Archives

2 Videos. Islam och 666. Kalifat/ Caliphate.Antikrist/Mark of the Beast/Walid Shoebat

Jesus5

Herren-300x39

Det är svårt att tycka och fundera och läsa i bibeln om de tider som är och som kommer, och försöka skriva om det. Jag har skrivit förut om Antikrist, om MÄRKET och om att köpa och sälja och att vi INTE vet VEM som är Antikrist själv och VAD som betecknar numret 666. MEN jag vill ge dig olika tankar om just ISLAM och att tillbedja något eller någon som vi inte vill ha. Det gäller sluttiderna och jag har fått se dessa förslag på många olika ställen en tid, och därför vill jag ta fram dessa två videor (det finns fler) som kan ge en förklaring till det som sker nu i världen, i Mellanöstern och om allt våld och dödande! Se videorna och fundera över om inte detta faktiskt kan stämma. BIBELORD ser du nederst i artikeln. OM du inte kan engelska så förstår du nog ändå då du ser filmerna. Kommentera gärna detta inlägg./Maria

Du kommer att se hur muslimer redan bär märken / märken på sina pannor och höger arm. Vi kommer också att se hur Odjuret och hans märke nämns i Koranen och islamiska skriften och hur islam har bedragit sina anhängare, till att vilja ha det vilddjurets märke, eftersom deras skrift har sagt till dem att det är ett heligt märke. Bibeln säger att ingen kommer att kunna köpa eller sälja utan det, och de som tar det kommer att lida för evigt i helvetet, för evigt, utan vila. Att ta emot ”märket” betyder slaveri, att sälja sig själv och att som sagt få lida i evig tid.

Upp 13:15. Och det fick makt att ge ande åt vilddjurets bild, så att
vilddjurets bild till och med kunde tala och kunde låta döda
alla som inte tillbad vilddjurets bild.
  Dan. 3:3.
16. Och det förmår alla, både små och stora, både rika och fattiga,
både fria och trälar, att låta ge sig ett märke på högra handen
eller på pannan,
  Upp. 19:20.
17. så att ingen får vare sig köpa eller sälja något, utom den som
är märkt med vilddjurets namn eller dess namns tal.
  Upp. 14:11. 15:2.
18. Här gäller det att vara vis; den som har förstånd, han räknar ut
betydelsen av vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och
dess tal är sex hundra sextiosex.   Upp. 17:9.

Armageddon news

I del 2 kommer du att se att dyrkan av Odjuret/Beast är knuten till bay’ah, Islamiska löfte av trohet till kalifen / kung och Madhi i Mellanöstern. Bibeln säger att alla som utlova trohet till hans imperium eller bugar inför denna Mellanösterns kung / Madhi som påstår sig vara Gud, kommer att drabbas av Guds dom. Dessa sändningar/videos är ett måste för varje muslim och icke-muslimer, för resultatet av att inte veta denna sanning, kommer att kosta dig, din eviga själ.

* IN ENGLISH:

You will see how Muslims are already wearing marks/badges on their foreheads and right arms. We will also see how the Beast and his mark is mentioned in the Quran and Islamic scripture, and how Islam has deceived its followers, into wanting the Mark of the Beast, because their scripture has told them that it’s a holy mark. The Bible states no one will be able to buy or sell without it, but those who take it will suffer eternally in hell forever, with no rest.
In Part 2 you will see that the worship of the Beast is linked to the Bay’ah, the Islamic pledge of allegiance to the Caliph / King and Madhi of the Middle East. The Bible states that anyone pledging allegiance to his Empire or bowing before this Middle-East King / Madhi who claims to be God, will suffer God’s judgment. These broadcasts are a must see for every Muslim and Non-Muslim, for the result of not knowing this truth, will cost you, your eternal soul.

*

Walid Shoebat prooves islam is the beast/antichrist. 666 code is as clear as day now.Walid Shoebat proves that islam and allah are the antichrist!! It doesn’t get any clearer than this.

I videon förklarar W Shoebat /f d muslim, men nu kristen/ vad de tecknen betyder som han ritar upp här i videon, och de betyder Allah. Han berättar om det som Johannes i Joh Uppenbarelsebok såg och skrev ner, för oss att ta reda på sanningen. Dexios betyder arm och man kan se islams anhängare bära just de här armbindlarna och huvudbindlar. På dessa bindlar runt huvudet och armen står det att det inte finns någon gud utom Allah m m . Ordet  för MÄRKE är Charagma och är grekiska. Man tror att man kommer till Paradiset då man tillber Allah men man kommer till evig fördömelse!

