Archives

Video av och med Janne Ohlin. Livet kan vara tungt fastän, !och! därför att man går MED JESUS.

Lyssna till predikan om att gå Korsets väg- MED JESUS.

Videon fick mig inspirerad till dikten nedan:


I Jesus är jag fri, därifrån kommer kraften

Kraften får jag från Jesus
Viljan får jag från Jesus
Orken får jag från Jesus
Glädjen får jag från Jesus,
men också smärtan av att tillhöra honom,
Det är inte populärt hos alla.

Kraften bär mig
Viljan för mig framåt
Orken gör att jag vågar och kan
Glädjen tar bort tårar och läker sår
Smärtan är värst, men BÄST,
FÖR: den gör mig till den och det HAN vill
att jag ska VARA.

Jag går korsets väg, den är bäst.

Dikt ©Maria

/Maria

Andlig krigföring del 2/ Stop binding and loosing /Janne Ohlin

Stoppa att binda och lösa, se videon

Det är mycket mycket viktigt att veta VAD MAN GÖR i dessa tider! Läsa rätt, se rätta saker, sköta sitt andliga liv. Se hela Artikeln och mer på Jannes sida, som jag ska skriva mer om här.

FOTO Maria

/Maria

Andlig krigföring, /Janne Ohlin, Del 1

Förra profetiska budskapet det börjar jag förstå mer och mer av nu: Övertäck inget av det jag uppenbarar för er nu… Då vill jag börja min undervisning om Andlig krigföring på ett sätt jag inte tänkt mig. Jag vill börja med att tala om bibelord som betyder mycket för mig. Jag tror andlig krigföring är koncentrerade kring två ord Sanning (Aletheia) eller Lögn (Pseudo)

——————————————————————————-

Gud kallade oss till tjänst precis innan Torontoförbannelsen startade. Han varnade oss så kraftigt att vi förstod detta var början på det stora avfallet. Han har bekräftat detta flera gånger under åren: Gud sa till mig personligen när jag var nyfrälst: Jag vill inte att du skall läsa några andra böcker än bibeln
___________________________________________

Herren planerade för oss att gå en svår och lång ökenvandring, Jag hade aldrig trott att Gud skulle tillåta så tuffa metoder av smärta och tårar för att få sin vilja fram i våra liv. Det har inneburit smärta både på sjukhus och annat. Jag har trott det varit slut med mig flera gånger. Men han har sagt: säger ni ja, skall jag uppfylla mina löften. Han sa att han tänkte undervisa oss direkt ifrån vägen vi vandrade på och genom ordet och en ökenvandring.

Förra gången jag predikade här Laglöshetens hemlighet/Text drömde jag att vi inte skulle övertäcka något. Herren sa att han skulle befria mig från människofruktan och inget kräver väl mer än att uppenbara våra svagheter. Denna vecka som gått vill jag i detalj beskriva, jag var arg och besviken på Gud. Jag sa senast åt Elvor att om han inte talar om vad som sker nu i mitt liv, kan jag bara inte predika mer.

Jag kan inte stå i en predikstol och känna mig som en hycklare. Jag har satsat allt jag har, gått omkring i en park känt mig helt övergiven ja till och med hånad. Något har gått sönder inte bara i opererade knät, psyket höll inte för pressen. Jag är hjärntrött orkar knappt få ihop en predikan. Är det detta jag inte skall dölja också? Jag går igenom den smalaste passagen i mitt liv. Allt som var roligt förr har totalt förlorat sitt intresse.

Har du varit utsatt för så bittra saker så du sagt åt Gud att jag tänker inte stå här idag och predika, jag är så besviken och arg på dig just nu. Hur skulle jag kunna stå och predika om din godhet efter allting jag råkat ut för varenda dag den här veckan. (Jag har bestämt mig gå i pension från 1/11 – 22 Det är beviljat).

Vet du varför jag står här idag och predikar ändå ? Därför att Gud svarade på min bön. Kan ni gissa vad som sker? Vi var och hälsade på hos vänner. Plötsligt kommer en kille och vän in och berättar svaret på mina frågor: Nu förstod jag att det var en planerad attack från Satan som låg bakom. Han har utfört den genom att använda människor och manipulation. Dessa människor utger sig för att vara “Kristna” men försöker sätta upp New Wine (Falskt Guds Rike).

