Archive | maj 2016

Evigheten. Eternity. ……om att få flytta hem

 

046 /Maria

 

Vad vet vi om Evigheten? Vad står det i bibeln om att flytta hem till himmelen efter avslutat arbete här? 

Joh 14:2-3

2I min Faders hus äro många boningar; om så icke voro, skulle jag nu säga eder att jag går bort för att bereda eder rum.

3Och om jag än går bort för att bereda eder rum, så skall jag dock komma igen och taga eder till mig; ty jag vill att där jag är, där skolen I ock vara.

*

Fil 3: 20-21

Vi åter hava vårt medborgarskap i himmelen, och därifrån vänta vi ock Herren Jesus Kristus såsom Frälsare,

21

vilken skall så förvandla vår förnedringskropp, att den bliver lik hans härlighetskropp — genom den kraft varmed han ock kan underlägga sig allt.

*

Matteus 25:21

Hans herre svarade honom: ‘Rätt så, du gode och trogne tjänare! När du var satt över det som ringa är, var du trogen; jag skall sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje.’

Upp 4:2-5

2I detsamma kom jag i andehänryckning. Och jag fick se en tron vara framsatt i himmelen, och någon satt på den tronen;

3och han som satt därpå var till utseendet såsom jaspissten och karneol. Och runt omkring tronen gick en regnbåge, som till utseendet var såsom en smaragd.

4Och jag såg tjugufyra andra troner runt omkring tronen, och på de tronerna sutto tjugufyra äldste, klädda i vita kläder, med gyllene kransar på sina huvuden.

5Och från tronen utgingo ljungeldar och dunder och tordön; och framför tronen brunno sju eldbloss, det är Guds sju andar.

*

Upp.boken 7:14-17

14Jag svarade honom: »Min herre, du vet själv det.» Då sade han till mig: »Dessa äro de som komma ur den stora bedrövelsen, och som hava tvagit sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod.

15Därför stå de inför Guds tron och tjäna honom, dag och natt, i hans tempel. Och han som sitter på tronen skall slå upp sitt tabernakel över dem.

16’De skola icke mer hungra och icke mer törsta, och solens hetta skall icke träffa dem, ej heller eljest någon brännande hetta.

17Ty Lammet, som står mitt för tronen, skall vara deras herde och leda dem till livets vattenkällor, och ‘Gud skall avtorka alla tårar från deras ögon’.»

*

Upp.boken21 Kapitlet v 1-5

1Och jag såg en ny himmel och en ny jord; ty den förra himmelen och den förra jorden voro förgångna, och havet fanns icke mer.

2Och jag Johannes såg den heliga staden, ett nytt Jerusalem, komma ned från himmelen, från Gud, färdigsmyckad såsom en brud som är prydd för sin brudgum.

3Och jag hörde en stark röst från tronen säga: »Se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo ibland dem, och de skola vara hans folk; ja, Gud själv skall vara hos dem

4och skall avtorka alla tårar från deras ögon. Och döden skall icke mer vara till, och ingen sorg eller klagan eller plåga skall vara mer; ty det som förr var är nu förgånget.»

5Och han som satt på tronen sade: »Se, jag gör allting nytt.» Ytterligare sade han: »Skriv: ty dessa ord äro visa och sanna.»

*

Ja så här står det i några av de verser som handlar om att flytta hem, vilka som är Guds folk, och att döden inte finns där eller någon sorg. En ny himmel och en ny jord. Ja så ska det bli och det är underbart att veta. Många gånger är ju livet på jorden en tåredal men vi som tror har ett ständigt hopp om liv. Ett evigt liv!

NamnlösMaria

 

ECCHO HOMO-utställning. Omoral i högsta grad. Artikel, länkar m m

Av Holger Nilsson

http://www.apg29.nu/bild2.php?w=480&h=75&src=img/1463247434-text.jpg

Den 20-21 maj är det dags för Pridefestival i Eskilstuna. Svenska Kyrkan i Eskilstuna kommer att delta i detta jippo. Deras bidrag blir att Ecce Homo utställningen av Elisabeth Ohlson Wallin kommer att visas i Kloster kyrka.

Vi vill inte illustrera denna artikel med någon av de hädiska bilderna utan väljer att sätta in en bibeltext som passar bra med anledning av denna händelse. Att man nu i Svenska kyrkan lyfter fram denna utställning är bara ett tecken på avfall. Med detta politiskt korrekta utspel tror man sig kanske vinna popularitet och visa på hur vidsynt man är.

Att dra ner Jesus helighet på denna nivå, där han bland annat framställs i en erotisk laddad naken bild tillsammans med Johannes döparen säger allt om förfallet.

Från min bok Dags att vakna upp citerar jag ett avsnitt från kapitel 4:

 ”Vi har i Sverige sett hur Elisabeth Ohlson Wallingjorde en fotoutställning med namnet Ecce Homo. Den innehöll ett antal foton som skall framställa Jesus bland homosexuella.

På  ett av fotona ser man exempelvis hur en naken Johannes Döparen döper en naken Jesus. Det hela framställs så att det utgör en laddad erotisk bild med sexuell anspelning.

Det var tydligen viktigt för Elisabeth Olsson Wallin, att denna fotoutställning skulle visas i Svenska kyrkans rikshelgedom, Uppsala domkyrka. Den kyrka som på ett alldeles särskilt sätt står för den kristna traditionen i Sverige.

Den dåvarande ärkebiskopen K. G. Hammar och domprosten Tullike Koivunen Bylund önskade att om så skulle ske, ville de att den sexuellt laddade bilden, där Jesus ses med blottat könsorgan, skulle utgå.

Elisabeth Olsson Wallin hotade då med attgå till tidningarna med ett färdigt pressmeddelande om att “Fundamentalisterna stoppade Ecce Homo”. K. G. Hammar vek sig då och tillät denna mycket provocerande och utmanande bild på världens Frälsare. Inte ens Guds son skulle undgå att på detta sätt skändas, och det skulle ske i Uppsala domkyrka!

Att man från Svenska kyrkans håll ändå tillät att utställningen visades, kanske skulle visa på att det är en tolerant och vidsynt kyrka. Kanske trodde man att de på det sättet skulle visa sin stora och öppna famn och vinna gensvar och intresse för kyrkan.

