Archives

Jesus väntar på dig med öppna armar / Vittnesbörd av Camilla Eliasson / Vi får komma precis som vi är. Luk 15

144

Jesus väntar på dig med öppna armar

Jag har den sista tiden uppehållit mig i Lukasevangeliet kapitel 15 och läst om den förlorade sonen. Det är en berättelse som är väldigt känd. Den handlar om en son som lämnade sin far efter att ha krävt ut sitt arv. Han gick ut i världen och förslösade det i ett utsvävande liv.
Den här berättelsen är en liknelse om människans förhållande till Gud. Vi är som den förlorade sonen. Vi vill gärna ha det Gud kan ge oss, men vi vill inte ha med Gud att göra, utan vill använda hans gåvor på vårt sätt. Men liknelsen berättar också att när sonen hade använt och förslösat allt kom en stor hungersnöd över hans liv. Han förstod att det var bara hos sin far han kunde få mättnad för sin själ.
Man kan tänka sig att när nu sonen ville återvända hem, att fadern skulle säga: Jaha, nu passar det att komma! Och då inte vilja ta emot honom. Men så säger inte den här historien. Jag blir så gripen när jag läser den här berättelsen. När sonen tog de första stegen för att återvända till hemmet, står det att Fadern väntade på sin son, och sprang emot sonen och tog emot honom med öppna armar. Så är det när vi kommer till Gud. Vi får komma precis som vi är. Just i den situation vi befinner oss,  väntar han på oss med öppna armar.
Bibeln säger att du kan komma precis som du är. Gud står med öppna armar och väntar på dig. Jag hoppas att det ska bli din erfarenhet, du som inte har tagit emot Jesus; att du vänder dig till honom, att du tar det första steget till Gud. För det är bara du som kan besluta det. Men när du väljer Jesus, så väntar han på dig med öppna armar!

http://www.midnattsropet.se/2015/07/jesus-vantar-pa-dig-med-oppna-armar.html

 

NamnlösMaria

 

Vittnesbörd. Jesus kommer! Hur påverkar det din vardag? / C Lindkvist

Herren-300x39

637

Jesus kommer! Hur påverkar det din vardag?

Vittnesbörd av Christer Lindkvist

http://www.midnattsropet.se/2015/07/jesus-kommer-hur-paverkar-det-din-vardag.html

Jag fick frågan ställd till mig på ett väckelsemöte i Maranataförsamlingen. Det fick mig att skriva ner några tankar och bibelord om det kristna livet. Jag vill ta upp några viktiga grundfundament: gudsfruktan, helgelse, sanning, uppbrott, befrielse, prövning och lovprisning.
Den viktigaste grunden i det kristna livet tror jag är sann Gudsfruktan. Det är ett viktigt mål att nå fram till.
Det står i Apostlagärningarna 9:31 att
– …församlingen blev uppbyggd och levde i Herrens fruktan. Och den växte till genom den helige Andes tröst och förmaning.
Det står också i Petrus andra brev kapitel ett om trons bevisning i livet, v 5-7.
-Gör därför allt ni kan för att i er tro visa dygd, i dygden insikt, i insikten självbehärskning, i självbehärskningen uthållighet, i uthålligheten gudsfruktan, i gudsfruktan broderlig kärlek och i kärleken till bröderna kärlek till alla människor.
Det står också i Ordet att:
-Då vi alltså vet vad det är att frukta Herren, försöker vi vinna människor.
Återigen ser vi gudsfruktan. Jag har haft en ganska sträng pappa i min uppväxt. Därför har jag haft en felaktig Gudsbild. Vår himmelske fader vill oss bara gott, Men Gud är också helig. Därför är det viktigt med Gudsfruktan i våra liv. Han fostrar oss i kärlek och ibland kan det göra ont.
Innan jag blev frälst levde jag för den här världen och var upptagen av mig själv. Nu lever jag för Jesus och söker efter att följa honom och göra det han vill att jag ska göra.
Jag tror att gudsfruktan handlar om att ha allt klart med Gud och människor. Att inte bära på något oförlåtet i sitt liv. Då är jag också fri att vänta Jesus! Han kommer snart! Den helige Ande påminner oss om att Jesus kommer. Men för att erfara detta tror jag att det måste ske ett uppbrott. Ett uppbrott från den här världen och tidsandan, och det är något som sker kontinuerligt. Det handlar om att ha sitt sinne vänt till det som är därovan och inte till det jordiska. Vi sjunger i en sång:
”Allt som lockar och bedrar ingen plats hos bruden har. Hon är fylld av längtan hem till himmelen.”

Varje dag får vi göra olika val. Det kan handla om gemenskap eller sanning. Jag upplever i mitt liv att Herren starkt mejslar fram sanningen i hjärtat, fullt ut, så att det påverkar hela mitt liv. Att älska Gud är att älska sanningen (Sak 8:19).
Så har vi prövningen. Det står i Bibeln att vi ska skatta oss lyckliga när vi utsätts för prövningar av olika slag. Och att vi ska ”tacka Gud under alla livets förhållanden”. Då växer vår tro och tillit till Jesus!
Jag vill berätta att jag haft det jobbigt med helgelsen. Det har varit träldom för mig, och väldigt tungt under många år. Detta tills nyligen då Herren visade mig att det är Jesus som är min helgelse! Inte jag själv. Det blev revolutionerande för mig – O vad stort! Jag hade inte blicken fäst på Jesus (Heb 12:2), fastän jag trodde att så var fallet. Jag trodde jag var upptagen av Jesus, men satt fast i självupptagenhet – och det är farligt. När jag fick göra den här upplevelsen, blev jag påmind om en sång av Frykman:
”Jag fordom gick och tänkte på bättring bön och tro, men det ej hjärtat skänkte hugsvalelse och ro.
Nu tänker jag på Jesus, hur ömt han älskar mig. Av kärlek han offrade sig.”

