Archives

Jesus är Herre. Jesus lever. Kristi Himmelfärd…och kyrkobyggnader…

Jesus är Herre

 

Markus 16:19 berättar för oss att JESUS KRISTUS blev upptagen till himmelen, och sitter på Guds högra sida.

ALLTSÅ:

HAN LEVER. JESUS LEVER. Man ”firar” Kristi Himmelfärdsdag  och man är ledig och har klämdag, och en del troende tänker på Jesus… Men det är ju också så att Jesus alltså faktiskt LEVER IDAG. Har ni tänkt på det? Han skall komma tillbaka. Men NÄR vet vi ej men förmodligen är tiden kort till dess. Så det gäller ju att följa missionsbefallningen.

Mark 16:19  Därefter, sedan Herren Jesus hade talat med dem, blev han upptagen i himmelen och satte sig på Guds högra sida.

OCH:

Apostlagärningarna 17:24-25  berättar  för oss att Gud inte bor i tempel som är gjora av männniskohänder. Något att tänka på då man går till dessa kyrkobyggnader för att ”möta Gud”.

Den Gud som har gjort världen och allt vad däri är, han som är Herre över himmel och jord, han bor icke i tempel som äro gjorda med händer,

ej heller låter han betjäna sig av människohänder, såsom vore han i behov av något, han som själv åt alla giver liv, anda och allt.

 

name-graphics-maria-545505

Här invid korset jag böjer mig ner. /Sångtext/ Alltid är han nära mig

Namnlösliten rosrödjuni

Jag älskar Jesus, och han är alltid nära mig. Här invid korset…ja så heter sångtexten jag vill visa dig idag. Sången betyder inte att Jesus hänger på korset, för det gör han inte- bara hos många katoliker. Jesus är uppstånden och korset är TOMT. Han lever och ska komma tillbaka. Många gillar inte att man säger detta att Jesus lever, men jag gör det igen och visar dig texten som är så skön, och den berättar exakt som det är att vara en troende.

Nedan har jag tagit med en text av en sång som jag tror Torkel Sehlin har skrivit: Här invid korset. Jag kan inte hitta sången på youtube, den finns inte där längre, så texten här får berätta.

Den berättar exakt som jag upplever Jesus:  NÄRA mig, Hos mig, alltid min Frälsare. Till honom kan jag gå när som helst på dygnet, både då jag är ledsen och då jag är glad eller då bekymren hopar sig och allt är svårt. Människor i gemen i dag har inte Jesus att gå till , men det har jag och många fler. Människor letar efter lycka, de har bekymmer, de har hybris, de gråter, de har depressioner, de super, de drogar! TÄNK OM de visste att JESUS KRISTUS gör alla fria-  om man vill! Jesus dog för alla människor också för dem som sitter och gråter IDAG, Ikväll och i morgon!

Här invid korset jag böjer mig ner
Här invid korset han vila mig ger
Vad som än möter mig vad som än sker
Här invid korset jag fruktar ej mer

Har jag en sorg som vill tynga mitt sinn
Går jag med dyster och allvarsam min
känner jag platsen där glädjen jag får
Här invid korset ej sorgen mig når

Här invid korset jag böjer mig ner
Här invid korset han vila mig ger
Vad som än möter mig vad som än sker
Här invid korset jag fruktar ej mer

Om jag har prövning som spärrar min stig
Känner jag en som har gått före mig
Fram genom prövning så säker i tro
Här invid korset där finner jag ro

Här invid korset jag böjer mig ner
Här invid korset han vila mig ger
Vad som än möter mig vad som än sker
Här invid korset jag fruktar ej mer

Har jag en frestelse som lockar mig
Bryta de band som han slutit med mig
Finns det en plats dit jag snabbt skyndar hän
Invid hans kors böjer jag mina knän

Här invid korset jag böjer mig ner
Här invid korset han vila mig ger
Vad som än möter mig vad som än sker
Här invid korset jag fruktar ej mer

Jag böjer mig gärna vid korset och VET att han hjälper i allt och att kärleken mellan Jesus och mig kommer att bestå för eviga tider. Kom du också till Jesus och få frid!

