Tag Archive | Min Herre

Jesus är. Vem är han för dig? It is all about Jesus!

                 Inspiration

I would rather stand with God and be judged by the world, than to stand with the world and be judged by God.  ALLTING handlar om Jesus. För mig handlar allt om tro på Jesus. Jag vill hellre stå med Gud och bli dömd av världen (för att jag tror) än att stå med världen och bli dömd av Gud!

Vi är INTE kallade att bli som andra kristna, utan vi är kallade ut i världen för att BLI LIKA KRISTUS.

När man är en troende som verkligen älskar Jesus då är bilderna och meningarna här ovan självklara, men världen tycker inte så.

JESUS ÄR:

Fridsfurste
Jes 9:6
Frälsare
Luk 2:11
Frälsningens horn
Luk 1:69
Förbundets ängel
Mal 3:1
Församlingens huvud
Ef 5:23
Försoningen för våra synder
1 Joh 2:2
Förstfödd före allt skapat
Kol 1:15

I stand Amazed

    /

 

He is my refuge and my fortress: My God. Han sviker inte, Han är min HERRE.

“I will say of the LORD, He is my refuge and my fortress: my God; in him will I trust.”

Psalms 91:2 (KJV)

In times of trouble He is always there… a refuge, a shelter in the middle of the storm… a place of safety… a place to find the answers you need… God is always there for us no matter what… He will never leave us nor forsake us… that is His promise…             Deuteronomy 31:8 — He will never leave you nor forsake you.

 

Den som litar på HERREN behöver inte vara rädd, HAN är vår räddning, Han är alltid där … en tillflykt, ett skydd mitt i stormen … en säker plats … en plats att hitta de svar du behöver … Gud är alltid där för oss.  … Han kommer aldrig att lämna oss eller svika oss … det är hans löfte …

 

 

 

 

Bereden väg för Herran! Att gå i katolicismens fotspår. Vilseförda

lordBereden väg för Herran.   -Ja så sjöng man i många kyrkor idag. Det är ju så att HERREN, min Jesus Kristus, är min HERRE som frälst mig och som alltid är nära mig.

Min enda fråga är då varför man då verkligen inte bereder  plats för Jesus idag!!

Varför syns han inte? Varför ligger han i krubban hela tiden eller hänger på korset? Han ÄR ju varken i krubban eller på korset! Han är ju i himmelen och skall snart hämta den troende hem!

Människor är vilseförda sedan mycket lång tid! Man går i ett töcken och i katolicismens FOTSPÅR. Det tycks känna väldigt bra, för mycket mer händer ju inte. VAR ÄR JESUS?  Han som bara är en BÖN bort. Man får prata om GUD men inte om JESUS och att han är människornas FRÄLSARE.

Matt 7:15, 22-23: ”Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får men i sitt inre är rovlystna vargar…. Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!”

Sveriges folk, ni som kallar er kristna, VAR ÄR ER GLÖD? VAR ÄR ER TRO PÅ EN FRÄLSARE för människorna. NÄR och HUR och VAR står ni upp för sanningen att JESUS är HERRE?  Lever han eller är han död?    

Han är levande i allra högsta grad!!!

jesus-return

 

Ingen nyårskrönika, blott en tanke. /2016

002foto Maria

Ingen nyårspredikan här, blott en tanke.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ny%C3%A5r    Såhär firar man och har firat ett nytt år. Jag är inte så noga med all dessa traditioner utan vill bara göra det som Jesus, min frälsare, vill att jag ska göra. Eftersom man som troende kristen går från världen så behöver jag inte hålla på med sådana specialhelger eller annat. Jesus säger att man är född på nytt i frälsningen och då behöver man inte hålla på med det gamla, utan inrikta sig på att varje dag och stund med Jesus är det viktigaste.

Det jag har fått under året är en ännu mäktigare kunskap om Jesus och vår relation är så fin, har du också en relation med Jesus, en innerlig vänskap och tro? Jag hoppas det.

