Tag Archive | Skulder

Black Friday! Money. 231 ord om Pengar och bibelord.

Ingen automatisk text tillgänglig.  BLACK FRIDAY,  Black Friday!

-Ja så såg det ut i veckan som gick, och många var de som var köpglada eftersom REKLAMEN styr människorna. MÅNGA många tidningar hade sååååå många annonser om VAD man kunde KÖPA och HUR BILLIGT det skulle bli!   Jaha???

-Var du en av dem som köpte och köpte och handlade hej vilt denna senaste fredagen?   Jag hoppas inte det för man blir ju LURAD, och det är ju meningen med den dagen.

-Det finns hundratals och åter hundratals bibelord!  på just ordet PENGAR!

-Här kommer några av dem, och ett av bibelorden är ju väl känt:

1 Tim 6:10 Kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har vissa kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande.

3 Mos 25:37 Du ska inte låna honom pengar mot ockerränta eller ge honom av din mat mot ränta.

Ord 17:16 Vad hjälper pengar i dårens hand? Kan han köpa vishet när han saknar vett?

Pred 5:9 Den som älskar pengar blir inte mätt på pengar, och den som älskar rikedom får aldrig nog. Också det är förgängligt.

1 Tim 3:8 Församlingstjänarna ska på samma sätt vara värdiga och ärliga, inte missbruka vin eller vara ute efter pengar. 

 Märkligt då att så många församlingar KRÄVER TIONDE och att man missbrukar pengar!! Vad säger bibelorden….

 

  Gå med Jesus! Lev för Jesus, inte för människor som plundrar och ger felaktig information!

Luke 12:15 Money Quote saying that our lives are not measured by our possessions and we should avoid being greedy for things that don't make a life worthwhile

Graham Greene Money Quotation saying there is not one thing in our life experience that isn't somehow related to money - from the obvious to the improbable

 

Ekonomi/Kyrkbygge?Elsborgskyrkans nybygge ……

 

ELSBORGSKYRKANS NYBYGGE OCH SKULDER. Vad säger Bibeln?
 

– Hela projektet är konstnadsberäknat till ca: 30 miljoner kronor. Till detta kommer en stor mängd frivilligtimmar att läggas av kyrkans medlemmar och andra intresserade.

http://www.elsborgskyrkan.se/page?menu=227

Ordspråksboken 22:7: Den rike råder över de fattiga, låntagaren blir långivarens slav.Ordspråksboken 22:26-27: Var inte bland dem som ger handslag och går i borgen för lån. Varför skulle man få ta den säng som du ligger på, när du inte kan betala?

Romarbrevet 13:8: ”Stå inte i skuld till någon utom i kärlek till varandra. Ty den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen.”

Matteus evangelium

15. Ta er till vara för falska profeter, som kommer till er i
fårakläder, men invärtes är rovlystna vargar.
Mika 3:5. 2 Tim. 3:5.
16. Av deras frukt ska ni känna dem. Inte hämtar man väl
vindruvor från törnen, eller fikon från tistlar?
17. Så bär vart och ett gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär
ond frukt.
Matt. 12:33. Luk. 6:43.
18. Ett gott träd kan inte bära ond frukt, ej heller kan ett dåligt
träd bära god frukt.
19. Vart träd som inte bär god frukt blir avhugget och kastat i
elden.
Matt. 3:10. Joh. 15:2, 6.
20. Alltså ska ni känna dem av deras frukt. –
Jak. 3:11.
21. Inte kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig:
’Herre, Herre’, utan den som gör min himmelske Faders vilja.
Hos. 8:2. Luk. 11:28. Rom. 2:13. Jak. 1:22.
22. Många ska på ’den dagen’ säga till mig: ’Herre, Herre, har vi
inte profeterat i ditt namn och genom ditt namn drivit ut onda
andar och genom ditt namn gjort många kraftgärningar?’
1 Kor. 13:1.
23. Men då skall jag betyga för dem: ’Jag har aldrig känt er; gå
bort ifrån mig, ni ogärningsmän.’

Elsborgskyrkan är naturligtvis inte den enda ”kyrkan” som tar lån (eller har lån) och sätter sig i skuld! Finns det något samfund eller ”kristen” organisation som inte har lån?! Och…vem/vilka ska betala dessa skulder?

Artikeln är från Alertsweden:http://alertsweden.bloggo.nu/ELSBORGSKYRKANS-NYBYGGE-OCH-SKULDER-Vad-sager-Bibeln/