Archives

Mörkrets brödraskap. Ordo Ab Chao. Artikel. /Den troende litar på Gud

 

The world

Det ser mörkt ut i världen, eller vad säger du? Läs denna artikel om vad som skett de senaste åren och vad som sker angående ISIS, EBOLA och mera hemska saker. Det är bra om du bekantar dig med den verklighet som finns ”därute”.

Det är hösten 2014 uppenbart att om Mörkrets Brödraskap (finansoligarkerna) får som de vill, sa handlar det bara om månader innan portarna till denglobala diktaturen slår igen.

Eller i vart fall innan de artificiella storkrig och kriser som planerats skall bereda vägen dit, är i full gång.

Det som just nu sker i världen är nämligen inte gräsrotsfenomen eller något som uppstått av sig självt.

Det handlar om en rad syntetiska scenarier inkluderande bland annat ISIS, Ebola, Ukraina, hatkampanjen mot Ryska Federationen, paraplyrevolutionen i Hong-Kong och kampanjen att officiellt erkänna Palestina som stat man hoppas skall konvergera på sådant sätt att mänskligheten inte kan göra annat än kapitulera inför finansoligarkernas krav på en världsregering för att hantera alla dessa påhittade problem.

Sedan finns också ett scenarie som under flera år bubblat i bakgrunden klimathotet – vanföreställningen att mänsklig koldioxid-produktion, CO2, utgör något slags hot mot biosfären.

Den mall finansoligarkerna ofta använder sig av för att genomdriva impopulära förändringar i samhällen kallas “Ordo Ab Chao” (latin för ordning ur kaos) eller “Problem-Reaktion-Lösning” (PRL) och går ut på att oligarkerna först skapar ett “problem” eller en “kris” man sedan presenterar en “lösning” till – en “lösning”, ett “nödvändigt” ont, som beskrivs som mindre allvarligt än “problemet” självt, och som människor inte protesterar tillräckligt högt emot så att det stoppas.

Ofta innebär PRL att iscensätta under-annans-fana (UAF) händelser, t ex en terror-attack som tillskrivs ett land som inte har något med saken att göra men som hemma-publiken accepterar kan angripas militärt.

Läs HELA Artikeln här:  http://blueshift.nu/morkrets-brodraskap-all-in/

*
Ordning ur kaos….Just nu och sedan länge befinner sig världen i kaos och det blir ju bara värre. MEN, de säger att ORDNING SKA KOMMA. Hur då tror du?

Antikrists samhälle och värld knackar på fönstret nu och är nära att spränga alla vallar och att få fram ett system som gör oss fullkomligt kedjade fast vid otäcka ordningar.

Vad gör den troende??? LITAR PÅ GUD I ALLT

NamnlösMaria2

 

 

VIDEO, NASA, NWO, Det tysta Kriget! Omdesign av mänskligheten: ELITEN STYR

 

The world

NASA: The End Of Mankind ”Leaked Document” 2013

Krigsplanen emot människorna på jorden. Videoinnehåll se min översättning nedan:

Terrorattacker och biologiska stridsmedel,elektromagnetisk Radiation on our brains/hjärnor, CNN Network har sin propaganda, Mänskligheten består av för många människor, den är för stor och för långsam och har sjunkit i värde! Hur kan man säga så?? Men så är det för dem som ”bestämmer”.Denna information kommer från NASA:s hemsida. USA:s flygvapen är inblandat naturligtvis. CIA; FBI och många många fler är inblandade.
Kvinnan på videon ber oss och USA:s invånare och andra att läsa alla dokument som finns tillgängliga om detta. Attacker på konstitutionen sker för man är i händerna på banker och företag. De är Eliten.

Den globala krigsmaskinen finns för att användas mot människor, det är igång sedan länge.Teknologi finns som är utom människors fattningsförmåga. Comparahention.
Eliten tycks tro att de är odödliga och kan göra som de vill. Med bland annat robotar för att ta över. De har redan kartlagt våra hjärnor, (mapped)det finns redan möjligheter att koppla en hjärna till en maskin och de kommer att säga att detta är en ny och bra upptäckt, då vet vi att det är fara för oss.Vi har inte fått veta detta och det har hållit på mycket länge med dessa experiment. De talar också om ‘microdust’ som vapen. Det är aerosol, alltså chemtrail och liknande som redan finns i luften och gör människor sjuka i lungor och resten av kroppen. Det är alltså LAGLIGT med denna teknik och metod att skada människor! Regeringar har sagt sitt ja.

Elmätare som ”Smartmeters” är också mycket farliga men det har ingen talat om för oss. De mätarna är också vattenmätare m fl s k  nödvändiga saker. Likaså berättar kvinnan om lågfrekventa mikrovågor som är farliga och som finns lite överallt idag.
Det finns ett 20 sidor långt dokument talar om att människor är fienden (till Eliten) och skall förgöras. 100 % av mänskligheten kommer att beröras av dessa mikrovågor m m. Man förstör människors immunsystem och människors kroppar blir sjuka på olika vis, lungsjuka m man får ingen sömn p g a sjukdom.

Hur skyddar sig eliten mot sina egna vapen? Bra fråga!
De har metoder att skydda sig som vi inte ens kommer i närheten utav. De får t ex inte cancer, de är skyddade.
De kommer att använda chip emot oss, och de använder sig redan av transhumanism! Detta är vad som sker globalt, de gillar chemtrails, de är intresserade utav nanofiber (morgelleons), som kan komma ut ur huden på oss människor, som trådar som finns i kroppen.
Allt detta som säges i videon kan du kolla upp, se och sök på NWO, New World Order.
Det finns inte längre en debatt om smartmeters. Läkare eller vetenskapare säger inte längre att smartmeters är farliga, de tillhör nu dem som håller tyst om riskerna. Målet är att göra människor sjuka! Och där är vi nu….det är förslavande,det handlar om att decimera mänskligheten, och det handlar om kontroll, masskontroll av människor

Vad kan man göra åt allt detta? Man kan göra människor medvetna om vad som sker! Genast, omgående. Människor måste få veta vad de är utsatta för.

