Archives

LITA på GUD. Sucka till Gud. Prövningar. KÄRLEKEN

Betryckt och rådlös kan man stå inför Herren och undra: VAD är det som pågår i mitt liv? Varför skall jag lida så? Får man några svar? Ja oftast kommer de efter ett långt lidande som man inte förstår varför man fått gå igenom.

Betryckt, ja så betryckt att man inte ens orkar att be, men viska till Herren och sucka med svag röst eller bara med tårar. Så är det hos mig och mina smärtor av många slag är hemska, men jag vet, ja jag vet att HERREN är med mig. Genom allt, i allt, är han med. Därför passar dessa psalmer så bra att ta med här i natten då jag skriver.. JA den troende får lida! Man kan undra varför smärtorna skall vara så svåra, och jag undrar över HUR LÄNGE det ska göra så ont! Livet med Gud är ingen solskenshistoria där alla dagar sprudlar av lycka, nej. Det är till för dem i församlingarna som inte VAKNAT ännu och fått höra vad han vill göra och vad MAN MÅSTE ta emot av prövningar. En del människor sover som religiösa, och en del är vakna, i smärtor. Det är min erfarenhet.

Det jag är gladast för är att vara frälst och att veta att HERREN aldrig, aldrig lämnar den som söker sig till honom och litar på honom i ALLT.

Psalm 23 1

En psalm av David. HERREN är min herde, mig skall intet fattas,

2han låter mig vila på gröna ängar; han för mig till vatten där jag finner ro,

3han vederkvicker min själ; han leder mig på rätta vägar, för sitt namns skull.

4Om jag ock vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig; din käpp och stav, de trösta mig.

5Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn; du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över.

6Godhet allenast och nåd skola följa mig i alla mina livsdagar, och jag skall åter få bo i HERRENS hus, evinnerligen.

*

Ps 37

1Av David. Harmas icke över de onda, avundas icke dem som göra orätt.

2Ty såsom gräs varda de snart avhuggna, och såsom gröna örter vissna de.

3Förtrösta på HERREN, och gör vad gott är, förbliv i landet och beflita dig om redbarhet,

4och hav din lust i HERREN: då skall han giva dig vad ditt hjärta begär.

5Befall din väg åt HERREN och förtrösta på honom; han skall göra det.

6Han skall låta din rättfärdighet gå fram såsom ljuset och din rätt såsom middagens sken.

7Var stilla för HERREN och förbida honom, harmas icke över den vilkens väg är lyckosam, över den man som umgås med ränker.

8Avhåll dig från vrede och låt förbittringen fara; harmas icke; därmed gör du blott illa.

9Ty de onda skola varda utrotade, men de som vänta efter HERREN, de skola besitta landet.

10Ännu en liten tid, så är den ogudaktige icke mer; och när du ser efter hans plats, då är han borta.

11Men de ödmjuka skola besitta landet och hugnas av stor frid.

12Den ogudaktige stämplar mot den rättfärdige och biter sina tänder samman mot honom;

13men Herren ler åt honom, ty han ser att hans dag kommer.

14De ogudaktiga draga ut svärdet och spänna sin båge, för att fälla den som är betryckt och fattig, för att slakta dem som vandra i redlighet.

15Men deras svärd skall gå in i deras eget hjärta, och deras bågar skola brista sönder.

16Det lilla som en rättfärdig har är bättre än många ogudaktigas stora håvor.

17Ty de ogudaktigas armar skola sönderbrytas; men HERREN uppehåller de rättfärdiga.

18HERREN känner de frommas dagar, och deras arvedel skall bestå evinnerligen.

19De skola icke komma på skam i den onda tiden, och i hungerns dagar skola de varda mättade.

20Ty de ogudaktiga skola förgås; HERRENS fiender äro såsom ängarnas prakt: de försvinna såsom rök, ja, de försvinna.

