Archives

Du kan inte gömma dig för Gud/repris

Namnlösliten rosrödjunifoto Maria

Du kan inte gömma dig för Gud! han ser allt och alla, alltid! Något att tänka på i dessa tider då själviskheten breder ut sig med stormsteg och egot inte bryr sig om att reflektera över Gud. Men man kanske inte vet att Gud är den ende som kan hjälpa människan att leva ett vettigt liv, d v s ett rättfärdigt liv där HAN är HERRE. Då blir allt bra

Job 34:21. Ty hans ögon vakta på var mans vägar,
och alla deras steg, dem ser han.
2 Krön. 16:9. Job 31:4. Ords. 5:21.
22. Intet mörker finns och ingen skugga så djup,
att ogärningsmän kan fördölja sig däri.
Ps. 139:11.

*
Jer 23:24. Eller skulle någon kunna gömma sig på ett så lönnligt ställe
att jag inte skulle se honom? säger HERREN. Är jag inte den
som uppfyller himmel och jord? säger HERREN.
1 Kon. 8:27. Ps. 139:8. Jer. 16:17. Am. 9:2 f.

*
Luk 8:17. Ty intet är fördolt, som inte skall bli uppenbart, ej heller
är något undangömt, som inte skall bli känt och komma i dagen.
Matt. 10:26. Luk. 12:2.

*
Psalt 139:8. Fore jag upp till himmelen, så är du där,
och bäddade jag åt mig i dödsriket, se, så är du också där.
Job 22:12. 26:6. Amos 9:2.

Psalt 139:12
12. så skulle själva mörkret inte vara mörkt för dig,
natten skulle lysa såsom dagen:
ja, mörkret skulle vara såsom ljuset.
Jak. 1:17.

*
Ordspr 15:3. HERRENS ögon är överallt;
de ger akt på både onda och goda.
Job 31:4. 34:21 f. Ords. 5:21.

Hebr 4:13. Intet skapat är fördolt för honom, utan allt ligger blottat och
uppenbart för hans ögon; och inför honom ska vi göra räkenskap.
Ps. 33:13. 34:16. Jer. 16:17.

baNamnlösMaria

Vill du till himmelriket? Har du tro?/Bibelord

 

Namnlöshimmelriket

Himmelriket är mer värdefullt än något annat vi kan få, därför måste vi vara villiga att ge upp allt annat för att få det.

Är det så det går till idag? Är man villig att ge upp allt för att få träda in i himmelriket? Man vet ju inte ens vem Jesu ÄR nu för tiden.

Det fanns en man som fann en skatt i en åker, och han gjorde där ett fynd. Där fanns en pärla och pärluppköparen visste precis vilket fynd han gjort och han var beredd att ge upp allt för att få den. Han ville ha en pärla…Läs berättelsen ur Matteus kap 13 i bibeln:

Liknelsen om skatten och pärlan

44 Himmelriket är likt en skatt som är gömd i en åker. En man finner den och gömmer den, och i sin glädje går han och säljer allt vad han äger och köper den åkern. 45 Himmelriket är också likt en köpman som söker efter vackra pärlor. 46 Och när han har funnit en mycket dyrbar pärla, går han och säljer allt vad han äger och köper den.

Från den tiden började Jesus predika och säga: ”Omvänd er, ty himmelriket är nu här.”*[kap]
”Saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. [kap]
Saliga är de som blir förföljda förrättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket. [kap]
Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna så, han skall kallas den minste i himmelriket. Men den som håller dem och lär människorna dem, han skall kallas stor i himmelriket. [kap]
Jag säger er att om er rättfärdighet inte går långt utöver de skriftlärdas och fariseernas, skall ni inte kommain i himmelriket. [kap]
Inte skall var och en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. [kap]
Och där ni går fram skall ni predika: Himmelriket är nu här. [kap]
Amen säger jag er: Bland dem som är födda av kvinnor har ingen trätt fram som är större än Johannes Döparen. Men den mindre* i himmelriket är större än han. [kap]
Och från Johannes Döparens dagar ända till nu är himmelriket utsatt för våld, och våldsmän förtrycker det. [kap]
Han svarade dem: ”Ni har fått lära känna himmelrikets hemligheter, men det har inte de andra. [kap]

*

Vet man vad som krävs av en för att få vara med Jesus? Vet man att det kommer en ny himmel och en ny jord?