Bilderberggruppen har också sin skuld i detta, de tillhör den s k Eliten. Det finns ett 40 sidor långt dokument om det. Dokumentet handlar om att förstöra för mänskligheten, att det inte ska finnas så många människor. Dokumentet får inte visas för människorna för det är en deklaration om KRIG. Det kallas det TYSTA KRIGET. (12.50 in i videon) Man talar alltså inte om dessa konspirationer EMOT mänskligheten! Detta dokument är alltså en KRIGSPLAN emot Människorna på jorden. Kvinnan på videon ber människor läsa dokumentet och se på länkarna under videon.
Dessa planer som det pratas om här är inte nya, de pågick redan under tiden för andra världskriget, det gällde att lösa strategiska och taktiska problem (inför framtiden som är NU). Land och luftförsvar m m. 1952 hade man ett möte om /Harward project/ som var mycket fruktbärande…ekonomisk amerikansk framgång över de år som skulle komma. Den nya tysta krigsmaskinen var född.

Det talas alltså om en attack mot mänskligheten i dessa dokument och hur de ska KONTROLLERA denna..De har satt upp ett politiskt system, med utvalda människor men bankerna ligger bakom alltsammans och skrattar åt oss. De säger i detta dokument att de kommer att förgifta luften, hur de kommer att sätta upp denna Krigsmaskin, hur de kommer att använda familjerna, de smulas sönder, de kommer att förgifta djuren som vi äter.

Man talar i dokumentet om hur människan behöver känna sig försvarad, och man talar om konstgjorda livmödrar och eliten kommer att tjänstgöra som livmödrar åt människorna. Människorna skall tyckas ha ett skydd och skyddas för realiteterna/svårigheterna i livet beroende på att vi människor inte är kapabla att skydda oss själva från realiteterna i våra liv. Den konstgjorda livmodern är för att få till /åstadkomma/ en stabil miljö, för att åstadkomma ett skydd i utvecklingen, processerna i växandet….överlevandeskydd, säkerhet i frihet, försvarsskydd. När man lämnar sin mammas livmoder skall man tydligen ha en annan, artificiell, livmoder som ger en skydd. De ser sig själva som några som skall skydda oss och ge oss sådant som vi blir sjuka av och att hindra oss från att vara medvetna och vakna, och nå *högre medvetenhet*.
Just nu är massorna i USA nedtryckta och får inte tänka själva. Vem kommer i håg filmen ”Rose-Marys baby”?.

Vad ska massorna göra? Kanske en slags revolution måste till, för att väcka människorna om tillståndet. Eller man kanske hellre behöver ha en uppenbarelse hellre än en revolution. En revolution kommer bara att ge undantagstillståndslagar /marshall laws/, och vapenlagar som kommer att komma.Människor blir måltavlor.
Vi har drönarna och microdust/chemtrails, blastwawes, …vi är som i ett koncentrationsläger redan nu. Livsmedelsförsörjningen kommer att reduceras.
Dokumenten talar om hur alldeles för många människor använder för många saker,omger sig med för mycket prylar t ex. Människor använder för mycket luft Co2,,,,, m m..om detta står det skrivet i alla regeringars lagar. I t ex Californien måste man betala för luften man andas! man måste betala skatt för den.

Man har skapat luftföroreningarna, man förgiftar människor med chemtrail och olika vädermodifiering, detta ger också tornados som förstör många städer, detta sker globalt och livsmedelsförsörjningen störs, jorden blir förstörd. Därför kommer Monsanto och GMO att ta över våra livsmedel/odlingar på jorden, ja dominera globalt. Säden kommer att växa i den förgiftade jorden. Det här är designat och förutbestämt.

Att bli medveten om detta man tar upp i i videon blir man lättast genom att ta del av dokumenten och läsa dem och ta reda på fakta. Se http://stopthecrime.net

Av alla undersökningar vi gjort om detta finns grundkunskaper. Vi behöver inte leva i dessa lögner och tro på det som är fel. Vi kan bli undervisade om vad som pågår. Man kan säga att det finns mer av oss vanliga människor än av ELITEN , ja det stämmer, men sorgligt nog så finns det nu sådan teknologi att människor inte ens förstår vad som sker, eller vad som sker med dem själva. Det är ELITENS strategi!

Det här är FRAMTIDENS KRIG och vad som kommer att ske i USA och överallt på jorden. Alla bör ta del av NASA-dokumenten för att kunna komma bort från ILLUSIONEN som du/vi lever i.
Man kan inte hitta lösningar på detta om man inte vet vad som sker, varför man gör detta emot oss o s v. Dokumenten berättar ju det. Den falska realiteten vi lever i nu hotar att döda oss alla, detta är ett krig emot oss människor och dokumenten visar oss att detta är planlagt sedan länge!
Bilderberg, Skull and bones…för att nämna några.
I videon berättar man om (26 min in) att armé och försvar går in i NATO, och vi ser hur människor dör som flugor nu i alla krig. Detta är på riktigt och nu för tiden får människor, stroke, cancer, autism m m. Statistik och uträkningar bevisar detta. De /eliten/ vet också att människor måste få veta om det som sker, för att kunna slåss emot det, och man vet att för att eliten skall kunna komma undan med detta så är det genom LÖGNERNA till människorna.