21Den ogudaktige lånar och kan icke betala, men den rättfärdige är barmhärtig och givmild.

22Ty HERRENS välsignade skola besitta landet, men de som han förbannar skola varda utrotade.

23Genom HERREN bliva en mans steg fasta, när han har behag till hans väg.

24Om han faller, störtar han dock icke till marken, ty HERREN håller honom vid handen.

25Jag har varit ung och är nu gammal, men jag har icke sett den rättfärdige övergiven eller hans barn gå efter bröd.

26Han är alltid barmhärtig och villig att låna och hans barn äro till välsignelse.

27Vänd dig bort ifrån det som är ont, och gör vad gott är, så skall du få bo kvar evinnerligen.

28Ty HERREN älskar vad rätt är och övergiver icke sina fromma, evinnerligen bliva de bevarade; men de ogudaktigas avkomma varder utrotad.

29De rättfärdiga skola besitta landet och bo däri evinnerligen.

30Den rättfärdiges mun talar visdom, och hans tunga säger vad rätt är.

31Hans Guds lag är i hans hjärta; hans steg vackla icke.

32Den ogudaktige vaktar på den rättfärdige och står efter att döda honom,

33men HERREN överlämnar honom icke i hans hand och fördömer honom icke, när han dömes.

34Förbida HERREN, och håll dig på hans väg, så skall han upphöja dig till att besitta landet; du skall se med lust huru de ogudaktiga varda utrotade.

35Jag såg en ogudaktig som trotsade på sin makt; han utbredde sig såsom ett grönskande träd, väl rotat.

36Men när man sedan gick där fram, se, då var han borta; jag sökte efter honom, men han fanns icke mer.

37Giv akt på den ostrafflige, och se på den redlige, huru fridens man har en framtid.

38Men överträdarna skola allasammans förgås, de ogudaktigas framtid varder avskuren.

 39Till de rättfärdiga kommer frälsning ifrån HERREN; han är deras värn i nödens tid.

40HERREN hjälper dem och befriar dem; han befriar dem från de ogudaktiga och frälsar dem, ty de taga sin tillflykt till honom.

*

Psalm 16 Kapitlet

1En sång av David. Bevara mig, Gud, ty jag tager min tillflykt till dig.

2Jag säger till HERREN: »Du är ju Herren; för mig finnes intet gott utom dig;

3de heliga som finnas i landet, de äro de härliga till vilka jag har allt mitt behag.»

4Men de som taga sig en annan gud, de hava stora vedermödor; jag vill icke offra deras drickoffer av blod eller taga deras namn på mina läppar.

5HERREN är min beskärda del och bägare; du är den som uppehåller min arvedel.

6En lott har tillfallit mig i det ljuvliga, ja, ett arv som behagar mig väl.

7Jag vill lova HERREN, ty han giver mig råd; ännu om natten manar mig mitt innersta.

8Jag har haft HERREN för mina ögon alltid; ja, han är på min högra sida, jag skall icke vackla.

9Fördenskull gläder sig mitt hjärta, och min ära fröjdar sig; jämväl min kropp får bo i trygghet.

10Ty du skall icke lämna min själ åt dödsriket, du skall icke låta din fromme få se graven.

11Du skall kungöra mig livets väg; inför ditt ansikte är glädje till fyllest, ljuvlighet i din högra hand evinnerligen.

*

Tack HERRE för allt vad du betyder för mig./ Maria

 

 

Bild Maria

 

Del 1. CBD-olja/Medicinsk cannabis, där berusningseffekten är borttagen..Information: läs artiklar och se videos

DIN HÄLSA

Medicinsk cannabis. Ett omtvistat ämne. Hjälper  det mot sjukdomar? Är det verkligen inte farligt? Många frågor finns och här får du svar på de flesta av demTa noga del av denna information, den kan förändra ditt liv till det BÄTTRE.

