Archives

Den svarta korrupta världen. Gud är ljuset du söker

Vi lever i en mycket korrupt värld, där Jesu sanningar inte får komma till ytan eller i blickfånget eller får stanna i hjärtat.
Vi lever egentligen som slavar, men… vi troende är fria i Kristus? JA vi är fria i Kristus men tillhör en förljugen värld, och när vi ser vad den världen vill bjuda oss så förstår vi hur illa det är. Vi vill inte ha den förljugna världen inpå oss men vi är i nuläget och en bit framåt tvungna att så att säga spela med! Vi har en Gud som ser att vi behöver äta och betala hyra (om man har en bostad vill säga, och pengar att äta för).
När man går med Gud så är det lätt att bli förvägrad de saker som de flesta andra har eller får nyttja på olika vis.
När man går med Gud på heltid så kan man bli väldigt väldigt prövad på många många vis, och då gäller det att stå ut och finns sig i saker som man helst inte vill ha att göra med. Det korrupta och förljugna Sverige får snart sitt straff!

Världen är svart av ondska och Gud är ljuset och kärleken

Tro på Gud och lev i evighet

2 Kor 3:17 Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet.
Gal 5:1 Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte tvingas in under slavoket igen.
Jakob 1:25 Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den, inte som en glömsk hörare utan som en verklig görare, han blir salig i det han gör.
1 Pet 2:16 Ni är fria, men använd inte friheten som täckmantel för det onda utan för att tjäna Gud.
2 Pet 2:19 De lovar dem frihet men är själva slavar under fördärvet, för det man besegras av är man slav under.

Då allt hopp var ute…

Då allt hopp var ute …
Ledare av Berno Vidén 2018

Jesus är suverän! Att läsa evangeliernas berättelser om hur olika människor vid skilda tillfällen kom i kontakt med honom är inspirerande. Skildringarna visar tydligt att för Jesus så finns det inga hopplösa fall. Hur kompakt mörkret än är och hur svåra motgångarna än kan vara så är han Herre över situationen.
Ingen av alla de människor som under Nya testamentets tid mötte Jesus blev oberörd. Inte ens de som stötte honom ifrån sig. Faktum är att de flesta som kom i hans väg ville inte veta av honom. ”Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans eget, och hans egna tog inte emot honom” (Joh 1:11).

Då han i vuxen ålder kom till sin barndoms by Nasaret, bad folket honom att gå därifrån. ”De reste sig och drev ut honom ur staden och förde honom fram till branten av det berg där deras stad var byggd för att kasta ner honom” (Luk 4:29). Genom sin undervisning förberedde Jesus sina egna lärjungar på att också de kommer att bli förföljda på liknande sätt, men tillsammans med ett underbart löfte: ”Jag är med er!” ”I världen får ni lida, men var frimodiga: jag har övervunnit världen” (Joh 16:33).
Trots att Jesus inte blev mottagen så kom han som en av Gud given dyrbar gåva till hela mänskligheten. Han mötte hat med gudomlig, utgivande kärlek; lögn och förtal med sanning och rättfärdighet. Budskapet Jesus förkroppsligade och förmedlade var i sin enkelhet så kraftfullt att den mest förhärdade människan kunde brytas ner och gråta som ett barn, överbevisad om sina synder och brister.
Jesaja profeterade om att då Messias skulle komma så var det inte med skönhet eller majestät, inte heller fanns det något i hans yttre som attraherade; han var föraktad och ringaktad. Dock tog han våra sjukdomar och smärtor på sig och bar dem i sin kropp upp på Golgata kors. ”Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade” (53:5).

Vad var det som gjorde att så många människor vände Jesus ryggen och föraktade honom? Av olika orsaker såg man inte vem han verkligen var. De vi kan läsa om i Nya testamentet var ofta personer som var rädda om sina höga positioner och som kände sig hotade och avslöjade i Jesu närhet. De beslutade sig för att döda honom. Men de som trodde på evangelium fick i mötet med Jesus se Guds härlighet: ”Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn” (Joh 1:11).
Gud har lagt frälsningen på ett sådant plan att ingen människa ska kunna ta åt sig äran. Det ligger ingen berömmelse i att komma till Gud. Snarare kommer Jesus in i våra liv på ett sätt som ingen annan kan göra. Han ser rakt igenom fasader och attityder, han ser hur det är ställt i vårt hjärta. Han ser stoltheten, egoismen och annat som kan vara ett hinder, men också nöden, ångesten, ensamheten, och så säger han: ”Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, för mitt ok är milt och min börda är lätt” (Matt 11:28-30).

