Människor är förda bakom ljuset. Ljuset är Jesus. /Jag kommer ihåg då världen fortfarande var rund. Nu är den platt men ingen bryr sig!


I remember when the world was still round…

(OBS! JORDEN ÄR PLATT)

Det fanns en gång tider som var andra tider än vad de är nu. OM detta berättar mannen i videon du finner här. Vad MÅNGA saker som ändrats på sig och många människor har fått helt andra värderingar än de som de borde ha.
Vår värld och vårt samhälle är ju nämnligen inte det man TROR att det är. Detta är helt galet och verkligen crazy och otroligt hur man kan bli ljugen för och förd bakom ljuset sedan tidernas begynnelse. GUD ljuger inte men MÄNNISKOR gör det!

Apg 17:26 Av en enda människa har han skapat alla människor och folk till att bo över hela jorden, och han har fastställt bestämda tider och gränser inom vilka de ska bo.
1 Tess 5:9 Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus.

Förda bakom ljuset är vi inte utav GUD, men av människor, som dikterar villkoren som människorna på jorden ska leva under.
Man förstör mat och vatten och himmel och jord på alla sätt man kan, och det kommer att bli värre. Man förstör människors kroppar och sinnen och man förstör människors inre med att hjärntvätta dem med osanningar som är så hemska!

Förda bakom ljuset så ser människorna inte hur felaktigt de lever, både med att äta fel och tänka fel. Eftersom maten är felproducerad, d v s processed food, processad mat, så får INTE människorna den näring de behöver och därför får de sjukdomar som slår ut organen och hjärnan blir sjuk och Alzheimer träder in plus andra farliga sjukdomar.
ELITEN som styr världen har ju BESTÄMT att det ska bli och vara just på det sättet!

I skolorna lär barnen sig helt fel saker och hemskolning borde vara mer utbrett men då blir föräldrarna utredda och kanske häktade och barnen blir hjärntvättade för livet.

Mobilerna har tagit över och ekonomin kommer att braka samman! Mobilerna håller bara ett par år, 24-månaders abonnemang och vad gör man om man inte har råd att köpa en ny??

Idag kan MÄN FÖDA BARN-
Idag syns det vara NORMALT att vara GAY.
Idag är det normalt att vara annorlunda och TRANSGENDER.
Idag är det normalt att tro att riksdag och regeringar gör rätt för samhället-
Idag är det rätt med alla FELAKTIGHETER som PÅGÅR. Fel är rätt och rätt är fel.

Jesus varnar i sitt ord om hur det ska bli på jorden.
Jesus varnar människorna nu också men man vill INTE LYSSNA!

1 Kor 7:29-31 Men det säger jag er, bröder: Tiden är kort. Även de som har en hustru skall nu leva som om de ingen hade, 30 och de som gråter som om de inte grät, de som gläder sig som om de inte gladde sig, de som köper något som om de inte kunde behålla det, 31 och de som använder sig av den här världen som om de inte fick ut något av den. Ty världen, sådan den är, går mot sin undergång,

Ja….världen är på väg att gå under.

 

 

10 thoughts on “Människor är förda bakom ljuset. Ljuset är Jesus. /Jag kommer ihåg då världen fortfarande var rund. Nu är den platt men ingen bryr sig!

 1. Ja gör det för allt stämmer inte. Jag återkommer, jag har skrivit om det men det är ganska många inlägg på sidan. Vi hörs!

 2. Hej! Det är så många förståsigpå-are i kristenheten som kan ALLT om bibeln och dess mening, och de har tyvärr lärt folk vad de ska tor och inte tro, bland annat detta om Gog Magog. Det var två jättar, inte land/länder, eller jättar som länder? nej. Jag har så mycket tankar i huvudet så jag kan inte riktigt förklara detta nu men jag ska leta fram det. Satan fanns sedan tidernas begynnelse och gjorde mycket ont och gör fortfarande, han släpptes lös och har härjat på jorden och gör det fortfarande, han skall alltså fängslas o sedan släppas lös igen… hmmm och sedan kastas i eldsjön. Uppenbarelseboken är INTE skriven i följd, för att man inte ska kunna ’lista ut’ hur det ska bli, det är tanken med den boken. Uppryckelse pratas det om och sedan skall Jesus åka upp och ner, det är inte heller sant men många på nätet skriver så. Så du förstår att det finns många som kommer bli chockade av verkligheten./ Återkommer senare med mer här..

 3. 7. Men när de tusen åren hava gått till ända, skall Satan komma lös
  ur sitt fängelse.
  8. Han skall då gå ut för att förvilla de folk som bo vid jordens
  fyra hörn, Gog och Magog, och samla dem till den stundande
  striden; och de äro till antalet såsom sanden i havet.