NamnlösMaria

 

Gud sätter inga BOJOR på oss. Gud befriar oss!/OBS: Netanyahu: ‘ISIS is good for Israel’ ISIS

moln regn 009
*
2008041802231-150x150
*
Guds lag/ord är en vägvisare för oss, Guds lag är en lag som befriar oss och beskyddar oss och som ger oss förstånd, glädje och ljus på vår stig och vandring..
MEN människor tror att när man säger att man älskar Gud så gör man det av ”tvång”- nej så är det ju inte, man älskar honom för att man lärt känna honom och respekterar honom som den Fader han är. Kärleksfull och rättvis och god. Nedan ser du en del bibelverser som är nyttiga att läsa, det finns många fler men här handlar det om att bli ren i sitt hjärta och att tjäna Gud. Gud sätter inga BOJOR runt vår händer och fötter, utan han befriar oss från de BOJOR vi haft i vårt otroende liv! När vi får en tro blir vi FRIA i KRISTUS. Tänk till om det en stund och läs bibelverserna som pekar på att bli fri och ren och få en uppgift i Guds rike.
Gud varnar oss för faror som vi annars skulle gå in i utan att tänka så långt eller för andra vidriga saker som kunde ske oss.  Gud visar oss på vägen som är framkomlig och inte störtar ner i FÖRDÄRVET! När vi sagt ett JA till Jesus och Frälsningen kan vi  börja vandra den spännande och härliga men svåra vägen tillsammans med Gud.
*
HERRENS fruktan är ren, den består i evighet. HERRENS domslut är sanna, de är alla rättfärdiga.
De är dyrbarare än guld, än mängder av fint guld. De är sötare än honung, än renaste honung.
Den som har oskyldiga händer och rent hjärta, den som inte vänder sin själ till lögn och inte svär falskt.
Två mig ren från min missgärning, rena mig från min synd.
Rena mig med isop, så att jag blir ren, två mig så att jag blir vitare än snö.
Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande.
En mans vägar är rena i hans egna ögon, men HERREN är den som prövar andarna.
Vem kan säga: ”Jag har bevarat mitt hjärta rent, jag är fri från synd”?
Krokig väg går syndfull man, den rene går rakt fram.
Jag skall vända min hand mot dig och rensa bort ditt slagg som med lut och skaffa bort all din oädla malm.
Jag skall rena dem från all den missgärning de har begått mot mig och förlåta dem alla deras missgärningar, genom vilka de har syndat mot mig och avfallit från mig.
Så sant jag lever, säger Herren, HERREN: Därför att du har orenat min helgedom med alla dina vidrigheter och alla dina avgudar, skall jag rensa bort dig. Jag skall inte visa skonsamhet eller medlidande
Då vi alltså har dessa löften, mina älskade, så låt oss rena oss från all besmittelse från kött och ande och i gudsfruktan fullborda vår helgelse.
Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus.
*
Det är sådan stor, avsevärd skillnad på IS och levande tro på Jesus Kristus, frälsaren. Det som sker i världen nu är så makabert och galet så man vet inte vad man skall säga, jag kan bara säga att det är helt sjuka saker som sker. Ser du hur världen är? Förstår du vad Gud vill med dig och ditt liv? Ser du hur kristna o andra får sätta livet till? Ser du hur bibelns profetior blir sanna och hur eländet eskalerar? Förstår du att Gud är vred över att man använder hans namn på fel vis och att man inte vill veta av hans kärlek, då man lever som man vill för att det går en farsot av snusk och orättfärdighet och våld av olika slag över världen/jorden! Det finns bara EN GUD, Himmelen och jordens skapare.
Se nyhetsrapporteringar om ISIS. Se nyhetsprogrammen! Och man kan gräva djupare än så, jag kommer att lägga in länkar att se.
Netanyahu: ‘ISIS is good for Israel’
http://rehmat1.com/2014/06/30/netanyahu-isis-is-good-for-israel/–Recently, the Jewish TIME magazine, revealed that Washington plans to split Iraq into three weaker states which would never pose an ‘existential threat’ to the Zionist entity.–Nyligen, avslöjade den judiska tidningen TIME magazine, att Washington planerar att dela Irak i tre svagare stater vilka inte skulle kunna utgöra ett ”existentiellt hot ” till den sionistisk självständigheten”.
*
ISIS Leader ‘Al-Baghdadi’ Is A ‘Jewish Mossad Agent’ – French Reportshttp://www.pakalertpress.com/2014/08/09/isis-leader-al-baghdadi-is-a-jewish-mossad-agent-french-reports/