Övriga bibelord:

(Revelation) Joh Uppenbarelsbok 9 ;  Joh Upp  13:4;  Joh Upp 12:9;   Joh Upp 13:4;   Joh Upp 14:9;   Joh Upp 20:4;  Daniel 12:11;   Matt 5:34;   Joh 3:16

 

NamnlösMaria

 

m4s0n501

ISIS, VIDEO, De sex trumpeterna och Joh Uppenbarelsebok 8 och 9

Prophecy

Vi läser och hör mycket om ISIS, och man undrar VILKA de är och VARFÖR det sker  så mycket elände, det är grymma saker som händer och människoliv går till spillo. Alltså: Varför? Och en fråga till: Har man läst profetiorna i Johannes Uppenbarelsebok och förstått dem? Har alla kristna förstått vad som står där? Nej det tror jag inte. Titta och läs och tänk efter. Är man en troende så bör man ha läst Joh Upp-bok några gånger i alla fall. Skall tilläggas att jag inte hört några trumpeter…..Varsågoda:

Jag hoppas att denna video nedan kan ge en del svar på frågorna och jag säger INTE att detta är rätt svar i DENNA video, det är en möjlig chans att det är rätt, det finns många som har SIN egen tolkning!  Denna video har jag sett och läser bibelställena och kan tänka mig att det är sant det som nämns här, i dessa sista tider!!! Vi ser ju vad som händer  då vi ser på nyheterna i tv  t ex, så: jag vågar lägga ut den här.

ISIS in Bible Prophecy: Six Trumpets Have Been Blown! Revelation 8 & 9

Ja nu har du sett videon och: kommentera gärna. Vi måste lära oss att tänka i vidare banor och ta tag i sådant som kan verka svårt och omöjligt. Det värsta är väl att i det sekulära Sverige lär man sig inte från bibeln, nej man struntar i den!!!

NamnlösMaria

mission

Mörkrets brödraskap. Ordo Ab Chao. Artikel. /Den troende litar på Gud

 

The world

Det ser mörkt ut i världen, eller vad säger du? Läs denna artikel om vad som skett de senaste åren och vad som sker angående ISIS, EBOLA och mera hemska saker. Det är bra om du bekantar dig med den verklighet som finns ”därute”.

Det är hösten 2014 uppenbart att om Mörkrets Brödraskap (finansoligarkerna) får som de vill, sa handlar det bara om månader innan portarna till denglobala diktaturen slår igen.

Eller i vart fall innan de artificiella storkrig och kriser som planerats skall bereda vägen dit, är i full gång.

Det som just nu sker i världen är nämligen inte gräsrotsfenomen eller något som uppstått av sig självt.

Det handlar om en rad syntetiska scenarier inkluderande bland annat ISIS, Ebola, Ukraina, hatkampanjen mot Ryska Federationen, paraplyrevolutionen i Hong-Kong och kampanjen att officiellt erkänna Palestina som stat man hoppas skall konvergera på sådant sätt att mänskligheten inte kan göra annat än kapitulera inför finansoligarkernas krav på en världsregering för att hantera alla dessa påhittade problem.

Sedan finns också ett scenarie som under flera år bubblat i bakgrunden klimathotet – vanföreställningen att mänsklig koldioxid-produktion, CO2, utgör något slags hot mot biosfären.

Den mall finansoligarkerna ofta använder sig av för att genomdriva impopulära förändringar i samhällen kallas “Ordo Ab Chao” (latin för ordning ur kaos) eller “Problem-Reaktion-Lösning” (PRL) och går ut på att oligarkerna först skapar ett “problem” eller en “kris” man sedan presenterar en “lösning” till – en “lösning”, ett “nödvändigt” ont, som beskrivs som mindre allvarligt än “problemet” självt, och som människor inte protesterar tillräckligt högt emot så att det stoppas.

Ofta innebär PRL att iscensätta under-annans-fana (UAF) händelser, t ex en terror-attack som tillskrivs ett land som inte har något med saken att göra men som hemma-publiken accepterar kan angripas militärt.

Läs HELA Artikeln här:  http://blueshift.nu/morkrets-brodraskap-all-in/

*
Ordning ur kaos….Just nu och sedan länge befinner sig världen i kaos och det blir ju bara värre. MEN, de säger att ORDNING SKA KOMMA. Hur då tror du?

Antikrists samhälle och värld knackar på fönstret nu och är nära att spränga alla vallar och att få fram ett system som gör oss fullkomligt kedjade fast vid otäcka ordningar.

Vad gör den troende??? LITAR PÅ GUD I ALLT

NamnlösMaria2

 

 

Psalmerna pekar på Jesus. Vet DU vem han är?