En alltför vanlig situation många befinner sig i är gemenskapens motsats – ensamheten. Det är en känsla som stärks speciellt inför stora helger som julen. Förväntningarna är då större än normalt. I det här numret av tidningen finns en predikan av Arne Imsen som lyfter fram grannens gråt och nöd, men också den läkande kraft som finns i evangelium – det glada budskapet.
Jesus kom med budskapet och överlämnade det till församlingen, vilken är hans kropp i tiden. Samma frid som Jesus ger finns i den gemenskap där han får vara i centrum. Om två eller tre kommer tillsammans i hans namn så finns han där. Till den gemenskapen är alla välkomna!
I Jesu närvaro byts det kompakta mörkret ut mot ett himmelskt ljus och ångesten får ge vika. Han bär inte sina namn utan anledning: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Far, Fridsfurste.
/Berno Vidén Midnattsropet

Herren hjälper i allt, genom allt. Problemen är verkliga men det är Gud också.

 

 

Allt härintill har Herren hjälpt oss.”  1 Sam 7:12

ORDET ”härintill” minner om en hand, som pekar mot det förgångna. Det må nu vara fråga om tjugo eller sjuttio år ”allt härintill har Herren hjälpt oss” Genom fattigdom, rikedom, sjukdom och hälsa, hemma och ute, till lands och sjöss, under gott rykte och ont rykte, i svåra situationer, i glädje och i prövningar, under bön och i frestelser: ”Allt härtill har Herren hjälpt oss.”

Vi fröjda oss vid åsynen av en lång allé. Det är en lust att från dess ena ända beskåda det sköna templet med det greniga pelarna och det gröna lövvalvet. Blicka på samma sätt tillbaka på den långa raden av år i ditt liv, under vilka barmhärtighetens gröna grenar böjt sig över dig och kärlekens, godhetens och trofasthetens mäktiga pelare burit upp din glädje.

Finns det inga sjungande fåglar på trädens grenar? Förvisso finnas där många, och de sjunga alla om den nåd vi ”allt härintill” mottagit.
Men ordet visar städse framåt. Ty då en människa nått ett visst mål och nedtecknar ”allt härintill”, är hon ej vid slutmålet ännu. Hon har alltjämt vägsträckor att tillryggalägga. Det väntar henne mera prövningar och mera glädje; mera av frestelser och kamp, men ock flera segrar; mera bön och flera bönesvar, mera vedermödor och mera kraft; och slutligen komma sjukdom, ålderdom, avtynande och död.

Är allt nu över? Nej, det finns ännu mer i beredskap: ett uppvaknande till likhet med Jesus, troner, som vänta och lovsånger till harpors ljud. Vi få vandra i vita kläder och skåda Jesu ansikte. Vi få tillhöra de heligas samfund och se Guds härlighet, delaktig-gjorda av evighetens fullhet och en salighet utan slut. Troende vän, var vid gott mod och res i tacksam förtröstan ditt Ebeneser ”hjälpsten”, ty

Hittills Herren hjälpt har
och Han hädanefter hjälper
.”

Vilka härliga och underbara möjligheter uppenbara ej ditt ”allt härintill” för dig, då det blir läst i himmelskt ljus.
— C. H. Spurgeon

Dear Family of our Lord Jesus Christ, May God Bless you and yours forever and ever! Thanks for coming by for a CUP! Our prayer this day is that this CUP will help lift you up further in our LORD!

Du kan inte se in i framtiden. Predikaren kap 11 och kap 12. Var KLOK, bli ett Guds barn!

Predikaren  Kapitel 11

Du kan inte se in i framtiden

1 Sänd ditt bröd över vattnet,

 

 • för med tiden
 • får du det tillbaka.
 • 2 Dela vad du har i sju delar, ja, åtta,
 • för du vet inte vilken olycka
 • som kan drabba landet.
 • 3 När molnen blir fulla
 • tömmer de sitt regn över jorden,
 • och faller ett träd
 • mot söder eller norr
 • så ligger det på platsen
 • där det föll.
 • 4 Den som spejar efter vind
 • får aldrig så,
 • den som ser efter moln
 • får inget skörda.
 • 5 Liksom du inte vet vart vinden far
 • eller hur benen bildas
 • i moderlivet,
 • så förstår du inte heller Guds verk,
 • hur han gör alltsammans.
 • 6 Så din säd om morgonen
 • och låt inte din hand
 • vila om kvällen,
 • för du vet inte vad som lyckas bäst,
 • det ena eller det andra
 • eller om båda är lika bra.7 Ljuset är ljuvligt,
 • och det är gott för ögonen
 • att se solen.
 • 8 Om en människa får leva många år,
 • bör hon glädja sig under dem alla
 • och minnas
 • att det blir många mörka dagar.
 • Allt som kommer är förgängligt.