Skulle detta (om NWO) komma ut i massmedia och folk skulle gräva om detta så skulle man aldrig komma undan med detta.
Det står i dokumenten om detta krig att människor har masssyndrom om felaktiga uppgifter, alltså om NWO, att det är något människor hittar på.
De har teknologi och sensorer i allt, så man kan inte vara säker.
Man kommer också att förändra/ändra på den globala infrastrukturen.
Al Gore har skrivit en bok som heter ”The Future”, Framtiden, och han talar om hur articifiell intelligens kommer att ta över. (Redan bestämt alltså!) Och man kommer att se förändringar i USA som man inte sett på 500 år.
De talar om ett projekt man kallar för ”Hjärnprojekt”, i vilka många departement är inblandade, där man har över 10 000 olika presentationer och olika möten för neurovetenskap. De ska ‘OMDESIGNA MÄNSKLIGHETEN‘!
Man berättar om en 4:e generations kloning, detta finns att läsa under NSA-länken. LÄS DET. M Prince skrev om det, han var en 4 generations klonad och han blev dödad 2011.

Man kan också kontrollera utbildningsväsendet/systemet, man kommer att ersätta systemet till datorer, Allt kommer att bli datorbaserat: Handeln, Resandet, Utbildning, tele-medicin, tele-politik,telesocialition, m m.
På detta sätt kan de skriva om historien.

Vädret kommer också att förändras, t ex att kalla solen och ljuset för ‘mjukt solsken’, för solen kommer inte att skina som den brukat göra. De kommer att omdefiniera vad som är en ”solig dag”, för att vi är under en förgiftning av vår himmel och väder! Så de skriver om och ändrar på hur vi uttrycker oss och talar. Allt för att lura oss. De förändrar och ändrar på allt som rör oss.
De ändrar på vår mat, på bensinen vi använder och vi borde inte röra den.Så vårt liv som vi lever på daglig basis är som att vandra på en LANDMINA.

De har ett mycket stort inflytande på oss och våra liv!
Övervakning sker över allt, och man blir sjuk av den, man maskerar den i kyrkor, i öknen i växter, även på bensin stationer, i behållare med bensin.Den trådlösa tekniken.
Cellphone towers = mobilmaster.
Dessa finns också på universitet där de studerande fått hjärntumörer!!!!!!! Biologisk terror, Förorening av vattnet och av VACCINER med mera.

Vi har alltså nu bevis i dokument om vad som sker och vad som planeras. Det står på sidan 98 i ett av dessa dokument att master kommer att användas i de syften som artikeln berättar om. /det som du sett o hört i videon/.
*

Så detta är högst angeläget att ta till sig. Jag har översatt detta för dig till någorlunda bra svenska och jag hoppas innerligt att du förstår de svåra tiderna!!!! De är här.Gud välsigne de som förstår och litar på Gud i allt det som sker o ska ska ske på jorden. LITA på och GÅ TILL GUD.

NamnlösMaria

 

Ebola-virus. Länkar och video! fakta eller lögner? Sandy Hook, 11/9, Vaccin

 

NamnlösEbola

5 Terrifying Facts About Ebola/ vad ska vi tänka om allt detta?

http://youtu.be/mxI2BbiFlE4

Man blir ledsen och många blir chockade och en del blir rädda för det Ebola-virus som säges sprida sig över världen med hast. I många länder och städer övar man panikberedskap för en pandemi. Ja det är verkligen värre än Svininfluensan! som de ville att ALLA skulle vaccinera sig emot! Hur är det denna gång?

NU har det plötsligt börjat talas om ett NYTT VACCIN som skall STOPPA Ebola-virus!

Det sägs att ebola-virus dör i VÄRME/solvärme och överlever bra i skugga t ex tunnelbana m fl ställen. Då skulle ju viruset dö i Afrika-värmen?Vad är på gång? Det finns naturligtvis saninngar i allt detta och det finns felaktigheter och lögner, men det gäller att sortera VAD som är VAD. Kan du det?
Det sägs också att USA har skapat ett Vaccin som DE HAR PATENT PÅ!
B Obama ser väldigt oroad ut, men jag litar inte på honom och hans utsagor i detta.
Vad säger du? Kommentera gärna.

U.S. Government & CDC Are Not Disclosing Everything About Ebola – Episode 482 / man har inte berättat allt om ebola-viruset.
http://youtu.be/KjujiHKYMGs

http://undermattans.blogspot.se/2014/10/experter-dalig-investering-med-ett.html#more inkluderar video om frågeställningar om flera saker som inte gjorts.

http://www.friatider.se/v-xande-r-dsla-f-r-ebola-i-usa (på svenska)

http://henrymakow.com/2014/10/ebola-pandemic-smells-like%20.html Är det ett hot mot mänskligheten i att man skall ta ett vaccin? I artikeln: Det är kanske ett hot mot människorna, att skrämma dem, att gå in med trupper i Väst-Afrika och att ge människor vaccin. Det är samma sak som skedde 11/9, Sandy Hook och nu Ebola?
Här följer en ARTIKEL som kan vara BRA att ha i MINNET:

De 5 Största lögnerna om Ebola kan du läsa här och bl a står det om att ebola-virus är LUFTBURET vilket man ljuger/ljugit om!:
http://www.naturalnews.com/047089_Ebola_pandemic_government_lies_disinformation.html#ixzz3Ev1wzZPk

GUD vet sanningen om allt det som sker! Han ljuger aldrig!  

 

156

NamnlösMaria

 

 

 

 

Ord. Löften om hjälp i svåra tider , ja i alla tider, Om du tror./Sena tider.

 

rosalöften om hjälp

 

Vet man vad orden och namnen här nedan betyder??

IS, ISIS

Chemtrail  http://gospel.jesuslever.eu/category/chemtrail/

*

Ebola:

http://endtimeinfo.com/2014/10/there-will-be-pestilences-why-are-so-many-deadly-diseases-breaking-out-all-over-the-globe-right-now/

 Jesus said there would be an abundance of plagues and diseases marking the time of His return. Even though these things will become increasingly widespread in the days to comethe Bible also tells us that God can protect and even heal those who trust in Him:

“No evil shall befall you, nor shall any plague come near your dwelling.” (Psalm 91:10)/berättar om beskydd från Gud!

