Tag Archive | Bönesvar

I väntan på bönesvar, Ge inte upp

056foto Maria

I väntan på bönesvar.

Vi är många som väntar och väntar på bönesvar på olika saker.

Vid precis rätt tidpunkt sände Gud Jesus ner till jorden att dö för våra synder. I århundraden hade judarna väntat på sin Messias. Guds tidtabell var perfekt.
Ibland undrar vi om Gud aldrig ska svara på vår bön. Men vi ska aldrig tvivla på hans vilja att hjälpa oss- han kommer att svara i precis rätt stund.

Väntar du på bönesvar? Lita på att Gud vet bästa tidpunkten.
I fråga om bönesvar kan jag berätta att det är Gud som verkligen vet när bönesvaret skall komma till oss, det kan vara hemskt jobbigt att vänta, men Åh! så underbart då ett problem löses eller annat blir ett glädjerop för att Gud har hjälpt– igen. Gud har gett mig många bönesvar och jag väntar på att fler skall komma.

På grund av vad Kristus gjort finns det ingen anledning att vara rädd för Gud. Vi får frimodigt närma oss honom i vissheten om att han kommer att välkomna oss som familjemedlemmar och hjälpa oss i allt.

Låt min bön komma inför ditt ansikte,vänd ditt öra till mitt rop,
Men jag ropar till dig, Herre ,om morgonen möter dig min bön.
Bön av en plågad som i vanmakt utgjuter sin sorg inför Herren .
Herre , hör min bönlåt mitt rop komma inför dig!
Låt min bön komma inför dig, rädda mig enligt ditt ord.
De ogudaktigas offer är avskyvärda för Herren,de rättsinnigas bön behagar honom.
Ge inte upp att be, Paulus säger att vi ska be oavlåtligen, alltså hela tiden, och man får bönesvar om man inte ger upp under prövningens tid, man måste också pröva om ens bön kan vara något som Gud vill besvara, bönen bör vara enligt Guds önskan.
125

NamnlösMaria

Tror du? Tror du också på bönesvar? Bed i tro.Video

 

Namnlösvår blomma

Gud hör bön

Tro, tro, tro.  Ja det är det vi ska göra då vi tror, eller hur? Vi ska inte vackla hit och dit, nej vi ska tro, tro på bönesvar och vara säkra på att det blir som vi bett.

”Och se, innan han hade slutat att tala – – -. Och han sade: ‘Lovad vare Herren – – – som icke har tagit sin nåd och trofasthet ifrån min Herre!’” 1 Mos 24:15-27.

VARJE rätt bön är besvarad redan innan den är avslutad, ”innan han hade slutat att tala”. Och detta på grund av att Gud förbundit sig därtill genom sitt ord; Vadhels I bedjen om i Kristi namn (d. v. s. förenade med Kristus samt i överensstämmelse med Hans vilja) och tro, skall vederfaras eder. Var gång vi uppfyllt dessa enkla villkor, kunna vi vara förvissade om att vår bön blivit beviljad och uppfylld i himlen redan medan vi bedja. Det synliga svaret kan komma till oss härnere på jorden långt senare. Men Guds Ord kan icke slå fel. Därför göra vi väl i att sluta varje bön med tacksägelse till Honom, som aldrig vill taga sin nåd och trofasthet ifrån oss. (Läs Dan 9:20-27 och 10:12)

Då vi vänta på någon ny välsignelse från Gud, är det av vikt, att vi intaga en ställing av tro samt bedja och handla, som om vi redan motagit välsignelsen. Vi bör tala med Herren just som om Han redan har hört oss. Hela tyngden av våra behov måste vi lägga på Honom och taga det som en given sak, att Han fyller behovet nu och framledes. Detta är att förbliva i en ställning av tro.

Då kvinnan ingått äktenskap, har hon med detta steg inträtt i en ny ställning och hon handlar och verkar härefter i överensstämmelse därmed. På samma sätt väntar Herren, att vi, då vi mottagit Honom såsom vår Frälsare, Heliggörare, Läkare och Förlossare, intaga den plats, där Han möter vårt behov, för att finna, att Han till fullo motsvarar alla våra förväntningar.

*

Bed i tro på Jesu namn!
Inför Gud det ensamt gäller.
Tron på Jesusnamnet ställer
dig vid öppen fadersfamn.

Bed i tro! Gud svar berett
på vår bön, som Anden leder.
Herren verkar, när du beder,
under gör förrän du bett.

Bed i tro, som vågar stå
glad och viss med öppna händer
sträckta uppåt! Som ej vänder
åter, men blott fram kan gå.