NamnlösMaria2

Till himmelen vi går. Var jag går i skogar berg och dalar………..Jesus

107 foto Maria

 

EINAR EKBERG – VAR JAG GÅR I SKOGAR BERG OCH DALAR

Sången består  utav fyra verser och alla handlar de om att Jesus går med oss överallt och alltid. Är inte det gott att veta? Jo, det är underbart att veta att Jesus alltid är nära. Han syns inte men vi vet att han är med , han är NÄRA.

Ibland kan vi gå genom öknen, ja väldigt ofta tycker jag, Men Jesus är med där med. Han har frestats och plågats och därför VET ju HAN hur svårt livet kan vara.

Vi finner vila i hans sår. Vi finner vila i hans kärlek och barmhärtighet.

Vi som är frälsta vill vara med honom intill tidens slut och sedan efteråt. Tänk, en dag får vi träffa Jesus ansikte mot ansikte –  till himmelen vi går!

name-graphics-maria-197681

 

Han är../hos honom finns LIVET! 1 Kor kapitel 15

 

 

Jag skriver helst om Jesus som du kan se här på sidan, men jag vill också låta dig i artiklarna se en värld som inte är hel, där det inte finns fred, där människor far illa och där människor ändå tror på fred och frihet.
Men det är en lögn man sprider ut att freden skall komma i alla länder. Man krigar för att få fred? Jag vet att det viktigaste man kan få veta det är att hos Gud finns den freden och den friheten man söker.Hos honom finns LIVET! Därför skriver jag om allt jag lärt, nej inte allt, för allt finns i mitt hjärta och det kan jag inte ge dig, för det har Jesus fått.
Han lever i mitt hjärta och en gång kommer han tillbaka för att hämta de trogna hem. Läs 1 Korinthierbrevet 15 om de dödas uppståndelse och att allt beror på att Jesus har uppstått. Det är verkligen ord människor i världen behöver veta! Nedan följer några utdrag ur kap 1 Kor 15

De dödas uppståndelse
12 Om det nu predikas att Kristus har uppstått från de döda, hur kan då några bland er påstå att det inte finns någon uppståndelse från de döda? 13 Om det inte finns någon uppståndelse från de döda, har inte heller Kristus uppstått. 14 Men om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös och er tro meningslös. 15 Då står vi där som falska vittnen om Gud, eftersom vi har vittnat mot Gud, att han uppväckte Kristus, som han inte har uppväckt, om det verkligen är så att döda inte uppstår. 16 Ty om de döda inte uppstår, har inte heller Kristus uppstått. 17 Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder. 18 Då har också de som insomnat i Kristus gått förlorade. 19 Om vi i detta livet sätter vårt hopp endast till Kristus, och han inte har uppstått, då är vi de mest beklagansvärda av alla människor. 20 Men nu har Kristus uppstått från de döda som förstlingen* av de insomnade. 21 Ty eftersom döden kom genom en människa, så kom också de dödas uppståndelse genom en människa.

22 Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande. 23 Men var och en i sin ordning: Kristus som förstlingen och sedan, vid hans ankomst, de som tillhör honom. 24 Därefter kommer slutet, då han överlämnar riket åt Gud, Fadern, sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft. 25 Ty han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter. 26 Som den siste fienden berövas döden all makt, 27 ty allt har han lagt under hans fötter.* Men när det heter att allt är lagt under honom, så är det uppenbart att den är undantagen som har lagt allt under Kristus. 28 Och när allt har blivit lagt under honom, då skall Sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, för att Gud skall vara allt i alla.
Uppståndelsekroppen Läs om det i 1 Kor 15

… 51 Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas, 52 i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas. 53 Ty detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. 54 Men när detta förgängliga har klätts i oförgänglighet och detta dödliga klätts i odödlighet, då skall det ord fullbordas som står skrivet: Döden är uppslukad och segern vunnen.* 55 Du död, var är din seger? Du död, var är din udd?* 56 Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. 57 Men Gud vare tack, som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. 58 Var därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves.*

Tack Jesus! för allt du gjort för mig.