(Och: De som inte har en tro på Gud de går rakt in i det hemska och räknar inte med hjälp från Herren).

*

Israel  /Fredsavtal….

Fredspris, och vem beskyddar Malala från nya försök att döda henne?

Löfvén

A Nobel..kommittén

*

Hur kan man diskutera och säga att det blir fred på denna jorden, FRED, vad är det för ord? Det kommer inte att bli fred förrän en ny himmel och en ny jord kommer.. vet man inte det? LÄS HÄR http://www.folkbibeln.net/chapter/search?bok=Upp&kapitel=21

Varför försöker man lura i människor lögner om fred och frihet, och vår massmedia  ljuger i sin egen agenda, och varför är det  så många krig och vapen och fejkade historier?  Vilken värld vi lever i!

Tack gode Gud att Jesus kommer tillbaka!

NamnlösMaria

 

Terror/ Vad handlar terrorkriget om?Jan O Artikel

 

*

Vad handlar terrorkriget om?

(Några reflektioner av Janne O, 17/9 2012)

OBS!

I framställningen framgår bara de händelser och scenarios som har direkt (eller indirekt) koppling till kriget mot terrorn som försvarsdoktrin. De terrorattentat som begåtts av terrorgrupper (ej nationer eller försvarsallianser) och vem/vilka ligger bakom dessa attentat (ej klart i många fall!), är ett annat ämne som diskuteras på många håll på nätet! Ideen i texten är här att se hur kriget mot terrorn är strukturerat.

* Finns det en strategisk försvarsdoktrin och mycket möda och resurser investerad i den, finns det också ett intresse att den upprättshålls. Upprätthålls den leder till vissa händelser/aktioner/scenarios.

* Ja, det finns islamistisk terror i världen och aktiva grupper som verkar med våld och hot för att skrämma sig till makt och inflytande.

Det finns nog få som förnekar att ”it takes two to tango.”

* Frågan är om världen 11 år efter jakten på dessa grupper är mer ”demokratisk” och havet av brutalitet och oförsonlighet mindre upprört? Hur många goda kontrakt på olja har knutits under dessa år? Hur mycket privat krigföring och säkerhetsnoja har fått luft i seglen?

*

Kan man segra över en extrem religiös uppfattning med vapenmakt?

Kan kriget mot terrorn leda till ”demokrati och en ny fredligare och liberal Islam i Mellanösterns länder”, så som det ofta sägs av FN och västerländska diplomater?

Är det kanske mest en virvelvind som liknar uppgörelserna i Jeremia och Jesajas bok i Gamla Testamentet? Eller kanske rentav Uppenbarelsebokens slutscenario?

Global War on Terror

Global War on Terror (Kriget mot terrorismen) är USA:s (och NATO:s) nuvarande försvarsdoktrin.

Detta har hänt sedan 2001:
* 2001 World Trade Center och Pentagon attackeras (9/11 2001)

* 2001 Kriget mot terrorismen startas med invasionen av Afghanistan 10/7 (NATO)

* 2003 Irakkriget (2003-2011) (USA/NATO)

* 2006 Krig i Somalia, Sudan. pirater till sjöss (NATO)

* 2008 Krig i Libanon och Georgien/Sydossetien (NATO)

* 2010 “Arab Spring.” Revolutioner sveper Nordafrika/Mellanöstern

* 2011 Krig i Libyen (understött av NATO)

* 2012 Krig i Syrien (understött av NATO)

* 2012 “Arab fall.” Upplopp i Mellanöstern

* 2013 Invasion av Iran?
http://en.wikipedia.org/wiki/War_on_Terror

Arabisk vår, arabisk höst. Timeline.

Några symboliskt viktiga datum:
* 9/11 1991 GHW Bush talade om en internationell världsordning 9/11 1991 (NWO talet!) efter 1:a Irakkriget mot Saddam H. (1990-1991)

* 9/11 2001 ”Al Qaeda” attackerar World Trade Center NY. Terrorkriget startas

* Jan 2010-2012 ”Arab spring” (Arabisk vår: revolution i Tunisien, Egypten m.fl.) Revolterna startade 9 månader innan 9/11 2010

* 2/11 2011 Egyptens president Mubarak störtas/avgår:

http://www.aljazeera.com/NEWS/MIDDLEEAST/2011/02/201121125158705862.html

* 2011 Krig i Libyen

* 1/1 2011 Alexandria bombning, kristna kopter attackeras:

http://en.wikipedia.org/wiki/2011_Alexandria_bombing

* 7/22 2011 Breivik vit fundamentalistisk ”kristen terror” i Norge

* 10/ 20 2011 Libyens president Muammar Gaddafi dödas

* 11/19 2011 Sonen Said Gaddafis dödas

* 2012 Krig i Syrien

* 6/30 2012 Mohamed Morsi, Egyptens förste demokratiskt valda president (f.d. Muslim Brotherhood) tillträder. Några dagar efter tillträdet generöst erbjuden USA bistånd:

http://en.wikipedia.org/wiki/Mohamed_Morsi

* 9/11 2012 ”Arab fall” (”arabisk höst!”) Koordinerade upplopp och terrorattacker i alla länder som är inblandade i terrorkriget.

* En ”koptisk kristen” regissör av antimuslimsk film utpekas först, och senare utpekas AQAP (Al Qaeda relaterad grupp), som ansvarig för mordet på USA:s Libyens ambassadör Stevens 9/11 2012

* Attack/invasion av Iran diskuteras allt livligare i media (ca 2008-2012)
Arab Spring Timeline:

http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_the_Arab_Spring

*
Vad handlar det här om?