  Mmm märkligt. De står ju jordens fyra hörn Gog o magog.. men de e bara två namn? Tack Maria.. ja ska börja navelskåda detta lite ☺

 4. Ja tror inte heller de Ryssland. Ja vet faktist inte… Ja ha inte fått svar på det än.. men vi ser ju med tiden. Jaa jag håller med dig stackars människor.. helt förförda.. ja önskar o ja tror många får upp ögonen när saker händer framför oss som det står om i Bibeln

 5. Ja Suss, jag har läst detta så många gånger och jag ser vad du menar, absolut. Texten berättar.Vilka tror du Gog och Magog är? t ex Ryssland som så många säger?, nej det tror jag inte. Gog och Magog var två jättar…. jag tror att man läser och förstår väldigt slentrianmässigt , då menar jag vissa predikanter….man måste nog sjunka ner längre i texten och tiden, att vara troende är inte lätt och stackars dem som inte är det. De som inte är skrivna i livets bok, vilken sorg och död.

 6. Då såg jag ett vilddjur stiga upp ur havet; det hade tio horn
  och sju huvuden, och på sina horn hade det tio kronor och på
  sina huvuden hädiska namn.
  2. Och vilddjuret, som jag såg, liknade en panter, men det hade
  fötter såsom en björn och gap såsom ett lejon. Och draken gav
  det sin makt och sin tron och gav det stor myndighet.
  3. Och jag såg ett av dess huvuden vara likasom sårat till döds, men
  dess dödssår blev läkt. Och hela jorden såg med förundran efter
  vilddjuret.
  4. Och de tillbådo draken, därför att han hade givit vilddjuret
  sådan myndighet; de tillbådo och vilddjuret och sade »Vem är lik
  vilddjuret, och vem kan strida mot det?»
  5. Och det fick en mun sig given, som talade stora ord och vad
  hädiskt var, och det fick makt att så göra under fyrtiotvå
  månader.
  6. Och den öppnade sin mun till att föra hädiskt tal mot Gud, till
  att häda hans namn och hans tabernakel och dem som bo i
  himmelen.
  7. Och det fick makt att föra krig mot de heliga och att övervinna
  dem; och det fick makt över alla stammar och folk och tungomål
  och folkslag.
  8. Och alla jordens inbyggare skola tillbedja det, ja, envar som
  icke har sitt namn från världens begynnelse skrivet i livets
  bok, det slaktade Lammets bok.
  9. Den som har öra, han höre.
  10. Den som för andra bort i fångenskap, han skall själv bliva
  bortförd i fångenskap; den som dräper andra med svärd, han skall
  själv bliva dräpt med svärd. Här gäller det för de heliga att
  hava ståndaktighet och tro.

  11. Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden; det hade två
  horn, lika ett lamms, och det talade såsom en drake.
  12. Och det utövar det första vilddjurets hela myndighet, i dess
  åsyn. Och det kommer jorden och dem som bo därpå att tillbedja
  det första vilddjuret, det vars dödssår blev läkt.
  13. Och det gör stora tecken, så att det till och med låter eld i
  människornas åsyn falla ned från himmelen på jorden.
  14. Och genom de tecken, som det har fått makt att göra i vilddjurets
  åsyn, förvillar det jordens inbyggare; det förmår genom sitt tal
  jordens inbyggare att göra en bild åt vilddjuret, det som var
  sårat med svärd, men åter kom till liv.
  15. Och det fick makt att giva ande åt vilddjurets bild, så att
  vilddjurets bild till och med kunde tala och kunde låta döda
  alla som icke tillbådo vilddjurets bild.
  16. Och det förmår alla, både små och stora, både rika och fattiga,
  både fria och trälar, att låta giva sig ett märke på högra
  handen eller på pannan,
  17. så att ingen får vare sig köpa eller sälja något, utom den som
  är märkt med vilddjurets namn eller dess namns tal.
  18. Här gäller det att vara vis; den som har förstånd, han räkne ut
  betydelsen av vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och
  dess tal är sex hundra sextiosex.

  Johannes’ uppenbarelse, 20 Kapitlet

  Satan fängslad. Den första uppståndelsen
  och det tusenåriga riket. Satan åter
  lös. Den slutliga världsdomen.

  1. Och jag såg en ängel komma ned från himmelen; han hade nyckeln
  till avgrunden och hade en stor kedja i sin hand.
  2. Och han grep draken, den gamle ormen, det är djävulen och Satan,
  och fängslade honom för tusen år
  3. och kastade honom i avgrunden och stängde igen och satte dit ett
  insegel över honom på det att han icke mer skulle förvilla
  folken, förrän de tusen åren hade gått till ända. Därefter skall
  han åter komma lös för en liten tid.

  4. Och jag såg troner stå där, och de satte sig på dem, de åt
  vilka gavs makt att hålla dom. Och jag såg de människors själar,
  som hade blivit halshuggna för Jesu vittnesbörds och Guds Ords
  skull, och som icke hade tillbett vilddjuret eller dess bild, och
  icke heller tagit dess märke på sina pannor och sina händer;
  dessa blevo nu åter levande och fingo regera med Kristus i tusen
  år.
  5. (De övriga döda blevo icke levande, förrän de tusen åren hade
  gått till ända.) Detta är den första uppståndelsen.
  6. Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen;
  över dem har den andra döden ingen makt, utan de skola vara Guds
  och Kristi präster och skola få regera med honom de tusen åren.