/Maria

Han är uppstånden /Lovsjung HERREN

 

Lyrics to I Will Worship You/ I Exalt Thee :

My God is Faithful, my God is Truthful,
My God is boundless in all He is.
My God is Wisdom, my God is Righteous,
My God is vision for all who seek.

CHORUS:
So I will worship You in the beauty of
holiness,
And I will worship You for the things
You’ve done in me
And when my life’s complete I’ll place
my crown at Your feet
And I will worship You on bended knee

My God is Power, My God is Glory,
My God is ruler over all that is,
My God is timeless, My God is Justice,
My God is mercy to the oppressed.

CHORUS

Bridge:
His Name is Love
His force is thunder
His heart is tender
His hand is strong.

So I will worship You in the beauty of
holiness,
And I will worship You for the things
You’ve done in me
And when my life’s complete I place my
crown at Your feet
And I will worship You on bended knee

Lovsjung HERREN!

http://www.youtube.com/watch?v=hhJYN2Hk_FQ

Han är uppstånden /..och han kommer tillbaka

Vill påminna om ett ytterst viktigt bibelord:

Apostlagärningarna 2:24 säger:

*Sedan befriade Gud honom från dödens vånda och förde honom tillbaka till livet, för döden kunde inte hålla honom i sitt grepp.*

Jesu uppståndelse var den yttersta bekräftelsen på att han hade talat sanning om sig själv. UTAN Uppståndelsen fanns det ingen anledning att tro på Jesus.

Jag vill göra människor uppmärksamma på detta bibelord. Jag tror på Jesus och jag tror på hans uppståndelse. Gör du?

Eftersom Jesus uppstod från döden, kommer han alltså att komma tillbaka, enligt Guds ord.

Vi som är troende vi kan inte tiga med att Jesus kommer tillbaka, men under tiden vi vittnar och förklarar så går människor under och bestämmer sig för att det där med tro, det är ju inget att ha.  En del tycker att vi skräms. Varför tycker de det? Jo det kan ju vara för att de lever ett liv som inte behagar vår Herre. Och är man kristen och rädd, då måste man vakna och tänka efter noga om hur man lever.

Alla kommer en dag att få stå till svars. Därför måste vi ta personligt ansvar för våra liv. VET du om du tillhör Kristus eller inte?

Du kan läsa i Matt 24,  Mark 13:21-37; Lukas 21:1-38 om vad JESUS säger om sin Återkomst….

 

Han är uppstånden /Var stund jag dig behöver

 

När man blivit frälst och har vandrat en tid med Jesus och börjat lära känna honom, ja då kan man inte vara utan honom en enda stund. Därför kommer nu denna sången/texten om just detta jag nämt..:

Var stund jag dig behöver, Min Frälsare så blid, Ty blott din ljuva stämma Kan skänka tröst och frid.

/Kör: Var stund jag dig behöver, Dig, Herre, jag behöver. I bön jag till dig träder. Välsigna mig!/

Var stund jag dig behöver. Bliv Herre, hos mig kvar, Ty frestelserna vika, När du är mitt försvar.

Var stund jag dig behöver I med- och motgångstid, Ty utan dig är livet Blott möda, kamp och strid.

Var stund jag dig behöver, Så lär mig lyda dig. Låt dina rika löften Uppfyllas ock på mig!