-Människor tror att de kan gå FÖRE Gud och själva bestämma allt om LIVET de har och om att skapa nytt liv. ÅH, så lite de vet. Bibeln är ju full av lärdom, tänk om man kunde förstå det. Då skulle det se annorlunda ut på denna jorden. Bibeln är full av varningar, men man springer rakt in i frestelser och elände. Gud vill visa vägen.  I slutordet i kapitel 12:11 står det:

 

 • 11 De visas ord är som uddar,
 • som indrivna spikar
 • är deras samlade tänkespråk.
 • De är gåvor
 • från en och samma Herde.

                                               -Herren är min herde.Mig skall intet fattas………….

    ÄR DU  ?

 

 

Sök Jesus, nu! Vinn det Eviga Livet! Victory in Jesus!

 

Markus 4:9 Och han sade: ”Hör, du som har öron att höra med!”

Vi hör med våra öron, inte sant? Men vi måste höra på ett djupare plan, på ett djupare sätt med förståndet och hjärtat för att få andlig insikt genom Jesu ord. Några bland folket sökte bevis att använda emot honom. Andra ville verkligen förstå och växa till. Jesu ord riktade sig till ärliga sökare.

Är du en sökare, söker du Gud av HELA ditt hjärta?

Hes 34:11 För så säger Herren Gud : Jag ska själv söka upp mina får och ta mig an dem.
Luk 13:24 ”Kämpa för att komma in genom den trånga porten. Många, säger jag er, ska försöka komma in men inte lyckas.
Luk 19:10 Människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat.”
Upp 9:6 I de dagarna ska människorna söka döden men inte finna den, de ska längta efter att dö men döden ska fly ifrån dem.

Det kommer en dag då det är för sent att börja fundera över att man bör söka Herren! Det bästa är att som du nu blir här, blir upplyst, om du är ofrälst, att tänka till om VEM JESUS ÄR, och HUR han vill hjälpa dig att INTE går förlorad, utan få EVIGT LIV!

ALLA kan få del av den FÖRVANDLANDE KRAFTEN i JESU KÄRLEK.

Guds rike är ingen demokrati. – Svensk kristenhets apati.

Guds rike är ingen demokrati

http://www.midnattsropet.se/2015/09/guds-rike-ar-ingen-demokrati.html
Ledare av Berno Vidén

Mänskliga rättigheter, såsom yttrande- religions- och pressfrihet, ligger till grund för många av våra moderna samhällen, men den auktoritet som utgör förutsättningen för ett sant människovärde, för rättvisa, och rättfärdighet vill världen inte veta av.

USA räknas historiskt som ett mänskliga rättigheters föregångsland. Då federationens första konstitution antogs den 30 april 1789 var det många européer som sökte sin tillflykt där. Från Sverige tog utvandringen fart under 1830-talet då de lagar som förbjöd utvandring upphävdes. Många familjer flydde på grund av kristendomsförföljelse. I USA fann man en fristad att fritt kunna utöva sin tro.
I samband med att USA:s första president George Washington installerades i sitt ämbete deklarerades övertygande att landets framtid hängde samman med troheten till Gud. I varnande ordalag talades om att den dag USA överger Bibeln och dess värderingar som grund för nationens uppbyggnad, så bäddar man också för sin egen undergång. Stor vikt lades vid att de som skulle leda landet också skulle vara hängivna Guds tjänare. Amerikas förenta stater invigdes med ett bönemöte. En vecka innan installationen, den 23 april 1789, publicerade New York Daily Advisor följande:
-På morgonen den dag då vår president installeras i sitt ämbete, kommer klockorna att ringa klockan nio, då folket kan gå upp till Guds hus och på ett högtidligt sätt anbefalla den nya regeringen, med alla dess viktiga uppdrag, till ett heligt skydd och välsignelse från den Högste. En tidig timme är nogsamt fastställd för denna säregna handling av hängivenhet och den är helt utformad för bön.

Idag ser det annorlunda ut. USA har forcerat oåterkalleliga gränser och övergivit den grund som lades, och därmed också garantin för att fördragen om mänskliga rättigheter ska ha verklig effekt. Mänskliga rättigheter utan Guds ord som grund får nämligen motsatt verkan och öppnar för en avgrund.
I dagens USA bestraffas kristna hjälporganisationer som vägrar utföra aborter med indragna bidrag. Vigselförrättare som vägrar viga homosexuella dras inför rätta. Häromdagen häktades en kanslichef i Kentucky sedan hon på grund av sin kristna tro vägrat att utfärda vigselbevis åt samkönade par. Federalt sett så trampas det bokstavligen på dem som hävdar att Guds ord är grunden för ett värdigt liv. I mänskliga rättigheters namn har man lagstiftat bort den omutlige Gudens rättfärdighet och därmed också sagt nej till hans beskydd. Man vill ha rättigheterna men inte veta av Gud. Han passar helt enkelt inte in.