Vi har suttit och diskuterat detta ett par dagar. Varför hittade Satan på det namnet “New Wine” exakt när han utgöt denna ockulta ande över hela världen? Vet du att Sions berg var det enda ställe det mörka vattnet (den falska andligheten) aldrig nådde upp till.

En gång var det en syster i församlingen som lånade ut en bok till oss, hon sa: Denna måste ni bara läsa! Både Elvor och jag kom fram till ett kapitel ungefär i mitten av boken. Där händer något märkligt, det går liksom inte fortsätta att läsa för nu byttes läran ut mot en annan. Det kom en kraftig olustkänsla en varning från Anden, sluta läs vidare….. Författaren till boken hette Francis Frangipane
Han står som en falsk Apostel och NAR

Det verkade som om Satan attackerade hela Kristenheten på en gång med Toronto. Nu kom nästan alla böcker om Andlig krigföring samtidigt. Detta måste ha ett samband: Fruktan. Fattar ni? Böckerna påstod ju särskilt med början av Hagin att det var vår sak att ta hans om andarna: Jesus kunde inget göra (Lögn)

När Sven Reichman kom in i rörelsen överöstes han med en flod av falska profetior många av dessa var av hotande karaktär. Personligen tror jag det är Hagins falska uppenbarelse om en Kung som i bibeln uppenbaras sittande på faderns högra sida. Nu i hans falska uppenbarelse blev förvandlad mer lik en vanlig människa utan makt som ligger till grunden fölr alla böcker som kommer nu om denna falska andliga krigföring. Den falske Jesus i Hagins uppenbarelse sa: Det var bra att du sa att du gjorde det för Jesus sa att han inte hade någon makt över demonen. (Allt ät inte Gud som glimmar Kap 6 sid 69)

Vad tror du sådan falsk undervisning skapar för nyfrälsta som inte är grundade i sanningen?

En jättemöljighet att hitta på massor av lögner för att göra pengar på ärliga Gud folk.2Pe 2:3  AndG2532 throughG1722 covetousnessG4124 shall they with feignedG4112 wordsG3056 make merchandiseG1710 of you:G5209 whoseG3739 judgmentG2917 now of a long timeG1597 lingerethG691 not,G3756 andG2532 theirG846 damnationG684 slumberethG3573 not.G3756 

Genom uppdikta historier skrämma Gud folk att köpa böcker hur man får auktotitet över andemakter = Exakt det vi ser ske !

Rom 8:13 Om ni lever efter köttet (Själiska Gärningar = Trosrörelsen) kommer ni att dö. (Andens frihet försvinner) Men om ni genom Anden dödar kroppens gärningar (Genom Korsets kraft) skall ni leva (Då kommer Anden tillbaka och vittnar rättfärdighet och frihet i din ande igen från Gud) 14 Ty alla som drivs av Guds Ande (Frihet från fördömelse och fruktan) är Guds söner. (De är fria att leva ut det Anden spontant vill när Gud vill inte när du tvingas till det) 15 Ni har inte fått slaveriets ande (För att Anden verkar alltid spontant med glädje när han vill något) så att ni på nytt skulle leva i fruktan. (Det Kräver New Wine och Bill Johnson)Nej, ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: “Abba! Fader!” (Din ande är fri att spontant tjäna när Gud vill inte när Människor eller någon bok av falska lärare som Bill Johnson vill16 Anden själv vittnar (= Med en frikännande dom i en rättegång) med vår ande (Du skall genom din ande spontant uppleva den friheten inte ett själiskt tvång) att vi är Guds barn.

Exakt samma sak som New Wine har kommit i Korint de upplevde att de förlorade friheten mer och mer för det var och är en falsk lära om frihet att den som inte gör under och tecken är ingen medborgare i Guds Falska Guds Rike New Wine. Exakt samma sak så som nu dra dig bort ifrån New Wines läror så fort du kam. De drar dig bort från korset och blodets kraft till en massa falska andliga knep och de ljuger för dig om Andar som Gud redan har full kontroll på i sin allsmäktiga hand.

