Falska religioner /Stinissen och hans bok Kristen djup..

 

Tankegångar i Stinessens bok  “Kristen djupmeditation”

 
Kan man vara kristen och söka sig till andra religioner för att få hjälp att närma sig Gud? Finns det en väg till Gud, och det är genom Jesus, eller finns det flera likvärdiga vägar till Gud?

 
I boken Kristen djupmeditation (1978) skriver den kände Karmelitermunken och katolske författaren Wilfrid Stinissen om meditationstekniker och vad vi kristna kan göra för att stärka vår självkänsla och söka frid genom en kontemplativ livsstil.

 
Människan – ett yttre och ett inre
 
Människan idag beskrivs som vilsen och neurotiskt splittrad och med hjälp av diverse kontemplations- och meditationstekniker kan hon hela det brustna inom sig, uppleva frid och försonas med sig själv och få en både kroppslig och andlig direktrelation med Gud.
 
Människan har en ytlig personlighet och en djupare, förklarar Stinissen. Genom att lära sig att leva i den djupa inre personligheten får vi kontakt med oss själva och kommer närmare Gud, närmare det gudomliga inom oss.
 
”Guds rike är inom er,” säger Jesus.

 
Vad är synd?
 
Stinessen förklarar:
 
”Det som ligger till grund för människans villfarelser är en fundamental illusion: hon vet inte vad eller vem hon är. Inom buddismen betonas det att synd uppkommer av brist på kunskap, brist på medvetenhet. Därför bör man upplysa och medvetandegöra människan. Den som är medveten om vad han är, är nödvändightvis god, han strålar av kärlek.” Det är detta som Jesus säger: ”sanningen ska göra er fria” (Joh 8:32).(Sidan 31)
 
Kommentar 1
 
Synd är alltså brist på kunskap om sig själv, en brist på självmedvetenhet. Kärlek kommer av insikt om vem människan är. Genom Kristen djupmeditation får du hjälp att “finna dig själv i Kristus. Gud redan är inom dig och väntar på att bli upptäckt.” Så kanske man kan summera resonemanget.
 
Vad säger Bibeln om synd?

Människan lurades av ormen att äta av kunskapens träd, på gott och ont och försöka bli som Gud. Viljan att bli såsom Gud med kunskap om gott och ont och upphäva sig själv, kallas syndens ursprung i Bibeln.
 
Jesusbönen – en ekumenisk bön
 
Med Jesusbönen (”Herre Jesus Kristus, förbarma dig över mig, syndare”) och I upprepandet av olika bibelverser kan den mediterande kristne lära sig uppleva Guds närvaro direkt. Även som kroppslig njutning.
 
“Jesusbönen är ekumenisk och framkallar enheten i oss kristna: vi blir Kristi kropp. Vi förenas till en kyrka. Jesusbönen har en ekumenisk betydelse. Ja, vi blir en enda kyrka, kristenhet, trots och tvärs igenom alla kyrkliga skiljemurar.”
 
”Genom att uttala Jesu namn över alla människor ser man dem som Gud ser dem.”
(Sidan 129)
 
”Varje ansikte blir för honom en ikon.”
(Sidan 130)
 
”Jesusbönen sätter ett gudomligt sigill på världen, den värld som inte är skapad för att avvisas utan för att förklaras. Vår enhet med världen får inte komma oss att drunkna i den.”
(Sidan 130)
 
Kommentar 2
 
Ekumenik, kristen enhet över trosgränser förespråkas i boken. Stinissen är tidigt ute! Jesusbönen som det här talas om förekommer idag i den sk. Jesusmanifestationen, en svensk ekumenisk festival, om jag inte har fel!
 
Heligt och oheligt
 
Skillnaderna mellan heligt och oheligt, syndigt och osyndigt, arbete och bön, gudsrelation och människorelation förenas på ett mystiskt sätt och bör inte separeras som de kristna tenderar att göra. Synd lär man sig tolerera med tiden. Vi är både mörker och ljus.
 
Tingen: sjöarna, blommorna, havet, maten, djuren, stjärnorna,, jorden och människan är skapade av Gud. Människor tar del av Guds liv när de upplever och lever livet och människan är satt att fullborda skapelseverket.
 
Stinessen förspråkar en kontemplativ livshållning:
 
”Endast genom att leva i rent lyssnande kommer vi i kontakt med skapelsen och dess Skapare. Och så händer det underbara att vi får fullborda konstverket. Vilken tur att vi aldrig blir trötta av världen eller av livet. Varje morgon är ny som skapelsens morgon.”
(Sidan 78)
 
Kommentar 2
 
En förlösande frid kommer över sinnet när jag läser boken. Eller?
 