Bed i tro! Gud väntar blott,
att din troshand skall beröra
Honom själv. Han gläds att göra
mer än bedja du förmått. / av Mrs. Chas. E. Cowmannn

Det er saÌŠ underbart det navnet Jesus, for evig skal det bli min melodi

Når verdens glans og prakt ei finnes mere,  da skal det stråle i all evighet.

 

 

Kan man undvika bekymmer? Ja, men det kan ske………

 

Maria

Maria

*

Jesus är alltid beredd att hjälpa oss i svårigheter. Ibland tror vi att om den helige Ande leder oss  blir det alltid till ”vatten där jag finner ro”. MEN det är inte alltid nödvändigtvis så.  Kan man undvika bekymmer? Ja det kan man, men man behöver inte medvetet sätta sig i situationer som kommer att kosta på! De andra bekymren kommer utan att man vill det eller kan undvika dem, på grund av andra orsaker, sådant man INTE själv är skyldig till.

Så här säger bibeln:

Den helige Ande ledde Jesus ut i öknen för en lång och svår tid, och han kan också leda oss in i situationer där vi möter svårigheter. När du möter motgångar, så tänk först efter om du själv är skuld till dem på grund av synd eller oförståndigt handlande. Om det inte finns någon synd att bekänna eller något felaktigt beteende som du kan ändra på, be då Gud om kraft att komma igenom prövningen/arna. Var alltid noga med att troget följa  den helige Ande dit han leder.

Så här kan det vara: Det står också i bibeln att Gud sänder oss prövningar. Vi kan råka ut för helt osannolika saker som är så hemska att man inte ens vill tänka på dem eller ens tala om dem, man bara kvider i oro och gråt. Känns det igen?  Ja jag tror/vet att de flesta människor har någon gång råkat i svårigheter. Därför skriver jag detta nu..

Själv har jag ibland undrat om jag skulle tappa vett och sans och inte hitta balans, för svårigheterna har varit mer än svåra, det har varit oöverstigliga berg som bara Jesus kunnat flytta på. Nu har det varit så svårt så länge att jag har svårt att kunna begripa över huvud taget vad som är meningen eftersom man verkligen rannsakat sitt inre. Jag vet att satan är vred på den frälste troende och att satan kan sända vilken plåga han vill (om Gud godkänt den) till oss människor, men personligen så tycker jag att det räcker sedan flera år tillbaka. Sorgen har varit total.

En variant som jag mött många gånger och som visar på trosrörelsens undervisning är följande: Människor som är religiösa de tycker och tänker och tror, men tydligen inte på Jesus eftersom de dömer ens sorg utan att förstå vad det handlar om och säger att det är FEL att ha bekymmer!!! Ojdå, är det fel att ha bekymmer och vem bestämmer det? Den religiöse? som bara ser hur bra den själv har det? Har den haft bekymmer? jag undrar det, eller är det poleringen på ytan som inte får få några smutsfläckar?

Som sagt, det finns så många underligheter och ingen kan mäta sorg och elände! Jesus VET precis  hur man har det och varför, och det är så underbart att få vara nära honom i allt som sker och man kan se hans hjälp så tydligt, det sker under då man ber och vågar vänta på bönesvar! Halleluja! Gud är god! Tack alla vänner!

Maria

Maria

 

Maria

Maria

 

 

 

Gud svarar på bön

 

Foto Maria

Foto Maria

 

Gud svarar på bön.

*Ringaste barn som beder, Lever oändligt tryggt Mäktar långt mer än hjälten Som starkaste fästen byggt. Måtte vi aldrig glömma, Var vi i världen gå, Att till Guds eget hjärta den bedjandes suckar gå!* J Dahllöf

Gud ger bönesvar och de svaren man behöver kan man få vänta mycket länge på, men svaren kommer då de ska komma-  det har jag lärt mig.

Ps 97:10 Ni som älskar HERREN, hata det onda. Han bevarar sina frommas själar, ur de ogudaktigas hand räddar han dem.

2 Tim 4:18 Herren skall också rädda mig från alla onda anslag och frälsa mig till sitt himmelska rike. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter, amen.

Matt 6:6

Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din Fader i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, belöna dig.

*Lämna dig helt åt Jesus! Nu, nu i denna stund! Han skall dig aldrig svika; Evigt är hans förbund. Lämna dig helt åt Jesus! Själv han vill helt bli din. Se, med sin nådes fullhet Vill han till dig gå in. /J Blomqvist

Tänk att få  vara ett Guds barn, det är det bästa som hänt mig: att få bli frälst!