Men gensvaret från Elisabeths sida var att hon redan året därpå begärde utträde ur Svenska kyrkan. Det blev alltså”tacket” från hennes sida för att kyrkan öppnade för hennes visning av dessa provocerande bilder. Kyrkans ledning i Uppsala hade alltså inget för att man fjäskande ställde upp för visning av hennes erotiska bilder i Uppsala domkyrka.

Resultatet blev en förlorad medlem samt ett rykte om hur man tillåtit att öppna sin helgedom för en sådan obskyr utställning. Ryktet om utställningen nådde ända till påven i Rom som reagerade starkt emot denna.

Det verkar som Elisabeth Olsson Wallin har ett intresse att utmana och trampa på det som för så många människor är heligt.På en annan bild som hon framställt, ses en man som skall föreställa Jesus,liggande i den korsfästa ställning som vi brukar se honom på målningar därJesus hänger korsfäst. På den bilden ses också en annan man, som halvt om halvt liggande på den som skall föreställa Jesus, båda är nakna.

Det verkar finnas en fixering vid nakenhet och sexualitet i hennes skildringar av homosexuella och att detta skall överföras på de heliga bilder av Jesus som vi burit på.

Ytterligare ett exempel från hennes produktion, är en bild där två homosexuella män ligger med varandra precis utanför Jerusalems murar. I Bibeln benämns Jerusalem som ”den heliga staden”,där världens frälsare dog.

Det finns homosexuella som tydligen vill skända det som många människor betraktar som heligt, vi har gett bara några exempel på detta. Varför, kan man undra? Svaret kan vi nog finna i skildringen av Lots liv i Sodom.

Bibelns skildring av livet i Sodom och Gomorra är naturligtvis en stötesten och en utmaning i dagens samhälle. Det är därför inte att undra på, att en konfrontationssituation uppstår med de som vill kunna läsa Bibeln precis som den beskriver livet i Sodom och Gomorra.

Att den skildringen ges som ett varnande exempel verkar nonchaleras av många idag. I stället verkar man snarare vara stolt över att få följa i fotspåren av Sodoms och Gomorras människors liv. Vi har som bekant Pridefestivalen, pride betyder stolt. Sverige har varit något av ett föregångsland för exempelvis manifestationer som dessa festivaler.

Då Stockholm var värd för EuroPride 2008, var temat för denna festival: ”Swedish Sin Breaking Borders”. Alltså: den svenska synden spränger gränser.

Det är tydligen så att man i dessa kretsar inte kankomma ifrån syndabegreppet, utan man använder det. Dessutom är man stolt över att den svenska synden spränger gränser. Att det finns de som har kallat Stockholm för Sodom, kan med detta som bakgrund, inte vara svårt att förstå och instämma i.

När det gäller Pridefestivalen avslutas den med ett Pridetåg genom Stockholms gator. Här uppträder en del både halvnakna och faktiskt även helnakna! Att man kan gå med bara bröst och till och med helnaken på gatorna i vår huvudstad är anmärkningsvärt. Skulle inte detta vanligtvis bedömas som förargelseväckande beteende? Har HBTQ-rörelsen fått en egen gräddfil för hur man kan uppträda?

Vi är inte med dessa skildringar ute efter att fördöma människor. Vi återger bara här den bild som är för handen, sedan är det upp till var och en att bilda sig sin uppfattning om den.

Vi har yttrandefrihet i vårt land även om en del röster har höjts för att tysta ner Bibelns texter om utlevd homosexualitet, det är bekymmersamt.” Slut citat från boken Dags att vakna upp.

Kristna i Eskilstuna med omnejd:Protestera, reagera, tillhör du Klosters kyrka så lämna den och lägg detekumeniska samarbetet med denna kyrka på is – gör er inte delaktiga i desssynder.

Bilden här ovan står det:

Jud v 7-8

7 Så är det också med Sodom och Gomorra och städerna däromkring, som på samma sätt kastade sig ut i sexuell omoral och följde onaturliga begär. De står som ett varnande exempel och får sitt straff i evig eld. 8 Ändå skändar dessa drömmare på samma sätt sin kropp. De föraktar Herren och hånar höga makter.

Holger Nilsson 

www.flammor.com

*

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22827358.ab

Idag, den 17 maj, är det den internationella dagen mot homo- och transfobi. Här är nio fördomsfulla saker som homosexuella är trötta på att få höra. Här kan man läsa mer om omoralen
Maria:   -Vi lever i tider som går fortare och fortare fram i smutsen. Den sexuella omoralen breder ut sig med stormsteg. Vart man tittar så ser man detta förfall och hur man på tv, film och radio gör reklam för att vara ‘som man är’   och   ‘komma ut’.  Det är inte naturligt med att vara gay eller lesbisk, det är inget som Gud skapat oss till det är satan själv som lär människorna fel. Att ha denna utställningen i Eskilstuna kyrka har inget med vidsynthet att gör, däremot okunskap och ett totalt avfall för om vem Jesus är! För övrigt är det dags att gå ur  kyrkan också, Gud bor inte i byggnader av trä eller sten, han bor i människornas hjärtan.Jag står inte upp för kyrkan, jag står inte upp för Sverige-bönen, men jag ber för Sverige. SE LÄNK NEDAN, på varför.  Det är verkligen dags att vakna upp! Det är dags att vakna upp då det gäller många saker i samhället. Det är en form av någon slags ‘hjärntvätt’ som förekommer då det gäller Homosexualitet och dess utbredning överallt. Vilket samhälle, så hemskt.

http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_18_4_16/karin_18_4_16_nyhetsbrev.pdf

 

NamnlösMaria

 

Vittnesbörd. Muslim blev en kristen…

Lebanese Muslim becomes a Christian and leads dozens of Muslims to Jesus!

Mannen säger att Evangelium verkligen är kraften från Gud. När han hörde Bergspredikan och om att älska sina fiender då begrep han att han hört något enormt viktigt som han aldrig hört förut. Han träffade senare en pastor i Beirut som behövde hjälp med översättning av bibeln till arabiska….han åkte till USA och Chicago, Michigan.. Vad som är omöjligt för en människa är möjligt för Gud. Mannen evangeliserar tillsammans med andra…De har döpt 15 personer på tre år och det rullar på. De sprider evangelium för dem från Middle East. De berättar om Jesus och frälsningen och att Gud gav sin son för alla människor, för dem.