12-åriga Alicia blev frisk från epilepsi av medicinsk cannabis – Malou Efter tio (TV4)

CBD-olja och cancer

Jag står inte upp för buddha-figuren här i inlägget/videon.

CBD olja – intervju med en expert – del 1   Kenneth H

 

Hela intervjun: http://cbdolja.com/intervju-med-kenne… Hur kan CBD olja hjälpa mot så mycket?

Bengts upplevelser av CBD olja mot sin muskelsjukdom.

 

 

Att tänka på innan du börjar med CBD olja

 

Det finns hur mycket BRA information som helst ute på Youtube och du har nu sett en del av den informationen, ta till dig mer och tänk efter och döm inte ut detta, för detta kan innebära en mycket stor förändring för dig som har något eller flera problem i kroppen. Oljan är bra, jag använder den och hoppas och tror på att den skall hjälpa mig på många olika vis. GUD har SKAPAT PLANTAN.

Mer info kommer.

Hälsa. Cancer. Vetenskapens värld.Cellgifter. Medicinsk cannabis mot en rad åkommor m m

 

king-james-bible-kjv

Vetenskapens värld ja…man kan pröva mycket för att få bli frisk eller för att bli bättre än man är, eller hur skulle DU göra om du var sjuk? SE DENNA LÄNK cirka 30 minuter in i videon om medicinsk cannabis, CBD. Gå sedan vidare till mer information nedan.

http://www.svtplay.se/video/12594375/vetenskapens-varld/vetenskapens-varld-avsnitt-6-2?info=visa&start=auto

HUR många blir friska från cancer? INTE MÅNGA. Därför att jag vet det och har en man som faktiskt blev frisk men där läkarna nästan tvingade honom att ta mer cellgifter!  Se videon nedan om kemoterapi! Alla jag känner som haft cancer, de dog, förutom min man..    Doctor blows Whistle on Chemotherapy

En frisk kropp dödar miljoner av cancerceller varje dag! Se video:

Denna video är om diabetes, den är intressant, min make har diabetes.

Det kommer mer info här om HÄLSA!  Jaa jag vill också BLI FRISK. Tack Gud att du är med mig och visar olika saker att tänka till om. Om man inte har hälsan i behåll, ja då är det illa, men genom ohälsa/sjukdomar kan man nå fram till hälsa på olika vis, t ex genom bön, och genom den bön då man frågar Gud vad man ska göra.

Vi ses snart här igen, med mer information

king-james-bible-kjv

Maria

 

Run from the cure. Rick Simpson Story. Cancer.

Run From the Cure – The Rick Simpson Story (Full)

Här följer en video om och av Rick Simpson. Han är en man som blev botad från cancer. Han blev inte botad på det vanliga sättet med cellgifter utan han blev frisk på det viset att han använde Cannabis/Marijuana.
Jag trodde inte att jag skulle skriva eller visa dig sådant men jag vaknade upp och förstod att detta är rätt ur sjukdomssynpunkt. Marijuana har alltid funnits, ja det är en planta som Gud gav människorna. Den kan man använda på förståndigt sätt, inte på något annat vis!

1 Mosebok 1:11 Gud sade: ”Jorden skall frambringa grönska och fröbärande örter. Fruktträd, som efter sina slag bär frukt med frö i sig, skall växa upp på jorden.” Och det skedde så. 12 Jorden frambringade grönska, fröbärande örter efter sina slag och träd som efter sina slag bär frukt med frö i sig. Och Gud såg att det var gott. 13 Och det blev afton och det blev morgon. Det var den tredje dagen.

Du kommer att få se MÅNGA människor i videon som berättar om hur de blivit friska eller mycket friskare från sjukdomar. Det kan jag ju också få bli. Jag hoppas få hjälp med olja som finns att köpa, CBD-olja, det enda man får köpa i Sverige. Den oljan man berättar om i videon finns inte i Sverige men en snarlik sort. Människor behöver få hjälp utan cellgifter när de har cancer eller andra hemska sjukdomar.

