Bibeln /En jämförelse mellan två..

  

 Bibel 2000, nej jag läser inte den. Den innehåller för mycket felaktigheter. Ja jag vågar säga det. Skall  nämna lite här som jag lärt av Anders Gärdeborn som har tittat mycket noga på detta ämne.Han har alltså gjort en jämförelse mellan två nya bibelöversättningar. 

Anders Gärdeborn: *På statligt uppdrag har bibeln översatts till modern svenska. För detta ändamål har funnits en Bibelkommission (BK) tillsatt under Kulturdepartementet. Nya testamentet blev klart 1981 och fick namnet NT-81. Gamla testamentet utkom till första advent 1999. Hela Bibeln finns nu tillgänglig i en officiell svensk version med namn Bibeln 2000. 

Gamla testamentet saknar ännu noter, men kommer att kompletteras med dessa senare. Då NT-81 kom ut upplevde många kristna en oro över de starka inslag av bibelkritik som förekom både i översättningen och i noterna. Därför bildades en stiftelse med syfte att ta fram en alternativ bibelöversättning på modern svenska.

Stiftelsen och Bibeln fick samma namn /Svenska Folkbibeln/ (SFB). NT finns färdigt sedan 1996, och hela Bibeln blev klar i november 1998. Några kända personer som arbetat med SFB är Erik Bernspång, Ola Eklöf, Set Erlandsson, Ingemar Furberg, Elon Svanell och Stig Wikström.

Jämförelse:

BK och SFB har haft olika utgångspunkter vid sina respektive översättningsarbeten. BK har använt den bibelkritiska, eller historiskt-kritiska, metoden. Detta innebär att man söker empiriska (erfarenhetsmässiga) och inomvärdsliga (ej övernaturliga) förklaringar till det Bibeln berättar om.

Man får problem med Bibelns anspråk på att Gud ingripit i det historiska skeendet. Bibelböckernas tillkomst och innehåll försöker man förklara utifrån vad som var mänskligt möjligt och vad som låg i tiden. Noterna präglas av detta synsätt, men ännu allvarligare är att även den översatta texten på många ställen tolkas på ett sätt som tar bort de övernaturliga inslagen.

Eftersom många av Bibelns grundtankar förutsätter ett övernaturligt ingripande, kan de inte accepteras som historisk sanning. Detta gäller t ex:

-Treenigheten, dvs Jesu och den helige Andes gudom.

-GT:s messianska profetior och deras uppfyllande i NT.

-Bibelförfattarnas gudomliga inspiration.

Tillspetsat kan man säga att den bibelkritiska metoden studerar Bibeln med utgångspunkten att Gud inte finns.

Bibeln förblir en kulturskatt men förlorar mycket av det gudomliga budskapet. En bibelkritisk bibelöversättning (med bibelkritiska noter) kan skapa djupa tvivel hos läsaren.

SFB menar att en översättning måste göra full rättvisa åt författarens ursprungliga syfte. Man måste styras av textens egen mening och inte vad som är mänskligt “rimligt”.

Subjektiva uppfattningar (som t ex inomvärdsligt synsätt) får inte blandas in i själva översättningen. Innehållet får inte anpassas till det översättaren kan acceptera. Eventuell kritik och invändningar får föras fram i andra sammanhang än i själva översättningen.

Jesu gudom:

En helt avgörande tanke för Bibelns budskap är att Kristus är Gud. Med ett inomvärdsligt perspektiv kan detta dock inte accepteras. Det är därför mycket allvarligt då BK på punkt efter punkt översätter bort Jesu gudom:

1. I Apg 20:28 felöversätter BK grundtexten.

BK tar på så sätt bort Jesu gudom:

SFB: “..Guds församling som han har köpt med sitt eget blod.”

BK:”…Guds församling som han har vunnit åt sig med sin sons blod.”

(“Son” finns inte i grundtexten).

2. I Joh 8:58 säger Jesus om sig själv “Jag Är”.

Han säger sig därmed vara Gud eftersom det är denna benämning Gud använder om sig själv i 2 Mos 3:14. BK skjuter dock klåfingrigt in några ord som saknas i grundtexten och tar därmed udden av Jesu unika anspråk:

SFB: ” ::Jag ÄR, redan innan Abraham blev till.”

BK: “jag är och jag var innan Abraham blev till.”

———-

Börjar du kunna se felaktigheterna nu i BK?

Jag återkommer med resten av felaktigheterna i ytterligare inlägg i denna kategori: BIBELN.

 

 

 

2 thoughts on “Bibeln /En jämförelse mellan två..

  1. Hej Brizen, nej inget at Guds ord bör förvanskas, tas bort… 1917 är fin och bra på alla sätt, jag har Handbok för livet också och den gillar jag. KRAMAR o Bless. /Maria

  2. Gillar inte heller att det ändras i texten, inget ska läggas till eller tas bort står det i ordet självt som vi vet.

    Har en bibel 2000 men läser den inte(fick den).

    Favouriterna är först 1917;s översättning som jag läser oftast och så blir det en del ur folkbibeln.

    Kramar, Bless… hörs vännen.

    /B

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.