2 Pet 2:18 De talar stora och tomma ord (Andlig Krigföring) och i sina köttsliga begär lockar de med utsvävningar till sig människor som med knapp nöd har kommit undan sådana som lever i villfarelse. 19 De lovar dem frihet (Genom Andlig Krigföring) men är själva slavar under fördärvet, ty det man besegras av är man slav under. (Anden slutar vittna för dem om frihet i sitt innersta de känner dig fördömda) 20 Ty när de har lärt känna vår Herre och Frälsare Jesus Kristus och undkommit världens smitta, men sedan åter blir snärjda och besegrade av den, då har det sista blivit värre för dem än det första. 21 Det hade varit bättre om de aldrig hade lärt känna rättfärdighetens väg, (Gärningarna i frihet fria från tvång) än att lära känna den och vända sig bort från det heliga budskap (Den totala friheten i Anden) som överlämnats till dem. (Det är värre att göra pengar från Evangeliet som Bill Johnson gör) 22 Det har gått med dem som det så sant heter i ordspråket: En hund vänder om till sina spyor, och ett rentvättat svin vältrar sig i smutsen. (De har till och med slutat som Häxor och Trollkarlar)

2 Co 3:16 Men närhelst någon omvänder sig till Herren, tas slöjan bort. 17 Herren är Anden,

En massa andar skulle bort genom Andlig krigföring från olika områden. Min ärliga syn på det hela är att de som undervisar är redan beskrivna i både Judasbrevet och 2 Petrusbrevet. De hittar bara på för det ligger mycket pengar i detta:
1 Först berövar ett falskt evangelium som trosrörelsen kristna på en vilan o friden i Jesus Kristus
2 Sen skrämmer de dem för demoner (Spöken)
3 Sen tar de bra betalt för lögnerna (Olika knep hedendomen kört med)

Låt oss se hur det kommer att gå bokstavligen för dessa bedragna människor. Det är hur lätt som helst att bevisa att hela trosrörelsen vilar på en lögn och därmed faller alla böckerna byggt att du skall driva undan andar. Dessa Andar är redan tvingade att upprätta denna världens ordning Gud har all Auktoritet (Exousia) han ger bara mörkret (Exousia) när vi går utanför Guds klara uppsatta gränser i sitt ord.

Beviset finner du inte, att Adam tog tillbaka någon makt eller nyckel. Den var o-beorende av Bill Johnsons lögn Kenosis eller Kenneth Hagins JDS. Därför att den sanne Kristus hade inte ens fått sin kropp ännu. Adam var ju bara en förebild på

Heb 10:5 När Kristus träder in i världen säger han därför: Offer och gåvor begärde du inte, men en kropp har du berett åt mig. 6 Brännoffer och syndoffer gladde dig inte. 7 Då sade jag: Se, jag har kommit, Gud, för att göra din vilja. I bokrullen är det skrivet om mig. 5 När Kristus (Som den siste Adam som Adam är en förebild på) träder in i världen säger han därför: Offer och gåvor begärde du inte, men en kropp har du berett åt mig.6 Brännoffer och syndoffer gladde dig inte. 7 Då sade jag: Se, jag har kommit, Gud, för att göra din vilja. I bokrullen är det skrivet om mig.

Citat ur boken “Allt är inte Gud som glimmar” (Sven Reichman), kolla noga in hur lögnen om trosrörelsen pulvriseras. “För att villoläraren Kenyon skall få sin teologi att se sann ut försöker han få Jesus först och främst att bara var en människa, vara en ande bo i en själ och ha en kropp. Bill Jonson försöker tvärtom tömma Jesus ifrån att var Människosonen (Gud som blev människa), vilket också samtidigt är ett Gudomlig attribut.” Det är därför Jesus Kristus kallas den “enfödde”. Det finns ingen i han slag. Han är fullkomligt unik.
On The Transferable Anointing

Denna lära bakom den falska andeutgjutelsen heter Latter Rain och det är det mest centrala inom Bethel Church och hos Bill Johnson. Detta är nog det mest centrala inom New Wine rörelsen i Sverige idag för de följer Bill Johnson och hans falske profet Kris Vallotton. Vi kan förkorta alla onda andars läror med att det kommer en världsväckelse där de menar att hela nationer skall bli frälsta. Deras arbete är att bygga nätverk, att fånga in alla som kommer in. Det är detta nät de förbereder.