Javisst skall man vara glad åt sådana vittnesbörd och det finns fler än vi vet om. Det är glädjande. JESUS  är HERRE!

 

NamnlösMaria

 

The Last days. Videos: Mysoulrefuge and bibleverses

 

The Bible

Här kommer fem stycken video om de sista tiderna. Videos är från Mysolulrefuge och den mannen är en f d katolik men frälst sedan 1989. Se dessa fyra videos och du kommer att lära dig mycket.

The Last Day According To Jesus Christ (End of World Series Part One)

Jesus Christ mentioned “the last day” 3 different times in the sixth chapter of John. (John 6:40, 44, 54) He was talking about the very last day when the “end of the world” would come. This is the first part in the “End of World” series where I prove through the scriptures that the second coming of Jesus Christ will mark the end of the world!

John 6:40,44,54 = The last DAY = is when Jesus returns = ONE DAY
John 12:48 = The last day = Judgment for those who rejected Christ
Acts 17:30-31 = There will be a DAY = Where God judges all mankind

*
*

The Last Day: A Day of Judgment (End of World Series Part Two)

This is the second part in the Last Day, “End of World” series, where I prove through the scriptures that the second coming of Jesus Christ will mark the end of the world! When the Lord returns it will most certainly be a “day of Judgment” when all of mankind will be judged at the same time.

 

The Last Day: One Resurrection For All Mankind (End of World Series, Part Three)

This is the third part in the “End of World” series where I prove through the scriptures that the second coming of Jesus Christ will mark the end of the world! There is only ONE resurrection day for ALL mankind, which will take place on the last day.
John 5:28-29 = ONE Resurrection = to LIFE or DAMNATION
Daniel 12:1-2 = DEAD awake to = Everlasting LIFE or SHAME
Acts 24:14-15 = ONE resurrection = Of The JUST and the UNJUST
Revelation 20:11-15 = Great White Throne: Book of LIFE or the Lake of FIRE
Revelation 20:11-15 = This Judgment = After the “1000 Years” [this age]

*

*

The Last Day: Every Eye Shall See Him! (End of World Series Part Four)

This is the fourth part in the “End of World” series where I prove through the scriptures that the second coming of Jesus Christ will mark the end of the world! Every eye shall see Jesus Christ when he comes again! That is an absolute one hundred percent guarantee from the scriptures!

Matthew 16:27 = Son of Man Comes In Glory With Angels/Judges EVERY man
Matthew 24:29-31 = AFTER the tribulation = Christ comes
Matthew 24:29-31 = Christ comes in CLOUDS = with POWER
Matthew 24:29-31 = The tribes of earth [Greek/phule] = mourn [Greek/kopto]

Matthew 24:29-31 = The angels GATHER the elect = the “rapture”
Mark 13:24-27 = AFTER the tribulation = Son of Man = comes in CLOUDS
Mark 13:24-27 = Jesus comes = with great POWER and GLORY
Mark 13:24-27 = Jesus sends His angels = to GATHER the elect
Mark 14:61-62 = Jesus testified that He is the Messiah
Mark 14:61-62 = Jesus testified that He would come = in CLOUDS
Mark 14:61-62 = Jesus testified that He would come = with POWER
Luke 21:25-28 = The Son of Man (Jesus) comes in CLOUDS/POWER

Acts 1:9-11 = CHRIST = will return = in CLOUDS = same way He left earth
Revelation 1:7 = Every eye = shall see him
Revelation 1:7 = The kindreds [Greek/phule] of earth wail [Greek/kopto]

Matthew 24:30 and Revelation 1:7 Describe The very SAME DAY

*
*

The Last Day: The Lord Coming In Flames of Fire (End of World Series Part Five)

This is the last part in the “End of World” series where I prove through the scriptures that the second coming of Jesus Christ will mark the end of the world! The Lord Jesus Christ is coming with his angels in “flames of fire” when he makes his return on the last day! The second coming is going to be a very noisy event! There will be NO secret invisible rapture as is taught in many circles today!

1 Thessalonians 4:13-18 = The second coming = a NOISY EVENT
1 Thessalonians 4:13-18 = The Lord descends = with a SHOUT
1 Thessalonians 4:13-18 = The Lord descends = VOICE of Archangel
1 Thessalonians 4:13-18 = The Lord descends = the TRUMP of God
1 Thessalonians 4:13-18 = The DEAD in Christ = rise first
1 Thessalonians 4:13-18 = The LIVING believers = meet LORD in air

2 Thessalonians 1:6-10 = Jesus revealed from Heaven = with ANGELS
2 Thessalonians 1:6-10 = Vengeance/judgment on those = who know NOT God
2 Thessalonians 1:6-10 = Vengeance on those = who disobey the Gospel
2 Thessalonians 1:6-10 = The Lord comes = in flaming FIRE
2 Thessalonians 1:6-10 = Everlasting destruction = from the Lord [Hell]

2 Peter 3:4 = Mocking spirit = Where is the promise of his coming?
2 Peter 3:7 = Heaven/earth reserved unto FIRE
2 Peter 3:10-14 = Heaven/earth pass away = with great NOISE
2 Peter 3:10-14 = Heaven/earth DISSOLVED = New Heaven/New Earth

*
*

Intressant eller hur! VAD som skall ske kan vi läsa i bibeln, och dessa video förklarar mycket bra. Här kan du stämma av med bibelverserna.

SOUL REFUGE är en kanal jag litar på är rätt, har rätt undervisning. Den finns i högerspalten här med andra videos/undervisning.

 

NamnlösMaria

 

Paulus brev till efesierna. Kap 1 UTVALDA i KRISTUS

200804180226

Utvalda i Kristus

Paulus’ brev till efesierna

1 Kapitlet

1

Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel, hälsar de heliga som bo i Efesus, de i Kristus Jesus troende.

2

Nåd vare med eder och frid ifrån Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.

3

Välsignad vare vår Herres, Jesu Kristi, Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse,

4

såsom han ju, förrän världens grund var lagd, har utvalt oss i honom till att vara heliga och ostraffliga inför sig.