 

/Maria

 

 

Tacksamhet inför hans godhet och storhet

 

Bild Maria

Bild Maria

 

Innerlig tacksamhet känner jag:   jag har en stor och god Gud. Han gör många under och han känner mitt hjärta och denna dagen har varit kärlek, gåvor, samtal och svar och svar på bön, d v s bönesvar och tacksägelse för all den stora godhet som är Han. Tack Fader.   /Maria

*

Ps 51:3
Gud var mig nådig, enligt din godhet, utplåna mina överträdelser enligt din stora barmhärtighet
1 Petr 4:10
Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd.
Ps 25:7
Tänk inte på min ungdoms synder och på mina överträdelser, utan tänk på mig efter din nåd, för din godhets skull, HERRE.
Ps 23:6
Idel godhet och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar, och jag skall bo i HERRENS hus evinnerligen.
Ps 31:20
Hur stor är inte din godhet, som du förvarar åt dem som fruktar dig och som du i människors åsyn visar dem som flyr till dig.
Ords 3:3
Låt ej godhet och sanning vika ifrån dig. Bind dem om din hals, skriv dem på ditt hjärtas tavla,
Ords 21:21
Den som far efter rättfärdighet och godhet, finner liv, rättfärdighet och ära
Gal 5:22
Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet,
Ef 5:9
Ty ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter.
Kol 3:12
Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod.

 

Mirakel: En person blev FRI FRÅN ALKOHOL. From darkness to LIGHT

 

30 AUG 005

Gud gör verkligen under och mirakel!   Jag vill berätta om att jag mötte en person igår som jag inte sett på flera år, men visste att denna person hade problem och var i alkoholens grepp. Man kan ha olika ”laster” och man kan dö i verkningarna av dem. MEN:

Igår fick jag TACKA och JUBLA! för personen jag mötte var sedan ett tag FRI från alkoholträsket och stod framför mig skinande av glädje och Frihet! Det var verkligen en underbar stund att få krama om och verkligen, verkligen glädjas över detta som skett!

Jag har bett under åren om befrielse och hälsa för den jag tänkt så mycket på, och jag fick verkligen se ett bönesvar  till, av alla bönesvar jag fått! Gud är verkligen god!

Ingen frikyrkopastor eller predikant var inblandad i detta och ”gjorde under”. Det var Gud själv.

*

Jag vill prisa Guds namn med sång och upphöja honom med tacksägelse.  
.
 

Jag vill tacka dig, Herre, min Gud, av hela mitt hjärta och ära ditt namn i evighet.  
.
 

Du är min Gud, jag vill tacka dig, min Gud, jag vill upphöja dig.
*
Bild  Maria

Bild Maria

 

Vänta och vänta …så håll ut! Gud vill svara på bön!

 

Foto Maria

Foto Maria


Följande texts innehåll är så underbart sant, för man kan gå i öknen, vara i öknen, vänta och vänta och vänta på Gud. Det gäller att ha tålamod. Det gäller att kunna gå igenom prövningarna och att i dem lita på att Gud ska hjälpa. Väntan väntan- åh så svårt, men Gud vet den exakta tiden då han vill vederkvicka oss och hjälpa oss i rätt stund och svara på bön, så håll ut!

*

”Ty ännu måste synen vänta på sin tid – – -. Om den dröjer, så förbida den, ty den kommer förvisso, den skall ej utebliva.” Hab 2: 3.

I DEN lilla älskliga boken ”Expectation Corner” (”Väntans hörn”) berättas det, hur Adam Slowman blir förd till Herrens skattkammare. Bland de många under, som där uppenbaras för honom, är även ”avdelningen för de uppskjutna välsignelserna” där Gud förvarar vissa ting, som människor bett om, tills den rätta stunden för Honom är inne att giva dem.

Det dröjer länge för en del bedjare att lära sig, att uppskov icke äro avslag. Ack, i ”avdelningen för de uppskjutna välsignelserna” finnas sådana kärlekens och visdomens hemligheter, som man ej kunnat drömma om. Människorna ville helst plocka sina välsignelser, medan dessa ännu äro omogna. Men Gud vill låta dem mogna: ”Ja därför väntar Herren, till dess att han kan vara eder nådig” Jes 30: 18. Han vakar över dig i alla trångmål och skall ej tillstädja en enda onödig prövning. Han skall låta slagget förtäras, och sedan skall Han på ett härligt sätt hjälpa dig.

Bringa Honom icke sorg genom att betvivla Hans kärlek. Nej, lyft upp ditt huvud och börja att prisa Honom just nu för den befrielse, som är på väg till dig och du skall bli rikligen belönad för det uppskov, som har prövat din tro.

* * *
Från ”Källor i öknen” av Mrs. Chas. E. Cowman.

/Maria

 

Att vara på botten och på toppen med Jesus- varje dag. Tack Herre.