Efter ytterligare en tid visade Jesus för mig, att jag, som det står i Filipperbrevet 3:18-19, hade vandrat som fiende till Kristi kors. Jag sökte stilla själens törst och hunger med mat och sötsaker. Men det är bara Jesus som kan göra mig tillfredsställd på djupet. Allt detta jag upptäckte, gjorde att jag fick uppleva befrielse. Befrielse från mig själv. Men Herren arbetar fortfarande med mig,
På samma sätt kan hoppet om Jesu tillkommelse bli en befrielse, redan här i tiden, i denna dystra vildmark.

Hur är det i ditt liv? Sök ta reda på vad Jesus vill i ditt liv. Vi får leva i Hans nåd!
Till sist vill jag nämna något om lovprisningen. I Hebreerbrevet 3:15-16 står det:
-Låt oss därför genom honom alltid frambära lovets offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn. Och glöm inte att göra gott och dela med er, ty sådana offer har Gud behag till.
Finns inte de här grunderna, kan vi inte heller leva i väntan på Jesu tillkommelse. En omvänd själ har lättare att prisa Gud och glädja sig än en oomvänd själ. Finns inte omvändelse finns inte heller gudsfruktan.
-Vänta alltså tåligt, bröder, tills Herren kommer. Se hur jordbrukaren tåligt väntar på jordens dyrbara skörd, tills den får höstregn och vårregn. Var också ni tåliga och styrk era hjärtan. Ty Herrens ankomst är nära. (Jak 5:7-8)
”Brist i lovsång ut Jesu dyrköpa brud.
Maranata Herren kommer snart igen.”
Gud välsigne dig!

*

NamnlösMaria

Video, sång. Visa mig din väg. Vet du vart du ska? / Han kom hit. Jesus är allt för mig

flower-002

511foto Maria

Vägen kan vara lång och svår. ….Men; med Jesus är jag trygg genom vilken väg det än blir. HAN är styrkan och jag får kraft av honom- genom allt. Genom allt är han med och jag förstod så småningom vilken väg han ville ha mig på.  Ja många år har gått sedan jag sade ett JA till Jesus och många hårda prövningar har jag fått och har, men JESUS är ALLT för mig. Genom allt, och ända till slutet och sedan framför mig, jag vet vart jag ska: till himmelen.Jag vet vart  jag ska , vet du vart du ska en gång?

Jesus ger frid och ro. Han ger oss kraft då vi ingen har. Vänd dig till Jesus i allt. Är du svag får du styrka av JESUS. Idag är frälsningens och fridens dag! Han lämnar aldrig den som tror. Lär känna Mästaren.

NamnlösMaria

flower-002

 

Vittnesbörd/ VIDEO ,31:08, Testimony: From Islam to Christianity

 

mission

Testimony: Former Muslim Shares His Journey from Islam to Christianity

Video:

Ett härligt vittnesbörd om att gå från Islam och till JESUS och få ett nytt liv! Det jag hör här i videon blir jag mycket glad över! Så enkelt..evangelium är enkelt för den som vill ta emot det.

 

Bild Maria

Bild Maria

 

Om vittnesbörd i Bibeln. Läs i olika kapitel

 

Bibeln/Bild Maria

 

Vad är vittnesbörd och var kan man läsa om det? Det får du reda på här nedanför. Några ord om vittnesbörd:

Vittne, Vittnesbörd, är givetvis ord, som hämtats från det juridiska området, men de användes redan i GT i religiös mening. I Jes 43:9-13; 44:1-22 talas om att folken samlas liksom till en process, där det skall avgöras, vem som är Gud, om det är Herren eller avgudarna. Avgudadyrkarna skall föra sina gudars talan, åberopa sig på erfarenheter, som visar, att dessa gudar är verkliga gudar, 43:9; 44:9. Meen de kommer på skam inför dem som för Herrens talan, 44:11. Om Israel säger Herren emellertid tre gånger: “Ni är mina vittnen”, 43:10, 12; 44:8.

Ty Israel kan åberopa sig på erfarenheter, som visar att deras Gud är en verklig Gud. Det är därför israeliterna kallas hans vittnen.—–Mer eller mindre klart skönjes denna tankegång överallt i bibeln, där det talas om vittne och vittnesbörd.  Guds vittne är den, som företräder Guds sak. Människor skall vittna om Gud. Men det kan ske endast genom att Gud själv ger dem insikt om sanningen och utrustar dem med sin fullmakt. /Biblisk uppslagsbok.

Läs gärna de spännande bibelställena och ta reda på vad som står!

