Tag Archive | catholic

The Roman Catholic and Islam Connection /Varför ärar de båda Mary? Koppling,Samband, anknytning mellan Katolska kyrkan och Islam

DEL 2
The Roman Catholic and Islamic Connection

DEL 2:
Vad är kopplingen mellan romersk katolicism och islam? Varför ärar de båda Maria? Varför händer så kallade ”uppenbarelser av Maria” främst bland/hos  katoliker och muslimer? Skapade Vatikanen islam? Finn ut detta i denna intressanta video.

Ta del av denna information och säkerligen är det så att du hoppar till inför det som berättas här. Nazi-armén…. som var påvens egen armé. Här finns saker som gör att du som kan både historia och är medveten om vad som skett tidigare (t ex korsriddare, inkvisition, Världskrigen, Judar och kristna, Palestina, Jerusalem……antar och anser eller tror att det är sanningen som visas här. Det tror jag….

What is the connection between Roman Catholicism and Islam? Why do they both venerate Mary? Why do so called ”apparitions of Mary” happen mainly to Catholics and Muslims? Did the Vatican create Islam? Find out in this interesting video.

 

 

 

Man älskar Påven och Buddha, men Jesus då? /Reuter

 

min-god-sad-over-earth

aniglobe1_1420517772

Påve Francis firar påskmässa idag tillsammans med 250 000 katoliker i Rom och det har varit flera artiklar i AP om det. Påven vädjar till de rika och talar om världsfred/fred i Mellanöstern.

En läsare sa:

”Gud välsigne vår gode påve Francis! Han visar oss, som Jesus gjorde, ett exempel på den sanne Gud som är kärlek och nåd, fast det i världen bara finns lidande. Jag älskar Påven och Buddha!”

En annan sa:

”Påve Francis är en stor ledare, för han visar oss hur vi kan uppnå lycka i våra liv, genom att ta emot den uppstånde Jesus Kristus! Han ser till de fattiga och olyckliga i världen, inte till de omoraliska korporationerna och smutsig kapitalism.”
 
Påve Francis är ett exempel på hur Jesus och hur Gud är…Påven är för de fattiga och en ödmjuk tjänare och samtidigt en glad och stor ledare för alla världens kristna. Påven talar om fred i Mellanöstern och nämner ofta hur satan sår tvivel och split i Kristi kropp…osv.

Jag tycker det är anmärkningsvärt hur fort människor svarar på dessa budskap i media. Det har ju bara gått två veckor sedan påve Francis steg upp på tronen, och folk talar om honom ungefär i Bibliska termer. Jag vet inte om Francis är någon speciell sista-tiden figur, men folk verkar längta efter en sådan figur, helt klart. Vi talar jui och  för sig om ”Kristi ofelbare vikarie på jorden,” enligt katolsk dogm.

Jesus talar om detta i Matt kap 24: Många ska komma och utnämna sig till frälsare, innan han kommer tillbaka.

Undrar varför människor sträcker sig som en uttorkad blomma efter vatten när en människa talar som om hon vore Gud? Samme människa slår ifrån sig allt tal om Jesus Kristus som världens frälsare, som nys!

Tron på Jesus är en gåva av Gud (Joh 1:12) och vi borde vara glada över att ha fått den, så vi slipper upphöja människor till Gudar och bli besvikna!  /Janne Olofsson

Reuter:http://news.yahoo.com/pope-appeals-peace-end-korea-tensions-easter-message-102404763.html

/Maria
Jesus är Herre