (har sett) denna båge.

Här antyder det att freden som den vita hästen för med sig inte är till godo.

Varning för falsk fred alltså!

Båge är speciellt intressant efter ledorden (jag såg).

Bågen heter på grekiska toxon och här följer en kanske intressant redovisning om hur jag anser att själva ordet toxon bör tolkas (just här).

Toxon: en hypotetisk bakteriell produkt,milt giftig i sin natur.

Svag samhörighet med antikropps-reagens.

https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/toxon

Redan där anser jag varför Johannes säger:

-Låt varna er, jag såg och jag SÅG IGEN!

Han hade en båge (antikropps-reagens) men han hade inga pilar!

En båge utan pilar?

-Han hotar och övertygar och rent av FÖRMÅR?

-Varför har den vita ryttaren inga pilar?

Jo därför att toxon kan också översättas med ett snöre (eller ett simpelt tyg).

(G5115-Strongs Concordance).

Detta rep (eller snöre) är (anser jag) nyckeln till en vidare diskussion och huruvida denna vita ryttare verkligen är nutidsenlig och aktuell än idag.

-Så vad är en båge?

-Vad är en bågsträng?

-Låt mig säga så här (hur gör man en bågsträng).

I klippet 4:00 minuter in ser man tydligt att det två rader av snören, sen skär hon av det mindre snöret som håller dem tillsammans.

Jag kommer o-sökt in på 3 strängar av DNA som jag pratade om tidigare.

Detta följer detta mönster om 3 strängar av DNA påpassligt väl.

Man skär helt enkelt av de snören som håller ihop och binder sedan ihop dem 

med snöret (DNA) den vita ryttaren erhåller.

På så sätt segrar han.

Av en märklig exakt slump artar det sig så att det även är det första vilddjurets lejon (USA) som säger detta som det är det första väsendets Lejon (USA) som säger detsamma. Då måste man fråga sig är det D Trump som är den första ryttaren som skapar fred med denna antikropps-cocktail som binder samman människorna med en falsk fred (kom ihåg att andra sigillet bryts strax efter det första).

Han binder dem samman MED ETT GIFT!

Vilket vetenskapen nu erkänner av över 200 forskare.

Vaccinet mot (eller enligt Bibelns toxon=för) mot Covid-19 (antikropps-reagens-bildare).

Det är viktigt att poängtera att den första ryttaren INTE är Jesus som många tror.

Men däremot en Jesus-lik figur.

Den första kandidaten som skjuter giftpilar (toxon) är givetvis Trump med “sitt” Warp-Speed.

Vad blir det om du vänder Space-Force-kepsen uppochner?

Det blir Baphometh (BAAL).

-Sorry alla Trump-lovers!

Detta tvinnade snöre (se båg-strängs-tråden) binder Trump dem samman med en falsk fred (Warp-Speed) han kan sedan (efter 3 år) erkänna sig som segrare.

Många pratar nu om att Trump, Q,Anon och de vita hattarna kommer tillbaka.

Kontentan av analysen är verkligen Trump som den vita ryttaren och är vaccinet det som bågsträngen (bågen består utav)
Se, och jag såg! något! varning för ryttaren (Trump) med sin bågsträng (vaccinet) lägg märke till att Trump var den som först initierade vaccinet med sitt Warp-Speed.

På så sätt skapas en falsk utopisk fred. En känsla av samhörighet och lugn.

Men det är bara lugnet före stormen.

Det andra sigillet ska strax brytas!

KRIG!

HUNGERSNÖD!

PANDEMIER!