I molnstoden talade han till dem. De höll hans vittnesbörd och den lag han gav dem.[kap]
Saliga är de som tar hans vittnesbörd i akt, de som av allt hjärta söker honom, [kap]
Jag jublar över dina vittnesbörds väg som över stora skatter. [kap]
Tag bort ifrån mig smälek och förakt, ty jag tar vara på dina vittnesbörd. [kap]
Dina vittnesbörd är min glädje, de är mina rådgivare. [kap]
Jag håller mig till dina vittnesbörd, låt mig inte komma på skam, HERRE. [kap]
Vänd mitt hjärta till dina vittnesbörd och inte till orätt vinning. [kap]
Jag vill tala om dina vittnesbörd för kungar och jag skall inte komma på skam. [kap]
Jag ger akt på var jag går och vänder mina fötter till dina vittnesbörd. [kap]
Låt dem som fruktar dig och känner dina vittnesbörd vända sig till mig. [kap]
Håll mig vid liv enligt din nåd, jag vill ta vara på din muns vittnesbörd. [kap]
De ogudaktiga vaktar på mig för att förgöra mig, men jag aktar på dina vittnesbörd.[kap
Jag är klokare än alla mina lärare, ty jag begrundar dina vittnesbörd. [kap]
Jag har dina vittnesbörd till min eviga arvedel, de är mitt hjärtas fröjd. [kap]
Alla ogudaktiga på jorden kastar du bort som slagg, därför har jag dina vittnesbörd kära. [kap]
Jag är din tjänare, ge mig förstånd så att jag lär känna dina vittnesbörd. [kap]
Underbara är dina vittnesbörd, därför tar min själ dem i akt. [kap]
Du har givit befallning om dina vittnesbörd i rättfärdighet och stor trofasthet. [kap]
Dina vittnesbörd är rättfärdiga för evigt, ge mig förstånd, så att jag får leva. [kap]
Jag ropar till dig, fräls mig, jag vill ta vara på dina vittnesbörd. [kap]
Sedan länge vet jag genom dina vittnesbörd att du har fastställt dem för evig tid. [kap]
Mina förföljare och ovänner är många, men jag viker ej från dina vittnesbörd. [kap]
Min själ håller fast vid dina vittnesbörd, de är mig mycket kära. [kap]
Jag håller fast vid dina befallningar och vittnesbörd, ja, du känner alla mina vägar. [kap]
dit stammarna drar upp, HERRENS stammar, som ett vittnesbörd för Israel att HERRENS namn skall prisas. [kap]
Om dina barn håller mitt förbund och mitt vittnesbörd som jag skall lära dem, då skall också deras barn få sitta på din tron till evig tid.” [kap]
Bind ihop vittnesbördet och försegla undervisningen* bland mina lärjungar. [kap]
“Till Guds undervisning, till vittnesbördet!” Om de inte talar enligt detta ord finns ingen morgonrodnad för dem. [kap]
De skall vara till tecken och vittnesbörd om HERREN Sebaot i Egyptens land. Ty när de ropar till HERREN på grund av förtryckarna, skall han sända dem en frälsare, en stor frälsare, och han skall befria dem. [kap]
Därför att ni tände rökelse och syndade mot HERREN och inte lyssnade till HERRENS röst eller vandrade efter hans lag, hans stadgar och vittnesbörd, därför har denna olycka drabbat er, så som det är i dag.” [kap]
Och Jesus sade till honom: “Se till att du inte talar om detta för någon, men gå och visa dig för prästen och bär fram den offergåva som Mose har föreskrivit, till ett vittnesbörd för dem.”* [kap]
Ty från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser. [kap]
Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma. [kap]
“Se till att du inte talar om detta för någon, men gå och visa dig förprästen och bär fram det offer som Mose har föreskrivit för din rening, som ett vittnesbörd för dem.” [kap]
Och om man på någon plats inte tar emot er eller hör på er, så gå därifrån och skaka av dammet under era fötter till ett vittnesbörd mot dem.” [kap]
Jesus förbjöd honom att berätta det för någon och sade: “Gå i stället och visa dig för prästen och bär fram det offer som Mose har föreskrivit för din rening, som ett vittnesbörd för dem.” [kap]

HÄR i denna länk kan du fortsätta att läsa allt som står om vittnesbörd i bibeln, (eller gå tillbaka från början, sida 1) :

http://www.folkbibeln.net/vers/search?offset=96&text=vittnesb%C3%B6rd

http://www.folkbibeln.net/vers/search?offset=0&text=vittnesb%C3%B6rd  1

 

Bibeln Guds Ord

 

 

 

/

Vittnesbörd. Ett JA till Jesus

 

Foto Maria

Foto Maria

*

Det finns många vittnesbörd att läsa från olika människor som berättar om sin frälsning, sitt möte med Jesus och sitt JA till att följa honom. Här har jag hittat och läst några stycken och det är verkligen härligt och underbart att läsa dem. Läs dem du också och förstå hur det kan gå till att möta Jesus och bli förvandlad i sitt inre- för alltid.

*

Vittnesbörd av Olle Granberg

Jag var inte ute och dansade, utan var med i församlingen redan i min ungdom, för pappa och mamma var frälsta. När jag var nio år hade jag länge tjatat om att få bli döpt. -Jaha, du har varit hos pingstvännerna och badat, sa kompisarna när jag kom till skolan. Tiden gick. Pappa var sångledare i församlingen. Vi åkte ut busslaster och sjöng och spelade. Men jag hade liksom halkat in därför att mina föräldrar var troende. Jag kunde inte säga något datum när jag blev frälst, så djävulen lyckades manipulera mig på det sättet. Du är inte frälst! Jag kom bort ifrån Gud i 25 år. Jag jobbade på frihamnen i Stockholm. Gud kallade mig, men jag förstod inte det, blev deprimerad och sorgsen, jag tänkte nästan ta livet av mig. Jag undrade vad som fattades. Jag jobbade med maskiner och tänkte arrangera en olycka.
Till slut gick det så att min bil strejkade. Då fick jag åka buss och pendeltåg. Busshållplatsen låg vid Gamla Bro, där Maranata hade sitt missionscenter. Det blev min räddning, för då ville jag gå in en kväll på maranatamöte i alla fall. Bara för att få ett datum. Det var den tredje november, tror jag, 1978. Imsen var där framme, och han bad för mig. Jag lämnade mig åt Gud. Jag ville ha ett datum! Det kanske inte hände så väldigt mycket. Men så mycket vet jag, att det var som att vända handen upp och ned. På morgonen vaknade jag faktiskt med en sång i hjärtat! Och på den vägen har det blivit.
Tiden har rullat på. Vi kämpar och är med på alla sätt och vis, och försöker vinna människor. Maranata gick mig liksom förbi då när jag kom bort. Då var Maranata i Luleå. Mina bröder och systrar var där och hälsade på. Jag kom inte i kontakt med Maranata då, men sedan har jag gjort det. Och det tycker jag är härligt. Det är väldigt fin gemenskap här och på det sättet som man inte upplever någon annanstans. Går man och lyssnar på en gudstjänst – ja, vad får man ut? Man vet nästan inte vad de har predikat om. Men här är det ett klart, rakt budskap. Jag tänkte, det är ju bra att jag kan vittna och säga att Maranata mötte jag på Gamla Bro. Där fick jag böja mina knän. På den vägen är det nu. Och jag har fyllt 85 år. Det håller än! Amen.
Jesus, jag vill proklamera din seger på Golgata. Tack att det är korsets budskap som gäller här, Herre. Tack för blodet, och tack Fader i himmelen att du såg mig, att du frälste min själ. Tack att korset är en Guds kraft till frälsning. Jag beder dig Herre, led oss vidare. I Jesu namn. Amen