http://sv.wikipedia.org/wiki/Islamiska_staten

*

UR ARTIKLARNA:

” USA och dess regionala allierade har beväpnat ISIS i Syrien och Irak.Motiven är tydliga. För att ta bort Assad drar Iran (och Hizbollah) till detta i detta gungfly med avsikten att blödning alla sidor. Det skulle också motivera amerikanska närvaron för att bekämpa ”terrorister” och utländska fighters så att Amerika kan åter ockupera sina baser och dominera Persiska viken som planerat. Sammanfattningsvis hade neokonservativa länge sökt att dominera Persiska viken och använda den som en språngbräda i deras storslagna strategi för global dominans. När rädslan för kommunism och mellanstatliga krigen upphörde att rättfärdiga denna agenda, 9/11 kom till undsättning.Sekteristiska uppdelningen elimineras motstånd mot planen. Som berömd strateg Michael Porter sa, ”Slutligen strategi måste ha kontinuitet. Det går inte att ständigt pånyttfödd. ”The ISIL är att fortsättning ”, säger Soraya Sepahpour-Ulrich, en USA-iransk journalist och författare. 

name-graphics-maria-545505

Video: WILL YOUR RELIGION TAKE YOU TO HEAVEN?/Bibleverses

Bild Maria

Bild Maria

*

WILL YOUR RELIGION TAKE YOU TO HEAVEN?

Are you confident that your faith, and your religion will take you to Heaven one day? What makes you think that you are going to Heaven? Are you sure that you are not on the road to Hell instead? Tune in to this message because there is absolutely nothing more important than you own soul!

http://youtu.be/rVYsOhlAhDM

 1. John 14:6;
 2. John 8:42-44;
 3. Act 4:10-4:12
 4. John 3:3
 5. John 3:6
 6. John 3:7
 7. John 3:36
 8. Mark 16:15
 9. Mark 16:16
 10. 1 John 5:10-5:12
 11. Rom 5:6
 12. Rom 5:8-9

Read the book: Counterfeits at your door    By James Bjornstad

*
*

Är du säker på att din tro och din religion kommer att ta dig till himlen en dag? Varför tror du att du kommer till himlen? Är du säker på att du inte är på väg till helvetet i stället? Lyssna på detta meddelande eftersom det inte finns något absolut viktigare än din egen själ!  SE VIDEO! från MYSOULREFUGE

 

Himlen; Guds plats/Himmelriket. Ett andligt rike

 

*

Man tittar på himlen och man spår väder, och man vet inte så mycket mer än att solen lyser eller den går i moln eller man ser en mulen dag, men vad vet man om Himmelriket, eller om Guds himmel? Eftersom man inte talar så mycket om det så har jag tagit in några bibelord om himmelen/himmelriket/Guds himmel för dig att begrunda och tänka efter om det finns en himmel där Gud är. Jag vet att det är så, vet du?