 

Foto Maria

Foto Maria

Det gör mycket ont att vara på botten och ständigt försöka ta sig upp igen, gång på gång. Men- det gäller att försöka förstå att man faktiskt kan vara på botten ett tag och lära sig något av det. Jag har varit på botten varje dag i åratal, men märkligt är att jag samtidigt är på toppen med Jesus, varje dag! Jesus leder mig och verkar för att jag skall vara där jag är, tills han tar mig dit jag ska. Platsen jag fått de senaste åren är en lidandets plats- men jag tar emot det, för jag vet att annat väntar- senare.

Ps 97:10 Ni som älskar HERREN, hata det onda.
Han bevarar sina frommas själar, ur de ogudaktigas hand räddar han dem.

2 Tim 4:18
Herren skall också rädda mig från alla onda anslag och frälsa mig till sitt himmelska rike. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter, amen.

Idag gjorde Jesus ett under i familjens liv  -igen-   en underbar dag mitt i allt,, han visade oss – igen- att han är att lita på och tro på, och en uppenbarelse fick våra hjärtan att gråta av glädje och tacksamhet- en människa visade sitt vackra inre för oss i form av stor människokärlek. Det var ett klart bönesvar och vi tar emot det med våra inre som inte hittar fler ord än: Tack Jesus.

/Maria

 

 

Bönesvar. Gud är god och vet allt. Oroa sig inte…

 

 

Foto Maria

Foto Maria

 

Den kristne är som ”alla” andra? Nejdå, det är den inte alls, men den behöver som alla andra både mat och kläder och nu kommer ett litet rart vittnesbörd.
Gud säger att vi inte ska bekymra oss om mat och kläder, läs Matteus evangelium 6:25-34. Vi skall på bröllop i sommar och jag hade börjat leta efter en finare klänning att ha, men hittade inget som passade då jag har blivit så väldigt smal. Jag frågade Gud vart jag skulle gå och då visste min man en butik som ligger nästan vägg i vägg där hans massör har sin praktik.

Sagt och gjort vi åkte dit och jag fick mig ett glädjeskratt. Varför det? Jo för min blick riktades direkt mot en klänning i de färger och snitt som jag hade tänkt. Jag hade ju bett Gud om en klänning. Jag provade den och den var perfekt, och nu kommer en ännu roligare sak: Det fanns ÄNNU EN klänning som passade mig perfekt. Denna affär har begagnade finare klänningar och skor och allt du kan tänka dig.

Gud är god och jag fick 2 klänningar som jag kan använda både till fint och vardags. Priset var verkligen överkomligt och naturligtvis var det Guds godhet som åstadkom detta. Så…jag behöver alltså inte oroa mig för vad jag skall ha på mig på bröllopet vi ska på…mer än ett par skor, men det ordnar sig säkerligen också, för det har jag bett om.

Gud är god och han vet allt och kan allt och visar oss alltid vägar- även om det gäller en liten sak som en klänning (men för mig är det stort).

/Maria

 

Vittnesbörd del 6 /Bönesvar

 

Bönesvar

Gud gör under. Det jag vill berätta för dig nu, är vad som hände när vi bad om en större lägenhet. Jag hade flyttat upp till Västerås och gift mig med en underbar man år 2002. I november tyckte vi att vår lägenhet var för liten för allt bohag vi hade. Jag hade ju med mig mycket från mitt hem. Vi visste att vi i alla fall skulle behöva en trerumslägenhet.

Då tänkte vi: Vi ber över saken. Sagt och gjort, det var vad vi gjorde. En kväll gick vi förbi vår grannes dörr, och då tänkte vi; vi lägger händerna på dörren där, och ber om att få den lägenheten för det är en trea.

En kväll en vecka senare satt vi och såg på tv, och det ringer plötsligt på dörren! Vem var nu detta kl. 21 på kvällen?

Min man öppnade och det var vår granne som stod utanför. Han säger: Ja, jag har tänkt. Jaha, tänkte vi. Och han fortsätter: Ni har ju mindre lägenhet än jag och jag har en sådan stor, som jag egentligen inte behöver.Kan ni tänka er att byta med mig?

Vad sa vi då? Vi började skratta och fick ur oss: Halleluja!  Grannen tittade underligt på oss och frågade? Vadå?

Vi sade som det var och berättade för honom hur vi bett. Han skakade på huvudet, men såg ganska så nöjd ut i sitt förvirrade tillstånd. Nu kunde vi flytta in redan nästa helg, och det var ju inga större besvär, för det var ju dörr-i-dörr.

Så gör Gud. Han svarar på bön. Denne granne blev sedemera frälst och döpt. Men det är en annan historia.

/Maria