Tag Archive | Trygg

Trygg i min Jesu armar, trygg i Hans herde-famn. Gud står vid sitt ord.

 

*

TRO och HOPP
”Gör såsom du har talat. Då skall ditt namn anses fast och bliva stort till evig tid.” 1 Krön 17: 23-24.
Varje löfte i Bibeln är skrivet av Gud själv, och kan framläggas för Honom med orden: ”Gör såsom du har talat.” Skaparen kan icke bedraga sina skapade varelser, som lita på Hans sannfärdighet. Mycket mindre skall vår himmelske Fader bryta sitt ord till sitt eget barn.”Kom ihåg ditt ord till din tjänare, på vilket du låtit mig hoppas”, är den mest verksamma bön. Den innehåller ett tvåfaldigt argument. Det är Ditt ord. Skall Du icke hålla det? Menar Du icke det Du sagt? Du har kommit mig att hoppas på Ditt ord, icke vill Du väl svika mig i det hopp, som Du själv väckt till liv i mig? — C. H. Spurgeon

Psalm 121(KJV)
I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help.
My help cometh from the Lord, which made heaven and earth.
He will not suffer thy foot to be moved: he that keepeth thee will not slumber.
Behold, he that keepeth Israel shall neither slumber nor sleep.
The Lord is thy keeper: the Lord is thy shade upon thy right hand.
The sun shall not smite thee by day, nor the moon by night.
The Lord shall preserve thee from all evil: he shall preserve thy soul.
The Lord shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth, and even for evermore.
*

O, Du min själs förtrogne,
Du, som blev död för mig,
Du är min fasta klippa;
vila jag vill hos Dig,
bidande nattens väkter,
tills med ett evigt ljus
morgonen upp mig väcker,
trygg i min Faders hus!

Trygg i min Jesu armar,
trygg i Hans herdefamn,
gömd i Hans kärleks skugga,
här har min själ sin hamn.
F. J. Crosby

Ett Guds barn. Bli trygg! /Bibelord

 

Keith Green – Until That Final Day

Jesus hjälper oss i allt- genom allt.
Vågar du lita på det?
Jag hoppas att du som ser videon och läser texten kommer att förstå att Jesus verkligen är den ende vi kan lita på i denna världen.
Sök Gud, och du ska finna honom. Han är bara en bön bort!
Du kan få bli hans barn för evigt!

Matt 5:9 Saliga är de som skapar frid, för de ska kallas Guds barn.
Joh 1:12 Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn.
Rom 8:14 Alla som drivs av Guds Ande är Guds barn.
Rom 8:16 Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn.
Rom 8:19 Själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras.
Rom 8:21 att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet.
Rom 9:8 Det vill säga: det är inte de köttsliga barnen som är Guds barn, utan löftets barn räknas som hans avkomlingar.
Gal 3:26 Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus.
1 Joh 3:1 Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss: att vi får kallas Guds barn! Och det är vi också. Världen känner oss inte, eftersom den inte har lärt känna honom.
1 Joh 3:2 Mina älskade, nu är vi Guds barn, och än är det inte uppenbarat vad vi ska bli. Men vi vet att när han uppenbaras ska vi bli lika honom, för då får vi se honom sådan han är.
1 Joh 3:10 Så blir det tydligt vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens barn: den som inte gör det rätta är inte av Gud, och inte heller den som inte älskar sin broder.
1 Joh 5:2 När vi älskar Gud och håller hans bud, då vet vi att vi älskar Guds barn.

Går du dit Herren vill? Talande text om att söka Herrens vilja

God4

Går du dit Herren vill?

Jesaja 8:6  Och jag hörde Herren tala, och han sade: »Vem skall jag sända, och vem vill vara vår budbärare?» Och jag sade: »Se, här är jag, sänd mig.»

*

Om Herren mig bjuder: gå hit eller dit,
så skynda jag villigt åstad att göra
Hans vilja med allvar och flit,
om möjligt och göra den glad!

Men säger mig Herren bliv stilla ännu,
så ville jag tryggt vid Hans ord!
Själv ovis, jag vet, o, min Jesus, att Du
till visdom och råd är mig gjord.

Jag vill icke taga ett steg utan Dig,
ej leva mig själv till behag.
Ej våga, ej lita det minsta på mig,
men se Dig i hand varje dag.
L. S.