Bild Bibel clip artMH900309391

 

mission

Vad står det om i Bibeln? Det är många som inte vet det, man tror att det räcker att läsa Gamla Testamentet och sluta där, för att det står om många krig och elände och man tror att Gud är en fruktansvärt elak Gud som dömer allt och alla, hela tiden, dygnet runt. Det är inte sant.

De troende har fått Gamla Testamentet och NYA Testamentet och det nya testamentet med Jesus som ger oss det Nya Förbundet att följa………..VEM ÄR DÅ JESUS? En kort redogörelse följer här:

Messias är Guds Son/ Ja

Han ska uppstår från de döda /det gjorde han

Han ska bli korsfäst/Ja han dog för alla människor

Han törstar på korset, enligt Guds plan/ Hur hade det varit för oss i samma situation?

Han kom för att göra Guds vilja/ Gör människor i gemen Guds vilja idag?

Hans rike ska bestå för evigt/ Ja det kommer en ny himmel och en ny jord

Han for upp till himlen/ ja, och han skall också komma tillbaka därifrån för att hämta de troende hem till sig.

Han ska komma tillbaka för att döma världen/ Nej, han är inte elak utan rättvis och han kommer att döma efter Livets bok

Hans ord är eviga och sanna/ Ja hans ord är de bästa för oss

Han är präst och kung i evighet/ Jaaaa Hallelujah! Präster i dagens kyrkor är inte ens frälsta, de lär inte ut om Jesus och hans blod på korset och frälsningen

*
Läs i psaltaren om vem han är, i Psalmerna står om detta du läser här ovan. Psalmerna syftar på Jesus,  det som skulle ske och som skedde, och som KOMMER.

*   *    *    *

Hvilken underbar morgen som meg venter. /Lytttilmusikken

Underbare morgen lys der hjemme hos min Gud.
Hvilken underbar morgen som meg venter.
Snart fra Himmelens bolig skjønn Han meg sender bud.

Mange spør meg : Hvordan kan du tro at livet ei tar slutt ?
Hvordan kan jeg si at Jesus snart er her ?
Det beror på flere saker, men de frelste er ennå her.
Bibelens klare løfter om en Himmel over der.

Alt det vakre som Gud skapte har vi nesten ødelagt.
Hva vi enn forsøker har vi ingen framtid her.
Men for den som tror på Jesus skal Han bygge en ny jord.
Den kan ei utslettes, nei, i evighet den er.

NamnlösMaria

 

Guds varningar till Sverige & Så planerar Ryssland att anfalla Sverige.

 

The-world-300x49

Guds varningar till Sverige & Så planerar Ryssland att anfalla Sverige

http://free-website-translation.com/ Translate my site into your language, write http://gospel.jesuslever.eu/  in the free website.

Den 12 december 1950 fick Birger Claesson en uppenbarelse från Gud. Det var ingen dröm, utan i fullt vaket tillstånd fick han en uppenbarelse som varade i 4 timmar. Han fick se Sverige i krig, och såg anfall både ifrån havet och ifrån luften. Han såg svenska städer bombas och utplånas. Och han skrev om detta i boken DOM ÖVER SVERIGE. Den 16 september 1951 fick han en ny uppenbarelse. Denna gång om övre Norrland, och en omfattande spioneriverksamhet där uppe. Han skrev om detta i boken SVERIGES ÖDESTIMME.

Enligt Anton Johanssons uppenbarelse (natten mellan den 13 och 14 november 1907), så skulle det bli krig mellan Sverige och Ryssland 1953. Men genom att många kristna har bett Gud om nåd för Sverige, så har Gud uppskjutit domen så att den inte har kommit än. Men för några år sedan flydde general Sejna från Tjeckoslovakien till USA. Han förklarade i en intervju, att han tillsammans med de andra öst-generalerna hade planerat att angripa Sverige 1953. Men det året dog Stalin, innan han hant sätta sina planer i verket.

 

Men detta, att Gud som svar på bön har bevarat oss från kriget i mer än 50 år, så att det inte har kommit än, det betyder ju inte att faran för krig är undanröjd. När det blir krig i Sverige, så beror det inte på att det militära försvaret är för svagt, utan det beror på att Gud tolererar inte folkets synd och ogudaktighet. Det enda fredsbevarande försvaret som Sverige har, utgöres av kristna som håller på och ber till Gud för Sverige.