5

Ty i sin kärlek förutbestämde han oss till barnaskap hos sig, genom Jesus Kristus, efter sin viljas behag,

6

den nådeshärlighet till pris, varmed han har benådat oss i den älskade.

7

I honom hava vi förlossning genom hans blod, förlåtelse för våra synder, efter hans nåds rikedom.

8

Och denna nåd har han i överflödande mått låtit komma oss till del, med all vishet och allt förstånd,

9

i det att han för oss har kungjort sin viljas hemlighet, enligt det beslut som han efter sitt behag hade fattat inom sig själv,

10

om en ordning som i tidernas fullbordan skulle komma till stånd, det beslutet att i Kristus sammanfatta allt som finnes i himmelen och på jorden.

11

I honom hava vi ock undfått vår arvslott, vi som förut voro bestämda därtill genom dens beslut, som verkar allting efter sin egen viljas råd.

12

Så skulle vi, hans härlighet till pris, vara de som i Kristus redan i förväg hava ägt ett hopp.

13

I honom haven jämväl I, sedan I haven fått höra sanningens ord, eder frälsnings evangelium, ja, i honom haven I, sedan I nu ock haven kommit till tron, såsom ett insegel undfått den utlovade helige Ande,

14

vilken är en underpant på vårt arv, till förvissning om att hans egendomsfolk skall förlossas, hans härlighet till pris.

15

Sedan jag fick höra om eder tro i Herren Jesus och om eder kärlek till alla de heliga,

16

har därför jag å min sida icke upphört att tacka Gud för eder, när jag tänker på eder i mina böner.

17

Och min bön är att vår Herres, Jesu Kristi, Gud, härlighetens Fader, må giva eder en visdomens och uppenbarelsens ande till kunskap om sig,

18

och att han må upplysa edra hjärtans ögon, så att I förstån hurudant det hopp är, vartill han har kallat eder, huru rikt på härlighet hans arv är bland de heliga,

19

och huru översvinnligt stor hans makt är på oss som tro — allt i enlighet med den väldiga styrkas kraft,

20

varmed han har verkat i Kristus, i det att han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i den himmelska världen,

21

över alla andevärldens furstar och väldigheter och makter och herrar, ja, över allt som kan nämnas, icke allenast i denna tidsålder, utan ock i den tillkommande.

22

»Allt lade han under hans fötter.» Och honom gav han åt församlingen till att vara ett huvud över allting

23

åt församlingen, ty den är hans kropp och är uppfylld av honom som uppfyller allt i alla.

 

NamnlösMaria

 

 

 

Jesus säger: Kommen till mig, I alla som arbeten och ären betungade, så skall jag giva eder ro

035 Copyright - KopiaMaria

 

 

Så skönt det är att vara säker på att Jesus är Herre. Tänk att jag får vara frälst och att Jesus hjälper i allt. Det står i texten här nedan att han ger ro. JA, han, Jesus Kristus, ger oss ro och frid i våra själar. Ja det är sant. Idag hörde jag en man berätta på radio om att han för många år sedan var mycket nära att ta sitt liv, men att Gud räddade honom då han desperat ropade efter hjälp i sin svåra situation och mannen VISSTE att det var GUD han mötte, och det var Gud som räddade hans liv.
Ja så är det, vi ropar och han kommer till hjälp. Vi söker honom och vi finner honom, jag sökte honom inte men jag fick möta honom ändå, tack och lov!…genom ett telefonsamtal. Vad skulle jag göra utan Gud? Jag kan inte tänka mig den situationen, för jag kan inte leva utan Jesus!

 

Matt. 11:28-30

28 Kommen till mig, I alla som arbeten och ären betungade, så skall jag giva eder ro.

29 Tagen på eder mitt ok och lären av mig, ty jag är saktmodig och ödmjuk i hjärtat; ‘så skolen I finna ro för edra själar’.

30 Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt.

 

name-graphics-maria-545505

 

 

 

Joh 4….det vatten jag giver honom skall bliva i honom en källa vars vatten springer upp med evigt liv.

Jesus är Herre

Drinking at the Fountain that never runs dry

 

Johannes 4:13-14

Jesus svarade och sade till henne: »Var och en som dricker av detta vatten, han bliver törstig igen;

men den som dricker av det vatten som jag giver honom, han skall aldrig någonsin törsta, utan det vatten jag giver honom skall bliva i honom en källa vars vatten springer upp med evigt liv.»

*

Joh 4:13 Jesus answered and said unto her, Whosoever drinketh of this water shall thirst again:

14 But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst; but the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life.

Ps 74:15
Det var du som lät källa och bäck bryta fram, det var du som lät starka strömmar torka ut.

Ords 10:11
Den rättfärdiges mun är en källa till liv,  våld täcker de ogudaktigas mun.

Ords 13:14
Den vises undervisning är en källa till liv,  en hjälp att undgå dödens snaror.

Ps 36:10
Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus.

 

NamnlösMaria

 

Ett levande hopp. Guds levande ord. Födda på nytt. Är DU född på nytt, har Du vänt om?

copyright Maria/Copyright - KopiaMaria

 1 Petrus brev   Hälsning

1 1 Från Petrus, Jesu Kristi apostel, till de utvalda som lever kringspridda som främlingar i Pontus, Galatien, Kappadocien, Asien och Bitynien. 2 Ni är av Gud, Fadern, förutbestämda till att helgas genom Anden, så att ni lyder och blir bestänkta med Jesu Kristi blod. Må nåd och frid i allt rikligare mått komma er till del.

Ett levande hopp

3 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, 4 till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarat åt er i himlen. 5 Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och skall uppenbaras i den sista tiden. 6
Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag.
7 Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld, och den tron skall visa sig bli till lov, pris och ära, när Jesus Kristus uppenbarar sig. 8 Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig, himmelsk glädje, 9 då ni nu är på väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning. 10
Det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter, de som profeterade om den nåd som ni skulle få.
11 De undersökte vem eller vilken tid Kristi Ande i dem visade på, när han förutsade Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa. 12 Och det blev uppenbarat för dem att det inte var sig själva utan er de tjänade med sitt budskap. Detta har nu förkunnats för er genom dem som i den helige Ande, sänd från himlen, predikade evangeliet för er. Och detta önskar änglarna att få blicka in i.

