Archive | februari 2009

Ett ord idag/Längtan efter Gud?

 

*Hur når man fram? Och hur får man tro då…? Och Tro är en GÅVA….*Texten från en vän som mailade denna idag…*

*

En väg till tro heter längtan.

Gud kan vi inte fatta. Tro är när vi förväntar oss att Gud vill oss väl i en värld med mycket ont.

Kan jag tro? Trots att terrorn kryper allt närmare inpå oss. Trots att så många dör i hunger. Trots att krigen aldrig verkar ta slut. Hur kan man då tro?Går inte skylla allt på Gud

Vi tror att Gud har skapat himmel och jord, både det synliga och det osynliga. Gud bryr sig om oss. Gud vill sin skapelse väl och allt som sker är inte Guds vilja.

Svält, olyckor och lidande är en följd av den destruktiva kraften, det onda, som också finns på jorden. Vi människor har också själva skuld i hur det ser ut. Vi kan inte skylla allt på Gud.

Gud finns nära mig

Tro och tillit hör ihop. Tro är att lita på att Gud finns där, mitt i nöden och eländet. Tro är att lita på att Gud finns alldeles nära mig, även när jag inte känner eller hör det. Gud kan ge sig till känna när vi lyssnar inåt. Då kan vi erfara Guds tilltal.

En väg till tro heter längtan

Hur når jag fram till en tro? En väg till tro på en personlig Gud heter längtan. Kanske längtan i sig är tro? Längtan efter att kunna tro på en Gud som vi inte kan fatta.

Det är omöjligt att försöka prestera en tro. Tron är en gåva. Däremot kan man längta. Längta efter en relation med Gud. Söka efter tillit. Krångligare är det inte.

Trons uttryck är kärlek

Tron får sitt uttryck i kärlek. Tron känner vördnad för livet och söker olika sätt att bry sig om andra människor. Den vågar, den öppnar sig för möjligheter, den utesluter inte. Gud är livet, alltings ursprung och mål. Att komma närmare livet och sina medmänniskor är att komma närmare Gud.

Maria//

 

Förväntan på vad Jesus../Glädje

 

Det är gott att tacka Herren. I alla livets omständigheter så KAN vi faktiskt Tacka Herren. Det kan vara svårt i bland i livet, det finns jobbiga stunder, det kan jag verkligen hålla med om, MEN i allt det som händer ÄR han ju Med oss.

Jesus älskar oss och han har glömt våra misstag, han har sonat vår synd. Han vet att vi är på väg till himmelen. Halleluja, en dag får vi möta honom!

En sång: *Konungars Konung, Herrarnas Herre! Det är min Jesus kär.Honom jag prisar, Honom jag ärar, Allting för mig han är. Ty han har segrat över det onda,När han på korset dog, Och han har makten, makten att frälsa, den som på honom tror. Och han har makten, makten att frälsa, den som på honom tror.

Konungars Konung, Herrarnas Herre, full utav kärlek är,Makten i himlen, Makten på jorden,Han i sin hand nu bär. Sjuka får hälsa, Trötta får vila, Ödmjuka ger han Nåd, Namnet i himlen, eviga glädjen somliga honom får.

Konungars Konung, Herrarnas Herre, sitter på himlens tron,Väntar på dagen då han ska komma hit till vår arma jord. Hämta sin skara hem till sin himmel där de för evigt ska bo, O vilken glädje, O vilken trygghet, Att få på Jesus tro. O vilken glädje O vilken trygghet, Att få på Jesus tro.* /Svenne & Gunnar.

…Och vi, som blivit döpta till gemenskap med Kristus, tillhör honom. Gal 3:27

Bibelord/Judas brev 1:9; 1:7

 I Judas brev 1:9 kan vi läsa om ängeln Mikael och Satan. Detta står inte någon annanstans i bibeln än här. Det berättas för oss: *Inte ens Mikael, en av de mäktigaste änglarna, vågade anklaga Satan eller håna honom när han kämpade med honom om Mose kropp. Han sa bara: “Det är Herrens sak att tillrättavisa dig.” Om Mose död kan vi läsa i 5 Mos 34. Judas har säkert som bakgrund en så kallad “apokryfisk” bok (innebär att den ej godkänts som en del av Bibeln.)