 

Eftersom folk inte vill tro eller lyssna till Guds varningar så är de ovetande och oförberedda på vad som håller på att ske. Om det inte hade funnits någon räddning, så hade det varit meningslöst att varna. Men det är för vår räddning som Gud sänder sina varningar. Tyvärr så är människor mer rädda för hjälpen än för den verkliga faran, och de vill inte bli varnade. Djävulen, som folk egentligen borde vara rädda för, honom törs de prata om och nämna vid namn många gånger om dan. Men Jesus, som vill hjälpa dem och rädda dem, honom vill de inte veta av. Och det värsta är ändå inte själva kriget, utan det eviga helvete som följer sedan. Detta vill de inte höra talas om. Men själva pratar de gärna om både djävulen och helvetet. Så de vet ju att det finns ett helvete.

*

Om du vill läsa Birger Claessons uppenbarelser, så klicka här

***

Så planerar Ryssland att anfalla Sverige

http://www.nyapolitiken.biz/ryssland_index/sa-planerar-ryssland-anfalla.html

name-graphics-maria-545505

 

Bibelfokus: Naturliga sol- och månförmörkelser som profetiska tecken??

Foto Maria

 

Naturliga sol- och månförmörkelser som profetiska tecken??

 *

För några år sedan meddelade den amerikanska pastorn Mark Biltz en ”upptäckt” som handlade om att särskilda sol- och månförmörkelser skulle sammanfalla med judiska högtider och den yttersta tidens händelser, men även med Jesu återkomst. Flera kristna webbplatser har fört fram det Mark Biltz förmedlat, och Biltz fick därmed även visst utrymme för annan undervisning (som jag och andra ansett vara en form av ”ny-judaism”).

Bloggdiskussionerna om Mark Biltz spekulationer tar då och då ny fart, och ibland anses de som tycker att spekulationsvågorna går för höga vara vilseledande. Personligen tycker jag att diskussionerna kring detta ämne ofta brister vad gäller ett balanserat reflekterande över tillgängliga fakta och Bibelns budskap. Biltz har t.ex. vid flera tillfällen ändrat sig i sina tolkningar och uttalanden, utan att för den skull klargöra detta. Om upphovsmannen till dessa spekulationer ändrat sin tolkning, hur skall vi då kunna vara säkra på vad han för fram? Dessa spekulativa tolkningar har helt klart fått ett alldeles för stort fokus, och det som är mest väsentligt för oss kristna riskerar därför att hamna i skuggan av det sken som bländar. Med anledning av detta vill vi analysera Biltz ”upptäckt” här på BibelFokus (artikeln kommer nedan).

Visst är det spännande med astronomiska händelser, men dessa sol- och månförmörkelser som Mark Biltz (och nu många andra) lyfter fram är helt naturliga. De förekommer då och då på vår himmel, och det går att räkna både bakåt och framåt för att fastställa när dessa inträffat/skall inträffa. Och eftersom den judiska kalendern och därmed också judarnas högtider är knutna till månens gång, så är det inget övernaturligt med att det då och då blir en månförmörkelse (eller solförmörkelse) i samband med en judisk högtid, inte heller med flera månförmörkelser i rad. Det går som sagt att beräkna. Dessa sol- och månförmörkelser är dessutom väldigt kortvariga, och de är bara synliga från begränsade platser på vår jord. En solförmörkelse kan dessutom inte ske samtidigt som en månförmörkelse. Sedan är det även en självklarhet att dessa naturliga sol- och månförmörkelser endast kan observeras om vädret tillåter det.

Jag har en god vän som satt sig in ordentligt i fakta och dessutom analyserat det som Mark Biltz fört fram vid olika tidpunkter. Analysen har han gjort i ljuset av fakta och Bibelns vittnesbörd. Jag publicerar därför här en artikel skriven av min vän (i pdf-format) för att få in lite sans och balans i diskussionerna. Han har med hänsyn till olika anledningar valt att vara anonym. Men med denna text i andra vågskålen får ni som är läsare på olika kristna webbplatser möjligheten att själva göra en balanserad bedömning. Och snälla, läs hela artikeln och begrunda innehållet innan du har eventuella synpunkter.

Personligen tror jag inte att Jesus kommer tillbaka år 2015 – vilket Mark Biltz tidigare faktiskt antytt – det dröjer att tag till. Glöm inte vad Paulus skrev om Jesu återkomst:

2 Tess 2:3-8: ”Låt ingen bedra er på något sätt. Ty FÖRST måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son [Antikrist], öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Kommer ni inte ihåg att jag sade er detta, när jag ännu var hos er? Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst.”