*Den som aktar på ordet, han finner lycka, och säll är den som förtröstar på HERREN.* Ordspr 16:20

*

Gud är god. Tänk, att det finns en som har alla svar.Tänk, att det finns en man som är fullkomligt god och felfri. Han har gett oss livet, det nya livet, för oss att leva. Han sänder stilla kärleksstrålar! Över gryning, över dag, över morgon,över natt, alltid är han mitt behag. Stigen kan vara svår att finna, Men han visar stig och svar, allt efter sin Faders behag. Ske din vilja i mitt liv.

*

Matt 8:13 Till officeren sade Jesus: ”Gå, som du tror skall det ske dig.” Och i samma ögonblick blev hans tjänare frisk.
Matt 4:17 Från den tiden började Jesus predika och säga: ”Omvänd er, ty himmelriket är nu här.”
Matt 4:23 Jesus vandrade omkring i hela Galileen och undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket.
Matt 9:12 Jesus hörde det och sade: ”Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka.
Matt 9:19 Då reste sig Jesus och följde med honom, tillsammans med sina lärjungar.
Matt 9:20 Plötsligt kom en kvinna som hade haft blödningar i tolv år. Hon närmade sig Jesus bakifrån och rörde vid hörntofsen på hans mantel,
Matt 9:22 Jesus vände sig om och såg henne, och han sade: ”Var lugn, min dotter. Din tro har frälst dig.” Och från den stunden var kvinnan frisk .
Matt 9:35 Jesus gick omkring i alla städerna och byarna, och han undervisade i deras synagogor och förkunnade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor.
Matt 10:1 Jesus kallade till sig sina tolv lärjungar och gav dem makt att driva ut orena andar och att bota alla slags sjukdomar och krämpor.
Matt 14:25 Mot slutet av natten kom Jesus till dem, gående på sjön.
Matt 14:27 Men genast sade Jesus till dem: ”Var lugna! Det Är Jag . Var inte rädda.”
Matt 14:29 Han sade: ”Kom!” Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus.
Matt 14:31 Genast räckte Jesus ut handen och grep tag i honom och sade: ”Så lite tro du har! Varför tvivlade du?”

Som det står här ovanför så är det sådan min Jesus är. Lär känna honom, han gör under och mirakel och han räddar ditt liv! Jag fick nåden att lära känna honom och jag tackar honom för allt han gör, varje dag är en fröjd även om dagen är tårögd ibland.

NamnlösMaria163 foto Maria

Mitt liv är i dina händer, sång. My life is in your hands /video/Bibleverses

MY LIFE IS IN YOUR HANDS_FINAL.mpg

Mitt liv är i Jesu händer. Han lämnar mig aldrig.  Jesus lyssnar alltid, han är alltid nära den som vill tro.Han svarar alltid på bön. Han är alltid rättvis och god. Han sviker aldrig, men människor sviker ofta varandra.  Livet kan vara lätt och livet kan vara svårt. Vi har bara EN ENDA DAG i taget. Det gäller att ta vara på all tid vi kan få vara med Gud, nu och inför evigheten.  Mitt hjärta och min framtid och evighet tillhör dig, och bara dig Jesus!

 

255 foto Maria

Tack för att du alltid är nära mig. 

 

NamnlösMaria

Jag säger till Herren :”Du är min Herrejag har inget gott utom dig.
En bön av David.
Herre , hör en rättfärdig sak!Lyssna till mitt rop,vänd ditt öra till min bön.Den kommer inte från falska läppar.
Han sade:
Hjärtligt kär har jag dig, Herre min styrka,
Herre mitt bergfäste,min borg och min räddare,min Gud, min klippaoch min tillflykt, min sköld och min frälsnings horn, mitt värn!
Låt min muns ordoch mitt hjärtas tankar behaga dig,Herre, min klippa och återlösare.
Men du, Herre ,var inte långt borta! Du min styrka,skynda till min hjälp!
Av David.
Herre , jag lyfter min själ till dig.
Herre , hör min röst när jag ropar,förbarma dig över mig och svara mig!
123foto Maria

Ingen är som du, HERRE, du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.