Terrorkriget handlar om kontroll av olja och att demokratisera (alt. radikalisera) Mellanöstern. För att en enhetlig och fredlig internationell världsordning under FN ska etableras, måste muslimerna och regeringarna i regionen ”fostras” (domesticeras) att lyda internationella institutioner, samtidigt som en liberal form av Islam utvecklas efter principen problem-reaktion-lösning (dvs Hegeliansk dialektik).

Tanken är att genom omstörtningar av regimer i Mellanöstern (invasioner och destabiliseringskampanjer), öppet (och dolt) stöd av folkliga revolutioner och arbete för demokrati, FN:s påtryckningar och sanktioner, ska Mellanösterns länder fogas in i den liberala internationella världsordningen. Samtidigt som länder faller sönder i de olika krigen, pågår ett race om regionens naturtillgångar.

NATO och många grupper i väst ligger bakom mycket/finansierar och koordinerar aktiviteterna, skyddade av en ofta rent propagandistisk media-industri, matad med diffusa underrättelserapporter. De skylls hela tiden på Al Qaeda (och besläktade grupper) som i regel utpekas som ansvariga för snart sett all terror i regionen.

*

Big business

Genom privatiseringar av krigsindustrin, en hord av säkerhetsfirmors aktiviteter och legoarméers lukrativa kontrakt på många krigsskådeplatser, välgörenhetsorganisationers och välgödda policyinstituts arbete, blomstrande opium och oljehandel och inte minst finansiering och återuppbyggnad av sönderslagna städer och länder, har kriget mot terrorismen också blivit big business.

*
Vem tjänar mest på terrorn?

Många intellektuella och alternativa journalister kritiska till terrorkriget som militärdoktrin, anser att den militära hotbilden från alla dessa “jihadis,” som spränger bilar och shoppingcenter är otydlig, och underbyggnaden för kriget är svagt. De hänvisar till att motivationen bakom alla dessa militära äventyr istället är den miljardbusiness som är kopplad till kriget mot terrorn.

Politiskt motstånd (även fredliga protester) mot den militära internationalismen (som resulterar i nationellt demokrati-underskott) och mot kriget mot terrorismen (våldsam big business, mest av allt), ses alltmer som ren “högerextremism” av regeringar i väst, och nya terrorattacker ger automatsvaret: “kriget måste fortsätta, vår säkerhet är på spel och vårt demokratiska samhälle är hotat.”

*
Varför sluta kriget och bli av med jobbet?

När vi konsumenter genast accepterar denna världsbild som ett faktum, kanske vi glömmer att underrättelsetjänsterna i väst knappast är svagare och mindre informerade än oss mediakonsumenter, som ser ett tydligt mönster bakom terrorkrigets strategier? Tror vi egentligen på att Al Qaeda och andra kartlagda grupper kan undkomma västvärlden dag efter dag, år efter år? Eller ligger det en och annan ”råtta begraven?”

Om det nu är Al Qaeda (från början Mujaheddin finansierad/startad av CIA i Afghanistan, 1979) som konstant hotar hela Mellanöstern, eller om NATO självt ligger bakom terrorkriget (dess nuvarande militärdoktrin) och ”hjälper terrorn på traven,” får DU som mediakonsument själv svara på!

Planering av militära aktiviteter

Short term – mid term – long term

Militärstrategisk agenda planeras i regel i termer av kort, mellan och lång tid (5-10 år, 10-15 år, 15-20 år framåt i tiden). I länken under presenteras US Army:s planer för 2011 och framåt.

US Army Strategic Planning (2011):

http://usarmy.vo.llnwd.net/e2/c/downloads/219190.pdf

Terrorkrigets kampanjer verkar strategiskt i den längre tidsplanen vara: 10 år av konflikt mellan västvärlden och muslimsk terror (2001-2010). Detta följs av 10 år av revolutioner för demokrati och konflikt mellan ”kristen fundamentalism” och liberal islamisering (2011-2020).

*

Sju terrorkrig på fem år

Redan 2001 fick den fyrstjärniga Pentagon-generalen Wesley Clark höra av medarbetare på försvarsdepartementet om sju planerade amerikanska krig i Mellanösternregionen: Afghanistan, Irak, Sudan, Somalia, Libyen, Syrien och Iran.

Flera liknande videos med Wesley Clark är inspelade innan kampanjerna i Libyen, Syrien och Iran började dyka upp i media:

http://www.youtube.com/watch?v=Ha1rEhovONU

Wesley Clark (intervju 2006):

http://www.youtube.com/watch?v=9RC1Mepk_Sw&feature=related

*
Invandring och integrationsfrågor

Kriget mot terrorn leder till en stor flyktingström från drabbade länder till västvärldens demokratier. Slitningar och politiska konflikter är ofrånkomliga i länder som tar emot strömmar av flyktingar. Samtidigt lovar politiker att genom multikulturalism, religionsdialog, arbete för minoriteters rättigheter och integration i samhällen i väst lösa dessa problem på lång sikt.

*

Varför inte sluta kriga?

Saudiarabiens roll

Sällan talas det om de amerikanska (europeiska) relationerna till kungadömet Saudiarabien, en av regionens starkare aktörer. Från Saudiarabien kommer Islam och profeten, wahabismen, shariastyre, från oljetillgångarna görs stora utländska investeringar och ges stöd till flera av dagens nuvarande politiska terrorgrupper som Muslimska Brödraskapet (Egypten) och Al Qaeda/Bin Laden. Västs kontakter med saudierna är inte särskilt utforskade.

Länkar
Muslim Brotherhood:

http://en.wikipedia.org/wiki/Muslim_Brotherhood

Wahabi terrorism, Global Research artikel:

http://www.globalresearch.ca/al-qaeda-and-the-war-on-terrorism/
Janne O

 

/Maria

Terror /Terrorism

 

Jihadist skulle spränga arena

Den pakistanske taxichauffören Raja Lahrasib Khan skulle spränga en idrottsarena i Chicago. Oturligt nog för honom hade FBI installerat en mikrofon i hans taxi och avlyssnade hans telefonsamtal med Ilyas Kashmiri från Al-Qaeda.