Det stoppades av de Amerikanska Pingströrelserna som en villolära men kom tillbaka igen bland annat genom (Citerat från BibelfokusWilliam Branham är en viktig figur för dagens moderna karismatiska rörelse och även i Emerging church-kretsar. Anledningen till detta är inte enbart att hans Latter rain-teologi anammats, utan också att hans “ande”, och hans “betjänande änglar” (2 april 2008Lakeland och Todd Bentleys ängel EMMA) har getts vidare till en ny generation av “profeter” (Kansas – Profeterna) Ett kännetecken på elitism och ynnest i den nya profetiska rörelsen, är de som kan skryta med att ha träffat eller sett Branhams ängel. Vittnesbörd om dessa änglalika möten finns t.ex. på Todd Bentleys hemsida. Paul Cain (Homo och Alkoholist) nära förbunden med Branham, påstår att han arbetar direkt med Branhams ängel på ett liknande sätt som Branham själv gjorde. Det var Paul Cain som överförde denna kraft till John Wimber och hans Vineyard-rörelse, som i sin tur överförde denna till många fler samfund och kyrkor via inte minst “Toronto-väckelsen”. (Det som avslutas med New Wine och Ekumeniken).

Men det är en energi som enbart kallas “Smörjelse” Latter Rain för över till andra människor. Han är en “New Age” kraft och ingenting annat än vad bibeln beskriver. Kommer du ihåg vad ordet Smörjelse” egentligen beskrev? Att alla hade den genom Anden så ordet “Smörjelse” är inget annat än “Sanningen”.

Den “Smörjelsen” (Gnosticismen fanns redan på den tiden) precis som nu fanns de invigda i Ockulta ritualer som kunde få folk att uppföra sig galet. Aposteln lär alltså att alla har fått Anden (Sanna Smörjelsen) och när ni börjar samarbeta kommer “Den sanna smörjelsen” (Ljuset) strida mot “den falska smörjelsen” och avslöja den, då sticker den och byter taktik.

1Joh 2:20 Ni har en smörjelse från den Helige och känner alla sanningen.21 Inte har jag skrivit till er därför att ni saknar insikt i sanningen, utan därför att ni känner den och vet att ingen lögn kommer från sanningen 22 Vem är lögnaren, om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är Antikrist som förnekar Fadern och Sonen. 23 Den som förnekar Sonen har inte heller Fadern. Den som bekänner Sonen har också Fadern.24 Låt det ni har hört från början förbli i er. Om det som ni har hört från början förblir i er, kommer ni också att förbli i Sonen och i Fadern. 25 Och detta är vad han själv lovade oss, det eviga livet.26 Detta har jag skrivit till er med tanke på dem som försöker leda er vilse. (New Wine) 27 Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse som ni har tagit emot av honom, och ni behöver inte någon som undervisar er, utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn. Förbli i honom, så som den har lärt er.
1/Vem är Gud
2/Vem är du
3/Vad vill Gud med ditt

Isa 53:11 Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se och bli tillfreds. Genom sin kunskap (Smörjelsen)förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och deras skulder är det han som bär.12 Därför skall jag ge honom de många som hans del, och de starka skall han få som byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland förbrytare, han som bar de mångas synd och trädde in i överträdarnas ställe.

Som jag har skrivit tidigare är detta kätteri. Denna undervisning förnekar Guds treeniga natur, att han är en suverän Gud som för evigt existerar i tre personer, Fader, Son och Helig Ande. När du påstår att du kan överföra en förmedling eller smörjelse av den Helige Ande genom mänskliga händer genom människors vilja, förnekar du effektivt både den Helige Andes gudom och personlighet. Du förnekar Gudomen genom att hävda att du har makten att överföra den Helige Ande efter behag, och du förnekar den Helige Andes person genom att behandla honom som någon form av “kraft” eller “kraft” skild från hans person. Dessa idéer är New Age-idéer inslagna i ett kristet omslag. Dödad i anden (JDS) och “den överförbara smörjelsen” undervisas eller demonstreras ingenstans av apostlarna, profeterna eller Jesus Kristus själv. Vår äkta medlare överför personligen det han vill till människan.

