Imam säger: Bli gift och föda barn, det är kvinnans frihet. /Sharia på väg till Sverige

 

undefined

Imamen tittar hela tiden åt sidan om Magda Gad när hon ställer frågor och han svarar.

 Foto: NICLAS HAMMARSTRÖM  

ARTIKEL:

https://www.expressen.se/nyheter/qs/del-8-imamen/?fbclid=IwAR2XxJM7dYvKhZZeHi7OfiKyP_fZz6VAJefxCMXfEr2KBd4HXgASMyKOOL0

Imamen: ”Bli gift och föda barn, det är kvinnans frihet”
Det är väldigt dåligt att västerlänningar har tagit sin kultur till Afghanistan. Det anser den afghanska imamen Gholam Mohammed Shaeq.

Samtidigt säger han att afghaner absolut måste följa sin egen kultur och sina egna islamska lagar när de flyr till Sverige – inte den svenska regeringens. De får inte gå i skolor eller till arbetsplatser där det både finns kvinnor och män.

Kvinnor får inte heller gå ut utan mannens tillåtelse:
– Allah har gett männen rätten att bestämma över kvinnor.

Text: Magda Gad
Foto: Niclas Hammarström
Publicerad 28 okt 2018 kl 06.10
Imam Gholam Mohammed Shaeq, 52 år, har bleka ögon och ett silvergrått skägg som når ner till bröstet.

Han bor i anslutning till moskén där han predikar i Herat, en av Afghanistans säkraste och större städer med knappt 440 000 invånare.
Hustrun och sonhustrun har ett bakre rum, där besökande män inte kan och inte heller får se dem.
På huvudet tronar en turban, rösten är auktoritär och språket bestrött med teologiska utläggningar när han svarar på frågor.
Imamen: ”Allah har gett männen rätten att bestämma över kvinnor”
Video
Varför lever män och kvinnor åtskilda i Afghanistan?

– Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim, i Allahs den barmhärtiges, den nåderikes namn, islam är en fredlig religion och enligt islamsk lag ska män och kvinnor vara åtskilda. Det gäller för alla muslimska länder, inte bara för Afghanistan.

Pannan är tätt veckad i horisontella linjer, ögonbrynen svart bågade, läpparna smala och indragna med nedåtpekande gipor.

– Enligt islamsk lag ska kvinnor ha separata arbetsplatser. Kvinnor kan arbeta men inte på samma arbetsplatser som män. Enligt islamsk lag ska kvinnor alltid ha hijab och de ska inte vara med okända män.
Hijab är en sjal som täcker håret och nacken. Könsseparationen gäller även i unga åldrar:
– Flickor och pojkar ska gå i separata klasser i skolan.
De strikta reglerna för män och kvinnor och hur de ska förhålla sig till varandra repeteras dagligen av imamer runtom i Afghanistan – ett mycket patriarkalt och konservativt islamskt land där kvinnor står under männen och männen i sin tur står under imamerna.

Det upprättas ett norm- och kontrollsystem som påverkar alla, men i synnerhet begränsar kvinnors egna val, förmåga till rörelsefrihet och egen ekonomi.

Afghanistan är det farligaste landet i världen för kvinnor. 87 procent av kvinnorna är utsatta för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld, enligt FN. Samtidigt har de väldigt svårt att fly. Majoriteten får inte gå ut utan en manlig släktings tillstånd och de har inga egna pengar.
I en serie reportage berättar afghanska kvinnor för Expressens Magda Gad och Niclas Hammarström om sin vardag med misshandel, våldtäkter, barnäktenskap, incest och hedersmord.
I bröstfickan har imam Shaeq två kulspetspennor, i handen en anteckningsbok. Fötterna är barfota och benen vikta i kors, där han sitter på en guldröd matta i en vadlång vit skjorta framför gula glasskåp fyllda av islamsk litteratur.

Bredvid honom tjänar tre unga män. När han reser sig och rör sig med knän som lutar utåt över moskégården följer de honom tysta.
På de enkla bänkarna inne i moskén ligger hundratals välnötta koranböcker – det går in 15 skolklasser på imamens koranskola. Väggarna och dörrkarmarna är dekorerade i djupblå, blodröda, mörkgröna, guldiga kulörer med blommor, blad och kalligrafi.

Imamen tittar hela tiden åt sidan om Magda Gad när hon ställer frågor och han svarar. Foto: NICLAS HAMMARSTRÖM
Det finns tre ingångar för män och en för kvinnor. Män kan komma till moskén fem gånger varje dag. Kvinnor kan komma en gång i veckan, såvida de inte har mens. Då är det förbjudet.

– Samma islamska lag gäller för moskén, att kvinnor och män ska vara åtskilda. På fredagar och Eid kan kvinnor komma, de har en enskild avdelning och män och kvinnor ska aldrig se varandra.
Eid är den islamska storhelgen som avslutar fastemånaden, ramadan, en gång om året.
Längst fram i kvinnornas avdelning, avskild från golv till tak av en vägg, finns högtalare. Imamen gör en gest mot ljudelektroniken:
– Här hör de mig tala.
Ser de dig?
– Nej.
Frågan förvånar honom.