Gud låter dock aldrig en olycka komma över ett land utan att först varna genom sina profeter. 1973 basunerade David Wilkerson ut varningar om vad som väntade USA, mycket på grund av dess orättfärdiga och gudlösa politik. Han preciserade även en ekonomisk kollaps som svårt skulle drabba landet och hur en omoralisk och smutsig flod skulle komma att dränka landet med våld, sex och ockultism, i en mix exponerad rakt in i hemmen. Homosexualitet skulle komma att accepteras och kyrkan säga att det är en gudagiven gåva. Wilkerson beskrev vidare i sin bok Synen (1973) hur en tid av stort avfall ska drabba hängivna och andefyllda kristna som älskar Jesus:
En tid av förföljelse kommer som världen aldrig skådat maken till. Som ett monster ur havet med många huvuden förföljer den alla sanna Jesu efterföljare. Den kommer långsamt och förrädiskt i en tid då det ser ut som om religionsfriheten nått toppen.

Wilkerson besökte Sverige 2004. Skrämd över svensk kristenhets apati och tolerans gentemot avfallet framförde han varningar också till vårt land:
-Ni är nöjda med att komma till kyrkan, gå till programmet, formaliteterna, organisera och försöka finna makt i samhället. Ni har blivit toleranta – – – Nej, säger Gud, ni är ljumma, ni tolererar att ni inte får tala emot homosexualitet från era talarstolar. – – –
Inför en tigande kristenhet utsätts barn i svenska skolor idag för obligatorisk hbtq-undervisning. Enligt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), är det att ”kompromissa med mänskliga rättigheter” om man som lärare låter elever fundera över om homosexualitet kan tänkas vara synd: ”I Sverige är det lagstadgat att samkönade par får adoptera barn. Ämnet är inte något att debattera och vara för eller emot”, står det att läsa i deras publikation Öppna skolan.

Samhället hävdar alla människors rätt, samtidigt som man slagit undan nationens grundvalar. Tänk dig att Gud istället för att presentera sig som en absolut, oföränderlig Gud skulle sätta sig ner och i demokratisk anda förhandla fram en lösning med en syndfull mänsklighet. En dylik situation skulle vara katastrofal för hela mänskligheten.
För mer än 3000 år sedan gav Gud genom Mose ord som i alla tider stått som prototyp för många nationers lagstiftning. Där samlas Guds rikes principer till räddning för varje människa. Guds ord är inte bara överlägset alla mänskliga rättigheter – det utgör också dess garanti. I 5 Mosebok 15 framgår att om vi håller och låter oss ledas av Guds bud så borde det rätteligen inte finnas någon fattig hos dig. På Lots tid står det att folket i Sodom ropade till Gud över den orättfärdighet som där rådde. Förtrycket mot den fattige och änkan speglade ondskan som fick oanade konsekvenser. Sodom står som ett varnande exempel för oss som lever i den yttersta tiden: -Städerna Sodom och Gomorra dömde han till undergång och lade dem i aska och gav så ett exempel på vad som väntar de gudlösa (2 Petr 2:6). Men det står också att Gud räddade den rättfärdige Lot.
För barnens och den unga generationens räddning: Låt dem få lära känna Jesus! Han är vägen, sanningen och livet!

*

Den unga generationen håller på att gå under. Vad vet barnen idag om Gud? Vad vet de om ÄKTA kristendom, d v s att följa Jesus och inte om traditioner och kyrkans lögner? Stackars den generationen! De går under. VET de att JESUS är HERRE….att han ska komma igen!

I Look to you /Selah/ Se på Jesus, tro på Jesus. När all styrka är borta…

 

Foto Maria
Foto Maria
*

I Look to You

Pina och plåga kan vi alla råka ut för. Det som inte alla har gemensamt i de jobbiga sakerna, det är tron på JESUS.
Att ledas av honom och tro på honom det är ovärderligt, så många har blivit räddade till ett fullödigt och fint liv, tack vare att de satt sin tro till HONOM som sitter på tronen.

Ja jag ser på honom och ber honom om hjälp varje dag, precis som kvinnan i videon berättar om.

Ser du på Jesus och tror på honom? Jag hoppas det!

Luk 1:37
för ingenting är omöjligt för Gud .

name-graphics-maria-650578

Att ta emot Jesus. Här läser du sanna ord, ta dem till dig och lär känna Jesus på djupet. Matt 10. För eller emot Jesus.