 I den berättas att Mose togs upp till Gud omedelbart efter sin död. Två andra personer i Gamla testamentet var med om samma sak, med den skillnaden att Gud tog upp dem medan de ännu levde, nämligen Henok (Hanok- 1 Mos 5:21-24) och Elia (2 Kung 2:1-15). Både Mose och Elia visade sig tillsammans med Jesus vid hans förvandling på berget. (Matt 17:1-9)

I Judas brev kan du också läsa i Jud 1:7 om helvetet. Det finns oerhört många människor som inte vill tro att Gud dömer människor till helvetet, (egentligen “den eviga elden”), för att de förkastar honom, men Bibeln är fullt klar på den punkten. Den syndare som inte söker Guds förlåtelse kommer att skiljas för evigt från honom. Judas varnar alla som är upproriska, likgiltiga eller motsätter sig Gud, för detta eviga straff.

Guds folk /Trygghet och frid

 

När vi blir föraktade och hånade och överkörda av människor, ja illa behandlade på olika sätt, då är det skönt och underbart att VETA att Gud har av sin kärlek och omsorg att ge oss.

Man kan känna sig som en försvarslös mask, och vi kan lida av förkastelse..MEN det finns en som ser och hör oss och vill oss väl. Gud vill på alla sätt att vi skall komma till honom för att få nåd och hjlp och stöd i allt vi går igenom.

Det finns hopp, det finns seger i Guds löften. Gud är inte så långt borta som du kanske tror, han ser dig just nu, även om du inte ser honom eller känner hans närvaro. När man känner hans närvaro och vet att han finns för oss, då har man kommit in i det tillstånd som kallas frid. Visst, man kan bli uppretad och förtvivlad och illa behandlad av människor, och man kan känna förtvivlan och ilska. Det är precis då som man skall veta att Gud hör och ser de sätt på vilka man blivit behandlad, och att han vill ge oss nytt mod och ännu mer kärlek.

Gud är den gode herden, och vi är hans får som har hans beskydd genom livet. Vi ÄR beroende av honom, hela livet, och vi bör visa honom all aktning och respekt! *Herren är min herde, och därför har jag allt vad jag behöver. Han låter mig vila på gröna ängar och leder mig till källor med friskt vatten.” Ps 23:1-2.

Om vi låter oss ledas av den gode herden och aldrig glömma vem han är, kan vi gå trygga genom livet. Men om vi väljer att INTE gå med honom, utan förkasta honom och hans existens, då har vi gjort oss skyldiga till synd, och kan inte räkna med hans hjälp. Då kan vi inte heller skylla ifrån oss våra egna dumheter på honom. Att hitta till källorna med friskt vatten och till gröna ängar, ja det hjälper han oss med. Bara genom att lyda honom, hittar vi dit. Har du följt honom genom livet då vet du också att en gång då ditt liv är slut på jorden, då finns han vid din sida för att föra dig hem, hem till himmelen.

This entry was posted on 16 februari 2009, in Okategoriserade. 2 Comments

Gud skapade världen /Kloning del 2

jesus-23.png Forts syner, profetior, kloning

Jag fick också veta att Guds vrede stannar icke upp med de som utför denna forskning, utan den innefattar även alla de som vill underkasta sig genetisk kartläggning, de som tar de typer av medicinsk behandling som kommer från denna forskning och de som tar mediciner som förändrar eller som manipulerar med gener.

I mitt sinne hade jag fortfarande många frågor och jag bad över det. Jag hade redan tidigare en förståelse av vederstyggligheten som Antikrist i form av en politisk makt, som vill förfölja och undertrycka Guds folk. Jag kunde inte förstå sammanhanget. Därför fortsatte jag att söka Herren för det.

Det andra tilltalet

Medan jag var i duschen på morgonen den 9 sept. 2001, fick jag åter en uppenbarelse. Jag fick veta att vi snart får möta en tid då myndigheterna kommer att ställa krav att alla ska underkasta sig en kartläggning av sina gener.Den kommer sedan att användas som ett verktyg för att sortera och välja ut människor.

Detta verktyg kommer att användas av landets myndigheter och institutioner som banker och forskningssällskap men även företag som vill använda verktyget som grund för att välja chefer i beslutande ställning. När så en person behöver något av en myndighet eller institution, t.ex. olika tillstånd, bygglov, intyg, söka ett lån eller arbete, kommer resultatet från kartläggningen att ligga till grund för myndighetens beslut.

Där det finns något i personens mentala och fysiska hälsa som anses vara skadliga, otillräckliga eller på annat sätt icke önskvärda, blir det krav på en “reparation” genom genetisk behandling, innan personen får det han söker. Nekar man att underkasta sig kartläggningen av generna, blir man ställd utanför samhället alla funktioner. Herren påpekande speciellt att detta är inte de argument som idag används till förmån för att kartlägga de mänskliga generna liksom argumenten som förs fram idag för att kartlägga de mänskliga generna, och som anses vara en stor fördel, är samma förföriska trick som djävulen använde sig av för att övertala Eva att köpa idén att det skulle vara gott, att tillägna sig förstånd och att detta förstånd var det önskvärt att ha. 1 Mos 3:1-6.