Ni skall vara heliga

13 Spänn därför bältet om livet och var vakna och sätt ert hopp helt och fullt till den nåd som skall komma er till del, när Jesus Kristus uppenbaras. 14 Som lydnadens barn skall ni inte styras av de begär som ni tidigare levde i när ni ännu var okunniga. 15 Nej, liksom han som har kallat er är helig, skall ni föra ett alltigenom helgat liv. 16 Det står skrivet: Ni skall vara heliga, ty jag är helig . 17
Om ni ropar “Fader” till honom, som opartiskt dömer var och en efter hans gärning, så vandra här i gudsfruktan under er tid som främlingar.
18 Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder, 19 utan med Kristi dyrbara blod, som med blodet av ett lamm utan fel och lyte. 20 Han var utsedd redan före världens skapelse men har i dessa sista tider uppenbarats för er skull, 21 ni som genom honom tror på Gud, som uppväckte honom från de döda och gav honom härlighet, så att er tro och ert hopp står till Gud.

Guds levande ord22 Ni har renat era själar genom att lyda sanningen, så att ni älskar varandra uppriktigt som bröder. Älska då varandra uthålligt av rent hjärta. 23 Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som består. 24 Ty allt kött är som gräset och all dess
härlighet som blomman i gräset. Gräset vissnar bort och blomman faller av,
25 men Herrens ord förblir
i evighet. Det är detta ord som har förkunnats för er.

*
Ett levande hopp, ja, inte ett hopp som man inte kan tro på. Inte ett hopp som inte finns.Vi troende ska vara födda på nytt och kämpa den goda kampen. Vi ska lyda sanningen, vad den än kostar.Vi har fått renade själar och ett brinnande hjärta för Jesus och tron, mission och vision och evigheten.

NamnlösMaria

40 Arkeologiska fakta om bibeln.Evidence for the bible. Bibeln är sann. Jesus lever.

 

107 CopyrightMaria

 

 

Visst är bibeln sann. Det vet den som är en frälst troende. Jag vill visa en video som man bör se för att kunna börja begripa att det finns fakta som man inte undersökt. Sådana fakta som ges i videon kan man inte rycka på axlarna åt.  Se videon och se arkeologiska fakta och  ta till dig att Jesus lever. OM du vill bli en frälst människa så har du det eviga livet framför dig. Jesus lever och han skall komma igen, vi väntar på hans återkomst! I videon berättar man på slutet om en bön om att Jesus skall frälsa. Nu vill jag säga att det inte finns någon allenarådande “frälsningsbön” som gäller utan det gäller att vända om från synden att inte tro. Att gå in på den väg Jesus berättar om, ATT VÄNDA OM! Det är det viktiga. Javisst kan man be om att få bli frälst! NU är den rätta tiden! I morgon kan det vara för sent.

name-graphics-maria-650578

40 Archaeology Facts that prove the Bible is True

LIVET, vad är det? Gud gav mig livet! Kristus gav mig evigt liv

 

Vår copyright Maria

Vårtider
copyright Maria

 

Den så kallade evolutionen och något man kallar big bang  bryr jag mig som sagt inte om,(medvetet stavat b b med små bokstäver). Men däremot bryr jag mig mycket mycket om den som skapade mig: Gud.
Det som är livet har jag lärt känna och även klagat mycket på och varit desperat över sjukdom.
Det som är livet är det bästa jag fått för annars hade jag ej fått möta Jesus och fått bli frälst.
Det som är livet för mig är inte samma sak för andra.
Det som livet är för mig kan jag inte nog berätta om. Jag vet vad jag fått och det är högst värdefullt. Som kristen vet jag var jag står i fråga om existens och Gud, men många många personer frågar INTE var de kommer ifrån.
De stackars barnen som kommer ursprungligen från t ex provrör, vad ska de säga att de kommer ifrån? jag menar, hur ska de kunna förstå livet så som den troende gör? Vad svarar de…
Det som är livet- det kommer från Gud och den som blir en troende kommer att hålla med mig om dessa rader, likaså de som är troende som läser detta nu.

*

2 Kor 5:4 Ja, vi som bor i detta tält suckar tungt. Vi vill ju inte bli avklädda utan påklädda, så att det som är dödligt uppslukas av livet.

2 Kor 5:10 Vi måste alla träda fram inför Kristi domstol, för att var och en ska få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont.

Ef 4:18 deras förstånd är förmörkat. De är främmande för livet i Gud därför att de är okunniga och förhärdade i sina hjärtan.

Fil 1:21 För mig är livet Kristus och döden en vinst.

Fil 1:22 Men om livet här i kroppen innebär att mitt arbete bär frukt, då vet jag inte vad jag ska välja.

1 Tim 6:12 Kämpa trons goda kamp, grip det eviga livet som du blev kallad till och som du bekände dig till genom att avge den goda bekännelsen inför många vittnen.

1 Tim 6:19 Då samlar de åt sig en skatt som är en god grund för den kommande tidsåldern, så att de vinner det verkliga livet.

Jak 3:6 Och tungan är en eld, en värld av ondska bland våra lemmar. Den smutsar ner hela vår kropp och sätter hela livet i brand och får själv sin eld från Gehenna .

1 Petr 1:13 Spänn därför bältet om livet , var vakna och hoppas helt och fullt på den nåd ni ska få när Jesus Kristus uppenbarar sig.

1 Joh 1:2 ..livet har uppenbarats, vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet, som var hos Fadern och uppenbarades för oss.
1 Joh 2:25 Och detta är vad han själv har lovat oss: det eviga livet.

Matt 6:25
Därför säger jag er: Bekymra er inte för ert liv, vad ni ska äta eller dricka, eller för er kropp, vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna?

Matt 7:14 Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.

Ps 102:25
Jag sade: Min Gud, ryck inte bort mig  mitt i livet!
Dina år varar  från släkte till släkte.

Ords 4:23
Framför allt som skall bevaras må du bevara ditt hjärta, ty från det utgår livet.

Ords 8:35
Ty den som finner mig finner livet och får nåd från Herren .

Ords 10:27
Herrens fruktan förlänger livet, men de ogudaktigas år blir förkortade.