  7. Men när de tusen åren hava gått till ända, skall Satan komma lös
  ur sitt fängelse.
  8. Han skall då gå ut för att förvilla de folk som bo vid jordens
  fyra hörn, Gog och Magog, och samla dem till den stundande
  striden; och de äro till antalet såsom sanden i havet.
  9. Och de draga fram över jordens hela vidd och omringa de heligas
  läger och »den älskade staden»; men eld faller ned från himmelen
  och förtär dem.
  10. Och djävulen, som förvillade dem, bliver kastad i samma sjö av
  eld och svavel, dit vilddjuret och den falske profeten hade
  blivit kastade; och de skola där plågas dag och natt i
  evigheternas evigheter.

  11. Och jag såg en stor vit tron och honom som satt därpå; och för
  hans ansikte flydde jord och himmel, och ingen plats blev funnen
  för dem.
  12. Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen, och
  böcker blevo upplåtna. Och jämväl en annan bok blev upplåten;
  det var livets bok. Och de döda blevo dömda efter sina
  gärningar, på grund av det som var upptecknat i böckerna.
  13. Och havet gav igen de döda som voro däri, och döden och
  dödsriket gåvo igen de döda som voro i dem; och dessa blev
  dömda, var och en efter sina gärningar.
  14. Och döden och dödsriket blevo kastade i den brinnande sjön;
  detta, den brinnande sjön, är den andra döden.
  15. Och om någon icke fanns skriven i livets bok, så blev han kastad
  i den brinnande sjön.

 7. Hej, Ja det är hemska tider vi lever i. Man litar inte på Gud man litar på det man själv bestämmer. Ja psalmerna är underbara och sanna och Jes 1 är fin och sann, vi är i turbulenta tider med Sodom o Gomorra där vi lever.Den yttersta tiden finns det ju olika tycke om och jag tror inte på tusenårsriket, jag tro det varit.Vi är Herrens folk och från det att han kom till jorden och tills han kommer tillbaka tror jag att det är 1000 år och att vi som hans barn har regerat, d v s vi har varit hans barn. Det finns tre olika mönster, hur folk tror, för detta med s k tusenårsriket. Se:1.Jag tror att det är nr 3 där vi är. Det finns fler ”tolkningar” om tusenårsriket, och jag vill nämna att detta rike enligt mig och andra är ett symboliskt uttryck för perioden mellan Kristi himmelsfärd och hans återkomst- Kristus regerar i de troendes hjärtan. Och Jesus kommer sedan åter. Ser du vad jag ser i texten? De troende hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds Ord och inte tillbett vilddjuret och dess bild och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen.
  Detta märke är också omdiskuterat och det har inte skett ännu att det finns på våra händer eller pannor- och- Människorna hade alltså blivit dödade- det är vad som sker idag och det kommer ytterligare svårare tider.
  Därför är det så viktigt att vi vittnar om vad Jesus ger: Frälsning och evigt liv.

  Se: 2 ****Det finns tre huvudlinjer band uppfattningarna om hur och när detta ”tusenårsrike” ska inträffa. (20:2-4):

  1. En faktisk period med tusen år av fred som åstadkoms genom församlingen.Vid slutet av de tusen åren kommer Satan att släppas lös, men Kristus återkommer till jorden och besegrar honom för att sedan regera i evighet. Kristi återkomst inträffar alltså först efter tusenårsriket.

  2. En faktisk period av tusen år, där tusenårsriket börjar med att Jesus återkommer och regerar på jorden innan Satan släpps lös igen före sin undergång.

  3. Ett symboliskt uttryck för perioden mellan Kristi himmelsfärd och hans återkomst, då Jesus regerar i de troendes hjärtan och i församlingen- alltså detsamma som ”församlingens tidsålder”. Tusenårsriket avslutas med Kristi återkomst.

  Dessa olika tolkningar rörande tusenårsriket behöver inte skapa splittring eftersom de alla erkänner det grundläggande för den kristna tron, nämligen att Kristus skall komma tillbaka, besegra Satan och regera i evighet. När och hur tusenårsriket än inträffar så kommer Jesus att förena alla troende. Vi ska inte tillåta dessa olika synpunkter att splittra oss.***Källa: Fann detta i Handbok för livet. … Läser 1917

  ______________

  Splittring kan man väl kalla det som sker på olika fronter nu då det gäller Guds ord och de olika tolkningar av Gudsordet som man har. Man kan ju undra varför det finns så många olika uppfattningar både om Jesu återkomst och om tusenårsriket. Kan det vara så att man faktiskt inte förstår Guds Ord? och kan det vara så att det ligger andra saker bakom, som t ex felaktig undervisning sedan lång lång tid? Detta funderar jag över…och återkommer om det…./
  Kram f Maria

 8. De hemskt. Ja ha snackat om de länge. Läs psalm 19 så ser vi hur solen går sin bana .. Läs job 38.

  Folk säger sig vara kristna. Men endå litar de inte på ordet som Herren Gett oss.
  Läs Jesaja 1 . där e vi nu. Sen uppenbarelseboken kap 20.Fortsättning blir Jesaja 2 den yttersta tiden..tusenårsriket var vi kommer regera med Jesus
  Kramar. Susse

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.