Feed on
Posts
Comments

Archive for the 'Hjärtats inställning' Category

  ISAIAH 41:10 ”Fear not, for I am with you; Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, Yes, I will help you, I will uphold you with My righteous right hand.” * Är det fel att vara svag? Nej, det är det inte. Jag svarar så för att jag är […]

    Kom till Herren i glädje. Hans trofasthet varar från generation till generation.   Vi ska vara trogna arbetare och tjäna med glädje.Var glad att tjäna Herren! Psalm 100  Förf okänd   Psalm 27:1-5 & 14; The Lord is my light and my salvation . Man kan vara rädslans fångar. Sjukdom, död eller fruktan […]

  * ”Vad jag säger eder i mörkret, det skolen I säga i ljuset.” Matt 10: 27. VÅR Herre leder oss in i mörkret för att där få tala till oss. Han för oss in i det skumma hus, där döden gästat, eller genom kroppslig svaghet in i den dystra ensligheten, fjärran från det brusande […]

* Gud varnar oss för olydnad och det gör han på väldigt många olika vis  och dessa olika vis kan vi läsa om i Bibeln, Guds ord.  I Hebreerbrevet kap 3 kan vi läsa följande: Hebr 3 Kristus är större än Mose 1 Därför, heliga bröder, ni som har fått del av en himmelsk kallelse, […]

  * Ja man borde bäva på denna jorden över vad som komma skall, men de som ej vet vad som står i Guds ord kan ju inte förstå vad som väntar. De som heller inte vet att Jesus är enda vägen till Gud och himmelrik kan ju heller inte veta att det står i […]

©Maria ****** När vi läser Uppenbarelseboken så förstår vi snart hur det ska bli och hur det faktiskt är i världen. Genom hela Bibeln så har Gud varnat människan för att göra och säga viss saker och han talar om hur han vill att vi ska vara mot andra och hur sluttiderna blir. Det är […]

  ”Om någon vill efterfölja mig, så försake han sig själv och tage sitt kors på sig, så följe han mig.” Mark 8: 34. DET KORS som min Herre giver mig att bära, kan antaga olika gestalt. Kanske får jag nöja mig med ringa och trång verksamhetskrets, medan jag känner att det finns möjligheter inom […]

  Det tar tid att mogna i tron, det går inte fort minsann. Det kommer genom daglig överlåtelse och tjänst. Med en mogen tro står vi stadigt och påverkas inte av omständigheterna. Du vinner seger över frestelserna bara du inte ger upp eller vänder dig bort från Kristus. Följ honom och be om uthållighet. Det […]

  Jesus behöver medarbetare som förstår att handskas med människors problem. Bara den som själv har tagit emot Guds hjälp kan trösta andra och visa dem vägen till livet. (2 Kor 1:3-7), även: Apg 13:2; Luk 10:2; Joh 4:35; 2 Thess 3:1 * Som får utan herde 35 Jesus gick omkring i alla städer och […]

    Spådom användes flitigt av hedningarna för att utforska förborgade ting, jfr Hes 21:21,  Jes 19:3 etc.. Israel var vid strängaste straff förbjudet att befatta sig med spådomar, 2 Mos 22:18;   3 Mos 19:26,  31; 20:27. Ändå hände det, att även konungar hängav sig åt denna synd, 2 Kon 21:6;   2 Krön […]

  Ö D M J U K H E T Ps 45:5 Ha framgång i din härlighet och drag ut till försvar för sanning, ödmjukhet och rättfärdighet. Din högra hand skall lära dig underbara gärningar. Ords 15:33 HERRENS fruktan fostrar till vishet, och ödmjukhet föregår ära. Ords 18:12 Hjärtats högmod går före fall, ödmjukhet föregår […]

    Många av köttets människor har låtit sig själva och andra  fara illa denna natten  i firande av 1 maj, varför? Varför en helgdag? Knivdåd och fylla och arrest har fyllt deras liv den natten. Oskyldiga människor har fått lida. Varför? Igår kväll kunde man se ett och annat om man råkade vara ute. […]

Next »