Var stund jag dig behöver, Min Frälsare så kär, Och låt mig sist få bliva För evigt där du är!                      / Hawks/ E Nyström/Hallberg

Att vandra med Jesus är inte alltid lätt, och visst kan livet ändå vara svårt, men i just det svåra är han med oss. Han lättar bördor som är svåra och han bär oss då vi inte kan gå själva. En sådan underbar vän och Fader!  Lär känna honom, ditt liv hänger på det! /Maria

Han är uppstånden /Kristus är ljuset i en mörk värld

Jesus Kristus ger oss ljus. Detta ljuset skall verkligen inte förväxlas med det ljus som Newagare säger att ”Kristus är”. Ibland tar det mig emot att kalla Kristus för det sanna ljuset eftersom jag vet att olika andra sammanhang kallar Jesus så. Det är otäckt.

Därför fortsätter jag att berätta:   ”Kan ni tänka er någon som tänder en lampa och sedan gömmer den. Nej, man ställer den så att den lyser för alla som kommer in i rummet. Ditt öga ger dig ljus. När dina ögon ser klart kan du röra dig obehindrat. Men om du ser dåligt, famlar du omkring. Se därför till att dina ögon inte blir grumliga eller till och med blinda. Om du inte kan se Gud, hur fruktansvärt kommer då inte ditt mörker att vara. Men om allt i dig är ljus, kommer du attt lysa som när en lampa låter sitt sken flöda över dig.”  /Luk 11:33-36

Ljuset är Kristus!   – ögat står för andlig KLARSYN och FÖRSTÅELSE.  Begär och frestelser gör ögat dimmigt, grumligt och SKYMMER Kristi närvaro. Om du inte kan se Gud blir ditt mörker totalt.  Jesus varnar oss:

Kontrollera din andliga syn! Öppna ditt hjärta för Jesus.

Han är uppstånden / Genom den helige Ande…

 Ge den helige Ande utrymme

Uppståndne Jesus. Vi är många som skulle ha velat vara med då detta hände. Men man kan fråga sig en sak, har alla idag verkligen förstått att Jesus lever? Säkert har du också önskat att du  påtagligt skulle kunna röra vid Jesus, så som lärjungarna fick göra. Du skulle även fått höra och se honom tala..

Likaså skulle du nog vilja sitta ned och tala med honom om livets svårigheter och glädjeämnen, men det får du ju om du är en troende, då har du honom i ditt hjärta och den helige Ande talar till dig. Tomas ville  se Jesus med egna ögon. Men Gud hade en bättre lösning. Nu är Jesus inte längre begränsad till en mänsklig kropp, utan han vill vara närvarande i oss alla samtidigt. Just nu är han hos dig genom den helige Ande.

Du kan tala med honom och du kan läsa och höra hans ord till dig i Bibeln. Han kan bli lika verklig för dig som han blev för Tomas. Läs Joh 20:24-31

**

Du är glädjen i mitt liv. Herre, jag vill prisa dig,

Du är glädjen i mitt liv, för du har visat mig vad livet är.

Jag sätter allt mitt hopp till dig.

Du är klippan jag står på, även om det blåser runtom mig,

så står jag stadigt fast på klippan, som är DU.

För evigt är Du min Frälsare.

Herre, jag vill prisa dig.

Från himlen flödar goda gåvor……..

*Maria

Han är uppstånden /Sprid glädjebudskap

http://www.youtube.com/watch?v=v5Pv32O_-no&feature=related

Namnet Jesus.

http://www.youtube.com/watch?v=54X9wiKiLSY&feature=related

Vilken trofasthet.

Jesus Kristus är uppstånden, låt oss sprida nyheten om det glada budskapet över världen. Vi är i Guds uppdrag, och med hans auktoritet. Jesus har visat både i ord och i handling hur uppdraget skall utföras. Är du med?

Att vara i Jesus Kristus är att veta vem man är. Nåd och barmhärtighet finns i Jesus Kristus, lär känna den levande Guden.

Han är uppstånden /Han lever

 

Inget liv utan Jesus

*

Jag kan inte leva utan Jesus, kan du? Precis som sången säger här, skulle jag aldrig kunna leva en enda dag utan Jesus vid min sida eller i mitt hjärta. Nej, det skulle aldrig gå. Jag skulle vara fullständigt utlämnad, ensam, krossad, förtvivlad….