 

Moskéns predikstol, en minbar utformad av en trätrappa, finns i männens avdelning – imamen är alltid en man och får bara se män.
Imamen står i predikstolen om det gäller en längre predikan, annars precis till vänster i en mihrab, en mosaikprydd nisch som vetter mot Mecka.

För att överhuvudtaget kunna gå ut från sina hem måste kvinnor ha sina manliga förmyndares tillåtelse. Imamen betonar varje stavelse när han understryker detta:
– Det är Allah som har gett männen rätt att bestämma över kvinnor, vi är skapade av Allah. Allah har satt upp vissa regler för de troendes levnadssätt, och Gud inom islam ger inte kvinnor rätt att lämna sitt hem utan makens tillåtelse.
Är kvinnan inte gift bestämmer hennes far, bror eller annan nära manlig släkting. Det kan även vara hennes son.
– Allah gav dem den ordern när de bekände sig som Allahs slavar. Allah gav oss en lag att leva efter som människor och enligt den lagen måste vi leva. Allah sa att inom islamsk religion ska kvinnor inte gå ut utan mannens tillstånd, och kvinnan måste be om detta tillstånd även om det gäller att gå till en arbetsplats eller att hälsa på släktingar eller vänner eller skola.

De män som vi har träffat som säger att deras fruar inte får gå ut utan deras tillåtelse gör alltså rätt enligt dig?
– Det är absolut rätt, kvinnan måste alltid ha tillstånd för det från sin man, det är en speciell order som kommer från Allah.
Han tillägger:
– Muhammed hade tolv fruar och ingen av dem fick gå ut utan hans tillåtelse. Det står i hadhiterna.
Hadhiterna är en bok med islamska berättelser som utgår från profeten Muhammeds sätt att leva. Imamen tolkar Koranen och hadhiterna som att män och kvinnor inte får vistas tillsammans.

Vad händer om kvinnor och män blandas som i Sverige?

– Enligt islamsk lag kommer män då att titta dåligt på kvinnor och det kommer att bli dåligt både för män och kvinnor. Detta gäller allt från universitet till arbetsplats.
De får inte heller se varandra i ögonen. Imamen tittar hela tiden åt sidan om mig när jag ställer frågor och han svarar.
– I Koranen säger Allah att om en kvinna ser en främmande man ska hon tittar ner och gå i väg och detsamma gäller för män.

Om en kvinna går klädd i T-shirt eller shorts, vad händer då?
– Straffet för det ska komma från en islamsk rättegång, inte från folket. Det kommer att bli ett hårt straff för att det inte ska upprepas.

Han fortsätter:
– Det är också väldigt dåligt att kvinnor kommer från väst och blandar sig med män och inte har hijab eller är korrekt klädda. De har tagit hit sin kultur och det är mycket dåligt för Afghanistan.

Imamen anser att både västvärlden och de muslimska länderna har fastnat mellan islam och demokrati. Han håller upp högerhanden som en stoppkloss. På lillfingret har han en afghansk mansring i silver med en sten.

Innebär det att islam och demokrati inte är kompatibla?

– Även här i Afghanistan är vi fast mellan islam och demokrati, för vi kan inte straffa västerländska kvinnor som kommer hit och inte har hijab. Islam och demokrati betyder båda frihet, men tyvärr gör folk i dag dåliga saker i demokratins namn, som att dricka alkohol och inte vara korrekt klädda. Om folk säger att sådana dåliga saker är demokrati är den demokratin dålig.

Men betyder inte frihet att man får välja själv?

– När en flicka föds hoppas pappan att hon ska bli gift och sedan att hon ska föda barn och det är kvinnans frihet.

-Vad tycker du om västerländska organisationer som kommer hit och arbetar för kvinnors rättigheter?

– För några år sedan träffade jag några amerikanska soldater och de hade även kvinnliga soldater i sin grupp och jag såg att de fick bära tunga ryggsäckar. Så behandlar inte vi våra kvinnor i Afghanistan. Att afghanska kvinnor ska arbeta som män och vara på tv och gå ut och dansa och sminka sig som västerländska kvinnor, det är totalt förbjudet.

Men om kvinnorna själva vill göra det då?
– Om de vill klä sig utan hijab och ha makeup får de göra det enbart med sin man och det är enligt profeten Muhammed. Allah har skapat oss fria men har också gett oss religiösa lagar och dessa ska människan följa.

Familjen ska också se till att flickan är oskuld fram till äktenskapet. Om en flicka förlorar oskulden före det ska hon piskas och sitta i fängelse.

– I vårt samhälle är det en stor skam att inte vara oskuld både för flickan och hennes familj och för pojken och hans familj. Blir det fastställt att kvinnan inte är oskuld innan äktenskapet på grund av en utomäktenskaplig affär då måste hon bli straffad. Straffet är hundra piskrapp och de ska ske offentligt. Det är för att statuera ett exempel.