*

Neh 1:5  Jag sade: ”O, HERRE, himmelens Gud, du store och fruktansvärde Gud, du som håller fast vid förbundet och ger nåd åt dem som älskar dig och håller dina bud.

Ps 136:26 Tacka himmelens Gud, ty hans nåd varar i evighet!

Dan 2:37 Du, o konung, konungarnas konung, som himmelens Gud har givit rike, väldighet, makt och ära,

Jona 1:9 Han svarade dem: ”Jag är hebré, och jag fruktar HERREN, himmelens Gud, som har gjort havet och det torra.

Matt 3:2 och sade: ”Omvänd er, ty himmelriket är nära.”

Matt 4:17 Från den tiden började Jesus predika och säga: ”Omvänd er, ty himmelriket är nu här.”/Ett andligt rike/

Matt 5:3 ”Saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket.  Matt 5:10 Saliga är de som blir förföljda förrättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket.

Matt 5:20 Jag säger er att om er rättfärdighet inte går långt utöver de skriftlärdas och fariseernas, skall ni inte komma in i himmelriket.

Matt 7:21 Inte skall var och en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja.

Matt 10:7 Och där ni går fram skall ni predika: Himmelriket är nu här. /Ett andligt rike/

Matt 13:44 Himmelriket är likt en skatt som är gömd i en åker. En man finner den och gömmer den, och i sin glädje går han och säljer allt vad han äger och köper den åkern.

Matt 18:4 Den som ödmjukar sig som detta barn, han är den störste i himmelriket.

Matt 19:12 Det finns de som inte kan gifta sig, därför att de är födda sådana, och de som inte kan det, därför att människor gjort dem sådana. Och det finns andra som för himmelrikets skull inte gifter sig. Den som kan förstå detta, må ta det till sig.”

Matt 19:14 Då sade Jesus: ”Låt barnen komma till mig och hindra dem inte! Ty himmelriket tillhör sådana.”

Matt 19:23 Jesus sade till sina lärjungar: ”Amen säger jag er: det är svårt för en rik att komma in i himmelriket.

Matt 23:13 Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni stänger himmelriket för människor. Själva kommer ni inte in, och dem som försöker komma dit hindrar ni att komma in.*

Matt 25:1 Då skall himmelriket liknas vid tio jungfrur som tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen.

*

Jesus har redan grundat sitt rike i de troendes hjärtan. Inte vill väl du missa himmelriket redan här, och det som kommer?  /Maria

Himlen; Guds plats /Vem får komma …..Omvänd er

 

Du kanske undrar: Finns det ett himmelrike, och vem skall få vara där? Svaren hittar du i Guds Ord:

Matt 3:2
och sade: ”Omvänd er, ty himmelriket är nära.”


Matt 4:17
Från den tiden började Jesus predika och säga: ”Omvänd er, ty himmelriket är nu här.”


Matt 5:3
”Saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket.


Matt 5:10
Saliga är de som blir förföljda förrättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket.


Matt 5:19
Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna så, han skall kallas den minste i himmelriket. Men den som håller dem och lär människorna dem, han skall kallas stor i himmelriket.


Matt 5:20
Jag säger er att om er rättfärdighet inte går långt utöver de skriftlärdas och fariseernas, skall ni inte kommain i himmelriket.


Matt 7:21
Inte skall var och en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja.


Matt 8:11
Jag säger er: Många skall komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket.


Matt 10:7
Och där ni går fram skall ni predika: Himmelriket är nu här.


Matt 11:11
Amen säger jag er: Bland dem som är födda av kvinnor har ingen trätt fram som är större än Johannes Döparen. Men den mindre* i himmelriket är större än han.


Matt 11:12
Och från Johannes Döparens dagar ända till nu är himmelriket utsatt för våld, och våldsmän förtrycker det.


Matt 13:11
Han svarade dem: ”Ni har fått lära känna himmelrikets hemligheter, men det har inte de andra.