Det är ett UNDER att min make klarade av den cancer han drabbades av 2014!!!!! Han var verkligen illa ute men GUD bestämde vad som skulle ske.

Det är en fin video som verkligen berör och många människor har verkligen kämpat för rättvisa, att få bli bättre eller friska. Kommentera gärna videon/Artikeln som jag lagt ut.  Människor blir sjukare och sjukare, bl a av den felaktiga mat de äter och av hur de lever, cancern skördar så många offer per år! Sjukdomar är från satan! Läkedom från Gud.

Jag måste säga att människor är hjärntvättade utav regerande människor och läkemedelsföretag!  för att man inte ska få veta att detta är ett läkemedel som hjälper människor, man har ALLTID SAGT ATT DETTA ÄR LIVSFARLIGT att använda! MEN då du ser videon förstår du att det ska användas klokt och att det INTE är livsfarligt, utan tvärtom för människor med sjukdomar, och till och med för sjuka djur.

Nu har jag tagit bladet från munnen och önskar att mina djävulska plågor vore över!!!! Vi får se vad Gud vill göra för mig, för nu orkar jag inte plågas mer av värk! Jag har fått nog!!Jag har ingen smärtlindring som fungerar och så kan det ju inte få fortsätta, jag ber Gud om hjälp att bli frisk på något sätt.

M v h NamnlösMaria2

665 ord om helbrägdagörelse./Miracle/ Jesus gör under och mirakel. Tro på Herren

137 foto Maria

Behöver du Gud varje stund? Det gör jag. För jag vet  t ex att Jesus kan uppväcka människor från döden och det kallar jag för mirakel. Jag vill berätta:

I alla plågor finns han med. Jag vill uppmuntra dig som lider av något,  med att säga: Be och tacka Herren , alltid. Paulus säger till oss lärjungar/barn till Gud, att vi ska vara i ständig bön till Herren. Paulus säger att HERREN hör bön. Det är sant.

Och en sak till:

ALLA BLIR INTE HELA. Och BARA GUD VET VARFÖR!

Vi är många som lider utav sjukdomar, problem i familjerna, penningbekymmer, släkttvister, ”olösliga” problem och mycket mycket fler hemska  arbetsamma saker”. VAD gör man åt dem då?

Jo, man LÄMNAR dem åt Gud och tro på att HAN kan lösa dem. Ja HAN kan det! I mitt liv har jag upplevt djävulska saker, och inte trott mig kunna överleva, men jag LEVER och jag TROR!!

Satan har försökt att sänka mig till döden i över 20 år, men han skall fortfarande inte lyckas. AMEN till att Gud är min Fader. / Satan finns, och Gud är större, och PRÖVNINGAR finns, eller hur?/ Maria

I alla plågor som vi människor har så bör vi veta (i alla fall de troende! bör veta, och de som inte tror måste vi vilja nå) ATT VI HAR GUD ATT GÅ TILL. Jag vill säga till er att JESUS dog på korset för oss alla! Han är med i allt.

Jag gråter för familjer och familjen och för släktingar och vänner och ovänner och obekanta och bekanta, dem vill Gud nå, men vi måste be att de nås av hans kärlek! och kan ta emot den i sina liv.

Helbrägdagörelse! Vad är det? Jo… det heter HELANDE nu för tiden, men det betyder att JESUS  kan hela människan, kan göra den FRISK. När vi, (de troende!) kommer till himmelen får vi i alla fall nya kroppar!

F R I S K!   FRISK vill JAG BLI!  Jag orkar inte med all värk!  Men jag MÅSTE, för Gud har inte gett mig helbrägdagörelse ännu, men jag TROR att det kommer.