003/Maria

Inte fred utan svärd   

Matteus 10:34 

34

I skolen icke mena att jag har kommit för att sända frid på jorden. Jag har icke kommit för att sända frid, utan svärd.

35

Ja, jag har kommit för att uppväcka söndring, så att ’sonen sätter sig upp mot sin fader och dottern mot sin moder och sonhustrun mot sin svärmoder,

36

och envar får sitt eget husfolk till fiender’.

37

Den som älskar fader eller moder mer än mig, han är mig icke värdig, och den som älskar son eller dotter mer än mig, han är mig icke värdig;

38

och den som icke tager sitt kors på sig och efterföljer mig, han är mig icke värdig.

39

Den som finner sitt liv, han skall mista det, och den som mister sitt liv, för min skull, han skall finna det. —

40

Den som tager emot eder, han tager emot mig, och den som tager emot mig, han tager emot honom som har sänt mig.

41

Den som tager emot en profet, därför att det är en profet, han skall få en profets lön; och den som tager emot en rättfärdig man, därför att det är en rättfärdig man, han skall få en rättfärdig mans lön.

42

Och den som giver en av dessa små allenast en bägare friskt vatten att dricka, därför att det är en lärjunge — sannerligen säger jag eder: Han skall ingalunda gå miste om sin lön.»

*
Det finns så mycket som Jesus säger att vi ska göra och hur. Läs texten här ovan (en repris här på sidan) och ta till dig VAD det är som säges.Att ta emot Jesus, att ta emot Gud, det är det viktigaste i livet, och sedan får man strunta i vad ANDRA säger om det, det är ett val man gör: för eller emot Jesus.

NamnlösMaria

 

 

Jesus säger: Kommen till mig, I alla som arbeten och ären betungade, så skall jag giva eder ro

035 Copyright - KopiaMaria

 

 

Så skönt det är att vara säker på att Jesus är Herre. Tänk att jag får vara frälst och att Jesus hjälper i allt. Det står i texten här nedan att han ger ro. JA, han, Jesus Kristus, ger oss ro och frid i våra själar. Ja det är sant. Idag hörde jag en man berätta på radio om att han för många år sedan var mycket nära att ta sitt liv, men att Gud räddade honom då han desperat ropade efter hjälp i sin svåra situation och mannen VISSTE att det var GUD han mötte, och det var Gud som räddade hans liv.
Ja så är det, vi ropar och han kommer till hjälp. Vi söker honom och vi finner honom, jag sökte honom inte men jag fick möta honom ändå, tack och lov!…genom ett telefonsamtal. Vad skulle jag göra utan Gud? Jag kan inte tänka mig den situationen, för jag kan inte leva utan Jesus!

 

Matt. 11:28-30

28 Kommen till mig, I alla som arbeten och ären betungade, så skall jag giva eder ro.

29 Tagen på eder mitt ok och lären av mig, ty jag är saktmodig och ödmjuk i hjärtat; ’så skolen I finna ro för edra själar’.

30 Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt.

 

name-graphics-maria-545505

 

 

 

Jesus är nog för alla i evighet. Kärlek ur ett rent hjärta. Älska Gud av hela ditt hjärta.

 

026foto Maria

 

Det finnes et hjerte som for deg ømmes / Jesus Kristus og Han alene er nok for alle i evighet

Jesus Kristus älskar alla människor och vill frälsa dem.
Rom 10:9

För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst.

1 Kor 2:9

Men som Skriften säger: Vad ögat inte sett och örat inte hört och människans hjärta inte anat, det har Gud berett åt dem som älskar honom .

1 Tim 1:5

Målet med förmaningen är kärlek ur ett rent hjärta, ett gott samvete och en uppriktig tro.

Hebr 3:12

Bröder, se till att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta så att han avfaller från den levande Guden.

Apg 28:27

för detta folks hjärta är förhärdat.De hör illa med sina öronoch sluter sina ögon,så att de inte ser med ögoneneller hör med öroneneller förstår med hjärtatoch vänder omså att jag får hela dem.

Matt 22:37

Han svarade: ” Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd .

 

Det finnes et hjerte som for deg ømmes, du arme fange i syndens garn.
Det finnes et øye som ivrig speider just etter barnet i fremmed land.
Det finnes et øye som ivrig speider just etter barnet i fremmed land.

Det finnes et øre som ned seg bøyer, og hører den som nå hjelp begjærer.
Det finnes en tunge som taler herlig til den forkomne som fange er.
Det finnes en tunge som taler herlig til den forkomne som fange er.