”If … every day, you know we are bombing  somewhere … kill 50 people, 100 people,
70 people here, other state, other state … eventually they get the message.”
*
*Om detta och fler artiklar kan du läsa här i JIHADIMALMÖ:

http://jihadimalmo.blogspot.com/

*
Vi lever i en otroligt orolig och smutsig värld.

Terrorismen är global./Bild : Jihad i Malmö

/Maria

Terror / NWO/ WW3? Vad vet vi? Vill vi veta?

 

 

——————

Kriget mot terrorismen är en bluff

http://mansklighet.se/

Av Astrid Boman, 6.9.2011
Då efter den 11 sept skulle islamisterna och därmed alla muslimer betraktas som världens fiender. FBI genomförde massarresteringar och skickade oskyldiga människor ut ur USA. Media hamrade utsitt budskap om de skrämmande jihadisterna som det globala hotet. Man fick den uppfattningen att terroristerna var så många att de fanns överallt på våra gator. Jag såg till och med en journalist beskriva sin fruktan att bli påhoppad av en terrorist och få halsen avskuren på öppen gata här i Sverige. Så stor är propagandans makt.
Dådet mot WTC var ett terrordåd men utfört av vem? Frågorna återstår ännu. Men vapenindustrin och militärmakten fick de önskade ekonomiska påslagen, därom råder ingen tvekan och den stora marknadens krig kunde starta upp, kriget mot terrorismen, som man kallar det. Kriget som aldrig tar slut då det underhåller vapenindustrin och de stora oljebolagen. I de erövrade länderna kan sedan de stora multinationella bolagen etablera sig och få billig arbetskraft från de folk de berövat alla andra överlevnadsmöjligheter.

På sin väg mot den stora marknadens etablering begår västmakterna de värsta tänkbara brott mot mänskligheten. Då under kriget mot Irak skrev vi om att amerikanska styrkor avrättade barn, små barn, det mottogs med skepsis. Nu visar dokument att så var fallet. Det fall man här tar upp om fem små barn mellan en ålder från fem månader till fem år som med handfängsel sköts i huvudet är inte det enda fallet. Så avrättades barn till misstänkta motståndsmän. En soldat stannade alltid kvar när föräldrarna arresterats och gjorde sedan rent hus. Det finns inga ord, endast tystnad.” Var stilla mycket stilla ty här vilar ett barn i sin lilla vagga i sin djupa skugga”,står det på ett indianbarns grav, det är vår gravruna över de irakiska barn som mördats för globaliseringens skull. De kan aldrig återuppväckas och de är vår gemensamma skuld.
 

Nu går kapitalets krig in i sin andra fas, erövringen av den afrikanska kontinenten. Man talar om frihet och demokrati.
Vad händer när en diktator faller. Jo, en ny träder in. Man talar om fria val, fria val av en ockupationsmakt med representanter utvalda av ockupationsmakt är inte fria val. En sann demokrati kommer inte med bomber. Den frihet man talar om är marknadens frihet. Libyens folk är befriade från vad? De är befriade från sin fria sjukvård, sin fria utbildning och äganderätten till sina bostäder för nu ska den stora marknaden etablera sig och Libyen inrättas i det västerländska banksystemet. Och en ny diktator sättas på tronen, en diktator som sålt sitt land för en spottstyver.
”Belhaj är ledare för Libyan Islamic Fighting Group (LIFG), en stor militant grupp som också gått undernamnet Tripolibrigaden. Under två månader tränades brigaden hemligt av amerikanska specialstyrkor och brigaden gick sedan i spetsen för det avgörande anfallet.
Den 45-årige Belhajs förflutna är väl känt. På 1980-talet skaffade han sig praktiska erfarenheter av gerillakrigföring med deltagande i kampen mot Sovjetstyrkorna i Afghanistan. Han återvände till Libyen 1994 och var med om bildandet av LIFG, vars målsättning var att störta Gaddafi. När den libyske diktatorn ett år senare krossade LIFG lyckades Belhaj fly till Afghanistan och Belhaj tros därefter ha levt såväl i Pakistan, Turkiet och Sudan.
Fakta är att Belhaj aldrig varit medlem i al-Qaida. Tvärtom har Belhaj varit en nyckelspelare när detgällt att hålla avstånd mellan al-Qaida och LIFG, säger Noman Benotman till SvD på telefon från London.

Benotman menar att Belhaj ”vet när han måste kompromissa” skriver Svd.

SVD:s artikel stämmer väl överens till stora delar med artikeln vi skrev i maj månad. Korståget mot Libyen i Riktpunkt nummer tre.

Men även om det hade varit så Belhaj inte tillhört al- Qaida så har soldater från denna CIA konstruerade grupp ingått i rebellarmén.Det har rebellarmens befälhavare bekräftat.

Men nu är Noman Benotmans uttalade en uppenbar lögn.” På 1980 talet skaffade hans sig praktiska erfarenheter i kampen mot Sovjetstyrkorna i Afghanistan.” säger Bentoman. Men då ingick han ju i al- Qaida som tränats och utbildats av CIA för terrordåd.

”För tio år sedan var Abdel Hakim en eftersökt terrorist. I dag hyllas han som en avhjältarna i Libyens befrielse. Men nu kräver befälhavaren för rebellernas militär en ursäkt av USA för att han satt fängslad i sju år och torterades”, läser vi också i Svd. Vi har också läst att MI6 nu slutit fred med al- Qaida. Nu behövs de, forna fiender blir vänner. Den tvehövdade draken väljer fiende och vän som passar syftet för tillfället.