Klag 3:39
Varför klagar en människa här i livet, när hon straffas för sin synd?

L I V E T

 

NamnlösMaria2

Lagstiftningens mål: Ett antikristligt system. Artikel Midnattsropet

Antikristliga

Lagstiftningens mål: Ett antikristligt system

Från: http://www.midnattsropet.se/2016/04/lagstiftningens-mal-ett-antikristligt.html

 

Staten använder lagstiftningen som instrument för att verka fram politiska mål. Den vill genom lagen tvinga fram en politisk ideologi som alla ska anpassa sig till – ett antikristligt system.
Detta antikristliga system använder också religionen för att med dess hjälp beröva oss friheten. Inte genom att förbjuda oss utöva religionen, utan genom att förstatliga den och ge dess utövare subventioner.
Problemet blir i det stadiet inte vad som står i lagen, utan vilka attityder subventionerna verkar fram. Istället för att bevara sin frihet, blir församlingarna anpassade till ett subventionssystem som gör att man kommer i beroendeställning till staten.

Vi låter ofta saker och ting hända, som egentligen är fruktansvärt förödande. Eftersom vi inte reagerar på ett sant och sunt sätt, så undermineras ständigt rättssäkerheten. Allt fler människor blir rättslösa, de tystas ned och man vågar inte opponera sig. Detta för med sig att vilddjursliknande krafter får fria möjligheter att operera. Det finns ett annat problem; nästan ännu farligare. Det är när en stat gör sken av att vara något den egentligen inte är. Samhället åberopar demokrati, sin pluralism, eller andra humanistiska värden. Dessa ideologier flyttar fram sina positioner, så myndigheterna får allt större möjligheter att kontrollera medborgarna. Detta tar sig uttryck i lagar utan preciserade regler, som ger tjänstemännen möjligheter att manipulera. Och detta sätter så småningom hela rättsordningen ur funktion. Medborgarna har redan funnit sig i att ”det som sker är bäst för oss”.

Rättsskyddet underminerat
Den politiska eller offentliga makten har myndighet att köra över medborgarnas rätt. Om den är maktarrogant och nonchalerar vissa medborgargruppers rätt och handlar diskriminerande eller favoriserande, beroende på vilken gruppen är, så har den förfördelade i alla fall möjlighet att överklaga de beslut man drabbas av till domstolarna. Då har man alltså ett rättskydd. Men om det här rättskyddet äventyras därigenom att lagarna är opreciserade, ger det möjlighet för domstolen att manipulera och ger åt tjänstemännen rum för deras godtycke. Antipati eller sympati, fenomen som är så vanliga i tiden, kan slå igenom, och de domar som fälls saknar alltså objektiva bedömningar som man förväntar sig av en domstol.

Social kontroll
Det är förvånande att föräldrarna inte förstått den här farliga situationen, med tanke på föräldrarätten. Agalagen är ju långt mera allvarlig än man vill göra sken av. Man säger att det är en modelag, och det är den ju, med tanke på att den hör tiden till. Och som tidsfenomen är den ju fruktansvärt allvarlig. Så har vi antidiskrimineringslagen, angiverilagen, och en hel del andra lagar, som prackar på oss åsikter. En del av de här lagarna har egentligen inte laga funktion, utan är instrument för att påtvinga medborgarna en majoritetsbeslutad ideologi. De har den pedagogiska funktionen att uppfostra medborgarna till de attityder som man väntar sig att denna ideologi ska resultera i.
Lagarna är alltså inte till för att skydda medborgarna, utan används som ett politiskt instrument för att främja avancerade politiska mål. Detta verkar likriktande, konformistiskt. Det yttersta resultatet av denna lagstiftning är attitydförändringar som framtvingas därför att medborgarna blir skräckslagna, förvirrade och osäkra. Detta banar väg för en total social kontroll. Dessa lagar kommer självklart inte att drabba de stora grupperna, som redan är avtrubbade och vunna, exempelvis socialdemokrater, folkpartister eller konservativa, nykterhetsrörelsen eller frikyrkorörelsen. De, som i det etablerade samhället lever sitt liv i symbios med staten och gjort sig helt beroende av statliga subventioner för sin existens, kommer inte att drabbas av dessa lagar.

Lagstiftningens offer
Det hände precis motsvarande på 1800-talet. Statskyrkan riskerade inte att drabbas av religionsfrihetslagarna. Religionsfriheten existerade för statskyrkan, och det var först när man bröt mot det statskyrkliga systemet; då man bröt mot konventikelplakatet, man fick problem. Det var alltså inte statskyrkan och prästerna som drabbades. Dessa var exponenter för denna lagstiftning. Offren var de människor som inte underordnade sig statliga direktiv eller inte accepterade konformistiska tendenser. Detta gällde statliga direktiv i fundamentala frågor som hade med tro och uppfostran att göra. De bröt lagarna utifrån sitt samvetes övertygelse.
I vår tid har vi lärt oss förakta de urkristna teserna som stått som en brinnande eld över de kämpande människornas liv, och som blivit heliga beslut då de sagt att man måste lyda Gud mer än människor. Det var en helig princip att aldrig underkasta sig några påbud och statliga direktiv eller ängslas för kejsarens påbud och böja knä för någon annan än Herren Jesus Kristus. Detta föraktar man nu.
Lägg märke till hur man försöker vara försiktig. Om det finns andliga minoriteter, som inte vill anpassa sig till den nya lagstiftningen, så kommer man att se till att ingen betraktas som martyr. De som bryter lagen får inte bli hjältar på något vis. Tvärtom, de måste idiotförklaras, och det på ett sådant sätt att de aldrig kan uppfattas som martyrer. Där märker vi den kvalificerade fräckheten. Medborgarna får hjälp att övervinna sina inre reservationer eller sympatier med de människor som blir utsatta för övergrepp. Man gör alltså lagar som hindrar grupper av människor att fungera enligt sin övertygelse, och ser till att de på intet sätt kan bli martyrer inför den allmänna opinionen. Uppfattas de som martyrer, blir de nämligen ännu farligare.
Det där resonemanget måste vi, som Jesu lärjungar, övervinna. Ingen av oss vill spela martyr – men vi är ju martyrer! Det martyrskapet har tilldelats oss av dem som beslutat och lagstiftat stick i stäv mot Guds Ord. Bakom deras handlingsmönster ligger i första hand ett gammalt hat mot Jesus Kristus, den Smorde. Det är inte uttryck för antipati mot eller sympati för någon grupp; det är ett konsekvent uttryck för det gamla hatet mot den Smorde, och man vill till varje pris förhindra att han verkar i samtiden, samtidigt som man gärna vill ha de goda resultat som kristendomen åstadkommit där den fått verka.