Er så her noen som nå behøver den hjelp som alltid er ganske nær ?
For Gud som alltid er alle steder vil hjelp deg gi, for Han har deg kjær.
For Gud som alltid er alle steder vil hjelp deg gi, for Han har deg kjær.

Så kom til Jesus, og du skal finne hva du behøver til salighet :
Ja, Jesus Kristus, og Han alene, er nok for alle i evighet.
Ja, Jesus Kristus, og Han alene, er nok for alle i evighet.

*
Låt Jesus komma in i dittt hjärta.

 

name-graphics-maria-545505

Vad anser ni om Kristus (Messias)? Vems son är han? /Artikel Midnattsropet

026foto Maria

Text: Stig Andreasson

Frågan i rubriken ställde Jesus själv en gång till sin samtids religiösa ledare, de s.k. fariséerna. I våra svenska Biblar står det vanligen:” Vad anser ni om Messias?” Det ordet är den hebreiska motsvarigheten till den grekiska grundtextens ”Kristus.” Men det är helt klart att då Jesus ställde frågan till fariséerna använde han det hebreiska ordet. Det var ju det språket han talade. Men Jesus ställde egentligen en dubbel fråga till fariséerna. Fråga nummer två kompletterade den första.

Vad anser ni om Kristus
 (Messias)? Vems son är han?
Fariséerna svarade ögonblickligen: ”Davids.” Då kom Jesus med ännu en fråga:
– Hur kan då David, driven av Anden, kalla honom Herre och säga: Herren sade till min Herre: Sätt dig på min högra sida, tills jag har lagt dina fiender under dina fötter. Om nu David kallar honom sin Herre, hur kan då Messias vara Davids son?
Det första ”Herre” i Davids profetiska ord måste hänsyfta på Gud Fader. Det andra ”Herre” hänsyftar på Sonen. Med dessa ord bekräftade Jesus alltså sin egen gudomlighet och sin enhet med Fadern. Både Fadern och Sonen kallas nämligen ”Herre.”
Fariséerna blev perplexa och helt svarslösa då de hörde dessa ord. Vad de egentligen hade för uppfattning om den väntade Messias’ personlighet vet vi inte med säkerhet. Men av allt att döma hade de ganska oklara begrepp om hans personlighet och den verkliga betydelsen av Skriftens profetiska ord var höljd i dunkel för dem.
Varför har religiösa ledare ofta en oklar uppfattning om Jesu Kristi person?
Fariséerna på Jesu egen tid är inte de enda som saknar förståelse för vem Jesus verkligen är. Många religiösa ledare i vår egen tid befinner sig i samma kategori.  Bland dem som är tongivande på flertalet teologiska fakulteter nästan överallt i den västliga världen är det ytterst få som tror på Kristi gudom. Vi lever ju också i ekumenikens förlovade tid. Därför kan det kanske vara nyttigt att nämna något om hur den ekumeniska rörelsen egentligen började och vilka som var förgrundsfigurerna i den.
Det första stora ekumeniska mötet sammankallades av den svenske ärkebiskopen Nathan Söderblom och hölls i Stockholm och i Uppsala Domkyrka år 1925. Vem var då denne man, som blivit kallad ”den ekumeniska världsrörelsens fader”? Det har blivit sagt, att Söderblom allt sedan barndomen fick med sig tron på Bibeln som Guds inspirerade Ord. Men under studietiden på 1880-talet genomgick han en djup religiös kris och blev påverkad av Julius Wellhausens förnekelsesteologi. Söderblom var utan tvivel en mycket begåvad person och vad han kunde ha betytt för kristenheten i Sverige och hela Norden, om han hade bevarats i sin ursprungliga tro på Bibeln, kan ingen av oss överblicka idag. För några år sedan kom jag att läsa en av Söderbloms böcker i fransk översättning. Hans inflytande sträckte sig alltså långt utanför Skandinavien. Efter att ha läst ganska många sidor i den tjocka boken, förstod jag vad Söderblom tänkte om Jesu Kristi person. Han menade att nu och då uppstår speciellt begåvade genier och talangfulla snillen i vår värld. Dessa blir då framträdande och inflytelserika personer på olika områden, även inom den religiösa sfären. Enligt Söderblom var Jesus ett sådant geni. Både en ateist och en agnostiker, möjligen även en muslim, skulle troligen kunna skriva under på en sådan trosbekännelse.
Eftersom Nathan Söderblom själv inte trodde på Jesus som Guds enfödde Son, är det på ett sätt märkligt att han framstår som en förkämpe för kristen enhet. Nya testamentet vet ju inte om några andra kristna än de som tror på Jesu gudom.  Men när den bibliska uppfattningen om Jesu person försvinner, är det naturligt att den bibliska uppfattningen om vad det innebär att vara en kristen också försvinner.
Den kände svenske teologen David Hedegård påvisade i sin stora bok ”Ekumenismen och Bibeln” att inte bara Nathan Söderblom, men också alla andra ledande figurer i den ekumeniska rörelsens början, var anhängare av den liberala bibelkritiken. Några av dem trädde fram med helt tydlig förnekelse av Kristi eviga gudom. De trodde alltså på en helt annan Jesus än den som apostlarna och de första kristna trodde på.
Men vi går vidare. Det var inte bara fariséerna som Jesus frågade vad de ansåg om honom själv. I lite annorlunda ordalag ställde han samma fråga vid flera andra tillfällen. Låt oss se lite närmare på dem.