Hoppas du förstår allvaret i mina rader nu då jag sitter här i natten och desperat vill ut med de orden som  har varit i mitt hjärta hela dagen och kvällen, och nu skriver jag dem för att DU, NI och De, ska veta VART man skall vända sig. Det är sanning förstår du, att Jesus KAN  göra en människa frisk. Man kommer till en viss gräns, och den har t ex jag nått nu, ja för länge sedan. 

Man kan se s k ”mirakelpastorer” på tv och video och i församlingar som SÄGER att folk blivit friska på deras möten, men då skulle d e personerna i så fall varit ute i tidningar och radio och på alla sätt gått ut med sina händelser/helbrägdagörelsen från Jesus. Hör du något sådant, ser du några sådana? Ett MIRAKEL eller FLERA måste man ju berätta om, eller hur?

Nej, kanske inte nej. Man hör inget…. Men det kommer, om människor förstår att BEDJA och TACKA Herren för alla de goda gåvorna som HAN kan göra för den som tror.

Bara något av allt det Jesus gjorde då han gick på jorden: *Jesus uppväcker Lasarus från döden. * Jesus botar tio leprasjuka. * Jesus botar från blindhet- både andlig och kroppslig. * Jesus ger mat åt fem tusen. * Jesus botar en kvinna med blödningar. * Jesus botar blinda och stumma. * Jesus går på vattnet.  * Man förvånas över alla underverk. * Jesus ger mat åt fyra tusen.  * En blind får sin syn tillbaka. * Jesus uppväcker en död flicka. * Jesus botar en pojke som är besatt av en ond ande.* och mer….. DESSA UNDER kan SKE IDAG OCKSÅ!

Det står i bibeln /bibelkommentar/ om att om vi skulle berätta om alla underverk Jesus gjorde så räckte böckerna inte till, som de skulle skrivas i. Är inte det bevis nog. Du ska också veta att Bibeln är skriven av människor på GUDS befallning.

316 foto Maria

Här slutar denna avdelning  nr 1 om vår tid och  våra behov av Jesus och hans mirakel, du får läsa fortsättning här så fort det går att få skrivet nya rader till dig. Fortsättning följer alltså. Välkommen till denna kategori:  Se:  Hälsa och helbrägdagörelse

NamnlösMaria                         ……..bara tro

 

 

Att leva med fibromyalgi, VIDEO. Tänk om man fick vara frisk

 

674

 

Att leva med fibromyalgi.  VIDEO:

Tänk…ja tänk om jag vore frisk. Tänk, om jag kunde få känna att jag är utan smärta. Att Gud är med mig det vet jag annars hade jag inte orkat med vardagen. Dagarna är inte lätta.

Jag kan inte styra över mina dagar, jag kan bara försöka överleva och orka. Jag kan inte klara många många av de  saker som andra klarar, jag är ständigt påverkad av smärtor.

Se denna video och förstå att det de säger här tar 5 minuter att se och läsa, men mina besvär har funnits i över 20 år. Varje dag.

Tänk om jag fick vara frisk från fibro och alla andra sjukdomar.

Tack Gud att du är med mig i allt./ NamnlösMaria

 

Namnlösrosröd

 

 

Diskbråck. /Rom 5: Frid med Gud./VIDEO./Resurrection Life/Senaste nytt länk L Jareteg, Bibelfokus, fr Temadag/BRING LIFE

 

Foto/cartoon Maria

Foto/cartoon Maria

 

Diskbråck. Ja det är ordet som min läkare/röntgen angav för ytterligare en sjukdom som nu drabbat mig. Nu är jag bättre efter en månad och kan gå försiktigt ,men det går sakta framåt, läkarbesök väntar! Det är heller inte tillrådligt att operera ryggen pga andra sjukdomar, så det känns bedrövligt.Sjukdomarna är riktigt läskigt svåra och jag är ledsen.

MEN, i alla tråkigheter och smärta som varit de senaste åren så har jag således fått en stor förtröstan och kärlek till vår Herre, för jag vet att det finns en mening med allt som sker. Jag låter hans vilja ske.