Nu förstår jag att:

     .Alla religioner är i grunden en – Gud är en
     .Människan är gudomlig
     .Det finns ingen synd
     .Du kan arbeta på din egen frälsning
     .Jag kan försonas med mig själv
     .Kulturtraditioner mår bra av att blandas
     .Sanningen finns någonstans mitt i mellan
     .Bibeln är en metafor
     .Kristus finns i mig
     .Kristus finns överallt
     .Kristus uppståndelseliv finns sedan inkarnationen i alla människors liv
     .Buddha och buddhismen leder till frälsning
     .Jesus försoningsverk på korset leder också till frälsning
     .Det finns flera vägar till Gud
     .Du kan be rytmiskt, sitta i meditationssrummet och upprepa böneord i timmar
     .Du kan be med kraften i Jesu namn över allting i livet
     (över utvecklingen Sovjetunionen och över skogar, berg och dalar)
     Är detta kristen tro?

Revidera kristen tro
 
”Idag tvingas vi revidera vår uppfattning om Gud,” skriver Stinnessen i en predikan på Långfredagen 1978.
 
”Mycket av människans revolt mot Gud är i själva verket riktat mot en karikatyr av Gud – en Gud som är ute efter att döma, en Gud som väntar på att straffa. En sådan Gud kan man bara frukta, eller förakta. Men en Gud som hänger värnlös på ett kors och som med utsträckta armar i en världsvid omfamning försöker förena alla människor med sig och med varandra, en Gud som är kärlek – en sådan Gud är inte svår att älska.”
 
Människan är inte dömd och upprättad i Jesu försoningsoffer, för Jesus sträcker istället “sina armar i en världsvid kärlekssfull omfamning på korset.”
 
Kommentar 3
 
Varför måste Jesus dö för våra synder, om inte Gud hade fastsställt en dom över människan (enligt lagen är alla människor syndiga och behöver försonas med Gud)?
 
Döm inte
 
”Döm inte och ni ska inte bli dömda”, säger Jesus.
 
Stinnessen förklarar:
 
”Livet i världen tvingar oss att ta ställning och döma, men mindre ofta än vi tror. Man måste alltid döma mot bakgrunden av det stora liv som den andre är kallad att vittna om.
 
Genom medvetandet om detta stora liv kan man vara ett med den andre, trots vissa omdömen som man måste fälla om honom, Alltid gäller det: inte att fly till en annan världen, utan att leva i denna värld ”utifrån”en annan värld (Joh 17:14).”
 
Kommentar 4
 
Den kristne lever inte av världen utan bara i världen (tillfälligt), säger  bibeln.
 
”Jag har gett dem Ordet och världen har hatat dem, därför de inte är av världen,  liksom jag inte heller är av världen,” säger Jesus i Joh 17:14.
 
Vad är det kristna livet?
 
Stinissen fortsätter:
 
”Det kristna livet är inte så mycket ett ideal som en verklighet: det gudomliga livet som har blåsts in i människans väsen. Hennes enda ideal bör vara att låta detta liv utveckla sig. Man märker att det är enkelt: ”mitt ok är milt och min börda är lätt” (matt 11:30)
Sidan 139)
 
Kommentar 5
 
Kan man kanske säga att Stinissen för fram österländska andliga tekniker och kryddar dem med bibelord i den här boken?
 
Meditation, en söndagsmorgon
 
”På morgonen när naturen och människan uppstår till ett nytt liv, och särskilt en söndagsmorgon, då kyrkan firar Kristi uppståndelse, kan det kännas riktigt att låta inandningen komma till sin fulla rätt. Vid inandningen firar du Kristi och din egen uppståndelse. I den mån du har tålamod att vänta på inindningen, blir den också rikare och skönare. Du blir genomandad i hela ditt väsen ingenting uteslutes från Guds livgivande Ande. Du kanske känner en ström som far  genom din rygg, nedifrån och upp. En ny kraft uppfyller dig och rätar ut din ryggrad: du sträcker dig mot Gud och viskar: Tack, Fader! Eller du säger endast åh! Ett åh av förundran och beundran för det stora som sker om och om igen: Varje gång du blir förnyad i ditt innersta och iklädd den nya människan som är skapad efter Guds avbild.”
(sidan 166)

 
Kommentar 6
 
På meditationsspråk kallas den här upplevelsen kundalini (en ockult kraft tar sin boning i dig).
 
Njuter vi kristna av ”att inandas Gud på söndagsmorgnarna” och viskar vi sedan ”Tack, Fader?” (sidan 167)
 
”Låter du Guds frid än en gång strömma över dig, och kanske en gång till?”
(Sidan 173)
 
Är du ”ett ljusets barn?”
(Sidan 176)
 
”Din andliga blindhet har gjort att du inte själv har känt igen ljuset inom dig. Bli vad du är: ljus! Förlös ljuset inom dig, så att det fyller hela ditt väsen och börjar stråla ut mot andra. Vad medveten om ljuskällan inom dig. Du kan lokalisera den till solarplexus. Andas djupt. Medan du andas säger du ”Jesus” och lever dig in i honom, han är ditt ljus. Du låter ljuskällan stråla genom hela din kropp.”
(Sidan 177)

 
Kommentar 6

Så här fortsätter färden i Stinessens meditationsbok.
Vad ska man säga om teologin?
 