Vi skall dessutom inte behöva snoka på Internet, studera NASA:s tabeller och spekulera för att gissa när Jesu återkomst närmar sig. Det räcker med att läsa Bibeln och vara vaksam över vad som händer i världen (och vi räknar då så klart med Guds ledning också). Jesus sa med avseende på just världshändelser: ”När ni SER allt detta hända, skall ni på samma sätt VETA att han är nära och står vid dörren” (Matt 24:33). Jag tror inte dessa Jesu ord inkluderar återkommande naturliga sol- och månförmörkelser.

Kom dessutom ihåg detta: att precis när Jesus kommer, så slocknar solen, månen och stjärnorna, inte bara för en timma, utan fullständigt (Jes 13:10), och vi går då in i en ny tidsålder! Det skall ALLA jordens folk kunna se, förstå och förskräckas över (Upp. 6:12-17)! Himlafenomenen som skall uppstå i samband med Jesu återkomst blir mirakulösa, övernaturliga och mäktiga. Dessa kan inte NASA beräkna!

 

FRÅN:  http://bibelfokus.se/biltz_2014_2015

 

Foto Maria   / Maria

 

Kreditkort, sedlar och mynt värdelösa inom snar framtid. Ny betalmetod! Profetiska tider.

 

 

Foto: Uniqul 

Foto: Uniqul

 

Finskt företag lanserar ny betalmetod

http://www.aftonbladet.se/minekonomi/article17151311.ab

De vill göra kreditkort, sedlar och mynt värdelösa.
Finska företaget Uniqul hävdar att de snart lanserar en metod där man betalar med sitt ansikte.
– Jag har svårt att tro att någon handlare skulle våga lita på den här metoden, säger Peter Pettersson, Aftonbladets teknikexpert.

Än finns bara en hemsida och en youtube-video som ytligt illustrerar hur tekniken ska fungera. På videon ses en man springa till en check in-disk på en flygplats, och en annan gå och handla i mataffären. Deras ansikten kommer sedan upp på skärmar med texten ”authorized” (godkänd), och en röst säger ”allt du behöver göra är att trycka på ok”. Finska Uniqul påstår att deras teknik, där man betalar med hjälp av sitt ansikte, i princip är färdigutvecklad.

Först i Helsingfors

I ett pressmeddelande hävdar de att betalmetoden snart rullas ut i Helsingfors, men inte vilka butiker det kommer att ske i eller i vilken omfattning. Där sägs också att det hela bygger på militära algoritmer där ens konto hos Uniqul länkas till ett betalkort, och att själva betalningen kan ske inom fem sekunder i samband med att ansiktet scannas av.

LÄS RESTEN AV ARTIKELN I LÄNKEN OVAN

*

Upp 13:16 

Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, 17 så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. 18 Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundrasextiosex.

Har du läst i Uppenbarelseboken om just detta med betalningssätt? Har du läst om att det kommer nya tider där ingen som inte har ”märket i handen eller på pannan” kan köpa eller sälja? Är du en frälst människa som kan se vad som är på gång? Det är dags att söka JESUS, inför evigheten. Är du vaken inför tider som kommer? Vi kan kalla dem profetiska tider, ja.

/Maria

 

 

Sjuka pga chemtrails. /Mikael J hör av dig igen här på sidan!/Maria

 

Foto Maria

Foto Maria

 

Sjuksköterska: 
Dubbelt så många sjuka pga Chemtrails folkvet.nu
juni 5, 2013 by 

Jag fick ett mail från en pensionerad sjuksköterska som berättar att numera får allt fler unga människor lunginflammation än tidigare och förkylningar som brukar gå över på max 7 dagar tar flera veckor att läka ut.

Sjuksköterskan gör en direkt koppling mellan en allt sjukare befolkning och det senaste årets myckna sprejande av  Chemtrails.

Här under mailet:

Hej!

Jag bor i Ullared i Hallands inland och iakttar ofta chemtrailas. De har varit mycket frekventa det senaste året. De är oftast centrerade mot kusten men de förekommer även häröver. Idag for jag till Falkenberg, c:a 4 mil härifrån och såg den största frekvensen av chemtrails jag någonsin skådat.

Himlen var full, det kom ständigt nya och rutmönstret var enormt. Tyvärr hade jag ingen kamera. Försäkringskassan här i Halland meddelade i februari månad att antalet sjuka i år var dubbelt så stor som samma månad förra året. Det stämmer väl med chemtrailsen.

Numera är många människor förkylda i många veckor. Normalt går en förkylning om på 5-7 dagar. Frekvensen lunginflammation har ökat betydligt och drabbar numera även unga människor, det händer tom att de läggs in på sjukhus. Normalt är pneumoni, lunginflammation, den äldre människans sjukdom. Jag är själv sjuksköterska, numera lyckligen pensionerad.