Denna sidan kommer att vara öppen för er som vill läsa och det finns i nuläget 4.985 artiklar och 7.106 kommentarer, för dig som är intresserad. Själv tar jag en paus från hemsidan och umgås med Herren och prisar honom för all hjälp i vardagen och för vad han vill åstadkomma i mitt och andras liv och jag tror på helbrägdagörelse… ,vi får se vad som sker, Gud vet bäst, jag återkommer.

Gud är god. Romarbrevet 5:3-5 säger: 

Rom 5

Frid med Gud

1 Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. 2 Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. 3 Men inte bara det, vi jublar också mitt i våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet ger tålamod, 4 tålamodet fasthet och fastheten hopp. 5 Och det hoppet bedrar oss inte, ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande, som han har gett oss.

*
Forts: 6 Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktigas ställe, när tiden var inne. 7 Knappast vill någon dö för en hederlig människa – kanske vågar någon gå i döden för den som är god. 8 Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare. 9 När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod, hur mycket säkrare skall vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen. 10 Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans Sons död, hur mycket säkrare skall vi då inte bli frälsta genom hans liv, när vi nu är försonade. 11 Men inte bara det, utan vi gläder oss i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har tagit emot försoningen.
*
*
*
Ros Maria
/Maria

Smärta/ Blockering av…Idag—/Herren min läkare/ och dec 2013 vet jag mer..

 

 

Idag har det varit en speciell dag, för idag / i morse fick jag komma till Smärtkliniken för att blockera värkande leder som har artros, och kl 10.15 blev jag ”halvsövd” och minns inget av någon spruta med cortison m m. När man har sådan värk så att inga tabletter hjälper eller man inte tål dem, så blir man glad om detta jag fick idag kan hjälpa. 

Jag har legat och sovit o vilat hela eftermiddagen för det tog mig mycket…..ja jag har ont… och skall få utvärdera nyttan av behandlingen under några veckor, sedan skall jag tillbaka för nästa blockering i hals och vänster  knä. Vi får se vad som kommer att ske.

Den doktor jag hade idag han är otrolig, jag är så glad att han hjälper mig och att jag fick den bäste läkaren. Det är roligt, för den läkaren på sjukhuset är överläkare, och GUD är hans överläkare, och det skämtade han om förra gången  jag träffade honom. Hängde du med?    GUD är min läkare och han gör under på alla vis.   Jag får tacka Gud för detta som skett idag och ser framåt mot bättre tider, kanske blir jag helbrägdagjord framöver…..Gud vet.
*

OBS! 2013 dec, vet jag att inga sprutor hjälpte alls, inte mer än 1 dag. Så det försöket gick inte alls. Numera är det bara Gud och ingen annan som kan hjälpa eller som jag litar på. I skrivande stund ett år efter inlägget ovan så vet jag att det inte finns någon annan hjälp än Guds hjälp, och det har jag fått erfara i diskbråcket som jag fått. Vilken lycka att ha Gud vid sin sida och i sitt hjärta!!!!

*

Vilken lycka att ha allt i Jesus;

läkedom för alla hjärtats sår;

Ingen synd, som icke Han förlåter,

ingen nöd, som icke Han förstår.

Om jag ägde Jesus – endast Jesus,

och i hela världen intet mer –

o, så ägde jag dock allt i Honom,

Han, som nog och övernog mig ger.

*

Ja Herren är min läkare.  /Maria

 

 

Smärta/ Ett Guds barn!

 

Patientnämnden får ett besök av mig och massvis med papper har jag med mig dit i morgon…. skall det behöva gå så långt att man skall anmäla sin vårdcentral.Det är höjden av galenskap att man inte kan få hjälp med smärtlindring, men man kan flyga till månen och man kan framställa konstigheter  i laboratorium, men en spruta som stillar smärta, det kan man inte få.  -Smärtläkaren Björn Bragée har gett mig råd per mail….