Matt 13:24
En annan liknelse framställde han för dem: ”Himmelriket är likt en man som sådde god säd i sin åker.


Matt 13:31
Han framställde också en annan liknelse för dem: ”Himmelriket är likt ett senapskorn, som en man tar och sår i sin åker.


Matt 13:33
Ännu en liknelse framställde han för dem: ”Himmelriket är likt en surdeg, som en kvinna tar och blandar in i tre mått*mjöl, till dess alltsammans blir syrat.”


Matt 13:44
Himmelriket är likt en skatt som är gömd i en åker. En man finner den och gömmer den, och i sin glädje går han och säljer allt vad han äger och köper den åkern.


Matt 13:45
Himmelriket är också likt en köpman som söker efter vackra pärlor.


Matt 13:47
Himmelriket är vidare likt en not som kastas i sjön och fångar fisk av alla slag.


Matt 13:52
Då sade han till dem: ”Därför är varje skriftlärd, som har blivit en himmelrikets lärjunge, lik en man som ur sitt förråd hämtar fram både nytt och gammalt.”


Matt 16:19
Jag skall ge dig himmelrikets nycklar* Allt vad du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad du löser på jorden skall vara löst i himlen.”


Matt 18:1
I samma ögonblick kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: ”Vem är störst i himmelriket?”


Matt 18:3
och sade: ”Amen säger jag er: Om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni inte in i himmelriket. (När man blir som ett barn, beroende, och sätter all sin tillit till Jesus, alltså omvänder sig och tror/M).


Matt 18:4
Den som ödmjukar sig som detta barn, han är den störste i himmelriket.


Matt 18:23
Därför är himmelriket likt en kung som ville ha redovisning av sina tjänare.


Matt 19:12
Det finns de som inte kan gifta sig, därför att de är födda sådana, och de som inte kan det, därför att människor gjort dem sådana. Och det finns andra som för himmelrikets skull inte gifter sig. Den som kan förstå detta, må ta det till sig.”


Matt 19:14
Då sade Jesus: ”Låt barnen komma till mig och hindra dem inte! Ty himmelriket tillhör sådana.”


Matt 19:23
Jesus sade till sina lärjungar: ”Amen säger jag er: det är svårt för en rik att komma in i himmelriket.


Matt 20:1
Ty himmelriket är likt en husbonde som tidigt på morgonen gick ut för att leja arbetare till sin vingård.


Matt 22:2
”Himmelriket är likt en kung som höll bröllop för sin son.


Matt 23:13
Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni stänger himmelriket för människor. Själva kommer ni inte in, och dem som försöker komma dit hindrar ni att komma in. (Det finns många falska lärare idag som hindrar människor att omvända sig och att förstå evangelium! De stänger himmelriket för människorna).


Matt 25:1
Då skall himmelriket liknas vid tio jungfrur som tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen.

*

Gud är lika angelägen om varje människa som han skapat. Gud vill att alla skall få dela hans gemenskap, han vill ha alla människor frälsta. Alla behöver honom men en stor del av människosläktet förnekar honom och förlöjligar honom.Det var inte Guds avsikt med skapelsen. Den som fortfarande tror på evolutionen måste tänka om för det kommer en dag då allt är slut eller till en ny början för den som tror. Det finns fler bibelord om himmelriket i bibeln…/ Maria

 

Himlen, Guds plats/ Min framtidsdag är ljus och lång

 

Hoppet om   ‘Sedan’

*Min framtidsdag är ljus och lång, Den räcker bortom tidens tvång, Där Gud och Lammet säll jag ser Och ingen nöd skall vara mer.

Ett oförgängligt arv jag har. I himlen är det i förvar. Och under prövotiden här Min Fader ger vad nyttigt är.

Pris vare Gud, som ställt det så! Nu slipper jag att ängslig gå. För mig han alltid sörja vill, Evad som än må stöta till.