 *
Vittnesbörd av Marja Strömmare Jakobsson

Under en längre tid har jag upplevt motgångar på olika plan och mycket oro och bekymmer har präglat min vardag. Jag har inte förstått varför det ska vara så, och har inte kunnat se meningen med det. Som en kristen är det mycket som bekymrar i den här tiden vi lever. Och som människa är det mycket förtryck och smärta man möter, sin egen men också andras.
En kväll slog jag på måfå upp min bibel och fick upp den 37 psalmen, en psalm skriven av konung David.
Vilka tröstande ord! Jag läste om och om igen och kände hur min oro försvann. Gud har omsorg om oss! Det står i psalmen ”den ogudaktige”, men i vårt liv är det kanske inte alltid människor utan omständigheter som plågar oss. Eller den här onda världen där vi lever.
När jag läser texten så ser jag att vi får praktiska råd om hur vi ska hantera motgångarna.
Några nyckelord som står fram i texten: Bli inte upprörd, Förtrösta på Herren, Ha din glädje i Herren, Överlämna din väg åt Herren, Var stilla inför Herren, Gräm dig inte, Avstå från vrede, Vänta på Herren.
Jag ser det som goda råd och tips för att orka med motgångarna. Ett sätt att förhålla sig till det som möter oss och också ännu mer och viljestyrt lägga vårt liv i Guds händer.
Många av ”råden” följs också av ett löfte. Som tex vers 4.
Ha din glädje i Herren, han ska ge dig vad ditt hjärta begär.
Psalmen fortsätter med underbara bilder och löften om att Gud har omsorg om oss.
– Jag har varit ung och är nu gammal,
men jag har inte sett den rättfärdige övergiven eller hans barn tigga om bröd. Han är alltid barmhärtig och villig att ge lån, och hans barn är till välsignelse.
Vänd dig bort från det onda och gör det goda, så får du bo i landet för evigt. Ty HERREN älskar det rätta, han överger inte sina fromma. (vv. 25-28)
Jag läser även tröstande ord om att det lilla vi orkar och kan ge till Gud, till hans verk, är mycket värt i Herrens ögon.
– Det lilla som en rättfärdig har är bättre än många ogudaktigas stora rikedom. (v. 16)

Men hur ska man då kunna följa alla dessa goda råd? Hur ska man undvika att gräma sig, undvika att brusa upp mot orättvisorna, undvika att bli missmodig?
När jag brottats med de frågorna ett tag fick jag syn på vers 37:
Ge akt på den oklanderlige, se på den rättrådige, det finns en framtid för fridens man.
Ge akt på den oklanderlige! Den som man inte kan klandra för något, han som är utan skuld och synd. Han som tog all vår synd på sig och dog för oss på korset. Trots att han själv var utan synd. Den oklanderlige, den rättrådige! Jesus Kristus!
Det finns en framtid för fridens man. Det finns en framtid för oss tillsammans med fridens man, tillsammans med Jesus.
Den sista versen i psalmen sammanfattar detta tycker jag:
De rättfärdigas frälsning kommer från HERREN, han är deras värn i nödens tid. HERREN hjälper dem och befriar dem, han befriar dem från de ogudaktiga och frälsar dem, ty de tar sin tillflykt till honom. (vv. 39-40)
När vi tar vår tillflykt till Herren så blir vi räddade och befriade. När vi ser på den oklanderlige, Jesus, så orkar vi också härda ut det som möter.

*

Vittnesbörd av Laila Sundström

Mats blev frälst före mig, och jag tyckte det var litet jobbigt. Hans mor var troende, men mina föräldrar var det inte. Så när han kom hem från ett möte och sa att han hade blivit frälst, så tyckte jag att han hade blivit litet konstig. Jag var inte van vid det, även om jag hade gått i söndagsskolan. Men Mats hade nu tagit emot Jesus. Några bekanta kom och hälsade på, och vi följde med dem till Västerås på ett möte, och deras barn tog hand om våra två små barn under mötet. Han som ledde mötet sa till mig att jag kunde stanna kvar ute i vestibulen under mötet om jag ville, för det skulle vara bönemöte. ”Och vi kanske talar i tungor”, sa han. Det där med att tala i tungor tyckte jag var litet konstigt, men jag var nyfiken, så jag tänkte att jag skulle nog följa med in och se vad som försiggick! Jag satt och skruvade på mig och tyckte det var jobbigt. Men så började jag lyssna på honom som predikade och de andra som vittnade. De sjöng, och då gick de också och ”fiskade” i bänkarna. Jag blev mer och mer gripen, och jag längtade mer och mer. Budskapet tog tag i mig så oerhört, och jag tänkte: – Om den här mannen som predikat kommer först till mig, då vet jag att Jesus finns! Han ska inte gå till någon annan i någon av bänkarna, utan han ska komma just till mig! Jag höll koll på det där. Och han kom till mig!
Det här går inte berätta, man måste uppleva det. Jag gick fram till förbön, och det var som att gå på moln! Jag lämnade mig åt Jesus, och jag kan säga att den frälsningen håller än. Och det kornet som lades i mig har grott i mig. Visst har vi haft motgångar under livet, men Jesus har alltid kommit till hjälp. Han har gått på djupet inom mig. Inte på ytan, utan Guds Ord måste sjunka ner i våra liv för att vi ska få uppleva Jesus.
Och en sak till – måtte vi alla ha olja i våra lampor, för nu är striden hård. Jag tänker på de tio jungfrurna. Vi måste ha olja i våra lampor. Och inte vilken olja som helst, syskon, vi måste kämpa. Tack Jesus, för att du är vägen, sanningen och livet!