Vem säger folket att
Människosonen är?
Den frågan ställde Jesus en dag till sina egna lärjungar. Han ville alltså veta vad folkopinionen hade för uppfattning om honom. Vi måste lägga märke till att Jesus här kallar sig själv för ”Människosonen”, något han för övrigt gjorde ganska ofta. Denna titel är inte bara en hänsyftning på Jesu sanna mänsklighet. I Bibeln är nämligen Människosonen en himmelsk person som kommer i mänsklig gestalt, en person som en gång skall upprätta ett evigt rike. Just så blir han framställd i profeten Daniels bok 7: 13-14.
– I min syn om natten såg jag, och se, en som liknade en människoson kom med himmelens skyar, och han närmade sig den Gamle och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte skall ta slut och hans rike skall inte förstöras.
De som kände till detta skriftord tänkte naturligtvis på detta, då de hörde Jesus presentera sig själv såsom Människosonen. Denna titel förekom också i annan judisk litteratur och då med hänsyftning på Messias. Jesus gjorde en annan gång ett särskilt märkligt uttalande om sig själv, då han sade:
– Ingen har stigit upp till himlen utom han som kom ner från himlen, Människosonen som är i himlen. (Joh.2: 13)
Jesus presenterar sig alltså som en gudomlig person som stigit ner från himlen i mänsklig gestalt. Men hans mänskliga natur var så fullständigt förenad med hans gudomlighet att han fortfarande hörde hemma i den himmelska världen, även då han stod med båda fötterna på jorden. Alfred Kuen parafraserar denna bibeltext kort och enkelt:
– Ingen har någonsin varit i himlen förutom Människosonen, som hör hemma där och som har stigit ner därifrån.
Men alla hade inte fått ljus över allt detta. Därför frågade Jesus sina lärjungar vad folk menade om honom som Människo-sonen. Det visade sig att meningarna gick starkt isär. Somliga trodde att han var Johannes Döparen, Elia, Jeremia eller någon annan profet. Enligt folktron kunde man vänta sig att några av dessa avsomnade profeter kunde komma tillbaka. Också idag råder det många olika uppfattningar om Jesu person. Några betraktar honom som den förste kommunisten, därför att han talade för de fattigas sak och uppmanade till givmildhet. Andra uppfattar honom som en stor lärare, filosof eller ”healer”.
Men ännu en gång ställde Jesus den viktiga frågan i en något annorlunda form.

