Tag Archive | Born again

Judar blir frälsta. Videor. Herrens vägar. Varför vill judar inte tro på Jesus?

Varför vill inte judar tro på Jesus som Messias?

Utkorelsens hemlighet avslöjas
Rom 11:25 Bröder, jag vill att ni skall känna till denna hemlighet, för att ni inte skall ha för höga tankar om er själva: förstockelse har kommit över en del av Israel och så skall det förbli, till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in.

2.      WOW! This Jewish man turns to Jesus and explains why in a way you never heard before!

…ju mer han läste om Jesus desto mer nyfiken och attraherad blev han av att få en TRO på Jesus! Han hade läst i sin bibel GT att JESUS skulle komma! Och.. Mannen blev frälst! Kapitel 54 Jesaja: This is JESUS!

Denne man berättar hur han trodde att Jesus inte var jude eller från judisk börd, han berättar hur han kom att öppna Nya Testamentet och blev chockad av vad texten berättade för honom.
Han trodde som FROM JUDE att man skulle vara så som t ex de radikala ortodoxa judarna var/är. Se videon och hör berättelsen.

/Pinterest

Vem vill bli Guds lärjunge?

Foto Maria

Foto Maria

*
Vem vill bli Guds lärjunge? Säkert är det många som vill gå hans väg men många stannar på vägen eller tar en annan väg i livet. Gud vill att den som skall vara hans lärjunge skall förstå:
1. Man måste ha förmåga att vara stilla och lyssna. 
2. Man måste skaffa sig ödmjukhet och vara villig att ångra sig.
3. Man måste ha självkontroll i motgångens stund.
4. Man måste ha tålamod till att vänta på att GUD skall ingripa.
Detta ovanstående ”utbildningsprogram” är svårt att lära sig. Men med tiden går det och med övning i varje avdelning och med X antal sorger och bedrövelser och misstag och ånger och sårat hjärta så kommer man dit man ska och kan räkna sig som Guds barn som inte vill svika Gud eller lämna honom, man går med honom i KÄRLEK. Några bibelverser om hjärtat, det som bara Gud kan utrannsaka hos oss.
Beröm er av hans heliga namn! De som söker HERREN må glädja sig av hjärtat. 
HERRENS befallningar är rätta, de ger glädje åt hjärtat. Hans bud är klart, det upplyser ögonen.
skulle då inte Gud ha upptäckt det, han som känner hjärtats hemligheter?
Nej, i hjärtat gör ni upp onda planer, era händer banar väg för våld i landet. 
Förlängd väntan tär på hjärtat, uppfylld önskan är ett livets träd. 
Sår som svider renar från ondska, slag renar hjärtats inre.
Bedrägligare än allt annat är hjärtat, det är obotligt sjukt. Vem kan förstå det?