*

 

Jesus är verkligen den som dragit mig upp, jag prisar honom. Han fyller min själ med glädje, Han är allt för mig. Jesus undervisade genom predikan och bilder och liknelser. Han visade vad tron måste innehålla och hur man är på sin vakt mot ett fruktlöst och tomt liv.  Han leder oss, mig, varje dag. Ibland tror vi inte att han är där, men han bär ju oss över fruktans djup och sorgedagar. Han dansar med oss i glädje, och skrattar med oss, och han gråter med oss då vi är svaga, Han är ju stark för oss all

*

På korset för oss

 

Tjänaren är Messias, Jesus Kristus, Guds Son. Det är på grund av sitt offer som han ska bli upphöjd och ärad. (Jes 53:12)  Genom sitt lidande skulle Jesus, tjänaren, rädda många människor (Jes 52:14-15) , (Heb 10:14, 1 Pet 1:2) Jesus led för ALLA människors synder. Det är många som vänder honom ryggen, gör inte det, ge honom ditt liv. Han är värd allt du har och mer..

*

*Men vem vill tro vårt budskap! Vem vill lyssna? För vem ska Gud uppenbara sin frälsande kraft?* /Jes 53:1

jesus_034_small.jpg Jesus lever

*

Melodifestival? Nej nej, inte för mig…. tomt och meningslöst tycker jag, kanske du har en annan uppfattning, men jag bojkottar allt sådant.

 

Han är uppstånden/ Ro

 klarhet.jpg  Ro

Jesus glömde sig själv mitt i döden. Har du tänkt  den tanken? Jesus glömde sig själv och gick in i döden för att han visste sitt uppdrag. Ju mer man tämker på Guds vilja med hans liv, desto mer tänker man på denna storhet i Jesu offer.

.

Tänker man vidare, vilket man bör, så tänker man på det stora under i Jesu Uppståndelse, den som många inte vet har skett. Men vi som vet denna oerhörda sanning vilken påverkar våra troendeliv, vi kan bara jubla! Jubla, för Herren är god.

Därför kan vi går vidare och försöka förstå att det finns en plan för våra egna liv. Hur kommer man in i den då? Jo genom att ständigt ha Guds ord i sitt hjärta, genom att oförtrutet gå vidare och tacka och be och be och tacka. Gud hör alla våra tankar och han vet allt som den troende har i sitt hjärta. Så har det alltid varit och så kommer det alltid att vara.

Jubla! för problem löses, Jubla, för sjukdomar kan helas, Jubla, för du är Herrens sändebud, varför skall du då vara nedtyngd? Jubla, för Herren är med dig! Jubla, för han har goda saker för dig. Jubla, även om dagen är tung, och Jubla för att han är tätt intill dig. Ojdå, vad glad hon verkar vara då, (kanske någon läser så här), jamen visst är jag glad, jag har ju Gud till min förtrogne, han är min klippa, han är min fröjd.

I natt fick jag ett tilltal/ord som gjorde mig mycket glad, och idag fick jag också glädjande nyheter, även om det innebär en uppoffring från min sida. Jubla, för Herren är god. Det händer tragiska saker i världen, och en del brukar jag ta upp här, jag tänker inte sluta med det, för orättvisor och fattigdom och övriga vidriga saker är något jag avskyr, det gör säkerligen du med!

‘ 

Vi får också ropa, precis som Jesus: FÖRLÅT DEM FÖRLÅT DEM!…. Du, som  inte har böjt dig vid korset ännu och mött Jesus, borde göra det nu, för idag är frälsningens dag. Alla får vi ropa: Herre, förbarma dig! Och sedan kan du ropa: ”ÄRA ske hans namn”

Du kommer att få möta Guds kärleksflod, och du kommer att vara glad  mitt i bekymmer och strid. Du kommer att få jubla över att Herren är god! AMEN.