Eftersom bibelorden och Jesu lära (man läser om i evangelierna) ska följas och funderas över alla mina dagar i livet, och min relationen till Gud är på Guds villkor, och inte mina egna, hoppas jag att de som läser boken Kristen djupmeditation ska inse att vad Stinissen förspråkar är postmodern, ekumenisk och global  andlighet; en slags andlighet där människan är i centrum.
 
Boken är tidig (skriven redan 1978) precis när New Age-andligheten började växa fram i västvärlden. Boken är fascinerande i att den så tidigt förenar på ytan kristna förställningar med icke kristen (tom antikristen!) andlighet.
 
Den här boken består av rena New Age-tankegångar kryddade med passande bibelverser, som jag förstår det! Det är svårare att se de “nyandliga influenserna” när de ligger inbakade i bibelcitat! Ändå finns det inget påtagligt kristet över tankegångarna och övningarna i boken.
 
Vill du vinna någon för Kristus och få frid i själen, är detta ingen bok som leder dig till Honom! Jag skulle föreslå Nya Testamentet. Varför inte läsa det underbara Hebreerbrevet?
Kommentar 7
 
”Jesus är den samme igår idag och för evig tid.Låt er inte föras vilse av främmande läror.”
(Hebr 13:8)
 
Länkar

Kristen djupmeditation:
http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9171959467

http://www.pilgrimscentrum.com/se/pilgrimscentrum/boneliv/kapell/kristen-djupmeditation/artikel-om-meditation/

Christian morning meditation; be still and know that I am God:
http://www.youtube.com/watch?v=SJ2vEGEsp_E

Yoga, a christian analysis:
http://www.youtube.com/watch?v=BhcoBLdM8CQ&feature=related

Jesusbönen och frälsarkransen:
http://www.bibelskolan.com/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=2719&Itemid=83

Vassula Rydéns sida (ortodox ekumenik):
http://www.slig.se/SantLiv/slig/Jesusbonen.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Panentheism

http://en.wikipedia.org/wiki/Pantheism

Janne Olofsson

Tack Janne! Det är mycket värt det  myckna arbete du gjort för att förklara att man inte bör ta denna boken till sig om man vill vara en äkta Jesu lärjunge och efterföljare!  Stinissen har skrivit många böcker och sedan 70-talet har han plöjt en väg fram till  ekumeniken och villoläror och aningslösa människor har tagit till sig hans skriverier, och tror att han har rätt……t ex menar han att Buddha och Buddhismen leder till frälsning. Man blir helt matt då man läser detta…..det är ondska.

 Svenska folk, vakna!! /Maria

4 thoughts on “Falska religioner /Stinissen och hans bok Kristen djup..

 1. Ja det är VARNING! på Stinissen m fl som ropar ut new age. Det är en rörelse som bestämt sig för att stanna, men ju fler man kan få rädda desto bättre, så varningarna är inte meningslösa utan nödvändiga! Ju fler som vaknar…! Kram f Maria

 2. Varning Varning!!!
  Detta är återigen NEW AGE!!!
  Ta avstånd från sånt här!!!Det leder inte fram till JESUS!!!

 3. Hej Lennart. Ja min broder i Kristus, Janne, är en vädligt fin vän och till stor hjälp för mig med artiklar och tyckande. Det är otroligt många under åren som har trott på det som Stinissen skrivit- jag hoppas att man kan öppna ögonen och sinnet och framförallt hjärtat när man läst denna artikel.

  Satan är så gräslig, jag har inga ord. Han förstör människor och äktenskap och allt han kan komma över! Din fru lämnade både Gud och dig, det var illa, det är verkligen att beklaga, sådant gör ont. Jag är skild MEN bad om en kristen man och jag fick det, detta säger jag för att det var ett under, ett mirakel det som skedde i mitt liv. Herren är den ende vi kan lita på, ingen finns som gör det han gör och ingen älskar som han. Har vi Herren har vi allt.
  Gud välsigne dig. /Maria

 4. Hej!

  Mycket bra analys av Stinnesen.
  Jag läste själv Stinnesen, när jag var gift.
  Det var min fd. fru som gillade Stinnesen och skaffade böcker av honom.
  Det är verkligen en slipad ond andemakt
  bakom hans skrifter.
  Sedan lämnade min fd. fru, både mig och Gud.

  mvh L.S

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.