Gud som är i sin himmel han ser och han hör och han har hört alla lögner och tomma ord som jag fått höra den senaste tiden och alla ord jag fått om löften att göra det bra för mig. De var av noll betydelse.

Jag tackar Gud för att jag en gång får komma till himmelen och att där är lugn och ro!! Inga tårar och ingen smärta väntar där, bara frid och ro hos Himmelens Gud. Jesus kommer att öppna sin famn för mig och jag får vara där i smärtfri gemenskap- bara glädje och bara ro finns där. Där kommer jag att få vara HEL. En ny kropp kommer jag att ha. Tack Jesus, jag är ditt barn.

och sade: ”Amen säger jag er:Om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni inte in i himmelriket.
/Maria

Tro/och frid, men i smärta. /Fil 4:6, tacka Gud.

 

Sommar -12

*

8 Oktober
”Gören eder intet bekymmer, utan låten i allting edra önskningar bliva kunniga inför Gud, genom åkallan och bön, med tacksägelse.” Fili 4: 6.

ICKE få kristna leva i ständig ängslan, och många gå där ständigt förargade och irriterade. Att mitt i det dagliga livets mångahanda kunna leva i fullkomlig frid är en hemlighet värd att lära känna. Vartill tjänar all vår ängslan? Den har aldrig gjort en människa stark eller hjälpt henne att göra Guds vilja. Den har aldrig erbjudit henne en utväg ur svårigheterna. Oron fördärvar liv, som annars vore nyttiga och till välsignelse. Oro, ängslan och omsorg äro absolut förbjudna av Herren, som sade: ”Gören eder icke bekymmer (icke något ängsligt bekymmer) för edert liv, vad I skolen äta eller dricka, ej heller för eder kropp, vad I skolen kläda eder med.” Härmed menar Han icke, att vi ej skola vara förtänksamma eller leva vårt liv utan förstånd. Han vill blott, att vi ej skola oroa oss över dessa ting. Människorna märka av rynkorna på din panna, av tonfallet i din röst, av ditt livs mollton och av bristen på glädje i ditt sinne, att du lever i de ängsliga omsorgernas värld. Stå upp och överlämna ditt liv helt åt Gud. Då skall du få se ned på molnen, som äro under dina fötter.

Det är alltid ett tecken på svaghet, då vi gräma oss och ängslas, spörja och hysa misstro. Kunna vi vinna något därigenom? Göra vi ej oss själva blott odugliga för tjänst och bli vi icke alldeles förbryllade, då vi borde vara redo att handla. Vi sjunka, då vi kämpa; då vi tro, bäras vi över vattnet.

Vilken nåd att bli stilla och besinna, att Herren är Gud. Israels Helige skall försvara och befria sina egna. Vi kunna vara vissa om, att varje ord Gud sagt står fast, även om bergen skulle vika. Han förtjänar, att vi förtrösta på Honom. Stå upp, min själ, och gå åter in i din vila. Luta ditt huvud mot Herren Jesu bröst.

Dock vike allt tvivel, all orolig klagan,
vad Herren har lovat, det håller han visst!
Och just under korset och nöden och agan
skall fostras den ande, som vinner till sist.
Försoningens blodströmmar röda
med rening, förlåtelse, tröst
från Lammet på Golgata flöda
till bedjande, troende bröst.
C.B-g.

Från ”Källor i öknen”av Mrs. Chas. E. Cowman.