Han poängterar att någon annan typ av kvinnomisshandel inte är tillåten:

– Islam är fredens religion och det finns inget i islam som säger att en man får straffa en kvinna. Om en flicka inte är oskuld får man piska henne hundra gånger men om hon fortfarande lever efter det får man inte göra något mera, som att tända på henne eller så.

Någon åldersgräns för äktenskap existerar inte i islam enligt imam Gholam Mohammed Shaeq:

– Enligt islamsk lag får en flicka gifta sig när hon kommer i puberteten, men enligt afghanska regeringens lag ska flickan vara 16 år och pojken 18.

Flickans far eller en domare kan dock godkänna att flickor gifts bort när de är 15.
– Men många förlovar barnen tidigare än det när familjerna känner varandra väl.

Vi har träffat flickor som gifts bort när de har varit nio år, vad tycker du om det?
– Ja, det kan man göra om flickan är frisk och utvecklad.
Vissa familjer förlovar enligt gammal sed barnen innan de har fötts, de kan också byta flickor med varandra för att slippa betala hemgift eller ge bort flickor till män som ”baad”, betalning, för att lösa släktdispyter.
Äktenskapen arrangeras traditionellt av släkten.
– I det afghanska samhället väljer familjerna alltid för pojkarna och flickorna, men i dag bestämmer allt fler unga själva, för de har gått på universitet och rest utomlands.

Även om de väljer själva får de bara ses en gång som ogifta:
– Muslimer som är förlovade får träffas en gång före äktenskapet, men inte ensamma i ett rum och de får inte resa någonstans.
Konservativa familjer tillåter inte heller detta enda möte, utan paret får träffas först på bröllopsdagen.

I Sverige får homosexuella gifta sig precis som heterosexuella. Varför får de inte göra det i Afghanistan?
– I Afghanistan får ingen ha den typen av relation, inte ens de som inte är muslimer får ha det.
Stämman blir strängare och ansiktet rött:
– Så länge som det finns muslimer i Afghanistan kommer det aldrig att ske. Enligt islam ska denna typ av människor dödas. Om regeringen är islamsk ska straffet vara döden. Enligt islamsk lag ska de som gör detta dömas av en domare i en islamsk rättegång och sättas vid en vägg och väggen ska störtas över dem eller så ska de puttas ut från den högsta byggnadens tak, men tyvärr har vi inte dessa lagar i Afghanistan på grund av den nuvarande regeringen.

Regeringen kontrollerar på papperet ungefär hälften av Afghanistan – resten av landet styrs av talibaner eller är omtvistade områden. Vissa delar i öst styrs även av IS.

Imam Gholam Mohammed Shaeq verkar i ett regeringskontrollerat område.
Regeringen inrättades efter att USA invaderade Afghanistan 2001 och den har stöd av flera västländer och Nato.
Talibanerna är emot regeringen och ännu mer emot stödet och närvaron av väst.

I både regerings- och talibankontrollerade områden bär många afghanska kvinnor blå burqa – ytterplagget som täcker huvud, ansikte, ögon och kropp.

– Det kommer inte från islam, det är en tradition som jag inte ens vet vad den kommer från. Det som står i Koranen och som kommer från Allah är att kvinnan ska vara klädd i svart och ha hijab.

Men ingen regering i världen får enligt imamen lagstifta om burkaförbud – trots att han säger att burkan inte kommer från islam menar han att ett sådant förbud skulle vara antiislamskt:
– Jag visste inte att det finns länder som förbjuder det. Det är emot islam och det ska de inte göra. Om regeringar gör det ska de straffas och sådana män som tar ifrån kvinnor deras burka eller niqab ska gripas av polis och tas till fängelse.
Niqab är en ansiktsslöja som täcker allt utom ögonen.
Om en muslimsk kvinna inte får bära hijab – en sjal som täcker håret – ska hon lämna det landet, menar imamen.
– Oavsett om den kvinnan är en medborgare eller flykting i det landet måste hon lämna.

Vad gör du som imam och det muslimska samhället för de flickor och kvinnor som våldtas och misshandlas här i din stad Herat?

– I Allahs, den barmhärtiges, den nåderikes namn, vi har väldigt många människor som kommer hit till moskén och det jag säger till dem och som kommer från Allah, det är att du ska vara vänlig mot människor. Islam säger att den här typen av våld inte ska finnas i hemmet. Det är personliga problem och det har inget att göra med islam.

Han anser även att krigen i världen skulle ta slut om alla länder var islamska:
– Om folk studerar islam och läser Koranen kommer de aldrig ha sådana här slagsmål och de kommer att leva i fred. Islam är en fredlig religion och om andra länder läser Koranen kommer det inte finnas krig mellan människor och inte heller mellan olika länder.

De långa armarna vilar över benen:
– Men tyvärr använder människor tradition i stället för islamsk lag och då blir det så här.

_______________________

-Fruktansvärt…   är min kommentar!   /        ðŸ˜¡

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.