Jag fick också veta att resonera på det här sättet visar att det kommer från djävulen. Dagens tillsynes goda argumentation för kartläggning av generna som att det är möjligt att företa en demokrattisk kartläggning av de framtida utgifterna för hälsan, minska utgifterna för ohälsa, förhindra utbrott av latent liggande sjukdomar, utredning av farliga sjukdomar osv. har redan fått flera länders regeringar att falla. Men när djävulen får full kontroll över genprojektet och tillägnar sig full insikt i den genetiska uppbyggnaden av människan, kommer det att bli använt av honom som ett medel för att främja sina planer. /F E Flood Oslo

Kärlek /Fria att tjäna

  

Galaterbrevet är den kristna trons frihetsdokument. Vi lyder varken under judiska lagar och traditioner eller under Jerusalems överhöghet. Tron på Kristus ger verklig frihet från synd och från alla fåfänga försök att behaga Gud genom att lyda lagen.

Vi är fria i Kristus och den friheten är en oerhörd förmån. Vi är inte fria att göra som vi vill, vara olydiga eller omoraliska, utan fria att tjäna den uppståndne Kristus.

 Låt oss använda friheten till utgivande kärlek och tjänst och inte till att tjäna det onda. När den helige Ande får leda oss bär vi frukt.

På samma sätt som vi blir frälsta av tro, inte av gärningar, växer vi också som kristna, av tro. Genom tron har vi den helige Ande i oss, som hjälper oss att leva rätt. Lyd Kristus genom att följa den helige Andes lag.

Gud skapade världen /Kloning del 1

     Står det något om i Bibeln om att vi ska klona människor? Nej

Av Finn Eric Flood, Oslo  DEL 1

När jag var en månad i Etiopien för att söka Herrens vilja, fick jag en vision med flera påföljande uppenbarelser. Först fick jag en vision och uppenbarelse den 24 augusti, 2001. Därefter fick jag flera uppenbarelser som bit för bit byggde vidare på den första. Det mesta av detta kom den 28 augusti, och den 9 september medan jag fortfarande befann mig i Etiopien samt efter att jag kommit tillbaka till Norge, den 14 och 22 november, 10 och 31 december. Dessa har jag så bett över och sammanställt så att de kan läsas i ett sammanhang.

Då jag först publicerade detta material i september 2001, och med uppdateringar i oktober, november och december, så hade jag inte någon kommentar eller uttömmande förklaring på hur jag förstod det som jag hade tagit emot, men det har jag skrivit ner nu. Under de tre nätterna när jag varje natt bad, innan jag fick sova, så fick jag samma fråga: “Är du färdig?”

Den första visionen

Vid ca tre tiden på morgonen den 24 aug. 2001, medan jag var i bön, så fick jag en vision. Jag fick se några människor stå i en ring på golvet och samtala i ett rum. Det verkade vara ett laboratorium. Jag såg inte människorna tydligt och frågade heller inte efter det för bilden zoomade raskt in på deras händer. Alla händerna var iförda latexhandskar av den typ som används av läkare. En person hade en spruta med ett ämne som försiktigt sprutades ut på ett mjölkvitt plastliknande underlag.

Det som nu låg på underlaget, såg ut att vara av flera sammansatta ämnen, något var geléliknande medan något hade fastare konsistens och något var halvflytande. Ämnena var i olika färger, röd, orange, gult, blått, vitaktigt och resten klart. Det hela såg så äckligt ut och det rörde sig som av sig självt.

Jag frågade Herren vad det betydde och fick veta att detta var den stora vederstyggligheten, att dessa människor satte sig upp mot Guds skapelseverk med att manipulera med hans skapelse. Jag fick förklarat att dessa människor i realiteten satte sig själva över Gud med att indikera att hans skapelseverk inte var perfekt och att de själva skulle rätta till det som var fel. Gud säger att hans skapelse är perfekt, men att det tillstånd vi ser idag är på grund av synd.

Men dessa människor nämner inte en enda gång synden, som en möjlighet. Jag fick förklarat att detta rör sig om genprojekt, hur man försöker att kartlägga alla mänskliga generna för att senare kunna manipulera med dessa, och att Gud är vred på grund av det. /F Flood  /Detta är nu i full gång i labben över hela världen/att skapa levande celler!/Maria 2010

Gud i samhället/ Kriser

 

 Det pågår ganska många orättfärdiga saker i vårt samhälle. Har du tänkt på vad många människor det är som lider utav olika slags förtryck? Det är inte rättfärdigt att plåga andra och sätta käppar i hjulet för dem och deras önskningar.