Det är mycket som inte längre stämmer med vad jag lärt och upplevt i min profession. Dagens chemtrails upplevde jag som mycket obehagliga och hotande.   Tack för Ditt mail! Skicka gärna in fler om du vill som beskriver hur det är där du bor.

Chemtrails måste vi dels få en förklaring till varför de finns och och dels måste de snarast sluta spraya. Jag håller med, det känns mycket obehagligt och hotande. Sedan jag själv insåg våren 2011 att de sprayade oss som om vi vore ohyra har mitt liv känts mer meningslöst på något sätt, för vad finns kvar om även naturen förstörs?

Från:  http://www.nyapolitiken.biz/medicin_o_halsa/sjuka-pga-chemtrails.html

 

/Maria/   se fler artiklar  här på sidan om chemtrails

 

Profetiska budskap/ VIDEO om boken SYNEN! Se den!

 

David Wilkerson 1973 prophecy now becoming eerily accurate

http://youtu.be/l0Wd037tmJM 

Denna film beskriver klart vad boken handlar om och vad som skett och vad som kommer att ske.

Har du läst David W:s bok  SYNEN? Här är en kortare video om vad boken innehåller och vad profetian innehöll. Den är verkligen en bok att ta på allvar, …vi ser i världen vad som sker och det är allvarligt.Du kan köpa boken på Internet.

Profetian handlar om ekonomiska krascher, djupa recessioner, europeiska och japanska ekonomiska kraschen, och att man verkar  för den gemensam global valuta efter en global ekonomisk krasch. Innan Ron Paul, Peter Schiff,  Gerald Celente talade om detta  David Wilkerson profeterade snabb guld och silverrallyn och global inflation. Han förutspår också en Jordbävning i Japan (Fukoshima) före en massiv amerikansk Earthquake (hur länge innan nämns inte).

/Maria

Profetiska budskap/Matt 24:4 Framtiden

 

 

 

Jesus talar om framtiden: /läs vad han säger:/

Matt 24:4  Jesus svarade dem: ”Se till att ingen bedrar er. 5 Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse. 6 Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit. 7 Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. 8 Men allt detta är bara början på ‘födslovåndorna’.*

9 Då skall man utlämna er till att misshandlas och dödas, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. 10 Och då skall många komma på fall, och de skall förråda varandra och hata varandra. 11 Många falska profeter skall träda fram och bedra många. 12 Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta. 13 Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst. 14 Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.

*

Slapp moral, nedbrytande åkommor, brist på kärlek till Gud och medmänniskor. Ser man att det är precis så som det är idag och har varit sedan Jesus gick på jorden och predikade om hur det skulle bli.

Slapp moral, kärlekslöshet styr vårt samhälle. Det är en synd och synden bryter ner vårt samhälle, och människor blir mer och mer själviska.

Jesus predikar i Matteus kap 24 om framtiden, d v s vi kan se vad som skett sedan dess och var vi är nu. Falska profeter finns det gott om och själviskheten flödar. Jesus förbereder sina efterföljare på att förföljelse kommer att komma, och det är sant att den har hållit på länge men kommer att bli mer allvarlig framöver.

Många har redan vänt Jesus ryggen och frågan är hur många som kommer att bli kvar till slutet, beroende på själviskhet, feghet m m.  Jesus sade att före hans återkomst så skulle de goda nyheterna om riket ( budskapet om frälsning) predikas över hela världen. Detta var lärjungarna uppdrag, och det är vårt uppdrag idag. Jesus talade om den sista tiden och den yttersta domen för att visa sina efterföljare hur viktigt det är att de goda nyheterna om frälsningen når fram till alla.

Idag har vi internet som har många sätt att visa budskap på och inte alltid är det rätt människor som predikar där, det finns många falska profeter. Vedermöda eller födslovåndor-  man har många olika uppfattningar om vad som är vad, faktum är att det blir värre och värre av katastrofer, vad kan det betyda tror du? Jag anser att bibeln är klar över de frågorna och att jorden inte kommer att bestå så länge till, var beredd på det.