 *

Vittnesbörd av Sonja Granberg

Jag ska berätta litet om hur det gick till när jag blev frälst. Det kanske finns många som är som jag. Min mamma blev frälst när det gick väckelse i trakten. Jag kommer från en ort utanför Luleå. Och mina föräldrar sa att de barn dom fick, skulle missionen ha. Jag älskade att gå i söndagsskolan och vara med, även stå på knä och bedja. När jag var sju år blev jag opererad för hjärtfel. Men jag hade min barnatro, och den har burit mig igenom allt. Sedan kom jag upp i tonåren, som är en period då fienden gärna vill attackera ungdomen. Jag hade en Jesustavla på väggen i mitt rum. Då var det en röst som sa inom mig: Inte kan du ha den där tavlan på väggen. När kompisarna kommer, vad ska de säga när du har den där tavlan. Ta bort den där tavlan! Så började jag lyssna till den där rösten, och tog bort den och tog bort lite eftersom. När man ger fienden lillfingret, så har han snart tagit hela handen.
Jag kom ut i världen och levde där och fick gå igenom mycket svårigheter på grund av att jag lämnade barnatron. Men den bön jag var van att bedja sedan jag var liten och förbönerna från mormor följde mig.
Vi kan gå fram till år 1980 då jag blev frälst. Då hade jag haft mycket problem med min mage, jag hade magkatarr och väldigt ont. Jag hade en väninna som var sjuk, med förvärkta, förvridna händer. Jag hade hört talas om att det skulle komma en predikant som hette Rolf Karlsson till pingstkyrkan i Luleå. Han brukade be för sjuka. Jag sa då till mamma: – Kanske vi skulle ta och fara dit och se om det händer något, om hon blir frisk! Jag var nyfiken. Innan jag for till det där mötet, så var vi lördagskvällen i en liten by utanför Luleå och dansade. Jag var berusad och stod där och tryckte mig mot väggen och tänkte: -Bara dom inte ser mig här. Då började den helige Ande att tala till mig. – Nå Sonja, tycker du det är roligt att stå här? Jag kände liksom ett styng, som ville få mig att tänka till litet. Det där hände alltså på lördagen, men onsdagen efter kom jag i alla fall till det där mötet. Vi kom in till lokalen. Jag tänkte att här ska det väl gå bra att sitta. Mycket folk var det, och vi satte oss uppe på läktaren. Men så började predikanten med att säga: – Det sitter en kvinna på högra sidan av läktaren. Du har haft mycket problem med värk i din mage. Och nu ska du ge dig till känna och räcka upp din hand som tecken på att du vill bli helad. Jag tänkte: – Men här är det mycket folk. Ska jag verkligen sitta här och räcka upp handen i kyrkan? Jag blev litet rädd och började klia mig litet försiktigt uppe på huvudet och hoppades att Herren skulle se det. När jag gjorde det, var det precis som om en hand kom in i min mage och bara strök bort värken! Den bara försvann!
Rolf Karlsson var totalt blind. Men han fick profetiska budskap till flera andra, och så kommer han igen:
– Du kvinna, du har rest till många platser i världen, du har varit en sökare och sökt efter mening med livet. Gud vill att du nu ska bekänna att du tror på honom, för när du gör så, kommer det att ske stora saker med dig! Då kände jag precis att det var någonting, som det står i Guds Ord: – Om någon tror på mig, av hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram. Det började rinna; helt oförklarligt. Och jag tror att människor som söker i sprit och droger, dom söker efter att få någonting för sin invärtes människa, få uppleva något, när det egentligen är kärleken och Gud de söker. Jag tänkte: -Jag måste räcka upp handen igen, ja, jag gör det nu! Och då var det precis som om Jesus kom bakom mig och jag for in i hans famn, och där var bara Jesus och jag!
Från det där mötet gick jag ut totalt förvandlad, fylld med den helige Andes kraft. Jag tänkte: -Det här var så fantastiskt, det här ska jag berätta för alla! Klockan var tio på kvällen, jag rusade hem till min bror, han var den förste jag tänkte på: -Vet du vad som har hänt, jag har blivit frälst!
– Du! sa han, nej, vad säger du! – Ja, jag har blivit frälst, jag har fått möta Jesus!
Det var så när jag kom och hade blivit frälst. Jag har tänkt på det ordet idag. Vad ska vi säga? Och det här bibelordet har kommit till mig: – Gör åter sådana gärningar som du gjorde den första tiden. Och när vi sjöng den här sången igår, ”Tänd din eld i mitt hjärta”, då kände jag: Gud, jag måste gripas av den elden på nytt! Bli uppfylld av den helige Andes kraft! För då jag var nyfrälst ringde jag runt: – Har du hört att det är möten i Luleå? Jag fick ingivelse att ringa till någon människa, och jag ringde och sa: -Ska du följa med på tältmöte? Jag gjorde konstiga saker och handlade på de ingivelser Herren gav mig. Och människorna undrade: – Den där Sonja, är hon med i Maranata? Jag visste inte ens vad Maranata var! Och jag läste i bibeln om att på de sjuka ska ni lägga händerna och de ska bli friska. Jamen, då ska vi göra så, givetvis, sa jag, och började praktisera. Och Herren stadfäste sitt ord med under och tecken.
Det är nu min bön: Tänd din eld i mitt hjärta så att världen kan se att jag har någonting. Jag har fått ett uppdrag nu som jag tycker är fantastiskt. Det är på Råslätt där jag bor. Där har vi ett badhus, och jag har tagit som min uppgift att vittna och evangelisera på badhuset. Där möter jag somalier och människor från många olika länder. Vi kan nå dem med budskapet.
Jesus, tänd den här elden, så vi kan brinna! Jag tänkte också på ordet i Habackuk: – Förnya i dessa år dina gärningar, så att vi allesammans kommer ut ifrån den här konferensen förändrade till ande, själ och kropp! Jag tror att många av oss behöver uppleva ett helande även till kroppen, så att vi nu orkar kämpa den goda striden intill slutet. Gud välsigne er att gå vidare i Jesu namn!
Det är så underbart att tala om Jesus. Fröjd i Herren är vår starkhet. Tack Jesus att vi åter ska få göra sådana gärningar som vi gjorde den första tiden. Det står i Guds Ord att om jag alltjämt vill vara människor till behag så är jag inte en Kristi tjänare. Men jag vill vara Honom till behag, honom som har tagit mig i sin sold. Kosta vad det kosta vill, jag ska framåt i den helige Andes kraft! Tiden är kort att verka, snart kommer Jesus tillbaka! Och midnattsropets budskap ljuder: Kom, Herre Jesus! Amen! Vi får säga: Maranata – come quickly, Jesus!