Och ni, vem säger ni att jag är?
Det var efter att Jesus fått höra de många olika uppfattningar som folk hade om honom, som han ställde denna mer personliga fråga till lärjungarna.  Simon Petrus var tydligen raskare och mer spontan i sina reaktioner än de andra lärjungarna. Han svarade på stubinen: ”Du är Messias, den levande Gudens Son.” Då sade Jesus till honom:
– Salig är du, Simon, Jonas son. Ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min Fader som är i himmelen.
Detta kan du läsa i Matteus evangelium 16: 13-17.
Det är alltså bara tron på Jesus som Guds Son och som den utlovade Frälsaren (Messias) som gör en människa salig. Rent mänskligt talat kan många ha en positiv uppfattning om Jesus, som exempelvis rådsherren Nikodemus, som öppet deklarerade att i hans ögon var Jesus en stor lärare och undergörare (healer). Men då sade inte Jesus: ”Salig är du Nikodemus, som tror så.” Nej, han förklarade istället för Nikodemus att hans tro var otillräcklig.  Den saknade det övernaturliga inslag som fanns hos Petrus. Jesus sa ju till honom att det inte var kött och blod som hade uppenbarat sanningen för honom utan Fadern i himlen. Kött och blod står för mänsklig intelligens och vetande, som aldrig ensamt kan föda den levande tron in i en människas hjärta. Det är bara Guds Ord och Guds Ande som kan göra detta. Den levande tron är alltså nödvändigtvis andefödd.
Vad vi anser och menar om Jesus Kristus är verkligen av vital betydelse. Till sin samtids religiösa ledare sade Herren själv dessa allvarliga ord: ”Om ni inte tror att JAG ÄR skall ni dö i era synder.” Detta något gåtfulla talesätt är utan tvivel en anspelning på det högsta gudomliga namnet som på hebreiska var Jahve eller Jehova och som betyder ”Jag är.” Det uttrycker att Gud till sitt väsen är evig och oföränderlig. Han är det eviga ”Jag är.” Dessa Jesu allvarliga ord betyder alltså: ”Om ni inte tror att jag är den jag är och som jag utger mig för att vara, så kommer ni att dö i era synder.” Att tro något annat om Jesus än det han själv påstod och lärde kan inte frälsa någon.
En icke troende man åtföljde några gånger sin troende hustru till kristna sammankomster. Pastorns predikningar föreföll honom snarare invecklade och svårfattliga. Men samtidigt önskade han uppnå den trons trygghet som hustrun hade. En dag frågade han pastorn: ”Vad skall jag göra för att få den tro som min fru har”? Pastorns svar kan verka förbryllande. Han sa bara: ”Du skall inte göra någonting alls. Du skall bara fortsätta att lyssna till Guds Ord och låta dig upplysas av det. Så kommer den stund då Herren kommer att klappa också på din hjärtedörr.” Mannen fortsatte att följa med sin hustru till mötena. Och efter inte så lång tid uppsökte han pastorn och sa: ”Nu har det skett. Igår kom Herren till mig. Nu ser jag klart vem Han är och att jag behöver Honom, men också att jag med full tillit kan överlåta mig till Honom.”  Den övernaturliga faktorn hade trätt i funktion och den levande tron hade tänts i hans hjärta.
Det är alltid underbart att få vara med då detta sker. Jag minns två kvinnor som kom till våra möten i en stad i östra Frankrike. De var syskon och uppväxta i sträng katolsk miljö.  Senare blev de Jehovas vittnen och var aktiva inom den gruppen i sju år. Besvikna på all religion kastade de slutligen hela sitt religiösa bagage över bord. Under våra första samtal med dem verkade allt så mörkt. Där fanns allt det katolska mörkret plus hela Jehovas Vittnes-mörkret i en obegriplig blandning.
Men dessa två kvinnor fortsatte att komma för att höra Guds Ord förkunnas. Och plötsligt i slutet av ett möte började de ena av dem helt spontant att be till Gud och prisa Honom för att hon fick tro att Jesus hade dött också för hennes synder på Golgata kors. När hon avslutat sin bön fortsatte hennes syster i samma stil. Och vi liksom kände en Andens vind som blåste över oss då vi hörde dessa spontana böner. Ingen av de två systrarna var framme till förbön vid första bänken och ingen av dem skrev under något s.k. ”avgörelsekort”. De kom till levande tro genom Andens och Ordets påverkan och blev sedan mycket aktiva litteraturmissionärer i staden.
Vad anser du om Jesus Kristus? Vem är han för dig? Om du öppnar ditt hjärta för Bibelns budskap om Honom skall den levande tron tändas också i ditt hjärta.

http://www.midnattsropet.se/2013/02/vad-anser-ni-om-kristus.html

NamnlösMaria

Jesus går på vattnet. Jesus hjälper i allt. /Joh 6:16-21. Han räddade mig- då kan han rädda DIG!

”Here Comes Jesus” (See Him Walking on the Water) Classic Praise & Worship Song

Jesus går på vattnet

16 När det hade blivit kväll, gick hans lärjungar ner till sjön 17 och steg i en båt för att fara över till Kapernaum på andra sidan sjön. Det var redan mörkt, och Jesus hade ännu inte kommit till dem. 18 Det blåste hårt och sjön började gå hög. 19 När de hade kommit ungefär tjugofem eller trettio stadier ut, fick de se Jesus komma gående på sjön och närma sig båten, och de blev förskräckta. 20 Men han sade till dem: ”Det är jag. Var inte förskräckta!” 21 De skulle just ta upp honom i båten, men då var den redan framme vid den plats dit de var på väg.

*

JA Jesus gick på vattnet.Vi kan kastas omkring på ett upprört hav och inte tyckas ha någon att vända oss till. MEN JESUS FINNS, Han hjälper i allt. Ropa på honom då du inte kan klara dig själv, då allt är fullt av problem. Jag har varit i elden och i vattnet – och JESUS räddade mig. Då kan han rädda dig i dina problem och ångest också!!! AMEN.

Gå i frid med Jesus, följ honom.

NamnlösMaria