”Trösten, trösten mitt folk, säger eder Gud.” Jes 40: 1.

NamnlösMaria

 

Världen idag. Kaos sprider sig. Är någon riktigt trygg? Bara med Jesus…….

BARA med JESUS är en människa trygg. Kaos sprider sig och idag hörde jag igen om på radio om att man skall kunna överleva i 5 dagar med mat och vatten. De sade också att i 4 år skall de utbilda människor på hur det ska gå till med att lära sig ta hand om sig i svåra tider. Och efter de fyra åren då??  Sedan sade  de:  NÄR de svåra tiderna kommer……….Varför sade de inte:  OM de svåra tiderna kommer.

MAN VET mer än man vill säga.

Se en liten video jag gjorde och tänk efter om vår och andras regeringar VERKLIGEN kan KLARA AV den kaos som är nu. NEJ, det blir en ny världsordning med ännu mer hemskheter. 

Vakna nu människor och se verkligheten som den är. Är de flesta hjärntvättade eller ser de sanningen?

TACK GUD att du frälste mig och många andra så att våra ÖGON ÄR ÖPPNA!

NamnlösMaria

Vilken rätt har de att sätta sig upp emot Gud? Kärleksord från Jesus skulle rädda många, men man säger att han inte finns. Men jag vet—-

medarbetarefoto Maria

Kärlek.

Kärleksord sveper in mig i värme, Kärleksord från Mästaren gör mig så trygg. Men många får inte veta att han finns, för att rädda en orolig själ.
Den själ som sörjer och går ner sig i sorg och smärta, borde få veta att han tar bort all rädsla. Världen idag är ett slagfält om ekonomi och styressätt och deras rätt som har makten. Vilken rätt har de att sätta sig upp emot Gud?

Världen svälter och krymper av elakheter mot de svaga och sjuka. Jordens klädnad slits obönhörligt ut. Kärleksord borde alla få, och helst av Jesus själv.
De går att få om man öppnar sitt inre. Världen idag ser många människor gå under, men högt på sina piedestaler sitter maktmänniskor och väljer sina egna vägar till framgång. Vilka de trampar på under färden är inte så viktigt…Allt detta medan barnen far illa, medan den sjuke går under…

Människor lider hemska kval..medan falska människor röstas fram att leda nationer. Kärleksord från Jesus skulle rädda många, men de säger att han inte finns. Jag har fått hans närvaro i mitt liv, och jag vill berätta för alla om hans under och mirakel. De skulle sannerligen behövas i Sverige som törstar av brist på rättfärdighet.

Vi lever i ett kallt land, där bara sex, pengar och makt är det som många törstar efter. Att dricka av den levande källan, att få göra rätt i en orättfärdig värld, det är min enda önskan….; att få leva nära Jesus, rätta mig efter hans vilja och få förkunna hans ord.
/

Maria, Copyright 2009

I Herrens händer. Ingen kan som Jesus din nöd förstå. Video/sång

139 foto Maria

I Herren händer, där får vi vila, där är vi trygga. Tänker du så? Jag hoppas det, jag gör det. Att vara bruten, att bli lagad, att vara trygg, det betyder mycket för en människa att LÄRA KÄNNA JESUS. Denna sången är ju gammal och har funnits länge på nätet, och nu tar jag med den, för sången är sann och fin.

Jesus tog våra bördor på Korset. Jesus vet vad bördor är.Han tog mina bördor och vill ta dina också fast du kanske inte vet det.  HAN ÄR UPPSTÅNDEN OCH HJÄLPER OSS I ALLT!

Jag är så glad att Jesus leder mig,  att han har frälst mig!! Jag är så glad, han lämnar mig aldrig! Han lämnar mig aldrig aldrig och en dag kommer han på skyarna och jag får följa med, tillsammans med de andra som tror, och vet, att han är Herre!

 

TEKST :
Jeg vet at mange tviler, og de tror at Gud er død,
alle ord om Himmelen er fantasi.
Men i mitt hjerte fins en tro som frigjør fra all nød.
Jesus lever, det gir livet harmoni.

Jeg vet at Han fins, at Han er en virkelighet,
at Han lever enn, og at Han er min venn.
Jeg vet at Han fins, for jeg har sett Hans herlighet,
kjent Hans nåde og Hans kjærlighet.