*
“Jag hör till din dina fria barn, ty Jesus gjort mig fri Från satans band och lagens dom och syndens slaveri. Och sedan han av idel nåd har löst min arma själ, Jag vara vill i Herren fri och ingen mänskoträl. /Sångvers 3 av 4 Lina Sandell.
____

Vittnesbörd/Livskraft. Gemenskap med Jesus

 

Vittnesbörd

Elaine Vidén:
Jesus – en trofast vän

Jag har tänkt på en vers i Johannes evangeliums åttonde kapitel.
– Jesus talade åter till dem och sade: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.” (Joh 8:12)
Att leva utan Jesus i den här världen är väldigt mörkt och ensamt. Om man finner Jesus kommer man att få bo i ljuset, och man får alltid ha en vän som är med när man behöver hjälp.

*

John Pettersson:
Frid i hjärtat

Jag är så tacksam att få vara med i den här upplyftande gemenskapen. Jag känner att Guds Ande vilar över er. Jag har en bekant, före detta muslim. När jag i början pratade med honom, frågade jag honom hur det kom sig att han valt Jesus och stannade hos honom. Då svarade han: Alltid, förr när jag bad, bad jag med fruktan och rädsla i mitt inre. Varje gång jag böjde mig ned och bad, hade jag fruktan och bävan i mitt hjärta. Men när jag vände mig till Jesus, fick jag frid i hjärtat.
Bibeln talar också om frid och rättfärdighet som frukt. Alltid när vi gör något, blir det ett resultat. Som liten var jag mycket tillsammans med mina föräldrar i Maranataförsamlingen. Men sedan, när jag blev 14-15 år ville jag gå min egen väg. Jag började gå ut och festa och dricka sprit och levde allmänt som alla andra gör. Men varenda gång jag var ute, blev det bara värre och värre. Hela tiden jag var ute, hade jag ändå ett beskydd. Det var mina föräldrars och släktingars böner. Hade de inte bett för mig, vet jag inte hur det skulle ha gått. Då skulle jag kanske inte ha varit här idag. Men i alla fall, när jag gick min egen väg, vad skördade jag då för frukt? Jo, jag skördade ofrid. Och fruktan för världen. Jag hade hela tiden en ström av fruktan i mitt hjärta. Jag visste att händer det något med mig nu, så går jag förlorad. Hela tiden kände jag en maning i mitt inre att jag måste låta döpa mig och bli frälst. Från första dagen maningen kom i mitt inre, så dröjde det ett år innan jag lät döpa mig. Då fick jag frid ett tag, men sedan blev det en andlig kamp. Den onde kom med sina attacker i mitt inre, på mitt psyke. Han vill som det står i bibeln, bara stjäla, slakta och förgöra, men Jesus har kommit för att vi ska ha liv och övernog. Det har han verkligen bevisat i mitt liv. Det står så här i Efesierbrevet:
– Ty han är vår frid, han som gjorde de två till ett och rev ner skiljemuren. Detta skedde när han i sitt kött tog bort fiendskapen, lagen med dess bud och stadgar, för att av de båda i sig skapa en enda ny människa och så skapa frid. (Ef 2:14-15)
Det är talande att våra egna prestationer inte räknas inför Gud, utan det vi har fått i hjärtat, det som kommer inifrån. Jesus känner våra hjärtan och vår svaghet. Och han vill hjälpa oss och styrka vår ande. När jag hade mörka tankar, så trodde jag att det var fel på mig. Det är nog många som känner detsamma, och inte vågar öppna sig och berätta det. Men sök Jesus och öppna ditt hjärta för honom, så får du det uppenbarat, och du får friden tillbaka i ditt hjärta. Vi har en levande Jesus; en framtid och ett hopp. Den som söker sig till honom, kommer inte på skam.

*

Robert Brezau:
Mitt liv har blivit nytt

Guds ord ger mig liv. Han har gett mig ett nytt liv, och hans blod har renat mig från synden. Jag tackar Gud för den här möjligheten jag fått att få vara i hans närhet.
En dag kallade han mig. Pris ske Gud att jag hörde hans röst. Från den dagen har jag förblivit i honom. Mitt liv har blivit nytt. Jag önskar och har det hoppet att jag en dag ska få se honom i hans härlighet. Jag ber till Gud och önskar att han den dag han kommer ska finna mig ren och ta mig med hem till sig. I hans närhet är vi skyddade och behöver inte göra oss bekymmer om något, för han sörjer för oss och förser oss med allt vi behöver. Även när det är svåra tider, har vi honom som går vid vår sida. Han är mitt hopp och min frälsare. Amen.