Det gäller ganska så många i vårt samhälle som fått det sämre och sämre och snart dignar totalt under olika bördor.

Det gäller de som är sjuka, de som är svaga, de som äter mediciner, de som är fattiga, de som inte har någon som försvarar dem,ja listan kan göras lång över dem som behöver omedelbar hjälp.

Men, står hjälpen att finna i vårt samhälle som är så egocentriskt?

Vad säger då GUD om ett sådant orättfärdigt handlande som vi kan finna mycket av idag?

Eftersom Gud är rättfärdig kommer den som följer honom att behandla sina medmänniskor rättfärdigt. Rätt och rättvisa utgår från omtanken om andra människor. Den som tror på Gudkan inte vända sig bort från mänskligt lidande- det gör inte Gud.

Och den troende skall naturligtvis inte bidra till problemet genom att handla själviskt i affärssammanhang eller fatta godtyckliga beslut. Var mer angelägen om rättfärdighet än personlig framgång.

Ok, det var en text om hur man ska vara enligt Gud. Då tycker åtminstone jag att man kan summera ihop denna text och också se på samhället som orättfärdigt eftersom det handlar om väldigt många godtyckliga beslut angående personers välgång och det handlar om väldigt mycket av att man vill vinna personlig framgång, många gånger på andra människors beskostnad.

Är vi då ett uttalat kristet land,  sådana människor som gör så som Gud vill?

*Bara i Gud har jag min styrka.*

Det Gamla och Nya Förbundet /Synd

 

 

Det Gamla förbundet och tillbedjan och offer;ja vad handlar det om?

*När Gud undervisade folket om hur de skulle tillbe honom lade han en mycket stor vikt vid offrandet. Varför? Under denna tid var det den enda vägen Gud erbjöd för förlåtelse av synd. Ända från det första syndafallet hade Gud gjort det klart att syn skilde människor från Gud och att synd straffades med döden.

Eftersom alla har syndat (Rom 3:23) beredde Gud genom offren en väg till förlåtelse och återupprättelse av relationen med honom. Därför att Gud är full kärlek och nåd bestämde han redan från första början att han skulle komma ner till vår värld för att dö och därmed sona alla människors synd.

Detta gjorde han genom sin Son Jesus, som i sin egenskap av Gud kom till jorden och blev människa. Under mellantiden, innan Gud gjorde detta yttersta offer att sända sin Son, fick människan i stället döda ett djur som syndoffer.

Detta djuroffer hade en dubbel betydelse: 1) djuret gick symboliskt in i syndarens ställe och sonade skulden och 2) djurets död kunde tillgodoräknas och därmed skona någon annans liv (syndarens). Detta offersystem användes under hela Gamla Testamentets tid. det var en aktiv metod att undervisa folket om Gud och leda det tillbaka till honom.

Men under Nya Testamentets tid blev Jesu offer av sitt eget liv det sista som behövde göras. Han tog på sig offret en gång för alla. Djuroffer var inte längre nödvändiga. Alla människor kan nu bli räddade (frälsta) från dödsstraffet för synd genom att bara tro på Jesus och ta emot den förlåtelse han erbjuder. /3 Mos 1:2-3  /Ta emot Jesus!

Att bli frälst/ Ta emot Jesus nu

 

 

                         Tack Jesus för frälsningen!

I världen pågår det väldigt sorgliga saker. Men inte alla reagerar för detta tillstånd. Det finns en sådan grymhet, olyckor, ondska, frestelser, och lögnaktighet. Våra länder styrs inte av människoälskande människor utan mer av maktgalna politiker som inte vet något om sanning och redbarhet och kärlek. Vill vi alla ha det så? Nej, jag tror inte det, men protesterna är ju få, så människor får väl finna sig i att bli bedragna. ?

Jag känner mig personligen inte bedragen, kanske bara chockartat medveten om att världen är på väg att krossas under onda makter. MEN, Jesus sade ju detta, han talade till människorna och bad dem vakna till och ta emot frälsningen. Så gör troende idag också, och många gör mer än de kan för att få människor att vända om. Inte alltid lyckas detta, tyvärr.

Människor har valt sina skygglappar, och därför ser det mörkt ut. Den troende ser mycket väl vad som är på gång med en ny världsordning, den ser katolicismen breda ut sig och den ser mer än väl vad som händer då det gäller nynazismen. Ok, andra som inte är troende fattar också en hel del, det vet jag, men själva kärnan i ondskan som breder ut sig, tror jag att få fattar.