Jeg møtte Ham ved Korset og jeg bøyde mine kne
på det stedet der Han ropte : ”Far, forlat”.
Der blir jeg vitne til en kjærlighet så grenseløs,
en kjærlighet som seirer over tvil og hat.

Du finner Jesus bare når Guds Ånd Ham herliggjør,
i det lys som jager bort all hjertets tvil.
Og da skal du erfare at Han er en virkelighet,
det skal juble i din sjel at Gud er til.

*************

TACK Jesus!

NamnlösMaria

 

 

 

 

 

 

Trons brygga.Trosviss vandrare. Gud har kontrollen.

 

Trust

”När du går, skall din väg öppnas för dig steg för steg.” Ordspr 4: 12, fri övers.

HERREN bygger trons brygga blott under den trosvissa vandrarens fot. Om Han byggde den ett stycke längre fram, upphörde den att vara en trons brygga. Det synliga hör icke tron till.

Det finns ett slags grind, som öppnas av sig själv. Den användes ibland ute på den engelska landsbygden. Den står där stadig och fast och avspärrar vägen. Om den resande stannar, innan han kommit ända fram till grinden, öppnas den ej. Men om han kör rakt emot den, pressa vagnshjulen ned fjädrarna, som äro placerade under vägen, och grinden öppnas för honom. Han måste gå rakt mot den stängda grinden, annars förblir den tillsluten.

Detta åskådliggör för oss, huru vi kunna övervinna varje hinder på pliktens väg. Antingen det nu är en flod, en port eller ett berg i vägen, så gäller det för gudsbarnet att gå rakt emot hindret. Om det är en flod, så torkar den ut, när du stiger ner i vattnet. Om det är en grind, så öppnas den, när du kommit den tillräckligt nära och stadigt går framåt. Om det är ett berg, skall det häva sig upp och kasta sig i havet, då du utan att rygga tillbaka kommer till den plats där du menade, att det var beläget.

Finns det för dig i detta ögonblick något stort hinder på pliktens väg? Gå rakt emot det i Herrens namn, och det skall ej mera finnas där.

Fåfängt sitta vi och gråta. Den Allsmäktiges röst sade: ”Stå upp och drag vidare.” Låt oss modigt gå framåt, även om det vore natt, så att vi knappast kunna se vägen. Då vi göra det, skall den öppna sig för oss liksom det sker i skogen eller i alperna, där man ser blott några få meter av stigen eller passet framför sig. Gå vidare. Om det är nödvändigt, skall du till och med få se moln och eldstoden angiva vägen för dig genom öknen. Det finns vägvisare och viloplatser vid sidan av vägen. Vi komma att finna föda, kläder och vänner vid varje hållplats på vår färd, och slutligen skall den trötte vandraren mötas av ett glatt ”välkommen hem”.

*
Från ”Källor i öknen” av Mrs. Chas. E. Cowman.

/Maria

Ska livet va´ ”glassigt”? Nej, Livet med Kristus är det bästa även om det stormar ibland

 

Foto Maria

Foto Maria

Nej! till ett ”vanligt” liv……Istället: 

LIVET med KRISTUS:

Jag tror på Gud, jag tror att Jesus frälst mig.  Så enkla ord med så stor och underbar innebörd. Jag får varje dag bevis på hans storhet och gränslösa nåd och barmhärtighet emot mig, hans kärlek lyfter mig, värmer mig och får mig att vänta och se framåt . Att jag fick en tro är fortfarande märkligt och underbart fantastiskt-  det bästa som hänt mig…Vad som än händer i världen är Jesus min Herre. Världen skall gå under- en dag händer det som bara Gud vet- då går jag hem till Jesus och får se honom som han är.

*

Jag vet, att min Jesus skall hjälpa mig än;
ty bidar jag stilla och nöjd.
I kärlek Han agar men tröstar igen
och byter min klagan i fröjd.

Han går vid min sida, Han vakar alltjämt,
Han tröttnar ej, Han, såsom jag;
och riket jag ärver, så har Han bestämt,
och så är min Faders behag.

Jag fruktar ej mera för avgrundens makt,
mitt fäste är Israels Gud;
Han skall mig bevara, ty så har Han sagt,
Han kan ej förgäta sin brud.
Så reser jag trygg till det härliga land,
fast vågorna skyhöga gå.
Om Frälsaren sover i skeppet ibland,
Han är ju i skeppet ändå.    /N Frykman

 

*

/Maria

solros