Artikeln från: http://www.midnattsropet.se/2012/08/vittnesbord.html

*

Vilka underbara vittnesbörd! ja Jesus sörjer för oss, i alla slags tider, han lämnar oss inte, han är alltid med oss. En dag får vi se honom ansikte mot ansikte! Vilken dag det ska bli! /Maria

 

 

Hälsa/Rökning dödar!/Sluta-röka-länk.Mitt Vittnesbörd

 

Bild Google

http://www.slutarokalinjen.org/pdf/vad_vinner.pdf
Länken innehåller hjälp och råd och information för den som vill sluta röka. Länken berättar om hur farligt det är att röka. Länken berättar om vad man VINNER på att sluta röka, hälsomässigt och ekonomiskt sett.

Själv är jag innerligt glad att jag en gång fick Guds hjälp med rökstopp, jag fick nåd över mitt liv, och det tog bara en kort stund så var många års rökande över. Jag gick på rökavvänjning… men: Gud gjorde undret för mig och det gick fort!

Rökningen förstör kroppen och förstör för andra! Lungsjukdomen KOL får man på köpet! Jag tackar Gud att jag är fri!

Herren är god, Herren kan allt, Gud är med den som vill lära känna honom och gå hans väg!

Du som är ung:  Lägg av, det är inte tufft,  det är idiotiskt, det är LIVSFARLIGT att röka!

/Maria

Vittnesbörd/Vara nära Jesus.Bli född på nytt,få evigt liv

 

*

Vittnesbörd:

Du får börja om från början med ditt liv!/
http://www.midnattsropet.se/search/label/Vittnesb%C3%B6rd

Vittnesbörd av Gertrud Johansson

Jesus ska komma, säger vi som är kristna. Vi tror som det står att han ska komma och hämta de sina, de som hör honom till. Du kan få komma med i den skaran som ”hör honom till”, för det står att var och en som tog emot honom, gav han makt att bli Guds barn. Det gäller för var och en som tar emot honom. Du måste lyssna till evangelium som förmedlas till dig. Evangelium betyder ett glatt budskap, ett budskap om att det finns frälsning. Jesus har redan berett den frälsning du behöver för att bli född på nytt och tillhöra honom.
Det finns en sång med ett fantastiskt budskap som jag skulle vilja läsa för dig. Det handlar om att du kan få så oerhört nära kontakt med Jesus, så att du kan tala med honom varje dag. Du kan ha en förtrolig kontakt med Jesus, så att han hjälper dig, minut för minut, stund för stund varje dag.
Det står så här:
Evad dig möter, käre vän, här på din vandringsstig, O, säg det då till Frälsaren, nog vill han hjälpa dig.
Och det skall ske, att vem som helst, Av Herren nåd begär, Skall från all synd och nöd bli frälst, Och vara, där han är.
Är det inte fantastiskt? Och så står det vidare:
Om du av vänner misskänd är, om världen dig beler. Din Frälsare är likväl när, och lyssnar när du ber.
Och har du varit barn en tid åt Gud i himmelen, Men nu förlorat Jesu frid, o kom, kom hem igen!
Om du har synd och brott i mängd, om du är hård och kall, Om nådens dörr och synes stängd, så bed i alla fall!
Och om du ej kan bedja så förträffligt som du vill, Så kan du bedja barnsligt då, din Fader lyssnar till.
Det här förhållandet kan du få komma in i. Att bli så nära Jesus att du kan tala med Honom om allting, vad det än är. Och han kan tvätta bort all synd du upplever att du har i ditt liv. Han kan ta hand om de där problemen du tror är så stora och svåra att det inte går för dig att bli frälst. Han kan ta hand om ditt liv och göra något nytt av det. Det står så här i Bibeln, att man blir född på nytt när man tar emot honom. Och därför får du börja om från början med ditt liv. Ett helt nytt liv, som han ger kraft till att leva från stund till stund och dag till dag. Så ta emot honom just nu, idag! Bed till Jesus, som det står i den här sången. Tala med honom om precis hur det är. Han kommer att möta dig och göra något av ditt liv. Han kommer att förvandla det, så att du knappt kan tro att det är sant – men det är det!
Jag är så glad att få förmedla detta glada budskap till dig. Du behöver bli frälst, du behöver också känna denna närhet till Jesus och vara redo när han kommer. Han kommer mycket snart, och vi som tillhör honom vill hjälpa dig in på vägen att bli född på nytt och få detta hopp som vi äger! Amen.