*

Matt 24:4 Jesus svarade dem: ”Se till att ingen bedrar er. 5 Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse. 6 Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit. 7 Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. 8 Men allt detta är bara början på ‘födslovåndorna’.*

9 Då skall man utlämna er till att misshandlas och dödas, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. 10 Och då skall många komma på fall, och de skall förråda varandra och hata varandra. 11 Många falska profeter skall träda fram och bedra många. 12 Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta. 13 Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst. 14 Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.
*

*Trofast är Herren, han frälste min själ Och tog mig ur bojornas tvång. Trofast är Herren, han allt gjorde väl Och fyllde mitt hjärta med sång.* /G A/

/Maria

Profetiska/Synen/Moralupplösning/Ljumhet…/krig

 

Vår värld är ett brinnande klot, fullt av strider och en gång skall den stora striden stå, den som visar på slutet. En profetia från 1968 vill jag ge här, jag tar den i repris nu för det är många som inte läst den. Här kan vi läsa om världens förfall och världens slut. Profetian är viktig och man kan se på världen idag hur den ändrats sedan denna profetia kom. D Wilkerson har ju i sin bok fr 1973 talat om likadana saker som här i texten nedan. Många profetior finns men inte alla är sanna , det förstår man….och den troende VET att Jesus skall komma tillbaka för att hämta oss hem till sig../Maria

*
Ur Magasinet 17/4 1998

DETTA ÄR SYNEN I SIN HELHET, SOM DEN 90-ÅRIGA
KVINNAN BERÄTTADE FÖR EMANUEL MINOS 1968

1. Långvarig fred och nedrustning

”Jag fick se världen som en karta. Jag såg Europa – land efter land.
Jag såg Skandinavien och jag såg Norge. Jag såg saker som skulle ske strax innan Jesus kommer tillbaka (ochförsamlingens tid är slut) och strax innan den stora olyckan bryter lös över människorna. En olycka som vi aldrig tidigare har upplevt maken till.

Strax innan Jesus kommer tillbaka och allvaret bryter lös, blir det en tid med avspänning som vi aldrig förr har haft. Det blir fred och freden kommer att vara länge. Under den fredsperioden blir detavrustning i många länder också i Norge. Det tredje världskriget kommer att starta på ett sätt som ingen hade väntat och från ett oväntat håll, och vi är lika oförberedda som vi var 9 april 1940.”

2. Ljumhet och avfall i kristenheten

”Jag såg att det kommer en ljumhet utan motstycke bland kristna. Ett avfall från sann och levande kristendom. De kristna kommer inte att vara öppna för rannsakande förkunnelse tiden före Jesu återkomst. De kommer inte att lyssna om synd och nåd, lag och evangelium, bot och bättring. Istället kommer en annan slags förkunnelse, ett slags
lyckokristendom. Det gäller att bli framgångsrik och nå fram. Det handlar om materiella saker, på ett sätt Gud aldrig hade lovat.Kyrkor, frikyrkor och bönehus blir mer och mer tomma. I stället för en förkunnelse om att ta sitt kors och följa Jesus, blir det underhållning, konst och kultur, där det skulle vara väckelse, nöd och omvändelsemöten. Detta kommer att ske i stor utsträckning strax innan Jesus kommer tillbaka och olyckan bryter lös över oss.”

3. Moralupplösning; samboende, otrohet, homosexualitet, våld och sex
på TV, våld i samhället.

”Det blir en stor moralupplösning som Norge inte har sett maken till. Folk kommer att leva som gifta utan att vara gifta. Att flytta ihop innan äktenskapet, och otro i äktenskapet kommer att tillta i stor utsträckning. Det kommer att ursäktas på alla vis. Det kommer också att smyga sig in i kristna församlingar och det kommer inte att
konfronteras. (tas ställning emot). Också synd mot naturen kommer att tolereras. Strax innan Jesus kommer tillbaka,kommer det att visas TV-program som vi aldrig tidigare har upplevt. TV kommer att bli fyllt av ett våld, så hemskt att det kommer att lära folk att mörda och ta kål på varandra, och det blir otryggt att gå på gatorna. Folk
kommer att ta efter vad de ser och det kommer inte bara att finnas ett utbud på TV, utan massor av utbud. Detkommer att blir precis som vi har det på radion. Vi kommer att kunna skruva in det ena programmet efter det andra, och det kommer att vara fyllt av våld och folk kommer att ha detta som underhållning. De värsta tänkbara scener av mord och våld kommer att visas och detta kommer att sprida sig i samhället.
Det kommer att visas samlagsscener. De mest intima saker som sker i ett äktenskap, kommer att visas i rutan. Det kommer att ske och du kommer att se det uppfyllas. Lagar som vi nu har, kommer att brytas och ändras, och det mest osedliga kommer att visas mitt framför våra ögon.”