Så har jag frid uti min själ Och sjunger lycklig: Allt är väl. Jag vandrar trygg vid Faderns hand, han leder mig till livets strand.*/Nils F

*

Behöver inte vara rädd-  för döden. Jag är Guds barn genom frälsningen
Framtiden är utstakad-  Jag får vara med Jesus i evighet
Framtiden-  I Jesu händer
Guds löften-  Jag tror på allt han sagt och säger
Min dolda stig-  för Gud är uppenbar, han vet allt om mina steg och vart jag ska
Min själ-  han vederkvicker

Hoppet om den kommande härligheten
18 Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. 19 Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn skall uppenbaras.* 20 Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om 21 att också skapelsen skall befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. 22 Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. 23 Och inte bara den, utan också vi som har fått Anden som förstlingsfrukt,* också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. 24 Ty i hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något som han redan ser? 25 Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt. 26 Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men Anden själv ber för oss med suckar utan ord, 27 och han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden ber för de heliga så som Gud vill.  /  / Maria 

Är du ett Guds barn?

Himlen; Guds plats/ En liten tid. Lov och pris!

 

En liten tid har vi människor här, och människor jäktar nästan livet ur sig för att hinna med så mycket som möjligt, de vet ju inom sig att livet är kort, men då borde det ju inte slösas bort.

En del vaknar innan det är för sent och en del vaknar inte alls och förstår att de måste välja rätt väg.Många lever på en lögn och vill inte ha sanningen.Men de som vaknar de prisar Gud för att de fick vakna! De fick frid i Jesus. Höj lov och pris och tack till Herren!

1.
Giv mig den frid som du, o Jesus, giver
Den frid, som ljuvligt stillar allt slags strid
Och gör, att öknen själv en lustgård bliver
Och främlingstiden blott »en liten tid»!

2.
»En liten tid» att kämpa vid din sida,
Varunder hult du viskar: »du är min»;
»En liten tid» att så din säd och bida
Den dag, då kärvarna få samlas in.

3.
»En liten tid» av törst och rop och längtan,
Med några droppar blott från livets älv,
Och se’n ett evigt nog för all min trängtan,
En evig fullhet, invid källan själv.

4.
»En liten tid» att hålla lampan färdig,
»En liten tid» att vänta dig ännu,
Och se’n ett evigt jubel:
»Du är värdig, att hava lov och pris och tack

 — blott du!

/Lina Sandell-Berg

Himlen; Guds plats/ Vi vet så lite…..

 

Vi vet så lite om himmelen, om himlarna och den himmel och jord som bibeln säger ska komma- vi människor vet så lite fast vi anses så kloka. Vi läser vår bibel och ber till vår Fader och hoppas och önskar och väntar på svar…….

Gamla Testamentet om himmel
Deu 10:14  Se, HERREN, din Gud, tillhör himlarna och himlarnas himmel, jorden och allt vad därpå är;

Deu 30:19  Jag tager i dag himmel och jord till vittnen mot eder, att jag har förelagt dig liv och död, välsignelse och förbannelse, Så må du då välja livet, för att du och dina efterkommande mån leva,

Deu 31:28  Församlen nu till mig alla de äldste i edra stammar, så ock edra tillsyningsmän, för att jag må inför dem tala dessa ord och taga himmel och jord till vittnen mot dem.

Deu 33:28  Så fick Israel bo i trygghet, Jakobs källa vara i ro, i ett land med säd och vin, under en himmel som dryper av dagg.

1Ki 8:27  Men kan då Gud verkligen bo på jorden? Himlarna och himlarnas himmel rymma dig ju icke; huru mycket mindre då detta hus som jag har byggt!

Neh 9:6  Du allena är HERREN. Du har gjort himlarna och himlarnas himmel och hela deras härskara, jorden och allt vad därpå är, haven och allt vad som är i dem, och det är du som behåller det allt vid liv; och himmelens härskara tillbeder dig.
_____

Några Verser om himmelen  ur Nya Testamentet:

Mat 5:18  Ty sannerligen säger jag eder: Intill dess himmel och jord förgås, skall icke den minsta bokstav, icke en enda prick av lagen förgås, förrän det allt har fullbordats.