****
Förverkligad i Jesus Kristus/
http://www.midnattsropet.se/search/label/Vittnesb%C3%B6rd

Vittnesbörd av Asta Olausson

Det är fantastiskt att Gud kan förvandla en människas liv genom mötet med Jesus Kristus. Det räcker med att säga ”Tack Jesus för att du vill frälsa mig” för att få uppleva att Jesus kommer in i ditt hjärta och du blir född på nytt.
Jag tänkte på en händelse som jag hörde om i radio för flera år sedan. En man som är ganska känd berättade att han tillsammans med sin familj varit utomlands. Hans far hade också varit med. Så dog hans far under utlandsresan. Då de kom tillbaka fanns inte pappan längre. Han var bara borta. Då tänkte den här mannen, som var mitt uppe i karriären. Då tänkte han: Vad ska mina barn tänka om den karriär jag gjort den dagen jag är borta? Den har ju inte lett någonstans, för jag finns inte kvar längre. Så är det. Människor jobbar för att göra karriär, man jagar efter att förverkliga sig själv. Vad händer sedan?
Men det finns något annat. Man kan bli förverkligad i Jesus Kristus. När man tar emot Jesus, blir man förverkligad i honom. Gud har i människans hjärta lagt ner det eviga livet. Det finns en längtan, en känsla för det eviga livet nedlagt i varje människas hjärta. Människan jagar och jagar efter att mätta den hunger som finns inom henne, efter att släcka en törst hon har. Jesus erbjuder ett vatten som kan släcka den törsten, livets vatten, det eviga livet.
Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen, men förlorar sin själ. Du kan just nu få vinna din själ för det eviga livet. Jesus älskar dig, han är så mån om att få möta dig. Tänk att Gud älskade människan så mycket, att han utgav sin enfödde son för att hon skulle bli frälst. Och det står i bibeln att Gud sände inte sin son för att döma världen, utan han ville frälsa världen.
Tack Jesus för att du lever, tack att du är uppståndelsen och livet, tack att vi får komma till dig, tack att vi får ta emot dig i våra hjärtan och bli förvandlade. Tack för att tron kommer av predikan, tack att vi av vittnesbördet om dig kan få uppleva förvandling och mättnad. Amen.

/Jesus är vägen sanningen och livet/Maria

Vittnesbörd /Tron på Jesus gav nytt liv

 

Vittnesbörd från:

http://www.midnattsropet.se/2011/07/tron-pa-jesus-gav-mig-nytt-liv.html

Tron på Jesus gav mig nytt liv   Vittnesbörd av Jan-Erik Pettersson

*

För en tid sedan läste jag i en undersökning av Svenska Kyrkan, att endast 15 % av dess medlemmar tror på Jesus Kristus. Det måste ovillkorligen rent logiskt betyda att 85 % inte tror på treenigheten, vilket betyder att skapelseberättelsen kanske inte är sanning för dem och då kanske inte heller Bibelns ord.

Jag är en gammal missbrukare som tror på det som står i Bibeln, att Jesus kan göra allt nytt, och att hans Ande och kraft upprätthåller det som är skapat. Jag var långt nere i mitt missbruk och kunde inte med vanliga metoder sluta, inte heller behandlingshem eller annat lyckades hjälpa mig, men JESUS KUNDE. Hade jag tillhört dessa 85 % icke troende vore jag nog idag död, och det på alla sätt. Jesus tog inte flaskan ifrån mig, men gav mig kraft att sluta.

Nåväl, nog om mig. Jesus gav mig vilja att leva, ett mål, en glädje, en kärlek, som jag inte trodde fanns. Det gör den inte heller i denna värld så full av egoism, elakhet, våld och annat elände. Enligt Bibeln kan man i denna världen bara möta dessa hemskheter, så det är inte konstigt att folk i allt högre grad söker sig till kemisk glädje. I mig själv var jag inte mycket att ha (och det faktum kvarstår) men jag tror på Jesus, hans frälsning och den förnyelse man genom dopet till JESUS KRISTUS får. Om man vill se hur svårt – eller enkelt – det faktiskt är att bli frälst bör man läsa i Bibeln, Romarbrevet 10:13: Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst.

Jag kan av egen kraft inte åstadkomma något alls (inte ens ta hand om mig själv, vilket tiden bevisat), men genom hans nåd fick jag frälsning, och därmed kraft i mitt nya sinnelag att ta hand om Herrens skapelse och tempel (hur konstigt det än låter så är det min kropp), och därmed viljan att sluta förstöra den med diverse kemi. Det jag tidigare sökte av kärlek och glädje fick jag nu av Jesus, och inte genom fylla eller annat. Så jag tackar dig Jesus för den nåd och kärlek, omsorg och möda som du lagt, och fortfarande lägger på mig, jag kan aldrig förtjäna det, eller åstadkomma det själv, bara genom dig Jesus, så än en gång tack.

Tro mig när jag säger att Jesus kan ge vad denna värld och dess furste aldrig kan. Det offer som gjordes för oss alla syndare på Golgata ger oss alla en möjlighet att komma till Gud, att få en mening vi utan honom inte har. Så vänd dig med tillförsikt till Jesus, han lyssnar till allas våra böner. Han är en levande GUD, och ger liv/

 Tack för detta underbara vittnesbörd! //Maria

Vittnesbörd/Räddade från homosexualitet. 1 Kor 6:9-

 

Vittnesbörd: Jesus Kristus räddade honom från 27 år av homosexualitet
David visste om att han syndade mot Gud, David berättar detta i videon m m…

David:  Jesus Christ Saved Me from 27 Years of Homosexuality

VIDEO om räddning:

<iframe width=”560″ height=”349″ src=”http://www.youtube.com/embed/aqdQ6_MAH2A” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>
David testifies to being saved from a homosexual lifestyle that consumed his life for 27 years. David was involved deep into the lifestyle and only by God’s Grace was He set free and made new in Christ.

1 Corinthians 6:9 – Or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived: neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who practice homosexuality, ….

I’ll Be Honest
http://illbehonest.com

Jesus är HERRE!

____

OCH  Video nr 2 :

Gay Man Finds Freedom in Jesus Christ

Jesus saved and changed the life of a gay person.

SE:

 <iframe width=”560″ height=”349″ src=”http://www.youtube.com/embed/FdnOl8HCr6s” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

/Maria 

Vittnesbörd /FRI. I tjänst för Jesus

 

Praise the Lord Jesus- Awesome Testimony
<iframe width=”560″ height=”349″ src=”http://www.youtube.com/embed/yD2boZQqYrc” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

Detta vittnesbördet kommer att få dig att gråta, jag har gråtit, igen, över hur god Gud är och man gråter utav glädje. Tänk vilken kärlek han har i sitt räddande av liv.

Herre, vi tackar dig och prisar dig.

/Maria