 

Strömsholm m m höst 052

Hur ser ditt hjärtas dörr  ut?? Får Jesus komma in där?

Låt kärleken brusa i ditt inre…..

Jesus älskar alla jordens människor med en stor, stor kärlek. Och då man vet det kan man fråga sig: Älskar ALLA människor JESUS KRISTUS av hela sitt hjärta och hela sitt förstånd, eller bara ibland då de får bönesvar?

Jesus älskar människorna och han vill ju att vi ska älska honom och följa honom och han vill vara vår bästa vän.

Han är min bästa vän, och många gånger har jag varit en hård människa, men han fick mig att vända om till att ÄLSKA HONOM.

Många gånger fick Jesus fråga sina lärjungar om de förstod vad han sade eller inte. Han tyckte de var väldigt tröga på att ”fatta”. Är det kanske så med oss också? Ja det tror jag och det är för att det är brist på rätt undervisning om vem Jesus är och vad han förmår och vad han vill för oss och att vi ska göra för att kunna gå vidare som starka människor. Man blir stark när man blir prövad, och man blir övertygad om att Guds ord är sant då man umgås med Gud varje dag och stund.

*

1 Tess 3:13 så att han styrker era hjärtan och gör er oförvitliga och heliga inför vår Gud och Fader, när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga.

Fil 4:7 Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.

Rom 10:9 Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren* och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst.

Apg 21:13 Då svarade han: ”Varför gråter ni och får mitt hjärta att brista? Jag är beredd inte bara att låta mig bindas utan också att dö i Jerusalem för Herren Jesu namns skull.”

Mark 8:17 Jesus märkte det och frågade dem: ”Varför säger ni att ni inte har bröd? Begriper och förstår ni ännu ingenting? Har ni ett hjärta som är så hårt?

Matt 9:4 Jesus såg deras tankar och sade: ”Varför tänker ni så ont i era hjärtan?

*

Jer kap 10: 6 Ingen är som du, HERRE, du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn. 
7 Vem skulle inte frukta dig, du folkens konung? 
Ty fruktan tillkommer dig. Bland folkens alla visa 
och i alla deras riken finns ingen som du. 
8 Alla är de oförnuftiga och dåraktiga, 
från förgängliga trägudar hämtar de vägledning. 
9 Silvret som hamrats ut har förts in från Tarsis 
och guldet från Ufas. Det som träslöjdare och guldsmeder har gjort 
blir sedan klätt i blått och purpur. Allt är tillverkat av konstnärer. 
10 Men HERREN är den sanne Guden, 
han är den levande Guden, den evige Konungen. 
För hans vrede bävar jorden, och folken kan inte uthärda hans förbittring.

*

Kristne sanger. TEKST :
Til deg som ennå går i verden uten fred,
du planer har for livet, men ei for evighet.
Du tenker på din fremtid og satser alt på den,
men hvor skal du da være i evighet, min venn ?

Du tenker kanskje på at du må søke Gud,
men får det ikke til å leve etter alle bud.
Og alt ser derfor håpløst ut, du skyver allting bort.
Og dermed kan du regne med en lukket himmelport.

En dag det blir for sent, du får ei flere bud,
og aldri mere sjanse til å vende om til Gud.
Da nytter ei å rope, ei gråte eller be.
For frelsens dør er lukket for tid og evighet.

I dag kan du bli frelst og lykkelig og fri,
om du vil gå til Jesus og livet ditt Ham gi.
Han synden din har sonet og gjelden din betalt,
så kom nå du til Jesus, Han som vil gi deg alt !

 

name-graphics-maria-650578