Feed on
Posts
Comments

Archive for the 'Hjärtats inställning' Category

Gud vill förlåta alla syndare. Bekännelse av synd är mer än att bara säga ”Förlåt att jag gjorde fel”. Det innebär också överlåtelse till Gud och en uppriktig vilja att söka och följa Guds ledning i livet. Den förlåtne upplever en sann glädje. Det är bara Guds förlåtelse som leder till verklig glädje och befrielse […]

 foto Maria Jag  är innerligt tacksam att Gud finns så tätt intill, han är god emot mig och jag kan slappna av och bara vara still, han hjälper mig, då jag ropar, och det gör jag ju ofta. Detta inlägget visar några bibelord om att Gud hjälper. * 1 Mos 49:25 genom din fars Gud, […]

  Den breda ekumenikens väg Text: Stig Andreasson På den breda ekumenikens väg kan märkligt nog karismatisk förnyelse bo tillsammans med en stark sakramental teologi, som är tydligt besläktad med katolicismen. Detta ser ut att bli en delvis ny trend i kristenheten. Man ivrar för karismatiska manifestationer, men samtidigt ivrar man för det man kallar […]

  ”Det finns en profetissa, Hanna. Och hon lämnade aldrig helgedomen, utan tjänade där Gud med fastor och böner natt och dag.” Luk 2: 36-37. Utan tvivel inhämta vi bönens konst genom att bedja, och ju mer vi göra det, desto oftare och desto bättre kunna vi bedja. Den som blott sällan beder lär sig […]

Två små pojkar försökte krossa en liten groda under en sten som de trampade och stampade på. En tredje pojke lyfte på stenen då de andra två gick därifrån i vissheten om att grodan var död. När den lille kvarvarande pojken lyfte på denna sten, så hoppas grodan ut på vägen. Den levde och hade inte […]

  Det är härligt att få vara frälst! Jag är fri!   Snaran har gått sönder:    

    Är det inte underbart att Gud kan göra det OMÖJLIGA MÖJLIGT? Han kan allt, han vet allt, han kan göra det omöjliga…… ”Är då något så underbart, att Herren inte skulle förmå det?” 1 Mos 18: 14. DETTA är Guds kärleksfulla ord till dig och mig i dag. Han vill, att vi skulle […]

m4s0n501   Kristet ansvar Det är valtider. Lägg din röst på Nasaréens parti. Jesus Kristus har gett församlingen en programdeklaration som inget parti kan göra. Den är grundad på Guds rättfärdighet och har sin förutsättning i himmelrikets politik och den nya födelsen. Jesus själv initierade verksamheten genom att på plats efter plats där han vandrade […]

  Jag klagar precis som många andra över den växande ondskan och det försöker jag bl a visa här på denna sida. MEN jag  prisar HELST Gud, varje stund! Gud är den som är så underbar så att man saknar ord! Tänk om människor visste vad god han ÄR. Han har gjort saker för mig och […]

  Rom 2 Paulus fördömde avgudadyrkan, homosexualitet, våldsamma människor. Man blev förvånad då han vände sig till de troende och menade att de inte var bättre själva.  Paulus menade att ingen är god nog i sig själv för att bli frälst. Varenda människa, utan något undantag, måste göra sig helt beroende av Guds nåd för att undgå straff […]

  Lasarus- levande vittnesbörd. De ledande prästernas blindhet och hårdhet fick dem att sjunka allt djupare i syd. De förnekade Messias, gjorde upp planer på att döda honom, och nu tänkte de ta livet  även av Lasarus. En synd leder lätt till en annan.  Vad Jesus beträffar hade de, från sin synpunkt sett, åtminstone ett […]

  Har du gemenskap med en levande Gud? Man kan ha gemenskap med Gud och ändå ha ont i själen, en stor smärta. Man kan ha erfarenheter som är så plågsamma att det tar år att förstå vad Jesus kan göra för en. Man kan ha ont i själen och se mörker fastän man är frälst, […]

Next »