Latter Rain lär att smörjelsen (Smörjan) kan förmedlas genom handpåläggning när en människa har lust till det, alltså inte när medlaren som alltid är Jesus Kristus kommenderar detta.

Joh 16:13 Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske.14 Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er. (Anden Upphöjer bara Kungen) 15 Allt vad Fadern har är mitt. Därför sade jag att han skall ta av det som är mitt och förkunna för er.


1/ Aletheia är en biblisk term som mer och avtäcker det vi övertäcker både för Gud och för varandra. Det är ingen ide. Guds Ande har gång på gång fört mig in i styrelsemötet när man suttit och diskuterat vår framtid. Hur dumma är vi inte när vi tror att vi kan ha hemliga möten och planera vår väg fast Anden inte är med.

Det Gud avslöjar om sig själv och om människan det vittnar ju vi om för varandra, det är det som byggt upp församlingen från starten i alla tider. Vad jag kan förstå har de inte ens hört talas om någon bok om Andlig krigföring i Kina eller Nordkorea. Inte heller har någon där råd att köpa någon.

2/Pseudo (Kopia) Om vi tar lögn som en motsats till Aletheia sätter vi upp ett täckelse inför våra hjärtans ögon både inför Guds ansikte och mot människors ansikten.

Utan förböner och Guds hjälp att stå fasta hade vi eller Parousia Mission inte överlevt alla attacker som kommit emot oss. Både som privatpersoner eller grupp! Inte undra på att Satan är vred när han avslöjas den sista tiden. Jag tror inte ett dugg på de där böckerna som kallas Andlig Krigföring som skall driva iväg oturs-demoner eller fattigdomsdemonerna från ditt hem. Jag vill hålla mig till bibliskt undervisning. Gud är den allsmäktige. Han har full kontroll på vad som sker i världen 24 timmar om dygnet. Ju mer jag studerar, ju större övertygelse får jag att Satan vill ha oss in i hedendomen igen genom dessa böcker om andlig krigföring. Tänk noga efter nu, när började undervisningen om nyhedendomen blomma upp igen? (Toronto)

När börjar församlingen överge evangeliet för att lyssna in falska lärare som gjorde pengar på nyhedendom istället. I Nyhedendomen som nu kom över den redan av trosrörelsens bedraga församlingen genom Hagin. Nu måste man ju lösa problemet hur skulle man gå på den lögn Hagin redan lärt ut om en maktlös Kristus som förlorat kontrollen över de ond andarna. Nu öppnades en marknad för att lura pengar av folk seminarier och böcker för miljardbelopp grundades på Hagins lögn att Gud var maktlös. Nu strömmade det ut läror och böcker hur höll man nu reda på dessa andemakter Hagin sa Kristus inte hade kontroll över. En hel lögn-industri blomstrade upp från USA: Trosrörelsen och Andlig Krigföring uppbyggda på nya läror som lärde ut hur man kunde kontrollera dem stället?

Hallå, hur dum i huvudet får man vara? Nya uppenbarelser dök upp från demoner som övergav den urgamla tron som stått bergfast genom krig och svårigheter i alla år. Men bibeln har sagt att en sådan tid skulle komma i världen innan slutet som en dom över en kristenhet som övergav den utgamla tron- Hagins ockulta böcker kan man fortfarande köpa över Livet ords förlag i Uppsala.

När jag studerat vad som skett sedan. Kenyon föddes 20 augusti 1917 i McKinney, Texas, död 19 september 2003 i Tulsa, Oklahoma. Du kan spåra allting som sker av villfarelse härifrån allt har band hit på ett eller annat sätt. Hit leder även Bill Johnson och New Wine genom NAR. Satan lyckades så sitt ogräs som kommit in och splittrat församlingar över hela världen. De lyckades alltså förvrida tankesättet om den egentliga andliga krigföringen i hela världen. /Janne Ohlin

Del 2 finns här den 5 Nov 2022, välkommen.

/Maria