Act 17:24  Den Gud som har gjort världen och allt vad däri är, han som är Herre över himmel och jord, han bor icke i tempel som äro gjorda med händer,
Rev 14:7  Och han sade med hög röst: ”Frukten Gud och given honom ära; ty stunden är kommen, då han skall hålla dom. Ja, tillbedjen honom som har skapat himmel och jord och hav och vattenkällor.

Rev 20:11  Och jag såg en stor vit tron och honom som satt därpå; och för hans ansikte flydde jord och himmel, och ingen plats blev funnen för dem.

Rev 21:1  Och jag såg en ny himmel och en ny jord; ty den förra himmelen och den förra jorden voro förgångna, och havet fanns icke mer.

_____

Några samlade verser ur hela bibeln

Exo 31:17  Den skall vara ett evärdligt tecken mellan mig och Israels barn; ty på sex dagar gjorde HERREN himmel och jord, men på sjunde dagen vilade han och tog sig ro.

Deu 4:26  då tager jag i dag himmel och jord till vittnen mot eder, att I med hast skolen förgås och utrotas ur det land dit I nu gån över Jordan, för att taga det i besittning; I skolen då icke längre leva där, utan skolen förvisso förgöras.

Psa 20:6  (20:7) Nu vet jag att HERREN giver seger åt sin smorde; han svarar honom från sin heliga himmel, genom väldiga gärningar giver hans högra hand seger.

Psa 115:16  Himmelen är HERRENS himmel, och jorden har han givit åt människors barn.

Jer 23:24  Eller skulle någon kunna gömma sig på ett så lönnligt ställe att jag icke skulle se honom? säger HERREN. Är jag icke den som uppfyller himmel och jord? säger HERREN.

Jer 33:25  Men så säger HERREN: Om mitt förbund med dag och natt icke är beståndande, och om jag icke har stadgat en fast ordning för himmel och jord,

Eze 8:3  Och han räckte ut något som var bildat såsom en hand och fattade mig vid en lock av mitt huvudhår; och en andekraft lyfte mig upp mellan himmel och jord och förde mig, i en syn från Gud, till Jerusalem, dit där man går in till den inre förgården genom den port som vetter åt norr, där varest avgudabelätet, det som hade uppväckt Guds nitälskan, hade sin plats.

___

1.Till härlighetens land igen Jag ser dig, Jesus, fara, men jag på jorden måste än En gäst och främling vara. Långt från mitt hem jag vandrar här, Mitt sällskap sorg och möda är./J O Wallin

___

Himmel och jord må brinna, Höjder och berg försvinna, Men den som tror skall finna, Löftena de stå kvar./ L Pethrus

m4s0n501

Jesus / Tag det namnet Jesus med dig


Uppenbarelseboken 1:18

1.Tag det namnet Jesus med dig,
Du, som vandrar sorgens väg!
Tröst och glädje skall det ge dig:
All din nöd för Jesus säg!
|:Dyra namn!
|:Sälla hamn!
Jordens hopp och himlens fröjd! :|

2.Dig till sköld mot varje fara
Tag det namnet ständigt med!
Hotar frestelsernas skara,
Gå i Jesu namn och bed!
|: Dyra namn etc. :|

3.O, vad fröjd det namnet bringar
Åt en fattig syndaträl!
Det förkrossar och ger vingar
Åt hans återlösta själ.
|:Dyra namn etc. :|

4.Uti Jesu namn, det sköna,
Skola vi i himlens frid
Samlas och vår konung kröna
Efter slutad kamp och strid!
|:Dyra namn etc. :|  / översättn: Erik N

Himlen, Guds plats / Luk 10:20

 

1.Vill salig och lycklig du bliva Och uppfylld av frid och fröjd, Vill  glädje åt andra du giva Och själv bliva verkligt nöjd?