4. Invandring och det tredje världskriget.
”Folk från fattiga länder kommer att strömma in i Europa. De kommer också till Skandinavien och Norge. Folk kommer att ogilla att de är här, och kommer att vara hårda mot dem. De kommer mer och mer att bli behandlade som judarna blev innan kriget. Då är måttet på våra syndernått. Detta kommer att ske strax före Jesu återkomst – och det tredje världskriget bryter lös. Det blir ett kort krig. Allt av krig, jag har upplevt förut är rena
barnleken i förhållande till detta. Det kommer att börja som ettvanligt krig, men det kommer att sprida sig, och det kommer att avslutas med atombomber. Luften kommer att bli så förorenad att det är omöjligt att andas in den, och det kommer att drabba flera kontinenter, Amerika, Japan, Australien – de rika länderna.
Vattnet kommer att förstöras. Vi kan inte bruka jorden där. Resultatet blir att en liten rest blir kvar. De som finns kvar i derika länderna kommer att försöka fly till de fattigaste länderna, som inte är skadade, men de kommer att behandla oss som vi har behandlat dem och inte vara villiga att ta emot oss. Jag är glad att jag inte får uppleva detta, men när tiden närmar sig, måste du ta mod till dig och resa runt och varna och berätta för folket detta som jag har
sett.”
*

/Nummerindelning och rubriker har lagts till. Återgivet med tillstånd

av Emanuel Minos./ Jag vill förtydliga att det inte är E Minos som berättat om synen, utan en gammal kvinna. Jag har även undersökt vem denne E Minos är och jag fann en del länkar om honom och jag håller inte med om att det kommer en ”världsvid väckelse”, så står det inte i bibeln./Maria

 

Profetiska(?)/År 2012 Artikel/länkar/ Obs!FRÄLSNING

 

Artikeln nedan

http://endtimeinfo.com/2012/05/one-in-five-americans-believes-the-world-is-coming-to-an-end/

 säger:   Efter att filmen år  ”2012”  kom ut och spelades på biograferna, och på grund av profetiorna i Mayakalendern har mycket handlat om år 2012 och om världens slut. Något stort kan komma att ske detta år 2012, tror man,(?) men enligt Bibeln (eller jag kanske skulle säga att denna era av människors osjyssta regerande av världen) kan det inte vara slutet ännu.

/Författaren här i artikeln säger att många saker måste uppfyllas och tydligen tror förf att det är de sju åren (mycket omdiskuterade) som är de sista på jorden där det ska ske otroliga saker, de är inte uppfyllda ännu,mycket av katastrofer och destruktivitet är kvar och har inte skett ännu. Mycket av de väntande händelserna av monumentala proportioner KAN komma att ske 2012. Men de sista händelserna…väntar man på../

Det viktigaste för en troende är Jesu återkomst!

After the movie 2012 came out, and because of the prophecies in the Mayan Calendar, there has been much concern of late over the year 2012 heralding the end of the world as we know it. Something big may indeed occur at this time, but according to the Bible, the world (or I should rather say this era of men’s unjust rule on earth) cannot end just yet.

The reason for this is because the last seven years of Bible prophecy have not yet been fulfilled. Many of the disasters and destructive events that have been spoken of here may dramatically increase in 2012, and something of monumental proportions may indeed occur in 2012. But the final events of the very end cannot occur just yet. – Joseph Candel

For more information on this topic, please, listen to the following podcasts:

2012 – End Time Info Podcast

Worldwide Chaos and “The Covenant” – An End Time Info Podcast

By Mike Adams via NaturalNews

Even I was surprised at the results of a recent Ipsos Global Public Affairs poll of over 16,000 people around the world. The poll, underwritten by Reuters, sought to determine the percentage of people who believe the world is coming to an end in their own lifetime. Astonishingly, the two countries with the highest percentage of people who believe in such a thing were Turkey and the USA.

Läs Hela Artikeln i länken och länkarna.

OBS:

Enligt många troende människor så skall man inte alls ”pyssla” med att vänta på undergången och inte tala om så många profetior, man skall BARA vänta på Jesu återkomst! JA det är precis vad jag gör, jag väntar på Jesu återkomst,  och tänker på alla miljon…miljarder människor som

 INTE VET ATT JESUS HAR FRÄLSNING ATT GE. VAD gör de människorna då, i sluttiderna??

VET de att Jesus kan hjälpa i all den NÖD som kommer? Varför skriver jag om allt möjligt när det gäller både tro och annat? För att man skall få en chans att få reda på HUR det förhåller sig på planeten jorden, och naturligtvis för att berätta VEM Gud är.

Det är ganska så mycket kaos redan nu och vi hör att det är kaos i Damaskus nu, där fruktansvärda saker skett, man kan fråga sig var freden är….Daniels bok kap 11 är mycket intressant att läsa  i sammanhanget anser jag.

Jag har fått en hel del smuts för att jag skriver om händelser som sker nu och som kanske kommer, men det finns värre saker att diskutera, och det som är

mitt huvudintresse, det är :

1. Människors frälsning!  / Punkt.  /Maria