Archive | 03 mars 2012

NWO /Aborter-rashygien och befolkningskontroll!

*

*

Aborter- rashygien:

http://endtimeinfo.com/2012/03/ethicists-argue-killing-newborn-babies-should-be-allowed/

Via Infowars.com Shocking reminder that eugenicist beliefs underpin medical establishment
A paper published in the Journal of Medical Ethics argues that abortion should be extended to make the killing of newborn babies permissible, even if the baby is perfectly healthy, in a shocking example of how the medical establishment is still dominated by a eugenicist mindset.

The paper is authored by Alberto Giubilini of Monash University in Melbourne and Francesca Minerva at the Centre for Applied Philosophy and Public Ethics at the University of Melbourne.

*
Översättn:

Via Infowars.com

Chockerande påminnelse om att rashygienistisk tro ligger till grund för det medicinska etablissemanget.
En artikel publicerad i Journal of Medical Ethics hävdar att abort bör utvidgas för att göra dödandet av nyfödda tillåtna, även om barnet är fullt friskt,  detta i ett  chockerande exempel på hur det medicinska etablissemanget fortfarande domineras av ett tänkesätt som handlar om rashygien.
Papperet är skrivet av Alberto Giubilini på  Monash University i Melbourne och Francesca Minerva vid Centrum för tillämpad filosofi och offentliga etik vid University of Melbourne.

Läs Artikeln i länken ovan!  och även här:

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=300314 /Maria         

OCH gå gärna vidare och läs om Populationskontroll/befolkningskontroll i denna länk:The Population Control Agenda of the Global Elite

(http://endtimeinfo.com/2011/10/the-population-control-agenda-of-the-global-elite/)

Bön /Evangelium. Fader vår

 

Jesus undervisar oss om bön och det skall vi ta på största allvar. Jesus undervisar om bön i Matt 6:5 och i Luk 11:1-3. För dem som inte brukar be eller som inte alls vet om Herrens bön så finns denna artikel just nu för att man skall  kunna bekanta sig och börja fråga sig , vad är bön? Läs för övrigt mer i denna kategori. En video kommer här:

http://www.youtube.com/user/MariaEvighet#p/f/18/isfj733qwU4

‘Fader vår, som är i himmelen! Helgat varde ditt namn;
Mat 6:10  tillkomme ditt rike; ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden;
Mat 6:11  vårt dagliga bröd giv oss i dag;
Mat 6:12  och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;
Mat 6:13  och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.’

Man brukar be på slutet: Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Denna vers är tillagd på senare tid,(överkurs) och finns inte med från början och det har jag skrivit om förut på denna sida. 

I din kammare kan du möta Gud i bön och få lära känna Skaparen.  /Maria

Evangelium/ Under och mirakel. Sakarias i Lukas 1

 

Sakarias. Sakarias var den förste som fick reda på att Gud höll på att förbereda sitt besök på jorden.
Sakarias och hans hustru Elisabet var båda kända för sin gudfruktighet och väl rustade för det specialuppdrag Gud gav dem. Deras livs stora sorg var att de var barnlösa, något som bland judarna betraktades som ett bevis på att man var utanför Guds välsignelse. Sakarias och Elisabet var redan gamla och hade slutat be Gud om barn.

Det var vid ett av de tillfällen när Sakarias hade kommit för att tjänstgöra i templet i Jerusalem
som han fick en glad överraskning. Bland alla präster valdes just han för uppgiften att gå in i Herrens tempel och offra rökelse till Gud för folkets skull.

Plötsligt, och till hans stora förskräckelse, befann han sig ansikte mot ansikte med en ängel. Ängelns budskap var alldeles för bra för att vara sant! Sakarias reagerade inte särskilt positivt på beskedet att Messias skulle komma, men däremot framförde han desto starkare tvivel på sina möjligheter att bli far till det barn ängeln lovade honom. Hans höga ålder fick honom att tvivla på Guds löfte. Därför måste Gud hindra honom att tala ut sin otro tills löftet hade fullbordats.

Sakarias profetia över sin son Johannes i slutet på Luk 1 är det sista vi hör om honom i Bibeln. Som så ofta när det gäller Guds allra mest trofasta tjänare, försvinner han från scenen så snart han fullgjort sin speciella uppgift. Han är ett gott föredöme i situationer när vi bestämmer oss för att LYDA Gud trots att vi har vissa tvivel på vad han ber oss om. Berättelsen om Sakarias ger oss hopp om att Gud kan göra stora saker genom var och en som ställer sig till hans förfogande.

Vad kan vi lära av Sakarias liv?

Våra fysiska begränsningar är inget hinder för Gud.

Gud låter ibland sin vilja ske på det mest oväntade sätt.

Nyckelverser: Luk 1:6  De voro båda rättfärdiga inför Gud och vandrade ostraffligt efter alla Herrens bud och stadgar.
Luk 1:7  Men de hade inga barn, ty Elisabet var ofruktsam; och båda voro de komna till hög ålder./Källa Bibeln

Läs om dem i Luk 1.   /Maria