Kör:

Då måste du bliva en kristen, Då måste du genast gå Och lämna ditt hjärta åt Jesus Och taga hans kors uppå.

2.Vill fri såsom fågeln du svinga I skyn på en solskensfärd, Vill frihet åt själar du bringa I syndig, förmörkad värld?

3.Vill sedan i himlen du vara I evig och ostörd frid Och stå bland den dyrköpta skara, Som segrat i varje strid? / SB

__________

Vill man vara fri och känna fröjd? Ja det verkar i alla fall så…. Men vill man bli det genom att följa Jesus eller vill man bli det genom att följa världen och dess lockelser?
Vill man ge till andra vittnesbörd om evangeliet så att fler skall få veta vem Jesus är? så att människor skall slippa lida en gång?

__________

Luk 10:20  Dock, glädjens icke över att änglarna äro eder underdåniga, utan glädjens över att edra namn äro skrivna i himmelen.”
Jesus påminde sina lärjungar om den viktigaste segern, den att de har blivit insatta som medborgare i Guds rike. Den äran var större och viktigare än något de hade uträttat.
Det viktigaste är alltså att den troende vet: Våra namn är skrivna i himlen. Det är värt allt att få vara hos Gud.
/Maria

Himlen, Guds plats /Herrens himmel

Gud har skapat himmel och jord. Det finns så många bibelord angående detta faktum. Jag rekommenderar att du läser dem alla,(umgås med Gud och läs bibeln) de är lätta att finna, och några av dessa kommer här nedan. Det ska komma en ny himmel och en ny jord, men när, det vet vi inte. Gud är god som låter sin nåd falla över oss så att vi får bli frälsta och lära känna honom och en gång få möta honom. För att få frälsningen behöver vi Jesus Kristus som dött för oss alla, för att vi ska få lära känna Gud. Det är underbart, det är fantastiskt, hur Gud har ordnat det för människorna.

Gen 2:4  Detta är berättelsen om den ordning i vilken allt blev till på himmelen och jorden, när de skapades, då när HERREN Gud gjorde jord och himmel.


Exo 31:17  Den skall vara ett evärdligt tecken mellan mig och Israels barn; ty på sex dagar gjorde HERREN himmel och jord, men på sjunde dagen vilade han och tog sig ro.


Lev 26:19  Jag skall krossa eder stolta makt. Jag skall låta eder himmel bliva såsom järn och eder jord såsom koppar.


Deu 30:19  Jag tager i dag himmel och jord till vittnen mot eder, att jag har förelagt dig liv och död, välsignelse och förbannelse, Så må du då välja livet, för att du och dina efterkommande mån leva,


1Ki 8:27  Men kan då Gud verkligen bo på jorden? Himlarna och himlarnas himmel rymma dig ju icke; huru mycket mindre då detta hus som jag har byggt!
2Ki 19:15  Och Hiskia bad inför HERRENS ansikte och sade: ”HERRE, Israels Gud, du som tronar på keruberna, du allena är Gud, den som råder över alla riken på jorden; du har gjort himmel och jord.


Psa 68:33  (68:34) honom som far fram på urtidshimlarnas himmel. Ja, där låter han höra sin röst, en mäktig röst.


Psa 115:15  Varen välsignade av HERREN, av honom som har gjort himmel och jord.

Psa 115:16  Himmelen är HERRENS himmel, och jorden har han givit åt människors barn.


Mat 5:18  Ty sannerligen säger jag eder: Intill dess himmel och jord förgås, skall icke den minsta bokstav, icke en enda prick av lagen förgås, förrän det allt har fullbordats.


________________________

-Varandras hjärtan-
 

Vi har aldrig varit i varandras hjärtan, och vet inte vad där ryms.

Vi har aldrig sett varandras innersta.

Men vi försöker med ord att förklara våra liv.

För varandra.

För världen.

Kanske någon lyssnar.

Jag bygger min värld på Guds trygga ord.

Det är det enda som håller inför evigheten. /Maria