Martyriet 
I Stockholms stadshus, den 7 december 1987, sa en av ledamöterna så här: ”Vi kan inte utsätta Maranata för juridisk misshandel; för de har rätt, och vi kan inte beröva dem rätten.” Problemet var inte att det vore genant för staden att göra sig skyldig till detta övergrepp, utan, han säger: ”Vi måste till varje pris förhindra att de blir martyrer.” Detta sades alltså rakt ut i kommunfullmäktiges sammanträde. Ledamoten kallade behandlingen ”juridisk förföljelse”. Det är helt uppenbart att alla förföljda människor är martyrer. Man kan ju vara martyr för en politisk idés skull – en politisk martyr. Eller så kan man vara martyr för sin tro på Herren Jesus Kristus.
Fullmäktige vill försöka rentvå sig eller bedöva sitt samvete genom att suggerera fram föreställningen om att dem de förföljer inte är martyrer. Men då bedrar de sig. Förr eller senare kommer de förföljda att tilldelas martyrernas krona. Det sköter vare sig stadsfullmäktige eller någon annan dödlig om, utan ingen mindre än martyrernas Herre. Han har lett oss in i det här martyrskapet.  Vi är martyrer och ska inte heller skämmas för att lida för sanningen och rätten. Det gäller att inte bli lurade av de fräcka metoderna att försöka beröva oss rätten att verka. Vi har försatts i denna position genom att vägra samverka till orättfärdiga lagar eller handlingar inom olika områden, och blir farliga i den mån vi vill gå in under detta martyrium. Men man blir lätt offer för en allmän inställning, och en del av hela det förljugna samhället.
Det är mycket viktigt att avslöja denna styrning, eftersom här ligger fundamentet för vårt sociala liv. När vi tar ställning i vissa frågor, måste vi veta varför vi väljer att avvika från vad lagen säger. Är det tillfälligheter och utslag av olust, eller finns ett sakligt underlag för vårt ställningstagande?
Denna problematik måste få sin lösning. Kan jag bevara min kristna identitet om jag är solidarisk med samhället i alla frågor? Kan jag vara trogen min Herre om jag accepterar och solidariserar mig med det eller det?

Sveket
Pingstväckelsen har hjälpt oss komma bort ifrån aktuella frågor genom att i-stället låta oss tala i tungor. De har lagt frälsningen på ett sådant plan, att vi aldrig någon gång har utmanats ta itu med våra relationer till exempelvis den statliga makten. Man har lotsat oss förbi denna problematik genom salvelsefulla möten och predikningar om en frälsning, som mer handlar om våra inre känslor, än den yttre verklighet vi har att leva i. Man har blundat för problemen och valt att höja fingret när någon ställt frågor om värnplikten och skatteplikten, och sagt att vi ska vara överheten underdånig.
Därmed har man nonchalerat de viktiga frågorna som har med medborgarens rättigheter och skyldigheter att göra. Det finns inget som är så svårt och plågsamt som att uppleva främlingsskapet på den här punkten. Helt plötsligt upptäcker man att det samhälle man betraktar som sitt eget fosterland, dömer tron och också livsstilen som brottslig. Den som blir kriminaliserad, får inte martyriets välsignelser. Tvärtom, man använder situationen som ett vapen emot den som protesterar. Prästerna träder fram och citerar Paulus ord som ett gissel för att göra livet om möjligt ännu svårare med ett ännu djupare lidande.

Lidande trossyskon
Jag kan inte låta bli att tänka på alla nådessyskon som har suttit i fängelse och arbetsläger, och fortfarande gör det i denna tid, just därför att de valt att följa Lammet. Det finns de som suttit fängslade i tio, femton och tjugo år för att de vägrar acceptera förbudet att undervisa barnen om sin tro. De har vägrat underlåta verka för att den tro de själva har, fortplantas till kommande generationer. De har brutit dessa lagar, och undervisat sina barn. Barnen har berövats dem, och själva har de blivit skickade till arbetsläger. Det finns de som knappast sett sin familj. De tillbringar sin tid i fängelse, stämplade som statsfientliga element och förrädare.
Därför kan jag inte förstå att vi, när vi sett detta vilddjur tillsammans med skökokristendomen åstadkomma djupa lidanden för våra bröder, kan ta våra relationer till rättsstaten så lättsinnigt. Unga män har suttit i fängelse många år, därför att de vägrar bära vapen. De har blivit berövade alla möjligheter till utbildning och familjebildning på ett normalt sätt.

Nationellt fängelse
Vi behöver inte fara till en diktaturstat för att hitta såna här exempel. Den svenska staten är mycket farligare än någon annan på jorden, därför att allt sker på ett så sofistikerat sätt, och med den officiella kristendomens stöd. Man behöver inte använda fängelser. Det svenska sättet är effektivare. Man förvandlar hela nationen till ett fängelse. Den sociala kontrollen är så total, att man hela tiden kan kontrollera vad människor gör, vad de ska göra, och hur de ska göra det. Man vet att barnen är på daghemmet, föräldrarna i förvärvslivet, föreningslivet, privata sektorn. Om alla förutsättningar till ett normalt och naturligt liv på detta sätt torpederas, och man skapar samlevnadsformer och mönster som har fängelsets effekter, då behöver man inte institutionerna. Då har man skapat psykologiska och sociala förutsättningar att kontrollera och bevaka medborgarna, och styra dem exakt dit man vill.
Slutresultatet blir ett kaos och ett helvete, vilket det också blir för Babylon. Det som byggts under årtusenden av allt mänskligheten förmår av resurser, störtar samman på en enda dag. Då ljuset faller över detta lögnaktiga system, kan det inte överleva. Detta ljus har församlingen som sin uppgift att förmedla, och just därför är församlingen så farlig. Den måste beivras, bekämpas, isoleras och omöjliggöras av kontrollapparaten.
Unga människor ger sig ut i livet och kämpar för sin karriär. Man gör sken av att om man löser de materiella frågorna, så har vi ett välfärdssamhälle. Men alla känner i själva atmosfären att själen är förlorad, och det mänskliga värdet har devalverats. Man upptäcker att arten är utraderad. Man har alla psykologiska medel som appellerar till instinkterna, och lovar människan trygghet; trygghet i samhället, på arbetsplatsen och i hemmet. Man får försäkringar av olika slag som gör att man inte behöver vara orolig för sjukdom och handikapp.
Allt detta är ju ingenting annat än lockbete för att göra oss till effektiva produktionsfaktorer och instrument för det samhälle som måste formas av ett formbart material. Av människor som aldrig lärt sig tänka självständigt, inte lärt sig protestera, pröva ting inför Guds Ord, som inte vet vad bön är och lever instängda i samtiden utan möjlighet att se framåt eller bakåt. Utan historiskt och profetiskt perspektiv.