Al- Qaida är skapat av USA för att tjäna dess syften. Världsterrorismen är skapad av USA. De verkliga terroristerna är kapitalägarna. De få som sitter på det mesta av världens tillgångar. Krigsförbrytaren Henry Kissinger är en av dem. De är världens verkliga makthavare som inte skyr några medel för att nå sitt mål. Marknadens totala makt och diktatur.

De har en egen armé till sitt förfogande, NATO. NATO är det största hotet idag motvärldens folk, mot freden och mot de mänskliga rättigheterna. När ska människorna vakna upp och inse det? Kanske först när vår planet är förödd och svart aska täcker dess jord.

Det stora kriget kommer nu att utspela sig på den afrikanska kontinenten som kommer att återerövras. Land efter land som inte böjer sig för marknadens krav och dollarhegemonin kommer att bombas in i den. Istället för att rädda de miljonersom drabbats av torka och svält kommer världens hjälp med bomber och död. Det tredje världskriget  pågår för fullt framför våra ögon men vi har  ännu inte fattat det./Artikeln fr http://nyapolitiken.biz/911/kriget-mot-terrorismen.html

/En mycket träffande och intressant och bisarr artikel, eller hur? Tredje kriget WW3 tycks ha satt igång, men människor tycks inte inse att så kan det faktiskt vara, mitt framför ögonen på oss.

Jesus lever och kommer att komma tillbaka, det är sant och visst, och kanske är det så att det inte dröjer så länge till? / Maria

*
*

Mar 12:29Jesus svarade: ”Det förnämsta är detta: ‘Hör, Israel! Herren, vår Gud, Herren är en. Mar 12:30Och du skall älska Herren, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ och av allt ditt förstånd och av all din kraft.’ Mar 12:31Därnäst kommer detta: ‘Du skall älska din nästa såsom dig själv.’ Intet annat bud är större än dessa.” Mar 12:32Då svarade den skriftlärde honom: ”Mästare, du har i sanning rätt i vad du säger, att han är en, och att ingen annan är än han. Mar 12:33Och att älska honom av allt sitt hjärta och av allt sitt förstånd och av all sin kraft och att älska sin nästa såsom sig själv, det är ‘förmer än alla brännoffer och slaktoffer’.”

NWO/ Terror. WTC N Y. Se musikvideo!

 

World Trade Center

bild:http://sv.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Center

 

VAD hände egentligen vid den stora tragiska händelsen 11/9 WTC New York 2001? Frågetecknen är många. Här nedan kan du se en av alla de video som finns ang detta stora omdiskuterade ämne, där sanningar förmodligen finns som ingen vill tala högt om! Se videon där man har en hel del synpunkter på den värld vi lever i och på NWO. Sanningen segrar alltid

9/11 Building 7 – Martin Noakes

<iframe width=”560″ height=”345″ src=”http://www.youtube.com/embed/bMq1PiUbf-M” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

An original music video that explores a few of the myriad of unanswered questions surrounding the events of 9/11.

/Maria

……..’Terrorattack’  i KABUL idag 13/9. Talibaner nämns som skyldiga till stort dåd……

Terror / WTC . Nyheter världen / M Khadaffi

 

World Trade Center

http://sv.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Center

Vi minns

http://www.dn.se/nyheter/varlden

Så blev han USA:s fiende.Bakgrund: al-Qaida från kriget mot Sovjet till attentatet i USA. Usama bin Ladin förvandlades från allierad.  Och här sätter jag frågetecken. ????

http://www.ilovenewyork.se/nyc_guide_ground_zero_memorial.asp 

Nu: Uppbyggnad.

World Trade områdets historia

World Trade Center bestod av 7 byggnader och även 6 områden under marknivå. Här fanns bl a Twin Towers, Mariott Hotel, Port Authority Polis och kontorsbyggnader m.m. Under husen fanns bl a ett stort shoppingcenter och en parkeringsplats.

Hela området byggdes mellan åren 1965-1974.
Ca 50 000 personer arbetade i byggnaderna och utöver detta passerade dagligen här ca 40 000 personer i området.

*


Bilderna på sidan i länken som handlar om de två planen stämmer inte med det jag och andra tror hände den fruktansvärda dagen. Vad hände egentligen?

*
*

M Khadaffi:

http://www.dn.se/nyheter/varlden/khaddafi-kampa-eller-hamna-i-helvetet

Se bilder inifrån Khaddafis högkvarter

”Stora män” är inte så stora och kloka som de tror.

Tidsfristen över – nu attackeras Khaddafis sista fästen

/Vi ses senare /Maria

*Jag har en Frälsare, som för mitt hjärta Är för himlars himmel, alla kungars Kung. ….*

Terror /Trovärdigt hot mot USA?

 

Tio år efter 11 september
Hot om terrorattack anses ”trovärdigt”
Myndigheterna i USA fruktar ett terrordåd mot New York eller Washington inför tioårsminnet av 11 september-attackerna. Hotet betecknas som ”trovärdigt” skriver Fox News och Reuters.

Det har tidigare varit känt att USA fruktar att al-Qaida ska slå till mot landet under tioårsdagen av attackerna den 11 september 2001 men hittills har ingen officiellt velat medge att hotbilden också varit påtaglig. Sent på torsdagsnatten fick såväl nyhetsbyrån Reuters som Fox News uppgifter från anonyma källor inom den amerikanska administrationen som sa att hotet nu betecknades som ”trovärdigt”.

”Vi har vidtagit, och kommer även i fortsättningen att vidta, alla åtgärder som krävs för att avvärja alla hot som kan förekomma. Vi fortsätter att mana det amerikanska folket att förbli vaksamma under helgen”, skriver departementet för inrikes säkerhet i ett uttalande via nyhetsbyrån AFP.

En högt uppsatt amerikansk myndighetsperson säger till Fox News att hotet är ”specifikt nog för att skapa oro” och att myndigheterna just nu gör allt de kan för att hitta ledtrådar.