*
*Ja jag lever i frid med Jesus.  Alla vet inte hurdan djup förtvivlan kan finnas och kännas och därav kommer oro, t ex av värk, men man ha frid inombords. Man kan ha olika slags oro och sorger, men ha frid med Jesus,  men alla vet inte hur ont det kan göra av kroppslig smärta, eller annan smärta som bryter ner. Eftersom jag är en troende så tror jag på mirakel, men det finns också en slags oro om att få leva hela livet i kaos av sjukdomar, fastän man väntar på miraakel, och  fastän JESUS är med. Men det stora miraklet blir ändå i himmelen en gång.. …Jag  känner ingen oro, men jag har  olidlig värk. Och  Gud är fortfarande god. Och jag vill göra Guds vilja i allt, allt.  AMEN.  Jag vet att många som varit med i olika framgångsteologiska församlingar inte fått erkänna och förstå att de varit sjuka, de har fått förneka sin sjukdom, för en troende får ju inte vara sjuk, men hur var det på apostlarnas tid? har man nu för tiden läst och förstått sin bibel, som är Guds Ord? /Maria

Ps 27:7 Höj, ni portar, era huvuden, höj er, ni eviga dörrar,
så att ärans konung kan tåga in.
8 Vem är denne ärans konung? Det är HERREN, stark och väldig,
Herren, väldig i strid.
9 Höj, ni portar, era huvuden, höj er, ni eviga dörrar,
så att ärans konung kan tåga in.
10 Vem är denne ärans konung? Det är HERREN Sebaot,
han är ärans konung. Sela.

Vardagen /Alla dagar med svår smärta/Be för mig

 

Bön

*

Vill du be för mig?

Jag får ropa som man alltid gjort: Hjälp mig Gud. Ja, så ropar jag efter att min smärta i kroppen blir allt värre. Jodå man får erkänna den smärtan och man får be om hjälp eftersom man (jag) inte får någon smärtlindring eftersom jag inte tål smärttabletter, eller morfin. Ingen hjälper mig. Skall jag som ett Guds barn lita på Gud eller på tabletter? Det är klart att jag litar på Gud….men var är helandet? VAD skall ske? HUR länge skall jag stå ut? det är en fråga som pinar mig varje dag..

Jesus botade och botar människor, ja han botar, men man kan inte gardera sig och VETA att man blir frisk, det är bara Jesus som vet något om det, i varje människas situation kan han gripa in, men jag har inga personliga garantier. jag har bara ont så jag kan skrika högt.

Ja så är det med Maria som sitter eller står eller får hjälp med att skriva om hur god Gud är, för det är han, trots min svåra belägenhet.

Jag lägger ut detta som ett upprop nu, till er därute som kanske kan be för mig, för nu är det illa, visa er, och hjälp mig i bön är ni snälla, låt denna sidan fortsätta att berätta….att Gud är god!

Jesus gör många under, läs Matteus kap 8, 9 , 10…..Under och mirakel!

Psalm 23- HERREN ÄR MIN HERDE.

/Maria

Smärta/Smärtsjudomar,t ex fibromyalgi -Videor

 

Vad är smärta?

Kanske vill du lära dig mer om vad smärta/smärtsjukdomar är? I programmen i denna länken här nedan kan du välja vilket s k smärtprogram du vill se. Det finns många olika slags smärtsjukdomar och personligen har jag flera svåra sådana som jag fick i början av 1980-talet men som kulminerade senare.

Så jag vill visa för dig och andra och era anhöriga några program som man kan se tillsammans för att få en mer klar bild över vad som kan pågå i kroppen utan att man kan rå för värken eller rå på den, den syns inte, den bara finns där, 24 tim om dygnet.

http://www.ur.se/Produkter/166211-UR-Samtiden-Nar-det-gor-ont-overallt-Mindre-smarta-med-sol-fisk-och-agg

Läkaren Björn Bragée  har en sida på nätet som heter Smärtforum där man kan bli medlem.

Jag vet också att Gud kan och vill hela och det skulle vara något av det mest perfekta att få vara med om. Se programmen och lär dig mera om dessa smärtsjukdomar. På figuren som står där i filmen till vänster  är smärtpunkter/smärtområden målade med blå färg….de vanligaste  smärtorna och deras plats…

Kram  Maria