Bibeln / Kapitel 13 i Romarbrevet /Överheten

Vad säger Guds Ord om samhället och överheten? Romarbrevet kapitel 13 /Av Janne Olofsson Del 1/2 En diskussion om statens roll och Guds församlings inställning till omvärlden. I Romarbrevet talar Paulus om de kristnas (de omvända judar och hedningarna i Rom) rättfärdiggörelse genom tron på Jesus Kristus och om församlingens roll i Guds Rike. Vi ska … Fortsätt läsa Bibeln / Kapitel 13 i Romarbrevet /Överheten