/ © Fredrik Eriksson

/Maria

4 thoughts on “Se till att INGEN BEDRAR Er. Vilddjurets märke. Utlovad Analys, sammanställning av kommande händelser. Del 1

 1. TACK! Detta är jättebra! Nu ser man, förstår man detta bättre, det är helt galet naturligtvis men världen är ju det!
  Q är verkligen en LÖGN, en stor fet sådan. Psy-Op finns det mycket av nu, Israel är väl det land och USA som är helt galna och som köpt Sweden. /maria

 2. Vad betyder Warp-Speed=Skyndsamt Vridande (av DNA)?

  1. Att vända eller vrida (till exempel trä) ur form; deformera.
  2. Att ändra från ett normalt, korrekt eller hälsosamt tillstånd; twist eller pervers: ”Han var hänsynslöst hämndlysten och lät personliga agg förvränga hans politiska perspektiv” (Julian E. Zelizer). Se Synonymer vid förvrängning. 3. Att ordna trådar av garn eller tråd på längden på (en vävstol) som förberedelse för vävning.
  4. Nautisk Att flytta (ett fartyg) genom att dra på en linje som är fäst vid eller runt en pålning, ankare eller brygga.
  v.intr.
  1. Att bli böjd eller vriden ur form: Träramen skev i fuktigheten.
  2. Att bli förändrad från vad som är normalt, korrekt eller hälsosamt.
  3. Nautisk Att flytta ett fartyg genom att dra på en lina som är fäst vid eller runt en pålning, ankare eller brygga.
  n.
  1. Tillståndet att vridas eller böjas ur form.
  2. En förvrängning eller vridning, särskilt i en träbit.
  3. En mental eller moralisk vridning, avvikelse eller avvikelse.
  4. Trådarna som löper på längden i ett vävt tyg, korsade i rät vinkel mot woof. 5. Varp och woof.
  6. Nautisk En bogserlina som används vid vridning av ett fartyg.

  Så håll till godo med Warp-Speed!
  Q är en lögn och en Psy-Op, det finns btw kopplingar till Q och Mossad i Israel.
  Och vilket land har vridit mest i världen?

 3. Hej och tack för din text och egen kommentar här. Jag skulle nog vilja ha nr 1 – 6 översatt så att alla bättre kan förstå detta otroliga allvar i vad som sker nu på området vaccinationer och manipulationer av vårt DNA och vår hälsa i övrigt och stort- då vill jag lägga in den här och fortsatt försöka förstå det grymma SPEL som sker! /Maria

 4. Ni tror mig inte?
  Definitionen på Warp-Speed? (Trumps Sataniska Mästerverk)…
  ATT VÄNDA OCH VRIDA UR FORM,DEFORMERA!
  Ahhh,, är det så man bygger en båge (bågsträng).
  Egentligen är bågsträngen=Warp-Speed (själva bågen),
  som den vita ryttaren håller i handen.
  ATT ÄNDRA OCH TRANSFORMERA!
  ATT ÄNDRA OCH FÅ UR FAS SÅ ATT EN BILD FRAMTRÄDER (VILDJURETS BILD)?

  -Ser ni bilden?
  Kanske var LITE övertydligt med Warp-Speed men jag tog det som exempel.
  Warp=vrida ur form,transformera,binda ihop med ett simpelt snöre.
  2 strängar + 1 sträng av Warp-Speed=3 strängar=SNÖRET?
  -För mig framträder iallafall en bild klart och tydligt nu.
  https://www.thefreedictionary.com/warp
  1. To turn or twist (wood, for example) out of shape; deform.
  2. To alter from a normal, proper, or healthy state; twist or pervert: ”He was ruthlessly vindictive and allowed personal grudges to warp his political perspective” (Julian E. Zelizer). See Synonyms at distort.
  3. To arrange strands of yarn or thread lengthwise onto (a loom) in preparation for weaving.
  4. Nautical To move (a vessel) by hauling on a line that is fastened to or around a piling, anchor, or pier.
  v.intr.
  1. To become bent or twisted out of shape: The wooden frame warped in the humidity.
  2. To become altered from what is normal, proper, or healthy.
  3. Nautical To move a vessel by hauling on a line that is fastened to or around a piling, anchor, or pier.
  n.
  1. The state of being twisted or bent out of shape.
  2. A distortion or twist, especially in a piece of wood.
  3. A mental or moral twist, aberration, or deviation.
  4. The threads that run lengthwise in a woven fabric, crossed at right angles to the woof.
  5. Warp and woof.
  6. Nautical A towline used in warping a vessel.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.