President Barack Obama har informerats om hotet och såväl FBI som departementet för inrikes säkerhet har under torsdagen utarbetat en bulletin som ska skickas ut till de polisiära myndigheterna runt om i USA.

När Usama bin Ladin sköts till döds i Pakistan tidigare i år hittade de amerikanska militärerna som slog till mot hans hus dokument som diskuterade ett möjligt terrorangrepp på årsdagen av 11 september-attackerna.

Terror/Breivik,Bin Laden/Politik och samhälle,utan Gud

 

LÄR KÄNNA JESUS! Bli en Jesu lärjunge! Jesus tar bort ondskan

-Vad tycker vi om Breivik? Är han en ny Bin Laden? Janne Olofsson  gästbloggar om artikel i Expressen:

http://www.expressen.se/nyheter/1.2513860/professorn-stora-likheter-med-bin-ladin
Utan tvekan utnyttjas massakern i Norge för att forma politisk opinion i väst. Kan det tänkas att Breiviks handling helt enkelt borde rubriceras som vettlöst mördande och lämna politiska vinklar därhän?

Breivik ska ha skrivit ett manifesto på 1500 sidor och bloggat på högerextrema sidor på nätet.Vad är det som är kriminellt – mördande av 76 ungdomar, eller de av tidningarna utnämnda extrema bloggarna på nätet?

Här säger en norsk sociolog att Norgeextremisten Breivik är rätt lik Bin Laden.Oj, vad väntat! Det är ju precis vad han är skapad att vara. En terrorfigur ersätts av motsatsen efter ungefär 10 år av antimuslimsk opinionsbildning (Bin Laden var för kalifatet/mot väst/mot Israel och Breivik för Europa/för Israel/mot muslimer!).

Vi har haft 10 år av kampanjer mot muslimer/Al Qaeda/terrorister (clash of civilizations!) och nu kommer 10 nya år för muslimer/multikultur,multireligion, pluralism (globalisering!)? Demokrati och multikulturella samhället hör ihop, sägs det i Norge.

Efter massakern i Norge får också terrorkriget ny energi att fortsätta: ny säkerhetsteknik implanteras, polismyndigheter smälta samman i nya samarbeten (Interpol/Europol/Haagdomstolen/säkerhetssamarbeten osv) och den multikulturella programmeringen fortsätter som förut.

Söndra och härska är vad det globala samhället behöver desperat. Så här utnyttjas massakern för att göra politiska poänger och div samhällskritik rubriceras högerextremism/kriminella åsikter.

Det är ganska svårt att INTE se programmeringen om man känner till den!
– Måste barn skjutas för att demokratin och dess terrorkrig ska fortsätta?

Hur många ”muslimer” har mördats i 10 år av terrorkrig?
Vad brukar detta kallas i tidningarna?

Arbeta för demokrati i Mellanöstern…humanitär intervention…

Kan det tänkas att Breivik gjorde vansinnesdåd? Kan det tänkas att terrorkriget (-en) är ett organiserat och mycket lukrativt vansinne?/Janne O

*

 /Tack Janne ! för dessa funderingar och tankar kring de avskyvärda dåden som skett i Norge, vi kan räkna med att fler sådana otäcka saker kommer att ske, trots att man tydligen arbetar ”hårt”  för att sänka terrorn. Breivik kan vara en bricka i ett större spel än vi vet! Om terrorister tycker jag inte och jag vill säga att man borde skrota vartenda Tv-Spel och all annan skrot som ungdomar o äldre ser på. Skrota alla tv-program som innehåller våld, ja vet du: Skrota TV! BIO,  m m som innehåller våld.  Vi har ett sjukt samhälle i vartenda land, där allt är tillåtet! OM vi skulle leva efter vad Gud säger istället så skulle det sannerligen märkas på folket! AMEN.  /Maria

NWO / RFID-chip K Albrecht

 

Vad som sker när det gäller  Antikrist och märket som man skall ha för att köpa och sälja, är det 666? kan man fråga sig, så har Dr Katherine Albrecht här en presentation som är nog så klar och viktig för oss alla att ta del av.
Hon är känd som  RFID-kvinnan. Hon säger att Obamas healthcare är: RFID databas.  Se videon:

VIDEO:

<iframe width=”425″ height=”349″ src=”http://www.youtube.com/embed/9l_Cg4MxtCE” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

CTDM: America Restoring A Heritage – Katherine Albrecht

This is the presentation done by Dr. Katherine Albrecht covering RFID and other privacy issues at the America Restoring A Heritage conference held in West Virginia in the summer of 2009 by Pastor Butch Paugh.

Dr.Katherine Albrecht comes from a Christian perspective and is now known as the RFID lady. She has a very important message- we all need to be aware that the chips are an invasion of privacy and can be scanned at a distance with a rudimentary device – they have problems! – Oppose REAL ID act.- Support libertarian candidates who will support our wishes . Obamas heathcare= RFID database. Future= no ID no pay no play . Use cash more try to downsize your cards.

Dr.Katherine Albrecht kommer från ett kristet perspektiv och är nu känd som RFID-damen. Hon har ett mycket viktigt budskap, att vi alla måste vara medvetna om att chip är ett intrång i privatlivet och kan skannas på avstånd med en rudimentär apparat – de har problem! – Motarbeta REAL ID handlingar .- Stöd frihetliga kandidater som kommer att stödja våra önskemål. Obamas Alla produkter och lösningar = RFID-databas. Framtida = ingen id ingen betalar ingen lek. Använd kontanter mer, försök trappa ner dina kort.

NWO-          När du sett den videon ovan kan du fortsätta att fördjupa dig i och lära dig vad det är för tider vi lever i och vad vi kan vänta oss! Läs vidare HÄR:
 

http://www.antichips.com/  Här kan du läsa om cancer av chip, övriga risker, och framförallt protester!  Ja jag kallar detta terror mot människor.
 

/Maria