Då vill jag återigen konstatera och förklara att det vi upplever i världen nu, är en katastrofal kurs mot undergång. Jesus Kristus vill befria människor, och han vill tala om för oss att i hans frälsning har ondskan inte makt över den som tror. Så enkelt evangelium är. Vi som tror kan gå i denna världen i ett tillstånd av frid! HUR många gör det? Den troende vet att den inte behöver vara rädd. Vi har ju blivit frälsta till ett liv i RÄTTFÄRDIGHET inför Gud, Och vi har löfte om evigt liv. VARFÖR vill inte den otroende ha samma sak? VARFÖR förstår den inte att JESUS är Vägen Sanningen och LIVET?

Det är oerhört viktigt att den troende går ut med evangelium, att den visar på Jesus Kristus och hur man får frid i sitt inre, trots alla hot om elände.

Att se på Kristus /Välj livet

 

Vad är frihet för dig? Kan man välja liv eller död? DU kanske säger nej här, men då kan jag ju visa dig att du kan välja liv om du väljer Jesus. Livet får vi då vi väljer Jesus och detta för att Gud utvalt oss Det är ett mysterium, ja nästan ofattbart för oss, för vi har ett begränsat förnuft.

Men trots det kan vi ändå bestämma oss för att välja Jesus och livet, och vi kan vara tacksamma för att han utvalt oss.Paulus säger i 2 Tim 2:10: *Jag är mer än villig att lida, om det kan leda till frälsning och evig härlighet genom Jesus Kristus för dem, som Gud valt ut.*

 Vi väljer att gå med Jesus, och genom detta handlande är vi dem som går ut och förkunnar evangelium för de som Gud valt ut. Även om vi får lida för vårt beslut att följa Mästaren, so what? Vi gör det för att vi vet att vi går rätt väg, Guds väg, och vi går den vägen för att fler och fler människor skall få tag i det rika livet i Gud.Han har lovat oss en underbar framtid tillsammans med honom. Läs även:Matt 16:24-27; 19:28-29; Luk 22:28-30; Rom 5:17; 6:8; 8:10-11; 17; 1 Kor 15:42-58; Kol 3:3-4; 1 Thess 4:13-18; Upp 3:21; 21:1-22:21

*Du är med oss som du lovat. Hjälp oss leva i din närhet. Gör vår väntan till en gärning som bereder dagens ankomst, då vi ser dig som du är.Här går allt vårt eget sönder, men vi hör ditt ord och löfte. Här är döden ännu makten, men din Ande tänder hoppet att få se dig som du är.* Svein Ellingsen 1976 (2 verser av 6)

Det finns bara en Gud /Tårar

 Förändringens vindar borde få blåsa nu över detta landet och över världen. När man skriver om att människor behöver Gud, så reser sig människor emot det sättet att tala. Men det är ju bara sanningen. Det pågår så mycket otroligt otäckt överallt och det kunde få ett slut, om människor förstod att Gud ser på allt detta med förfärade och sorgsna ögon.

 Hans hjärta blöder för människor, men människor vill inte veta av honom. Och de få procent som verkligen följer honom och hans ord och har en levande relation med honom, ja, de människorna ber och tackar honom och följer honom i allt.

De litar på att han kan göra underverk och de litar på att allt han sagt och säger är sant. Varför gör inte fler det då? Denna frågan har jag ställt här på sidan många gånger och det smärtar mig att veta att detta tillstånd med otro och ovilja mot Gud sprider sig som en löpeld i vårt samhälle.

Nej.. man skall tydligen bara tro på vetenskapen, men till och med vetenskapsmännen börjar nu säga att det måste finnas en Skapare som gjort denna jorden och människorna. Okey, människor får tro vad de vill för min del, för jag kan inte tvinga någon att tro, MEN jag kan föra ut ett budskap om Jesus och hans helande kraft och om det Eviga Livet som han ger. Och det kommer jag aldrig någonsin att sluta med. Gud är det enda hopp som människan har, men den begriper det inte.

Så mina tårar fortsätter rinna för människorna och mina böner finns för er människor som inte förstår vad ni missar genom att förneka Gud. Kanske någon otroende läser detta och börjar tänka till om detta verkligen är sant, och på så sätt börjar söka Gud på allvar! Jag hoppas av hela mitt hjärta att min sida kan hjälpa någon att komma fram till Jesus och TA EMOT HONOM SOM SIN FRÄLSARE.