Den kristnes kval
Den som har upptäckt hur man försöker bedra skarorna med sken av att de är fria och bor i en demokrati och rättsstat, får räkna med att bära en ångest som aldrig tar slut förrän han slutförlossas. Jesu lärjunge får kval som är så fruktansvärda att han ibland tror sig vara sinnessjuk, därför att han inte kan anpassa sig till det här underbara samhället. En sann kristen kan inte vara solidarisk med de idéer han erbjuds. Han erbjuds engagemang för att inte hinna med att bedja och ta hand om sin själs angelägenheter och skaffa sann kunskap. Fartblinda drar folkmassorna vidare, tills den stora kollissionen kommer.
Minoritetstänkandet kan bli ett komplex, så att man låter sig bombarderas av det här resonemanget: ”Kan ni, som är så få, ha rätt?” Vem har rätt? Det verkar som om det vore självklart att massan alltid har rätt och ska respekteras. Nu vet vi av historiens vittnesbörd och bibelns ord att så inte är fallet. De som har makten, har vanligtvis inte rätt i den här typen av konflikter.

I Apostlagärningarna 16 läser vi hur Paulus åberopade,  när domarna hade låtit gisslat honom, sina lagfästa, mänskliga rättigheter. Han frågade om det var tillåtet att gissla romerska medborgare utan dom och rannsakan. Det vore den enklaste sak i världen för Gud att sända en räddande ängel. Men så gick det faktiskt inte till. Paulus fick åberopa sina mänskliga rättigheter.

Vilka hade rätt, när man överföll Paulus och Silas? Var det myndigheterna? Nej, Paulus och Silas med sitt romerska medborgarskap hade rätt. De hade inte kvalificerat sig för straff. Makthavarna gjorde sig skyldiga till maktmissbruk och övergrepp, som så ofta sker.
Hur kan detta ske, medan opinionen är tyst? Varför säger inte tidningen Dagen något i dessa dagar? Och Broderskap? Varför tar man inte upp den mycket viktiga frågan om rättssäkerhet? Det beror naturligtvis på att nämnda organ är insyltade, och utgör en del av den arm som berövar grupper av människor deras rätt.
Staten befaller att du ska göra så, och Guds Ord lär så. Vad är rätt och rättfärdigt? Men det är inte bara en fråga om rätten och rättfärdigheten;  det är också fråga om friheten. Lagstiftningen ska garantera mig rätten. Den ska vara skyddet mot makten. Men om makten kör över rätten, då hamnar vi i den totalitära situation då lagstiftningen blir ett instrument för makten istället för ett skydd för individen.  Och det ser vi idag.
Man har nästan en känsla av att staten är rädd för medborgarna. Man har gjort lagen till ett instrument; inte för att skydda medborgarna, men för att värna sig emot dem. Därför får lagarna funktionen att skydda och försvara byråkratin, tjänstemännen och de statliga organen gentemot medborgarna. Det är en fruktansvärd utveckling, men människorna hör inte, ser inte, uppfattar inte.
Det finns ett annat problem i sammanhanget: Om det nu är så att staten tagit lagstiftningen som instrument för att verka fram politiska mål; exempelvis bygga ett socialistiskt samhälle – alltså genom lagen tvinga fram en politisk ideologi som alla ska anpassa sig till; ett konformistiskt samhälle utan avvikelser – då förstår vi att det här inte bara handlar om vissa avarter, utan om ett antikristligt system.
Detta antikristliga system begränsar sig då inte till att se politiska resultat, utan använder också religionen för att med dess hjälp beröva oss friheten. Friheten går inte förlorad därigenom att man förbjuder oss utöva vår religion, utan, tvärtom, genom att man förstatligar religionen och ger religionens utövare subventioner. Det kan tyckas innebära att de får maximal frihet, men i realiteten innebär det att man hakar fast hela den kristna verksamheten vid subventionerna – och därmed är den bunden.
Problemet blir inte i det stadiet vad som står i lagen, utan vilka attityder subventionerna verkar fram. Istället för att bevara sin frihet mot staten, blir man anpassad till ett subventionssystem som gör att man kommer i beroendeställning till staten.
När detta beroende har växt fram, kommer det som är så typiskt i detta sammanhang att göra sig märkbart, nämligen självcensuren. Det avgörande är alltså inte vad som står skrivet i lagarna, utan den praxis som utvecklas och som man anpassar sig till. Man censurerar sig själv och sin verksamhet utifrån denna praxis och dess ramar.
Därmed har man förlorat sin frihet, ty också våra motståndare är så pass väl informerade att de vet var gränserna för vår frihet går. De arbetar inom dessa gränser, och leder kristenheten vidare. Kristenheten, som är rädd om sin image, bevakar sin policy och ömmar för subventioner, utan att de förmår höja en röst till protest.
Kommer inte Gud oss till hjälp här, så att vi blir frimodiga och vågar tala, då är vi delaktiga i kristenhetens försyndelser. Här måste det bli ett uppbrott som inte ligger på det verbala planet. Ett uppbrott som slår igenom i hela vårt liv,  på alla områden.

 

/NamnlösMaria